คิดใหม่ให้ชีวิตใหม่โอเค - ไทย พีบีเอส สื่อทีวีไทยแห่งปี 2551

คิดใหม่ให้ชีวิตใหม่โอเค - ไทย พีบีเอส สื่อทีวีไทยแห่งปี 2551

ผ่านมา 1 ปี คำถามนี้ก็ได้คำตอบว่า สิ่งที่พูดนั้นเกิดขึ้นแล้วครับ ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ องค์การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5

// //

มกราคม 2551 ตามหมายเหตุของราชกิจจานุเบกษา คือ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

โดยที่เป็นการสมควรให้มีองค์การสื่อสาธารณะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำในการผลิตและสร้างสรรค์รายการข่าวสาร

คุณภาพสูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและส่วนรวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้มี

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและสมดุลและมุ่งยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนทุกภาคส่วนให้ก้าวหน้าทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ความ

เป็นพลเมืองและสังคมส่วนรวมผ่านทางบริการข่าวสารและสาระความรู้ นอกจากนี้เพื่อให้องค์การเป็นผู้นำ

ความรู้ในทางวิทยาการต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่ส่งเสริมให้คนในชาติ

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเกิดความรักชาติ ภูมิใจในภาษา วัฒนธรรม และท้องถิ่นของตนเอง และ

กระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตรายการอิสระ จึงจำเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้

สื่อสาธารณะที่ดีจะต้องมุ่งรับใช้ผู้ชมผู้ฟังโดยไม่มองพวกเขาว่าเป็นลูกค้าหรือผู้บริโภค แต่มองว่าเป็น

สมาชิกของสังคมที่ควรได้รับบริการที่มีคุณภาพ บริการดังกล่าวมีอยู่สามอย่างเป็นหลักใหญ่ๆ คือ

หนึ่งให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแท้จริงและเป็นธรรม สองให้ความรู้การศึกษา และสามให้สาระ

ที่มีคุณภาพและมีรสนิยม (taste and decency)

การที่จะสร้างค่านิยมเหล่านี้ให้สำเร็จองค์กรสื่อสาธารณะที่จะก่อตั้งขึ้นจะต้องมีความเข้มแข็ง มีระบบการ

บริหารที่เป็นเอกภาพและเป็นอิสระปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ มีแหล่งเงินทุนจากสาธารณะทำ

ให้เกิดความสำนึกที่จะรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ มีการกำหนดกรอบจรรยาบรรณของตนเอง มีทีมงานที่

มีฝีมือและจินตนาการสูงและชี่อตรงต่อวิชาชีพ

การออกกฎหมายตราพระราชบัญญัติก่อตั้งแม้จะตั้งเป้าหมายไว้สูงส่งอย่างไร แต่หากว่าผู้บริหารและ

ทีมงานไม่มีจิตวิญญาณรับใช้สาธารณะ (public service spirit) ภารกิจการสร้างสังคมคุณภาพก็จะ

ล้มเหลว (ข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส)

เมื่อได้รู้จักและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสนาดีแล้ว เราลองมาพูดถึงรายการต่าง ๆ ที่น่าสนใจกันบ้าง

ดีกว่าแรก ๆ ก็ได้ดูรายการข่าวต่อเนื่องกันมาจาก ITV, TITV มาเรื่อย ๆ แนวทางและความเข้มข้น เป็นกลาง ผู้

ประกาศหลายคนทำหน้าที่ รายงานข่าวอย่างน่าสนใจ เป็นสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งสนานีเป็นอย่างดี

สุดยอดสารคดีแห่งประวัติศาสตร์ ''''สารคดีชุด 100 ปีไกลบ้าน ...ตาม

เสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ที่รวบรวมภาพและบรรยากาศสถานที่ ที่

พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้ว กับสถานที่จริงในปัจจุบัน แม้จะ

กลับบ้านไม่ทันรายการนี้อยู่บ่อย ๆ แต่ก็บันทึกไว้ดูหลายครั้ง มีความสุขทุก

ครั้งที่ได้ดูรายการนี้ เพราะเหมือนได้ไปท่องเที่ยว ตามรอยรัชกาลที่ 5 ไปด้วย

ในตัว ทั้งภาพ ทั้งเพลงประกอบรายการ สถานที่ถ่ายทำ ผู้ร่วมรายการ การสัมภาษณ์ ทุกอย่างที่ได้เห็นใน

รายการนี้ ทำให้ชื่นใจทุกตอน ความเห็นในฐานะผู้ชมคนหนึ่ง ขอบอกว่า สมบูรณ์แบบ และชอบมาก ๆ ครับ

ขอบคุณ ไทย พีบีเอส และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ทำให้คนไทยได้สัมผัส กับ เรื่องราวของพระองค์ท่าน

รายการต่อไปคือ รายการดนตรี กวี ศิลป์ หลายครั้งที่ได้ชมรายการนี้ บอกได้คำเดียวว่าประทับใจ ถึงแม้ว่าบรรยากาศในรายการบางช่วงจะดูเหงา ๆ เรียบ ๆ ถ้ามีเสียงปรบมือจากผู้ชมเข้ามานั่งดูรวมทั้งการให้ข้อมูลโดยผู้รู้ท่านอื่น ๆ ประกอบในการแสดงดนตรีบ้าง ก็น่าจะทำให้รายการดูสนุก และ มีสีสันมากขึ้นแต่เนื้อหารายการนั้น น่าสนใจพอที่จะกลบความรู้สึกแบบนั้นลงไปได้มากพอดู เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการแสดง เพลงของจิตร แสดงสดไปเมื่อ ปลายตุลาคมที่ผ่านมา ที่หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำมาออกอากาศเมื่อ วันเสาร์ที่ 22 และ 29

พฤศจิกายนนี้ เวลา 21.00 น. ทางรายการ ดนตรี กวี ศิลป์ นั้นก็น่าสนใจยิ่ง ดีใจมากเพราะไม่คิดว่าจะได้มี

โอกาสดูคอนเสิร์ตแบบนี้ เพราะหาดูใน ทีวีช่องอื่นได้ยากเต็มที

แนวคิดรายการแบบนี้หากเป็น ทีวีเชิงธุรกิจ ก็คงโดน ตีกลับพร้อมเหตุผลว่า ไม่แมส ใครจะดู ใครจะรู้จักเพลง แล้วใครจะรู้จัดคนร้อง แต่งานนี้ยืนยันได้ว่าเป็นเฉพาะกลุ่มจริง แต่เป็นรายการเฉพาะกลุ่มที่ไม่เล็ก แต่ลึก เนื่องจากไม่เคยได้มีโอกาสในการออกเสียง เพราะเข้าใจเองว่าคงไม่มีใครอยากดู ความคิดสร้างสรรค์จริงถูกปิดกั้นให้มืดมนตั้งแต่คิดแล้ว

หนังกลางแปลงก็ดูสนุกไปอีกแบบ ได้อารมณ์ ได้ความรู้ กว่าการเปิดหนังดูเฉย ๆ แน่นอน อีกรายการที่อยากแนะนำ ทั้งคอหนังบาง และคอหนังหนา ประเภท ฮาร์ดคอร์ สหเฮ็ด รายการขายไอเดีย มัน ๆ กู้ชาติ กูวิกฤติ เพื่อช่วยพัฒนาสินค้า โอท็อป โดยรวมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และดีไซน์เนอร์ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ คืนกำไรสู่สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการจุดประกายความคิด เปลี่ยนมุมมอง หาวิธีคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจโอท็อป ให้แตกต่างจากเดิม และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

นี่คือความสร้างสรรค์ ในการสื่อสาร นำเสนอ ความรู้ ข่าวสารในเชิงบวกที่สังคมไทยรอคอย ทุกคนสามารถรับรู้ได้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าปรับ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ความคิด ดี ๆ ทำให้ชีวิตเราโอเคจริง ๆ ครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ

โชคชัย เจี่ยเจริญ

Chokchai@mac.com

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

Advertisement Replay Ad
จ๋า ยศสินี เล่าสาเหตุเปลี่ยนตอนจบ เพลิงบุญ เพราะ "เก๋" มาดลใจ

จ๋า ยศสินี เล่าสาเหตุเปลี่ยนตอนจบ เพลิงบุญ เพราะ "เก๋" มาดลใจ

นิวเคลียร์ เพชรจ้า ไปเที่ยวเกาหลี มีความคุมโทนยกแก๊ง

นิวเคลียร์ เพชรจ้า ไปเที่ยวเกาหลี มีความคุมโทนยกแก๊ง

โตโน่ ภาคิน พูดความในใจถึงน้องรัก ฟิลลิป เดอะเฟซเมน

โตโน่ ภาคิน พูดความในใจถึงน้องรัก ฟิลลิป เดอะเฟซเมน

อ้อม พิยดา ยกครอบครัวเที่ยวเกาะ คุณแม่ซ่อนความแซ่บ

อ้อม พิยดา ยกครอบครัวเที่ยวเกาะ คุณแม่ซ่อนความแซ่บ

ฟลุค เกริกพล มีเหตุผลชัดเจน ให้เงินค่าขนมลูกเดือนละ 2 หมื่น

ฟลุค เกริกพล มีเหตุผลชัดเจน ให้เงินค่าขนมลูกเดือนละ 2 หมื่น

"ปู ไปรยา" ราศีจับ รับเชิญอีกครั้ง เดินแบบให้แบรนด์ระดับโลก

"ปู ไปรยา" ราศีจับ รับเชิญอีกครั้ง เดินแบบให้แบรนด์ระดับโลก

ยังจำได้ไหม? โมเม้นท์ซึ้งๆ เจ้าบ่าวหลั่งน้ำตากลางงานวิวาห์

ยังจำได้ไหม? โมเม้นท์ซึ้งๆ เจ้าบ่าวหลั่งน้ำตากลางงานวิวาห์

คุณปู่น้องปีใหม่ เชียร์ลูกชาย สงกรานต์ เดินหน้าง้อ แอฟ ให้สำเร็จ

คุณปู่น้องปีใหม่ เชียร์ลูกชาย สงกรานต์ เดินหน้าง้อ แอฟ ให้สำเร็จ

เป้ย ปานวาด นำทีมจัดปาร์ตี้วันเกิด ธีม Back to School

เป้ย ปานวาด นำทีมจัดปาร์ตี้วันเกิด ธีม Back to School

เต้ย จรินทร์พร ถึงกับอึ้ง! เจอ น้องอลิน บอก "ไม่สวยอยู่บ้าน"

เต้ย จรินทร์พร ถึงกับอึ้ง! เจอ น้องอลิน บอก "ไม่สวยอยู่บ้าน"

นัท อั้ม ทริปสวีทโรแมนติกกลางทะเลภูเก็ต

นัท อั้ม ทริปสวีทโรแมนติกกลางทะเลภูเก็ต

โต๋ ไบร์ท ควงคู่ดูงานแต่ง คนแซวเพียบเมื่อไหร่จะมีข่าวดี

โต๋ ไบร์ท ควงคู่ดูงานแต่ง คนแซวเพียบเมื่อไหร่จะมีข่าวดี

'บอย ปกรณ์' ยินดี 'มิ้นต์' คืนดี 'คิม' ยันไร้ปัญหาทุกคน

'บอย ปกรณ์' ยินดี 'มิ้นต์' คืนดี 'คิม' ยันไร้ปัญหาทุกคน

จำแทบไม่ได้ "วาววา" มากับลุคใหม่สาวสไตล์เกาหลีี

จำแทบไม่ได้ "วาววา" มากับลุคใหม่สาวสไตล์เกาหลีี

เวียร์ เบลล่า ลงรูป(เงา)คู่ทริปญี่ปุ่น สวยหล่อยันเงา

เวียร์ เบลล่า ลงรูป(เงา)คู่ทริปญี่ปุ่น สวยหล่อยันเงา

ลิเดีย ขอขัดใจคุณสามี เบรกปั๊มลูกสักพัก ช่วงนี้งานกำลังรุม

ลิเดีย ขอขัดใจคุณสามี เบรกปั๊มลูกสักพัก ช่วงนี้งานกำลังรุม

มด ณปภัช สานฝันให้แม่ เตรียมเบนเข็มเป็นแอร์โฮสเตส

มด ณปภัช สานฝันให้แม่ เตรียมเบนเข็มเป็นแอร์โฮสเตส

ปุ๊กกี้ ปริศนา กับเส้นทางรักมรสุมชีวิต ใจสลายลูกไม่กล้าเข้าใกล้

ปุ๊กกี้ ปริศนา กับเส้นทางรักมรสุมชีวิต ใจสลายลูกไม่กล้าเข้าใกล้

กวาง อรการ ออกโรงอธิบายภาพเจ้าปัญหา แบบช็อตต่อช็อต

กวาง อรการ ออกโรงอธิบายภาพเจ้าปัญหา แบบช็อตต่อช็อต

ซุป'ตาร์ฟันน้ำนม โพสต์ท่าฝึกหัด แต่ทำเอานางแบบตัวจริงต้องยอม

ซุป'ตาร์ฟันน้ำนม โพสต์ท่าฝึกหัด แต่ทำเอานางแบบตัวจริงต้องยอม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์