ราชภัฏกับวันเด็ก

ราชภัฏกับวันเด็ก

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

วันหยุดเทศกาลปีใหม่ยาวนาน 5 วันเต็ม เปิดคอลัมน์แรกของปี 2552 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม มะรืนวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ

ว่ากันถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งกระจายทั่วประเทศ แต่ละแห่งต่างมีโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะครุศาสตร์ ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเด็กตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโต ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่แล้ว จึงหลีกไม่พ้นที่ต้องจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งนักเรียนครูต้องนำวิชาความรู้อันเกี่ยวข้องกับเด็กมาจัดเป็นกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่แผก จากมหาวิทยาลัยทั่วไป เนื่องจากมีรากมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู เกี่ยวข้องกับผู้เรียนไม่ว่าจะในวิชาความรู้ใด ต้องมีการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ทั้งสิ้น

แม้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็เป็นการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง

การจัดกิจกรรมวันเด็กของนักศึกษาคณะครุศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมที่ควรจะให้ความสำคัญ และมิใช่แต่จะเป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ยังต้องเป็นกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

วันเด็กนับเป็นความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของวัยเด็กครั้งหนึ่ง นับแต่เด็กเล็กระดับอนุบาล จนถึงเด็กโตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะวัยเด็กในช่วงประถมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย เพราะเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เป็นรอยต่อของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน่าเสียดายอย่างยิ่งหากเด็กในวัยนี้ไม่มีโอกาสสัมผัสกับ วันเด็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเด็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เนื่องจากนักศึกษาคณะนี้ร่ำเรียนวิชาครู เรียนวิชาการเรียนการสอน และเรียนรู้เรื่องของเด็กในแต่ละวัยมากกว่าการเรียนในวิชาอื่น

นักศึกษาปีที่ 1 และ 2 ที่เพิ่งผ่านชีวิตวัยเด็กและวัยรุ่นมาหยกๆ ย่อมจะเข้าใจความต้องการในวัยของเด็กและวัยรุ่นดีกว่านักศึกษาปีที่ 3 และ 4 จึงควรให้เป็นผู้ที่จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนสาธิต หรือวันเด็กของมหาวิทยาลัย และควรจัดให้ตรงกับวันเด็ก คือวันเสาร์ที่ 10 ไม่ใช่จัดวันศุกร์ที่ 9 เพราะการจัดงานตรงวันจะได้แข่งขันกับหน่วยงานอื่น ไม่ว่าหน่วยราชการ หรือหน่วยเอกชน

วันเด็กแห่งชาติแม้มีเพียงปีละวันเดียว แต่มีติดต่อกันมาทุกปีตั้งแต่เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมาแล้ว เมื่อเริ่มแรกจัดงานวันเด็กแห่งชาติตรงกับเดือนตุลาคม ซึ่งสหประชาชาติกำหนดให้แต่ละประเทศเห็นความสำคัญของเด็ก และมีวันเด็กขึ้น เพื่อให้ประชาชนและรัฐบาลให้ความสำคัญของผู้ที่อยู่ในวัยเด็ก

ต่อมาประเทศไทยกำหนดให้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี

ในแต่ละปีรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคือผู้กำหนดคำขวัญวันเด็กแห่งชาติขึ้น ปีนี้พอดีกับการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีข้ามปี ผู้ที่ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติจึงคือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งให้คำขวัญไว้ว่า

ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจึงควรนำความหมายของคำขวัญนี้ไปแปรเป็นรูปธรรม กล่าวคือ

ฉลาดคิด คือความเฉลียวฉลาดในการมีความคิดริเริ่มของเด็กทุกวัย ตั้งแต่วัยอนุบาลถึงวัยมัธยมปลาย

ความเฉลียวฉลาดจะเกิดขึ้นได้เด็กต้องมีความฝัน หรือมีจินตนาการที่ดี การจะมีจินตนาการที่ดีได้ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจใสบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินมัวหมอง

ส่วนผูกพันรักสามัคคี ต้องแยกออกเป็น ผูกพัน คือความใกล้ชิด และรักที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้

สำหรับสุดท้ายคือ สามัคคี เป็นกรณีสำคัญที่ต้องรู้อย่างแท้จริงว่าสามัคคีคืออะไร (ดูเหมือนว่ามีรายการประชาสัมพันธ์รายการหนึ่งซึ่งเด็กน้อยถามคุณปู่ว่าสามัคคีคืออะไร แล้วคุณปู่ซึ่งกำลังเหลาโครงว่าวให้หนูน้อย ส่งไม้ไผ่ให้ชิ้นหนึ่งแล้วให้หนูน้อยหัก แล้วส่งให้อันที่สอง ก่อนจะถึงหลายอัน ปรากฏว่าหักไม่ได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีคืออะไร และผลเป็นอย่างไร-จบ)

การที่เด็กจะฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคีได้นั้น หากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏ ตีแตก จัดกิจกรรมให้สอดคล้องได้ ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีจิตผูกพันจุดประกายฝันและฉลาดคิดอย่างแท้จริง

Advertisement Replay Ad
หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

บิณฑ์ เปิดใจสุดซึ้งพ่อต๊อด ปิติ อาสาดูแลให้เงินเดือนละ 5 หมื่น

บิณฑ์ เปิดใจสุดซึ้งพ่อต๊อด ปิติ อาสาดูแลให้เงินเดือนละ 5 หมื่น

กู้ภัยงง รพ.เก็บค่าจิตอาสา 500 บาท #ไม่มีเงินห้ามตาย

กู้ภัยงง รพ.เก็บค่าจิตอาสา 500 บาท #ไม่มีเงินห้ามตาย

พี่โป้ง โมเดิร์นด็อก เผยความในใจถึง พี่ตูน หลังร่วม ก้าวคนละก้าว

พี่โป้ง โมเดิร์นด็อก เผยความในใจถึง พี่ตูน หลังร่วม ก้าวคนละก้าว

เล่นเอาเหงื่อตก ผกก.5 วิ่งไล่จับผู้ต้องหา โดดหน้าต่างโรงพักหนี

เล่นเอาเหงื่อตก ผกก.5 วิ่งไล่จับผู้ต้องหา โดดหน้าต่างโรงพักหนี

ตร.แนะเลี่ยงเส้นทาง ปิดถนน 2 จุด สร้างรถไฟฟ้าสีชมพู

ตร.แนะเลี่ยงเส้นทาง ปิดถนน 2 จุด สร้างรถไฟฟ้าสีชมพู

"รู้เปล่าลูกค้าคือเจ้านาย" โวยลั่นห้างพนักงานคิดเงินผิด 1 บาท

"รู้เปล่าลูกค้าคือเจ้านาย" โวยลั่นห้างพนักงานคิดเงินผิด 1 บาท

ไกด์สาวช่วยคุณยาย หลานจองตั๋วผิด ต้องอยู่สนบ.ญี่ปุ่นคนเดียว

ไกด์สาวช่วยคุณยาย หลานจองตั๋วผิด ต้องอยู่สนบ.ญี่ปุ่นคนเดียว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์