คณะแพทย์ มช.คิดค้นคัดตัวอ่อนอัลฟ่าธาลัสซีเมียสำเร็จครั้งแรกของปท.

คณะแพทย์ มช.คิดค้นคัดตัวอ่อนอัลฟ่าธาลัสซีเมียสำเร็จครั้งแรกของปท.

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 ม.ค.52 ที่ห้องประชุม2 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำโดยรศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชฯ รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติคุณ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการวิจัยการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟาธาลัสซีเมีย คือ รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคลและรศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จในการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟาธาลัสซีเมียได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และถือเป็นครั้งที่สองของโลก หลังจากประเทศจีนเคยทำสำเร็จ โดยนำดช.ปกรณ์วิชญ์ คันธามารัตน์ หรือน้องเปรม อายุ 3 เดือนซึ่งเป็นทารกรายแรกที่เกิดจากเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งคิดค้นขึ้นมาดังกล่าวมาโชว์ตัวพร้อมกับพ่อและแม่ของเด็กด้วย

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาการป่วยเป็นธาลัสซีมียถือเป็นปัญหาที่สะสมของประเทศไทย เด็กที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมียจะเจ็บป่วยง่ายและเติบโตช้า แต่ขณะนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมีย ซึ่งถือเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ผ่านมาพบว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องประสบกับปัญหาการตั้งครรภ์บุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของประเทศไทยนั้นภาคเหนือตอนบนถือเป็นพื้นที่ที่พบประชากรมียีนแฝงธาลัสซีเมีย หรือตรวจพบว่าบุคคลเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียที่สูงสุดในประเทศ จากการตรวจ 1,000 ราย พบว่ามีชายหญิงที่มียีนแฝงเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียในตัวอยู่ถึง 250 รายคิดเป็น 1ใน 4 ของผู้เข้ามารับการตรวจ ซึ่งเมื่อฝ่ายชาย หรือหญิงมียีนแฝงธาลัส ซีเมียมาแต่งงานกันกระทั่งฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ลูกขึ้นมา ทารกก็มีโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมีย ทำให้เป็นโรคธาลัสซีเมียระหว่างอยู่ในครรภ์และหลังคลอดได้ ซึ่งอาจรุนแรงหรือไม่แล้วแต่ราย

// //

รศ.นพ.วัฒนา กล่าวว่า สำหรับทารกที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรืออัลต่างมียีนแฝงธาลัสซีเมียทั้งคู่ เมื่อแม่ตั้งครรภ์ทารกจะมีอาการตัวซีดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หัวใจวาย บวมทั้งตัวและเสียชีวิตในครรภ์ก่อนคลอด ในส่วนของมารดาที่ตั้งครรภ์ยังเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้คลอดยาก ตกเลือดและครรภ์เป็นพิษอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมาการแก้ปัญหานั้นหลังตรวจพบว่าเด็กทารกที่ตั้งครรภ์เป็นโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียนั้นสิ่งที่ทำได้คือการให้แม่ทำแท้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับแม่ แต่หลังการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียได้สำเร็จนี้ แม่และพ่อของเด็กมีโอกาสที่จะได้บุตรที่คลอดออกมาปกติปลอดจากโรคธาลัสซีเมียได้ถึง 99% ด้วยการตั้งครรภ์ และคลอดภายใต้การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่คณะแพทย์ มช.ได้คิดค้นขึ้นมาดังกล่าว

รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หนึ่งในหัวหน้าโครงการวิจัย จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มช. กล่าวว่า ขั้นตอนของการดำเนินการคือแพทย์จะฉีดยากระตุ้นฮอร์โมนให้แม่เพื่อให้ได้ไข่ 10-20ฟอง เมื่อได้ออกมาแล้วจะใช้กรรมวิธีการผสมเทียมเด็กแบบหลอดแก้วโดยนำไข่แต่ละฟองที่ได้นำมาฉีดอสุจิเข้าไปฟองละ 1 ตัว เลี้ยงไว้ 3 วันจะได้ตัวอ่อน 8-10เซล จากนั้นจะดูดแต่ละเซลออกมาทำการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อดูคุณภาพของตัวอ่อนว่าเป็นเซลที่ปกติ เป็นโรค หรือมียีนแฝงธาลัสซีเมียหรือไม่ ซึ่งช่วงนี้เซลจะมีชีวิตอยู่ 24-48 ชั่วโมงก่อนตัวอ่อนตาย

เมื่อคัดเลือกจนได้เซลตัวอ่อนที่ปกติออกมาแล้วจึงนำไปใส่กลับในโพรงมดลูกของมารดาเพื่อให้ตั้งท้องและคลอดบุตรที่ปลอดธาลัสซีเมีย ซึ่งวิธีการคัดเลือกตัวอ่อนที่ค้นพบนี้พบว่ามีความแม่นยำถึง99% ซึ่งให้ผลแม่นยำกว่าที่จีนเคยทำสำเร็จ กรรมวิธีการตรวจดีเอ็นเอของตัวอ่อนนี้ใช้เครื่องมือลูกโซ่เรืองแสง ซึ่งเป็นเครื่องที่มีราคาสูง 10 กว่าล้านบาทสามารถคัดกรองตัวอ่อนของอัลฟ่าธาลัสซีเมีย จนนำไปสู่การทดลองกับนางอัญชลี คันธามารัตน์ ข้าราชการจาก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นภรรยาของนายชานน คันธามารัตน์ โดยทั้งคู่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย แต่ฝ่ายภรรยาสามารถตั้งท้องโดยเทคโนโลยีดังกล่าวและสามารถคลอดทารกชายคือดช.ปกรณ์วิชญ์ คันธามารัตน์หรือน้องเปรม ปัจจุบันอายุ 3 เดือนออกมาได้โดยปลอดโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอ /> ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงข่าวพ่อและแม่ของเด็กทารกดังกล่าวได้มีสีหน้าที่ยินดีพร้อมกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ที่ทำให้ได้บุตรออกมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไว้เป็นทายาทสืบสกุล ส่วนประชาชนที่ทราบว่าตนเองมียีนแฝงธาลัสซีเมียและต้องการมีบุตรหากจะมารับบริการตั้งครรภ์และคลอดบุตรด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกตัวอ่อนนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต่ำถึง 2 แสนบาทซึ่งหากคัดเลือกตัวอ่อนไปฝังที่โพรงมดลูกแล้วไม่ติด แพทย์ก็จะต้องทำซ้ำซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก เฉพาะในส่วนของการผสมเทียมทำเด็กหลอดแก้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ 50,000 บาทแล้ว

นอกจากนี้ การเข้ารับบริการตั้งครรภ์และคลอดด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค ไม่ได้อยู่ในบริการประกันสังคมและข้าราชการไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากถือว่าไม่ได้เป็นการรักษาโรคและเครื่องมือในการตรวจดีเอ็นเอมีต้นทุนที่สูงเครื่องละ 20 ล้านบาท ส่วนเครื่องทำเด็กในหลอดแก้วมีมูลค่า 20 ล้านบาทเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีครอบครัวที่สนใจเข้าคิวร่วมโครงการตั้งครรภ์ และเตรียมคลอดด้วยวิธีดังกล่าวกับทีมแพทย์ มช.แล้วถึง 20 ครอบครัว ก่อนหน้านี้ 3 ปีคณะแพทย์ทีมเดียวกันนี้ได้ประสบผลสำเร็จจากการคัดเลือกตัวอ่อนเบต้าธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่รุนแรงเหมือนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย จนทำให้มารดา 1 รายสามารถคลอดบุตรมาได้แล้วครั้งหนึ่งซึ่งเด็กก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีเช่นกัน

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

Advertisement Replay Ad
“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์