นายกฯตีกลับงบฯคมนาคมถนนไร้ฝุ่น-รื้อเช่ารถเมล์ ดันแสนล.อัดฉีด9กลุ่ม ต่ออายุ6มาตรการน้ำ-ไฟฟรี

นายกฯตีกลับงบฯคมนาคมถนนไร้ฝุ่น-รื้อเช่ารถเมล์ ดันแสนล.อัดฉีด9กลุ่ม ต่ออายุ6มาตรการน้ำ-ไฟฟรี

ประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรก นายกฯตีกลับคมนาคม ของบฯ 3.5 หมื่นล้าน สร้างถนนไร้ฝุ่น ลงจี้เองงบฯค้างท่ออปท.อีก 1 แสนล้าน ดันงบฯกลางปี แสนล้าน อัดฉีด 9 กลุ่มเป้าหมาย ให้เริ่มเรียนฟรี อนุบาล-ม.6-ปวช. ตั้งแต่เทอมแรกปีนี้ ต่ออายุ 6 มาตรการไฟ-น้ำ-รถไฟ ฟรีอีก 6 เดือน ชุมพลหวั่น ก.ท่องเที่ยวฯแห้วงบฯ 6 พันล้าน

ครม.อนุมัติกรอบงบฯแสนล้านอัดฉีด9กลุ่ม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจนัดแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณกลางปี 2552 ที่จะขอเพิ่มอีก 1 แสนล้านบาท โดยเบื้องต้นแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ประโยชน์จากงบฯส่วนนี้ไว้ 9 กลุ่ม

โดยนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมว่า กลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม แยกเป็น 7 กลุ่มเดิม คือ 1.เกษตรกร 2.แรงงานนอกภาคการเกษตร 3.ผู้ปกครอง 4.ผู้มีรายได้น้อย 5.ผู้สูงอายุ 6.เอกชน 7.ภาครัฐ และ 2 กลุ่มใหม่ตามข้อเสนอของนายกฯ คือ 1.ท่องเที่ยว และ 2.ผู้มีรายได้ประจำ โดยจะใช้เวลา 1-2 วันในการจัดทำรายละเอียดแผนดำเนินงานแต่ละกลุ่ม และเม็ดเงินที่จะได้รับ เพื่อเสนอ ครม.พิจารณาวันที่ 13 มกราคม

อย่างไรก็ตาม นายกอร์ปศักดิ์กล่าวว่า กลุ่มที่มีการหารือเบื้องต้น ได้แก่ เกษตรกร จะเน้นการแทรกแซงราคาผลผลิตการเกษตร โดยรัฐบาลชุดก่อนได้ขออนุมัติงบฯแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร 1.1 แสนล้านบาท ยังมีเหลืออยู่อีก 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าเพียงพอในการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรในปีนี้เพิ่มเติม อาทิ ผลไม้บางชนิด ปาล์ม และยาง เป็นต้น ส่วนแรงงานนอกภาคการเกษตร ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมแรงงานที่ว่างงาน 5 แสนคน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนาที่จะมีงานจากกระบวนการกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงรองรับอยู่

ยืด6มาตรการอีก6ด.-เริ่มเรียนฟรี

นายกอร์ปศักดิ์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มผู้ปกครองจะเน้นแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี คาดว่าจะใช้งบฯ 3 หมื่นล้านบาท สำหรับผู้ปกครอง 12 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลตั้งใจจะเริ่มต้นให้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนผู้มีรายได้น้อย จะมีการต่ออายุ 6 มาตรการ 6 เดือน ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยจะมีปรับเปลี่ยนรายละเอียดของมาตรการ เช่น การใช้ไฟฟรี จะให้สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 80 หรือ 100 ยูนิต แต่ถ้าบ้านติดแอร์อาจไม่ได้รับสิทธิ นายกอร์ปศักดิ์กล่าวถึงกลุ่มเอกชนว่า จะเน้นการหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาโดยการลดต้นทุน แต่จะไม่ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (แว็ต) แน่นอน ส่วนการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบประสานหน่วยงานราชการ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ คลัง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทำการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครั้งใหญ่แบบบูรณาการร่วมกัน

นายกฯจี้เองงบฯค้างท่ออปท.

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 มกราคม นายกฯจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนแสนล้านบาท นายกอร์ปศักดิ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้เรียกว่าเป็นการผลาญงบประมาณ นายกอร์ปศักดิ์กล่าวว่า จะไม่มีการผลาญงบฯแน่นอน เพราะการใช้จ่ายเงินจะต้องดูความเหมาะสม และในตำราเศรษฐกิจทุกเล่มก็เขียนเหมือนกันว่า วิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ ต้องเอาเงินไปใส่มือประชาชนให้เร็วและตกหล่นน้อยที่สุด โดยงบฯ 1 แสนล้านบาท คาดว่า 60% จะเป็นการอัดฉีดโดยตรง ส่วนที่เหลือจะดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐ เช่น ถนนปลอดฝุ่น เป็นต้น

มาร์ค คุ้ย3แสนล.กระตุ้นศก.

จากนั้นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงถึงผลการประชุม ครม.เศรษฐกิจว่า เป็นการกำหนดกรอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งหมด จากกรอบจะนำไปสู่รายละเอียดของแต่ละมาตรการ ทั้งเรื่องงบประมาณกลางปี ซึ่งจะสามารถเสนอต่อที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจได้ในสัปดาห์หน้า และจะผ่านความเห็นชอบของ ครม.ภายในวันที่ 20 มกราคม การลงทุนภาครัฐ โดยเร่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้จ่ายงบฯ 104,000 ล้านบาท และดูความเป็นไปได้ที่นำเงินส่วนอื่นมาสมทบอีกหลายหมื่นล้านบาทมาทำโครงการร่วมกับรัฐบาล เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในระดับชุมชน และในส่วนของอีกเกือบแสนบ้านบาท จะเป็นการใช้กลไกผ่านธนาคารเฉพาะด้านของรัฐ รวมแล้ว 3 แสนล้านบาท

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับการลงทุนเอกชนนั้นจะดูแลให้มีสินเชื่อเพียงพอในการหล่อเลี้ยงธุรกิจ และได้มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอไปดูว่า ผู้ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการลงทุนจริง ติดขัดปัญหาอุปสรรคอะไร ให้ประมวลมา เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป

ตีกลับคมนาคมลดงบฯถนนไร้ฝุ่น

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับโครงการถนนไร้ฝุ่น ได้ปรึกษากันชัดเจนว่า เนื่องจากต้องการโครงการที่เงินไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษากำลังซื้อ ยอดเงินงบฯกลางปี ตัวเลขกลมๆ อยู่ประมาณ 1 แสนล้านบาท คงขยับเพิ่มหรือลดไปกว่านี้ไม่ได้ ซึ่งในตัวเลขดังกล่าว โครงการที่จะมีการคำนวณตัวเลขค่าใช้จ่ายชัดเจน คือ โครงการเรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น ฉะนั้น วงเงินที่จะไปทำโครงการถนนไร้ฝุ่นที่สูงถึง 3-4 หมื่นล้านบาท คงเป็นไปไม่ได้ แต่จะดูใน 3 ส่วน คือ ถ้ากระทรวงคมนาคมเสนอแผนชัดเจนว่ายังสอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็อาจจะบรรจุบางส่วนไว้ หรือไปรองบฯปกติหรือแหล่งเงินทุนอื่น หรือพิจารณาทำโครงการร่วมกับ อปท. ซึ่งต้องรอการประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เพราะจะเป็นเรื่องการสมทบเงินกัน

ยันไม่ได้ผลาญเงิน-ไม่รั่วไหล

เมื่อถามว่า มีมาตรการดูแลอย่างไร ไม่ให้มีการผลาญเงินเหมือนโครงการมิยาซาวาในอดีต นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ที่จริงแล้วโครงการมิยาซาวามีส่วนสำคัญในการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และในโครงการงบประมาณหลักเราได้ดูแล้วว่าเป็นเงินที่เข้าไปชัดเจนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตนถือว่าเรื่องการเริ่มต้นเรียนฟรี เบี้ยผู้สูงอายุ เมื่อเป็นเป้าหมายของทุกพรรคการเมืองอยู่แล้ว ก็ทำให้เป็นรูปธรรม เป็นความจริง ยืนยันว่าเงินไม่มีทางรั่วไหลในกรณีดังกล่าว

เล็งไม่เช่ารถเมล์4พันคัน

นายอภิสิทธิ์กล่าวกรณีนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศเดินหน้าโครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4 พันคัน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยคัดค้านมาก่อนว่า เรื่องนี้มีหลักการที่เราไม่มีปัญหาด้วย คือ แผนในการฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร ที่จะช่วยลดภาระประชาชน การนำเทคโนโลยีกับพลังงานทดแทนมาใช้ แต่การจัดหารถ เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันอีกครั้ง ว่าจะจัดหารถมาอย่างไร ซึ่งจะต้องมาคุยกันว่า ข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางเป็นอย่างไร และข้อเสนอเรื่องการประกอบในประเทศ ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วย ทั้งนี้แม้สังคมจะตั้งข้อสงสัย ก็ต้องตอบกันต่อไป และถ้ามีความเหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยน ก็จะปรับเปลี่ยน ตนจะให้เสนอมาหลายรูปแบบเพื่อตัดสินใจ

มาร์ค ติงคมนาคมของบฯมาก

รายงานข่าวจากที่ประชุมเปิดเผยว่า ระหว่างการหารือกรอบการใช้จ่ายงบฯ 1 แสนล้านบาท ได้มีรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนเสนอว่า ควรเปิดให้กระทรวงต่างๆ เสนองบฯเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 9 กลุ่มดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า โครงการถนนปลอดฝุ่นได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งนายอภิสิทธิ์ชี้แจงว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี แต่งบฯ 1 แสนล้านบาทมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงสั้นในระยะ 6 เดือน หากกระทรวงคมนาคมต้องการดำเนินโครงการก็ควรปรับงบฯลงทุน เพราะที่ตั้งไว้ 3.1 หมื่นล้านบาทสูงเกินไป

โสภณ ลดเหลือ1.5หมื่นล.ทำถนน

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ล่าสุดกระทรวงได้หารือว่าจะปรับลดโครงการที่จะใช้งบฯ 1 แสนล้านบาท เหลือเฉพาะโครงการที่เร่งด่วนเท่านั้น คือ โครงการถนนปลอดฝุ่นที่มีการออกแบบและเตรียมแผนงานไว้แล้ว โดยจะขอใช้เพียง 15,000 ล้านบาท จากที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลก่อนหน้าเคยขอ 52,000 ล้านบาท โดยจะเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า

ท่องเที่ยวหวั่นไม่ได้งบฯ6.8พันล.

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เตรียมเสนอของบฯใน 1 แสนล้านบาท มาแก้ปัญหาวิกฤตการท่องเที่ยวที่สำคัญคือ การกระตุ้นให้เกิดการจัดอีเวนท์ (กิจกรรมพิเศษในประเทศและโรดโชว์ในต่างประเทศ โดยเป็นแผน 4 ปี ใช้งบฯปีแรก 6.8 พันล้านบาท แต่ขึ้นกับการพิจารณาของ ครม. เนื่องจากที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจวันนี้ มีโครงการจำนวนมากที่เสนอของบกลาง และไม่แน่ใจว่าจะเหลือพอสำหรับการท่องเที่ยวหรือไม่

ศธ.ให้เรียนฟรีอนุบาล-ปวช.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.เมื่อเร็วๆ ได้หารือการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยเห็นชอบให้เรียนฟรีสำหรับเด็กทุกคนที่เรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 5 รายการ คือ 1.ค่าเล่าเรียน 2.ตำราเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.อุปกรณ์การเรียน 4.เครื่องแบบนักเรียน โดยให้ฟรี 2 ชุดต่อคนต่อปี และ 5.กิจกรรมพิเศษ โดยมอบหมายให้แต่ละองค์กรบริหารหลักที่มีสถานศึกษาในสังกัดไปจัดทำรายละเอียด รวมทั้งงบประมาณเพื่อมาพิจารณาร่วมกันในวันที่ 12 มกราคมนี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยเบื้องต้นจะเกลี่ยจากงบฯปี 2552 และบางส่วนมาจากงบกลาง

ก.แรงงาน-พม.รุมของบฯตกงาน

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบตามที่กระทรวงเสนอของบฯ 5,200 ล้านบาท และจะเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้า โดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้ว่างงาน 500,000 คน ใน 3 กลุ่ม คือ ภาคแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งมีประมาณ 8-9 แสนคน และแรงงานภาคการเกษตร โดยจะนำมาพัฒนาฝีมือเพื่อฝึกอาชีพใหม่ รวมทั้งนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาอีกกว่า 6-7 แสนคน

นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลงการประชุมผู้บริหาร พม.ว่า เพื่อแก้ปัญหาคนตกงานถูกเลิกจ้าง ได้เตรียมของบฯกว่า 2,000 ล้านบาท ใช้ฝึกอาชีพคนตกงานกว่า 6,000 รุ่น รุ่นละ 30 คน พร้อมจ่ายเบี้ยเลี้ยงวันละ 90 บาท คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้ 2 แสนคน

เอกชนเตือนรัฐร่วมกันแก้ส่งออก

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการเร่งด่วนกระตุ้นการส่งออกปี 2552 ซึ่งมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 ราย ว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 20 มกราคมนี้ กระทรวงจะของบฯ 12,000 ล้านบาท เพื่อทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออก โดยเป็นแผนกระตุ้นส่งออก 8 โครงการ มูลค่า 3 พันล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 12 โครงการ มูลค่า 9,200 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มรายได้จากการส่งออก 3% หรือ 6-8 แสนล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าการส่งออกจะติดลบ 3% ทำให้ปีนี้มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มจาก 6 ล้านล้านบาท เป็น 6.8 ล้านล้านบาท หรือ 1.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ได้เสนอว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในประเทศและส่งออกต้องบูรณาการร่วมกันในทุกกระทรวงเศรษฐกิจ โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นศูนย์ประสานและรวบรวมปัญหา และต้องคิดนอกกรอบและแตกต่างจากเดิม เพราะวิกฤตในปี 2552 แตกต่างจากปี 2551 จะใช้มาตรการเดิมๆ ไม่เพียงพอ ที่สำคัญรัฐต้องแก้ปัญหาในเรื่องอุปสรรคและการขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ และผลักดันการเพิ่มมูลค่ารายได้จากธุรกิจและบริการที่มีโอกาส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามผู้ส่งออก ส่วนใหญ่ยังไม่ขอออกความเห็นว่ามาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมไว้รวมถึงการใช้งบฯ 12,200 ล้านบาท จะช่วยเพิ่มการส่งออกได้มากขึ้นหรือไม่ เพราะกำลังวิตกถึงราคาน้ำมันเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง และการแก้วิกฤตเศรษฐกิจในตลา

Advertisement Replay Ad
คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในปั๊ม ที่แท้หนุ่มใบ้ฉุนรอเข้าห้องน้ำนาน

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในปั๊ม ที่แท้หนุ่มใบ้ฉุนรอเข้าห้องน้ำนาน

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

เพชร สหรัตน์ โพสต์ตอบโต้ ตั๊กแตน ชลดา ผู้หญิงในภาพแค่เพื่อน

เพชร สหรัตน์ โพสต์ตอบโต้ ตั๊กแตน ชลดา ผู้หญิงในภาพแค่เพื่อน

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

อาจารย์สักยันต์หวิดสิ้นชื่อ ถูกจ้างไปเมืองจีน สุดท้ายโดนรุมทำร้าย สูญ 2 แสน

อาจารย์สักยันต์หวิดสิ้นชื่อ ถูกจ้างไปเมืองจีน สุดท้ายโดนรุมทำร้าย สูญ 2 แสน

แมงปอ ชลธิชา ส่งกำลังใจให้ ตั๊กแตน คอมเม้นต์แรงด่ามือที่สาม

แมงปอ ชลธิชา ส่งกำลังใจให้ ตั๊กแตน คอมเม้นต์แรงด่ามือที่สาม

ปู ไปรยา แชะรูปคู่หวานใจบนตึกร้างสาธร แต่งานนี้ไม่มีดราม่า

ปู ไปรยา แชะรูปคู่หวานใจบนตึกร้างสาธร แต่งานนี้ไม่มีดราม่า

หวุดหวิด หญิงวิ่งช่วยชายจะฆ่าตัวตาย โดดให้รถไฟชนที่อังกฤษ

หวุดหวิด หญิงวิ่งช่วยชายจะฆ่าตัวตาย โดดให้รถไฟชนที่อังกฤษ

สลด ลูกสาววัย 3 ขวบ เฝ้าศพแม่ นอนหนาวตายหลังบ้านเพื่อน

สลด ลูกสาววัย 3 ขวบ เฝ้าศพแม่ นอนหนาวตายหลังบ้านเพื่อน

ตั๊กแตน ชลดา สุดช้ำจับได้สามีนอกใจ ลั่นฉันมีค่ามากพอ

ตั๊กแตน ชลดา สุดช้ำจับได้สามีนอกใจ ลั่นฉันมีค่ามากพอ

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เสก โลโซ ขอละทางโลก เตรียมห่มผ้าเหลืองศึกษาพระธรรม

เสก โลโซ ขอละทางโลก เตรียมห่มผ้าเหลืองศึกษาพระธรรม

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

หญิงไม่พอใจสามีถูกปรับขับรถผิดกฎ อาละวาดเตะถีบตำรวจ

หญิงไม่พอใจสามีถูกปรับขับรถผิดกฎ อาละวาดเตะถีบตำรวจ

ชมพู่ อารยา พาลูกติดดินเล่นทราย สายฟ้า พายุ ครื้นเครงมาก

ชมพู่ อารยา พาลูกติดดินเล่นทราย สายฟ้า พายุ ครื้นเครงมาก

โอปอล์ หมอโอ๊ค ได้ฤกษ์ดีย้ายเข้าบ้านใหม่ สร้างใกล้โรงเรียนลูก

โอปอล์ หมอโอ๊ค ได้ฤกษ์ดีย้ายเข้าบ้านใหม่ สร้างใกล้โรงเรียนลูก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์