เชลล์ชูรหัส 3-2-1-6-5 แผนบริหารพลังงานรับมืออนาคต

เชลล์ชูรหัส 3-2-1-6-5 แผนบริหารพลังงานรับมืออนาคต

จึงมุ่งมองหาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีราคาน้ำมันกลับดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงสิ้นปี 2551 ราคาน้ำมันกลับมาอยู่ที่ระดับ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้ง จึงน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยว่าผู้คนจะยังตระหนักถึงประสิทธิภาพและนโยบายในการประหยัดพลังงานอยู่อีกหรือไม่ เพื่อไม่ให้อนาคตต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติพลังงานอีกครั้ง

ขณะที่บริษัทระดับโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน ตั้งแต่การสำรวจและขุดเจาะไปจนถึงการขายปลีกน้ำมันอย่าง เชลล์ ได้มีการระดมสมอง เพื่อประเมินโครงสร้างของพลังงานในอนาคต และรับมือกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดย ธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์ในประเทศไทย จำกัด ระบุว่า เชลล์มองว่าอีก 50 ปี โครงสร้างของพลังงานจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันนี้เยอะมาก ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ 5 ปีข้างหน้าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอีก 40 ปีข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้น การกระทำจากนี้ไปจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกทิศทางแนวโน้มในอนาคต

// //

ในอนาคตพลังงานทดแทนใหม่ๆ จะสำคัญมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้เป็นพลังงานหลัก โดยน้ำมันยังมีความสำคัญอยู่ แต่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมาก ก็จะทำให้เราเห็นรถที่ให้พลังงานไฟฟ้าบนถนนมากขึ้น ซึ่งนอกจากการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว เรื่องมลภาวะก็เป็นเรื่องสำคัญในอนาคต

ระดมสมองประเมินแนวโน้ม

การระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของเชลล์ทั่วโลก ทำให้เกิดแนวทางรองรับที่เรียกว่า เชลล์ เอ็นเนอร์ยี่ ซีนาริโอ (Shell Energy Scenarios) โดยใช้ปี ค.ศ. 2050 หรือปี พ.ศ. 2593 ประมาณอีก 42 ปีข้างหน้ามาเป็นเกณฑ์หลัก เพื่อประเมินสถานการณ์ และใช้กับการวางแผน ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นรหัสผ่านตัวเลข 3-2-1-6-5

รหัสแรกเลข 3 มาจาก 3 ข้อเท็จจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่

1.ความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นบนโลกใบนี้ โดยเชลล์ประเมินว่าในปี ค.ศ. 2050 ประชากรจะอยู่ที่ 9 พันล้านคน และการพัฒนาของเทคโนโลยีจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น ซึ่งทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มเป็น 2 เท่าจากที่ในปีนี้ความต้องการใช้อยู่ที่วันละ 160 ล้านบาร์เรล จะเพิ่มขึ้นเป็น 320 ล้านบาร์เรลต่อวัน

2.แหล่งและปริมาณของพลังงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการ แม้ว่าจะมีความพยายามใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ดังนั้น การหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะทำให้ปริมาณพลังงานมีเพียงพอ แต่คงต้องหันไปดูที่การบริหารความต้องการใช้ให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมไม่ให้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ขณะที่การมองหาแห่งพลังงานใหม่ก็มีต้นทุนสูงมากขึ้นด้วย

3.มลพิษที่จะชี้นำว่าพลังงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่จากอดีตถึงปัจจุบันทั้งโลกมีการปล่อยมลพิษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ผลวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงทั้ง 3 ด้าน ได้นำไปสู่รหัสเลข 2 นั่นก็คือเกิด 2 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกแรกเรียกว่า สแกรมเบิล (Scramble) คือ การที่ทุกประเทศทั่วโลกพยายามแย่งชิงแหล่งพลังงานมาไว้ในครอบครอง ทั้งการสนับสนุนการขุดเจาะในประเทศ หรือการทำข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อนำปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น ถ่านหิน หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพราะทุกคนกลัวว่าพลังงานจะไม่เพียงพอ และเศรษฐกิจตกต่ำ

โชคดีที่มีวิกฤติตอนนี้ ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดถึงการเพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงานให้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่มีการบริหารความต้องการใช้ให้ลดลง มองแค่ว่าจะให้ราคาน้ำมันถูกลง ความต้องการก็เพิ่มขึ้น ทุกคนจะดูทางด้านแหล่งที่มากันหมด ต้องรอจนมีพลังงานไม่พอแล้วค่อยมาดูถึงการบริหารจัดการว่าจะลดความต้องการใช้อย่างไร เร่งออกกฎเกณฑ์มาบางทีไม่ได้คิดให้รอบคอบ ในระยะยาวจึงอาจมีปัญหา

ส่วนทางเลือกที่สอง คือ บลูพรินท์ (Blueprints) เป็นแผนงานที่เน้นการลดความต้องการใช้พลังงานมากกว่าการมุ่งหาแหล่งพลังงาน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ และการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งในเชิงของการค้าขายคาร์บอนไดออกไซด์ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาไปเก็บใต้ดิน เพื่อที่จะทำให้คนสามารถอยู่ในโลกที่สมดุลได้ ซึ่งเป็นความหมายว่า เป็นโลกที่ผู้คนรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานจึงได้มีแผนร่วมกันที่จะพยายามผนึกทางเลือกร่วมกันช่วยกันทำ

มุ่งหาพลังงานไม่ใช่ทางเลือกยั่งยืน

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเชลล์ ที่ตัดสินใจเลือกเดินทางใดทางหนึ่ง นั่นเป็นเพราะวิเคราะห์แล้วว่าการมุ่งแต่จัดหากำลังการผลิตใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้อย่างเดียว ไม่ใช้ทางเลือกที่ยั่งยืนอีกต่อไป นี่คือความหมายของเลข 1

สำหรับรหัส 6 เกิดจากการเลือกบลูพรินท์ (Blueprints) โดยเน้นการปฏิวัติการใช้พลังงาน ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางเลือกนี้คงต้องเดินไปพร้อมกับการสนับสนุนจากระดับนโยบายและหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล แนวทางดังกล่าวประกอบด้วย

1.การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

2.นำระบบค้าขายคาร์บอนไดออกไซด์และการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น

3.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ต้นทาง

4.เร่งผลิตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพ

5.วิจัย และพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

6.การสร้างแรงจูงใจให้การดำเนินการต่างๆ ประสบความสำเร็จ

กรอบดำเนินงาน 5 ปีข้างหน้า

ขณะที่รหัสตัวสุดท้าย 5 หมายถึง กรอบของเชลล์ที่จะทำใน 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย

1.ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกวิถีทาง ที่ผ่านมาเชลล์ทั่วโลกได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 1990 โดยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 20% และมุ่งหวังว่าในปี 2050 จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ถึง 90%

2.ลงทุนในระบบค้าขายคาร์บอนไดออกไซด์และการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศต่างๆ

3.ผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุด ทั้งไฮโดรเจน พลังงานแสงอาทิตย์ ลมและเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ เพื่อนำพืชที่ไม่ได้ใช้บริโภคมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เช่น การนำเอนไซม์จากฟางข้าวมาผลิตเป็นเอทานอล นำสาหร่ายทะเลมาผลิตเป็นน้ำมัน หรือการวิจัยและพัฒนาไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้มีต้นทุนต่ำลง

4.เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงให้มากขึ้น เพราะสัดส่วนการใช้พลังงานทั่วโลก 27% อยู่ในภาคขนส่ง

5.ร่วมรณรงค์ให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยใช้พลังงานให้น้อยลง

ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนของประเทศต้องร่วมมือกันในการวาง Energy Scenarios เพราะเชื่อว่าการมีเส้นทางเดินที่ชัดเจน จะทำให้ประเทศในภาพรวมมีความพร้อม ขณะเดียวกันยังเป็นการตัดหนทางของปัญหาวิกฤติพลังงานที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอีก นายธีรพจน์ กล่าวทิ้งท้าย

อาถรรพณ์นรกซานติก้า ที่ดินนี้มีตำนาน...เลือด!!!

จากที่ดินทำเลทองย่านเอกมัย เพียงชั่วข้ามคืนของวันแรกที่ย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2552 กลับกลายเป็นสุสานของเหยื่อเพลิงนรก นำมาสู่การผูกโยงถึงความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับ สุสานซานติก้าผับ ด้วยความหวาดผวา และบอกเล่าถึงเรื่องราวอาถรรพณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงลางร้ายบอกเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุที่นำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้

Advertisement Replay Ad
เวียร์ เตรียมทำตัวให้ดี ถูกหมอดูทัก เบลล่า จะทิ้งสิ้นปี

เวียร์ เตรียมทำตัวให้ดี ถูกหมอดูทัก เบลล่า จะทิ้งสิ้นปี

ติ๊ก พีช แอบหวั่น น้องเต็นท์ จะมีปัญหา หากทุ่มเวลาเลี้ยงลูกคนที่สอง

ติ๊ก พีช แอบหวั่น น้องเต็นท์ จะมีปัญหา หากทุ่มเวลาเลี้ยงลูกคนที่สอง

ด.ญ.วัย 12 ขวบ สำลักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

ด.ญ.วัย 12 ขวบ สำลักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

โศกนาฏกรรม “นาหม่วย” ความรันทดของโชคชะตา

โศกนาฏกรรม “นาหม่วย” ความรันทดของโชคชะตา

หนุ่มน้อยใจแฟนสาว ใช้ถุงพลาสติกครอบหัว ฆ่าตัวตายในโรงแรม

หนุ่มน้อยใจแฟนสาว ใช้ถุงพลาสติกครอบหัว ฆ่าตัวตายในโรงแรม

ใกล้กันยิ่งขึ้น เปิดแล้ว “ทางด่วนยุโรป-จีน” ประหยัดเวลา 1 เดือน

ใกล้กันยิ่งขึ้น เปิดแล้ว “ทางด่วนยุโรป-จีน” ประหยัดเวลา 1 เดือน

เปิดใจ! พริตตี้เอ็มซีสาวถูกหลอกให้กินบราวนี่ผสมกัญชา

เปิดใจ! พริตตี้เอ็มซีสาวถูกหลอกให้กินบราวนี่ผสมกัญชา

ซนมากๆ น้องเพลง ล่องเป็ดยางในลำธารของบ้านที่พัทยา

ซนมากๆ น้องเพลง ล่องเป็ดยางในลำธารของบ้านที่พัทยา

ดาบตำรวจปิดบ้านเงียบ พบเป็นศพผูกคอตายกับหน้าต่าง

ดาบตำรวจปิดบ้านเงียบ พบเป็นศพผูกคอตายกับหน้าต่าง

แต๊งค์ โพสต์แซ่บ หลัง แตงโม โพสต์รูปคู่ ดอดจ์ อดีตหวานใจ

แต๊งค์ โพสต์แซ่บ หลัง แตงโม โพสต์รูปคู่ ดอดจ์ อดีตหวานใจ

แม่แทบช็อก งูเหลือมโผล่ข้างบ้าน ลูกชาย 2 ขวบนั่งจ้องตาเขม็ง

แม่แทบช็อก งูเหลือมโผล่ข้างบ้าน ลูกชาย 2 ขวบนั่งจ้องตาเขม็ง

จำคุก 1 ปี ผู้จัดการ 'บี พีระพัฒน์' โกงค่าตัว ไม่รออาญา

จำคุก 1 ปี ผู้จัดการ 'บี พีระพัฒน์' โกงค่าตัว ไม่รออาญา

รถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง ชนต้นไม้พังยับ คนขับอ้างหักหลบเงาปริศนา

รถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง ชนต้นไม้พังยับ คนขับอ้างหักหลบเงาปริศนา

งานรับปริญญานางเอก เดียร์น่า เพื่อนพี่สนิทในวงการร่วมยินดีคับคั่ง

งานรับปริญญานางเอก เดียร์น่า เพื่อนพี่สนิทในวงการร่วมยินดีคับคั่ง

-30 องศา! เหนือสุดแดนมังกรหนาวแค่ไหนถามใจคนจีนดู

-30 องศา! เหนือสุดแดนมังกรหนาวแค่ไหนถามใจคนจีนดู

หนุ่มจีนทำพิเรนทร์ ยัดแม่กุญแจใส่ท่อปัสสาวะ สุดท้ายต้องโร่หาหมอ

หนุ่มจีนทำพิเรนทร์ ยัดแม่กุญแจใส่ท่อปัสสาวะ สุดท้ายต้องโร่หาหมอ

เพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเปิดหมอลำ หนุ่มใหญ่คว้าอีโต้ฟันดับ

เพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเปิดหมอลำ หนุ่มใหญ่คว้าอีโต้ฟันดับ

หายไปนาน "แอนนี่ บรู๊ค" ควง "น้องฑีฆายุ" เดินแฟชั่นโชว์

หายไปนาน "แอนนี่ บรู๊ค" ควง "น้องฑีฆายุ" เดินแฟชั่นโชว์

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

'บี พีระพัฒน์' เผย อดีตผจก.สารภาพยักยอกเงินเพราะติดพนัน

'บี พีระพัฒน์' เผย อดีตผจก.สารภาพยักยอกเงินเพราะติดพนัน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์