ราชภัฏกับวันเด็ก

ราชภัฏกับวันเด็ก

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

วันหยุดเทศกาลปีใหม่ยาวนาน 5 วันเต็ม เปิดคอลัมน์แรกของปี 2552 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม มะรืนวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ

ว่ากันถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งกระจายทั่วประเทศ แต่ละแห่งต่างมีโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะครุศาสตร์ ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเด็กตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโต ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่แล้ว จึงหลีกไม่พ้นที่ต้องจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งนักเรียนครูต้องนำวิชาความรู้อันเกี่ยวข้องกับเด็กมาจัดเป็นกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่แผก จากมหาวิทยาลัยทั่วไป เนื่องจากมีรากมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู เกี่ยวข้องกับผู้เรียนไม่ว่าจะในวิชาความรู้ใด ต้องมีการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ทั้งสิ้น

แม้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็เป็นการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง

การจัดกิจกรรมวันเด็กของนักศึกษาคณะครุศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมที่ควรจะให้ความสำคัญ และมิใช่แต่จะเป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ยังต้องเป็นกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

วันเด็กนับเป็นความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของวัยเด็กครั้งหนึ่ง นับแต่เด็กเล็กระดับอนุบาล จนถึงเด็กโตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะวัยเด็กในช่วงประถมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย เพราะเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เป็นรอยต่อของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน่าเสียดายอย่างยิ่งหากเด็กในวัยนี้ไม่มีโอกาสสัมผัสกับ วันเด็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเด็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เนื่องจากนักศึกษาคณะนี้ร่ำเรียนวิชาครู เรียนวิชาการเรียนการสอน และเรียนรู้เรื่องของเด็กในแต่ละวัยมากกว่าการเรียนในวิชาอื่น

นักศึกษาปีที่ 1 และ 2 ที่เพิ่งผ่านชีวิตวัยเด็กและวัยรุ่นมาหยกๆ ย่อมจะเข้าใจความต้องการในวัยของเด็กและวัยรุ่นดีกว่านักศึกษาปีที่ 3 และ 4 จึงควรให้เป็นผู้ที่จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนสาธิต หรือวันเด็กของมหาวิทยาลัย และควรจัดให้ตรงกับวันเด็ก คือวันเสาร์ที่ 10 ไม่ใช่จัดวันศุกร์ที่ 9 เพราะการจัดงานตรงวันจะได้แข่งขันกับหน่วยงานอื่น ไม่ว่าหน่วยราชการ หรือหน่วยเอกชน

วันเด็กแห่งชาติแม้มีเพียงปีละวันเดียว แต่มีติดต่อกันมาทุกปีตั้งแต่เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมาแล้ว เมื่อเริ่มแรกจัดงานวันเด็กแห่งชาติตรงกับเดือนตุลาคม ซึ่งสหประชาชาติกำหนดให้แต่ละประเทศเห็นความสำคัญของเด็ก และมีวันเด็กขึ้น เพื่อให้ประชาชนและรัฐบาลให้ความสำคัญของผู้ที่อยู่ในวัยเด็ก

ต่อมาประเทศไทยกำหนดให้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี

ในแต่ละปีรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคือผู้กำหนดคำขวัญวันเด็กแห่งชาติขึ้น ปีนี้พอดีกับการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีข้ามปี ผู้ที่ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติจึงคือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งให้คำขวัญไว้ว่า

ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจึงควรนำความหมายของคำขวัญนี้ไปแปรเป็นรูปธรรม กล่าวคือ

ฉลาดคิด คือความเฉลียวฉลาดในการมีความคิดริเริ่มของเด็กทุกวัย ตั้งแต่วัยอนุบาลถึงวัยมัธยมปลาย

ความเฉลียวฉลาดจะเกิดขึ้นได้เด็กต้องมีความฝัน หรือมีจินตนาการที่ดี การจะมีจินตนาการที่ดีได้ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจใสบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินมัวหมอง

ส่วนผูกพันรักสามัคคี ต้องแยกออกเป็น ผูกพัน คือความใกล้ชิด และรักที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้

สำหรับสุดท้ายคือ สามัคคี เป็นกรณีสำคัญที่ต้องรู้อย่างแท้จริงว่าสามัคคีคืออะไร (ดูเหมือนว่ามีรายการประชาสัมพันธ์รายการหนึ่งซึ่งเด็กน้อยถามคุณปู่ว่าสามัคคีคืออะไร แล้วคุณปู่ซึ่งกำลังเหลาโครงว่าวให้หนูน้อย ส่งไม้ไผ่ให้ชิ้นหนึ่งแล้วให้หนูน้อยหัก แล้วส่งให้อันที่สอง ก่อนจะถึงหลายอัน ปรากฏว่าหักไม่ได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีคืออะไร และผลเป็นอย่างไร-จบ)

การที่เด็กจะฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคีได้นั้น หากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏ ตีแตก จัดกิจกรรมให้สอดคล้องได้ ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีจิตผูกพันจุดประกายฝันและฉลาดคิดอย่างแท้จริง

Advertisement Replay Ad
5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์