''War Room'' แก้เว็บไซต์หมิ่นได้จริงหรือ?

''War Room'' แก้เว็บไซต์หมิ่นได้จริงหรือ?

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินงาน คือ การปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นเบื้องสูง

ส่งผลให้ภารกิจแรกของ ร.ต. หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมว.ไอซีที คือ การประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้า ระวังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือ วอร์ รู ม (War Room)

เพื่อติดตามเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงเป็นอันตรายต่อเยาวชน หรือลามกอนาจาร และการพนันข้ามชาติ โดยจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร.ต.หญิงระนองรักษ์ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการนี้จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการในเรื่องการเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมอยู่แล้วให้มารวมอยู่ที่ศูนย์ดังกล่าว โดยกระทรวงไอซีทีจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลจัดตั้งศูนย์พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมเทคนิค และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์แห่งนี้ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงแต่ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานต้นสังกัดด้วย รวมทั้งจัดตั้งเว็บไซต์เฉพาะกิจเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว อยู่ระหว่างสรุปมูลค่าอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งขณะที่กระทรวงไอซีทีก็จัดสรรงบประมาณของปี 2552 สำหรับใช้ดูแลเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม จำนวน 80 ล้านบาทอยู่แล้ว แบ่งเป็นจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ สำหรับติดตาม ตรวจสอบเว็บไซต์ไม่เหมาะสม และตัูนย์พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บพยานหลักฐานจัดฟ้องทางกฎหมาย โดยตั้งแต่เดือน มิ.ย.ปีที่แล้ว ไอซีทีได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นเบื้องสูงไปแล้วทั้งสิ้น 2,300 เว็บไซต์ และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อส่งฟ้องศาลอีก 400 คดี หากส่งฟ้องได้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันดำเนินการปิดเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์หมิ่นเบื้องสูงส่วนใหญ่ที่พบอยู่ในต่างประเทศ มีเพียง 10% ที่เป็นเว็บไซต์ในประเทศไทย

การเดินหน้าอย่างจริงจังของรัฐบาล กระทรวงไอซีที และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดกั้นเว็บไซต์และวิทยุ ชุมชน ด้วยข้อหาหมิ่นเบื้องสูง ทำให้เครือข่ายพลเมืองเน็ต คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ และเครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย จับมือร่วมกันแถลงจุดยืนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะปิดกั้นเว็บไซต์เพื่อแก้ปัญหากรณีหมิ่นเบื้องสูง แต่อยากให้มีการระบุหรือนิยามการกระทำหรือความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นเบื้องสูงที่ชัดเจน ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการปิดเว็บไซต์ เพราะตามหลักคนที่โพสต์เนื้อหาคือคนผิด อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นเพียง ช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเท่านั้น โดย อยากให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบพยายามจับกุมปราบปราม คนที่โพสต์เนื้อหาเหล่านั้นมาลงโทษ โดยไม่ ลิดรอนเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งทางออกของเรื่องนี้ รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีสร้างการ มีส่วนร่วม โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องถึงทางออกของปัญหาไม่ใช่ใช้วิธีปิดกั้นเว็บไซต์และวิทยุชุมชน

ด้าน นายซีเจ ฮินเก้ เครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย (FACT) กล่าวว่า ความพยายามของรัฐที่จะเซ็นเซอร์สื่ออินเทอร์เน็ตมีมานานแล้ว ซึ่งกระทรวงไอซีทีก็ได้ปิดกั้นเว็บไซต์เป็หมื่น ๆ เว็บไซต์แล้ว แม้แต่ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออกสู่ต่างประเทศก็ปิดกั้นเว็บไซต์ ดังนั้นการปิดเว็บที่เกิดขึ้นตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ไม่มีคำสั่งศาลถือว่าผิดกฎหมาย

ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกระบวนการยุติธรรมต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่การขอคำสั่งศาลเพื่อปิดเว็บไซต์ของกระทรวงไอซีทีไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชน และประชาชนก็ไม่เคยได้ มีส่วนร่วม จึงระบุได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้ตรวจสอบก่อนปิดกั้น และแม้ไอซีทีจะมีการปิดกั้นเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นผล เพราะมีผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหลบเลี่ยงและตรวจจับเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อปิดกั้นของไอซีที ทำให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้ นาย ซีเจ กล่าว

นายซีเจ กล่าวต่อว่า กระทรวงไอซีทีประกาศจะสร้างวอร์ รูม เหมือนจะตามนโยบายประกาศสงครามอื่น ๆ ที่รัฐบาลทั่วโลกประกาศ เช่น สงครามต่อต้านการก่อการร้าย หรือสงครามต้านยาเสพติดของไทย วันนี้เป็นสงครามต้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งไม่สามารถมั่นใจได้ว่าตำรวจจะมาเคาะประตูบ้านตอนตีสี่เพื่อจะมาจับเพราะเข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสมหรือเปล่า และการที่ไอซีทีจะตั้งห้องวอร์ รูม เพื่อใช้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นเบื้องสูง ตนคิดว่าควรนำเงินจำนวนนี้ไปทำอย่างอื่นจะดีกว่า เช่น สร้างความสมานฉันท์ในภาคใต้ หรือสร้างการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

ปัญหานี้ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ต้องติดตามต่อไป.

Advertisement Replay Ad
น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์