ผู้บริโภคเฮ! ใช้สิทธิพ.ร.บ.ฉบับใหม่ เรียกค่าเสียหายสินค้าไม่ปลอดภัย

ผู้บริโภคเฮ! ใช้สิทธิพ.ร.บ.ฉบับใหม่ เรียกค่าเสียหายสินค้าไม่ปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

// //

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง ในการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่เรียกว่า สินค้าไม่ปลอดภัย ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวถึงที่มาของกฎหมายฉบับนี้ว่า เกิดจากการผลิตสินค้าในปัจจุบันมีการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริโภคเอง เดิมทีการฟ้องร้องคดีประเภทนี้จะมีความยุ่งยาก เนื่องจากภาระในการพิสูจน์ว่าสินค้านั้นๆ ไม่ปลอดภัยจะตกอยู่กับผู้บริโภค ทั้งไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของสินค้า

ในส่วนของผู้ประกอบการ กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่อยู่ในสินค้าตัวสำคัญ หรือผู้ผลิตวัตถุดิบในสินค้าที่ผลิตขึ้นมาใหม่ เป็นต้น เมื่อผู้ใช้สินค้าได้รับความเสียหาย และได้พิสูจน์เบื้องต้นแล้วว่า ได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบการ อันเกิดจากการใช้สินค้าตามปกติ ผู้ประกอบการทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน จากเดิมผู้ที่รับหน้าทั้งหมดจะเป็นด่านหน้าคือผู้ขายสินค้าเท่านั้น

ทั้งนี้ การรับผิดชอบร่วมกันของผู้ประกอบการสินค้านั้น จะต้องพิสูจน์แล้วว่าเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการบกพร่องในกระบวนการผลิต หรือบกพร่องในกระบวนการกำหนดสเปกในการออกแบบ หรืออาจจะเป็นการแจกแจงฉลากไม่ครบถ้วน โดยไม่เน้นการเตือนเรื่องความปลอดภัย แต่ได้ขายสินค้าไปให้ผู้บริโภคแล้ว เช่น การนำเข้าสินค้า ยา ผู้นำเข้าเองอาจจะตกม้าตายในเรื่องการอัพเดท ข้อมูลก็เป็นได้ หากในต่างประเทศเผอิญมีการพิสูจน์ได้ว่า ยาตัวนั้นไม่ปลอดภัยสำหรับผู้เป็นโรคบางอย่างและได้ประกาศเตือนออกมา แต่ผู้นำเข้าไม่มีการติดตามข้อมูลส่วนนี้ ก็อาจจะกลายเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยได้

ส่วนเรื่องความเสียหายนั้น นายธีรวัฒน์อธิบายว่า ในกฎหมายได้เขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นความเสียหายถึงชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย แต่จะไม่รวมความเสียหายต่อตัวสินค้า เช่น หากซื้อน้ำดื่ม แต่เห็นสิ่งสกปรกก่อนที่จะดื่มน้ำเข้าไป ถือว่าเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยที่บกพร่องจากกระบวนการผลิต แต่ยังไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ดื่ม จึงถือเป็นการบกพร่องธรรมดาและอยู่ภายใต้กฎหมายทั่วไป มีอายุความ 1 ปี แต่ในกรณีที่ผู้ซื้อกระหายน้ำมาก เมื่อซื้อมาแล้วดื่มเข้าไปทันทีและอาเจียนออกมาทันที ถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว จึงใช้กับกฎหมายฉบับใหม่นี้ เพราะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย โดยผู้ผลิตทั้งหมดรวมไปถึงผู้ว่าจ้างผลิตจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ

นอกจากนี้ เมื่อเกิดความเสียหายต่อจิตใจ ผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องเพิ่มได้อีก ซึ่งหมายถึงความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความอับอายขายหน้า แต่การจะเป็นความเสียหายต่อจิตใจได้นั้น จะต้องมีความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายเสียก่อน เช่น เมื่อขับรถยนต์ที่มีถุงลม เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนและพิสูจน์ได้ว่าถุงลมไม่ทำงาน ผลคือผู้ขับซี่โครงหัก ส่วนความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานจากการผ่าตัด คือความเสียหายต่อจิตใจ ในส่วนนี้ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยถึงความเสียหายที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชดใช้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายเสียชีวิตแล้ว ญาติก็มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายได้

การพิสูจน์ตรวจสอบสินค้าถือเป็นเรื่องสำคัญ สคบ.จึงมีมติตั้งคณะกรรมการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีห้องแล็บเอกชนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรองไว้แล้ว 153 แห่ง จะเป็นเครือข่ายร่วม โดยจะมีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเป็นใคร และเชี่ยวชาญในสินค้าใด ซึ่งทั้งหมดจะมีการทำงานเชื่อมโยงกันกับศาล เพราะปัจจุบันตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนั้น ศาลมีอำนาจในการมีบทบาทแสวงหาข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยคู่กรณีแล้ว นายธีรวัฒน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภาระในการพิสูจน์สินค้าไม่ปลอดภัยจะเป็นของผู้ประกอบการ โดยสามารถเสนอต่อศาลให้ใช้แล็บใดพิสูจน์ได้ หากศาลตรวจสอบว่าเป็นแล็บที่เป็นกลางจริง ศาลก็จะให้ใช้ได้ แต่ผู้ประกอบการต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นสินค้าปลอดภัย ผู้ประกอบการจะฟ้องกลับต่อผู้บริโภคได้หรือไม่นั้น ปัจจุบันยังมี 2 แนวคิด คือ จากกฎหมายฉบับนี้ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการตรวจสอบพิสูจน์อยู่แล้ว เว้นแต่เจตนาของผู้บริโภคไม่สุจริต ส่วนเมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นสินค้าปลอดภัย การที่ผู้ประกอบการจะฟ้องกลับได้หรือไม่ เรื่องนี้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้ แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไร ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้บริโภคที่ใช้สิทธิมีเจตนาไม่สุจริตจริง

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้นไปอีก คือ ขณะนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้แล้วว่าจะเข้าไปเรียกร้องที่ สคบ. หรือจะเดินเข้าไปพบเจ้าพนักงานที่ศาลเองตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ถือเป็นความสะดวก และผู้บริโภคก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วย ผู้ทำหน้าที่ในการเขียนคำฟ้องร้องจะเป็นเจ้าพนักงานคดีของศาล แต่ผู้ที่จะไปฟ้องที่ศาลจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองได้รับความเสียหายจากสินค้าไม่ปลอดภัยจริงๆ จากนั้นศาลจะทำหน้าที่ในการสอบข้อเท็จจริง และฟังความทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการหาพยานหลักฐานมาดูด้วยตนเอง

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี สคบ. กล่าวว่า ในส่วนของ สคบ.ได้เตรียมการรองรับกฎหมายฉบับนี้ไว้แล้ว โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการทดสอบ หรือพิสูจน์สินค้า ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการพิสูจน์และตรวจสอบสินค้าจากหลายแห่งทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้ามาเป็นเครือข่าย สิ่งสำคัญที่สุด คือ เตรียมการแยกแยะเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพราะหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เชื่อว่าจะมีการร้องเรียนเข้ามามาก ดังนั้น จึงเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่ในการแยกแยะเรื่องร้องเรียน เพื่อกลั่นนกรองก่อนที่จะไปถึงกระบวนการของศาล โดยจะฟังข้อเท็จจริงจากผู้บริโภคก่อน จากนั้นจะเรียกเจ้าของสินค้ามาคุย เพื่อเป็นการฟังความทั้งสองฝ่าย และเริ่มต้นที่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อน

แม้ว่าผู้บริโภคจะเดินไปที่ศาลด้วยตัวเอง เหมือนกับเป็นการฟ้องร้องได้ง่ายก็จริง แต่ศาลจะเริ่มจากกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนเช่นกัน จึงเป็นความมั่นใจให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ว่าจะเป็นการฟังความทั้งสอง เพื่อให้ความเป็นธรรม นายธีรวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย

เห็นอย่างนี้แล้ว กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ถือเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคจริงๆ ในการรักษาสิทธิของตัวเอง อย่างไรก็ตาม แม้ในตัวกฎหมายจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น แต่ก็จะเกิดผลดีต่อผู้บริโภคที่บริสุทธิ์ใจเท่านั้น

อาถรรพณ์นรกซานติก้า ที่ดินนี้มีตำนาน...เลือด!!!

จากที่ดินทำเลทองย่านเอกมัย เพียงชั่วข้ามคืนของวันแรกที่ย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2552 กลับกลายเป็นสุสานของเหยื่อเพลิงนรก นำมาสู่การผูกโยงถึงความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับ สุสานซานติก้าผับ ด้วยความหวาดผวา และบอกเล่าถึงเรื่องราวอาถรรพณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงลางร้ายบอกเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุที่นำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้

Advertisement Replay Ad
แก๊งเพื่อนเนรมิตห้องทำเซอร์ไพรส์เบิร์ดเดย์ "นุ่น วรนุช"

แก๊งเพื่อนเนรมิตห้องทำเซอร์ไพรส์เบิร์ดเดย์ "นุ่น วรนุช"

“จิ๊ก-เนาวรัตน์” ร้องกองปราบฯ ถูกคนอ้างเป็นผู้จัดการตุ๋นรับงาน

“จิ๊ก-เนาวรัตน์” ร้องกองปราบฯ ถูกคนอ้างเป็นผู้จัดการตุ๋นรับงาน

เตือนภัย ! หนุ่มโพสต์ภาพเก๋ง ถูกคนมือบอนพ่นสีใส่ หลังจอดรอคิวเช็คสภาพใกล้อู่

เตือนภัย ! หนุ่มโพสต์ภาพเก๋ง ถูกคนมือบอนพ่นสีใส่ หลังจอดรอคิวเช็คสภาพใกล้อู่

ปิ๋ม ซีโฟร์ กับบทบาทแม่เลี้ยงเดี่ยว ท้อจนนอนร้องไห้กอดลูกทุกวัน

ปิ๋ม ซีโฟร์ กับบทบาทแม่เลี้ยงเดี่ยว ท้อจนนอนร้องไห้กอดลูกทุกวัน

แอน สิเรียม โชว์หุ่นแซ่บริมทะเล ไม่น่าเชื่อว่าอายุ 46 ปี

แอน สิเรียม โชว์หุ่นแซ่บริมทะเล ไม่น่าเชื่อว่าอายุ 46 ปี

ลุงวัย61 ถูกโจ๋ขี่จยย.เร่งเครื่องแซงพลาดล้ม พุ่งชนลุงดับคาที่

ลุงวัย61 ถูกโจ๋ขี่จยย.เร่งเครื่องแซงพลาดล้ม พุ่งชนลุงดับคาที่

กวาง กมลชนก เผยเรื่องอึ้ง! ที่แท้ มานพ ดาราอาวุโส เป็นลุงแท้ๆ

กวาง กมลชนก เผยเรื่องอึ้ง! ที่แท้ มานพ ดาราอาวุโส เป็นลุงแท้ๆ

น้ำล้นฝายซัดรถผู้รับเหมาจมห้วย ลูกน้องฝ่ากระแสน้ำช่วยชีวิต

น้ำล้นฝายซัดรถผู้รับเหมาจมห้วย ลูกน้องฝ่ากระแสน้ำช่วยชีวิต

แม่น้องแม็ค ดาราเด็กชื่อดัง โพสต์รูปใบหย่า ดีใจได้สิทธิ์ดูแลลูกๆ

แม่น้องแม็ค ดาราเด็กชื่อดัง โพสต์รูปใบหย่า ดีใจได้สิทธิ์ดูแลลูกๆ

หนุ่มนิรนามดิ่งอาคารสูงย่านพหลโยธิน ร่างกายแหลก – สมองกระจาย

หนุ่มนิรนามดิ่งอาคารสูงย่านพหลโยธิน ร่างกายแหลก – สมองกระจาย

คืบหน้า ! นักศึกษาแพทย์ วางยาฆ่าสุนัข เข้าพบตำรวจแล้ว ขอให้การในชั้นศาล

คืบหน้า ! นักศึกษาแพทย์ วางยาฆ่าสุนัข เข้าพบตำรวจแล้ว ขอให้การในชั้นศาล

จ๋า ยศสินี เล่าสาเหตุเปลี่ยนตอนจบ เพลิงบุญ เพราะ "เก๋" มาดลใจ

จ๋า ยศสินี เล่าสาเหตุเปลี่ยนตอนจบ เพลิงบุญ เพราะ "เก๋" มาดลใจ

นิวเคลียร์ เพชรจ้า ไปเที่ยวเกาหลี มีความคุมโทนยกแก๊ง

นิวเคลียร์ เพชรจ้า ไปเที่ยวเกาหลี มีความคุมโทนยกแก๊ง

ปอ.68 ระบบล็อคมีกลุ่มควัน ผู้โดยสารออกประตูฉุกเฉิน-ไร้เจ็บ

ปอ.68 ระบบล็อคมีกลุ่มควัน ผู้โดยสารออกประตูฉุกเฉิน-ไร้เจ็บ

สองพ่อลูกปืนโหด ! จ่อยิงลูกจ้างหนุ่ม มันสมองกระจาย เหตุฉุน ถูกทวงค่าเเรง 5,000 บาท

สองพ่อลูกปืนโหด ! จ่อยิงลูกจ้างหนุ่ม มันสมองกระจาย เหตุฉุน ถูกทวงค่าเเรง 5,000 บาท

แฉรถยนต์ 3 คัน พา “ยิ่งลักษณ์” เผ่นหนีชายแดนสระแก้ว

แฉรถยนต์ 3 คัน พา “ยิ่งลักษณ์” เผ่นหนีชายแดนสระแก้ว

โตโน่ ภาคิน พูดความในใจถึงน้องรัก ฟิลลิป เดอะเฟซเมน

โตโน่ ภาคิน พูดความในใจถึงน้องรัก ฟิลลิป เดอะเฟซเมน

แม่พระมาโปรด ครูสอนพิเศษเด็ก 30 ชีวิต คิดค่าเรียนแค่ 1 บาท

แม่พระมาโปรด ครูสอนพิเศษเด็ก 30 ชีวิต คิดค่าเรียนแค่ 1 บาท

18 ล้อชนรถการไฟฟ้า ขณะ จนท.ซ่อมสายไฟ อ.หนองแค ดับ 5

18 ล้อชนรถการไฟฟ้า ขณะ จนท.ซ่อมสายไฟ อ.หนองแค ดับ 5

อ้อม พิยดา ยกครอบครัวเที่ยวเกาะ คุณแม่ซ่อนความแซ่บ

อ้อม พิยดา ยกครอบครัวเที่ยวเกาะ คุณแม่ซ่อนความแซ่บ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์