ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำ นักเรียนที่ได้รับทุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน ก.พ.กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Graduate University of Chinese Academy of Science) ประจำปี 2553 เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อดังนี้ 1.นายภีระ ยมวัน ไปศึกษาต่อสาขาวิชาการสำรวจระยะไกล 2.นายธีร์ เชาวนนทปัญญา ไปศึกษาต่อสาขาวิชาโลหวิทยา/วิศวกรรมเครื่องกล 3.นางสาวนิลเนตร อัศวะศิริจินดา ไปศึกษาต่อสาขาวิชาจุลชีววิทยา เน้นทางวิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย - ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) นำผู้แทนจากบริษัท ใบบุญ มัลติมีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ประโยชน์ในงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิ สอวน.ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาย - นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม - ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะ นำ นายฉ่อย จอง-ฮับ (Mr.Choi jong-hyub) ประธานสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์และการวิจัย สาธารณรัฐเกาหลี (Korea invention Promation Association) หรือ KIPA ในฐานะกรรมการและผู้แทนของสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (International Federation of inventors Association) หรือ IFIA และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "เดอะ อาร์แพด บ๊อกซ์ เมมโรรี่ เมดัล(The Arpad Bogsch Memory Medal) เนื่องจากการที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข ทั้งยังมีโครงการในพระราชดำริหลากหลายโครงการ โดยทรงใช้แนวทางและวิธีการพัฒนาตามสภาพปัญหาเพื่อประโยชน์ของประชาชน - ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน ประธานคณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาโรงเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากการดำเนินงานโครงการบัณณาสสมโภชเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น เวลา 12.32 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เวลา 10.42 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 44 "อัศจรรย์ 1 ธุลี ใต้ร่มบารมีพระภูวดล ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้าย ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาเนื่องใน วันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ปิดจราจรสะพานข้ามแยกลาดพร้าว 3 วัน รอยคานเหล็กชำรุด

ปิดจราจรสะพานข้ามแยกลาดพร้าว 3 วัน รอยคานเหล็กชำรุด

จตุรงค์ มกจ๊ก นำทีมวิ่งเก็บตก ยอดสมทบทุน ตูน ทะลุ 1.5 ล้านบาท

จตุรงค์ มกจ๊ก นำทีมวิ่งเก็บตก ยอดสมทบทุน ตูน ทะลุ 1.5 ล้านบาท

"ตูน" หายไข้แล้ว พรุ่งนี้ออกวิ่งไปนครสวรรค์ ยอดบริจาค 723 ล้าน

"ตูน" หายไข้แล้ว พรุ่งนี้ออกวิ่งไปนครสวรรค์ ยอดบริจาค 723 ล้าน

สาวอ้างถูกแท็กซี่วางยา ขณะโชเฟอร์อัดคลิปโต้ จ่อแจ้งความ

สาวอ้างถูกแท็กซี่วางยา ขณะโชเฟอร์อัดคลิปโต้ จ่อแจ้งความ

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

แจ้งข้อหาหนัก แม่จับลูก 3 ขวบร่วมวงเซ็กซ์ ไลฟ์สดในกลุ่มลับ

แจ้งข้อหาหนัก แม่จับลูก 3 ขวบร่วมวงเซ็กซ์ ไลฟ์สดในกลุ่มลับ

สาวโวย ปลากระป๋องเจ้าดัง เปิดมามีของแถมยั้วเยี้ย

สาวโวย ปลากระป๋องเจ้าดัง เปิดมามีของแถมยั้วเยี้ย

เปิดคลิป เมฆ มังกรบิน ซิ่งบิ๊กไบค์ยกล้อ แต่พลาดล้มคว่ำ

เปิดคลิป เมฆ มังกรบิน ซิ่งบิ๊กไบค์ยกล้อ แต่พลาดล้มคว่ำ

นิติวิทยาศาสตร์มอบผลชันสูตร “น้องเมย” แล้ว ญาติขอไม่เปิดเผย

นิติวิทยาศาสตร์มอบผลชันสูตร “น้องเมย” แล้ว ญาติขอไม่เปิดเผย

“หมอเสริฐ” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2560 รวย 6.4 หมื่นล้าน

“หมอเสริฐ” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2560 รวย 6.4 หมื่นล้าน

สาวกราบขอโทษ เต้นเซ็กซี่หน้าศาลหลักเมือง ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สาวกราบขอโทษ เต้นเซ็กซี่หน้าศาลหลักเมือง ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หนุ่มช็อกโดนตัดสัญญาณมือถือ แจ้งค่าบริการ 461 ล้านล้านบาท

หนุ่มช็อกโดนตัดสัญญาณมือถือ แจ้งค่าบริการ 461 ล้านล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์