คณะแพทย์ มช.คิดค้นคัดตัวอ่อนอัลฟ่าธาลัสซีเมียสำเร็จครั้งแรกของปท.

คณะแพทย์ มช.คิดค้นคัดตัวอ่อนอัลฟ่าธาลัสซีเมียสำเร็จครั้งแรกของปท.

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 ม.ค.52 ที่ห้องประชุม2 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำโดยรศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชฯ รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติคุณ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการวิจัยการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟาธาลัสซีเมีย คือ รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคลและรศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จในการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟาธาลัสซีเมียได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และถือเป็นครั้งที่สองของโลก หลังจากประเทศจีนเคยทำสำเร็จ โดยนำดช.ปกรณ์วิชญ์ คันธามารัตน์ หรือน้องเปรม อายุ 3 เดือนซึ่งเป็นทารกรายแรกที่เกิดจากเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งคิดค้นขึ้นมาดังกล่าวมาโชว์ตัวพร้อมกับพ่อและแม่ของเด็กด้วย

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาการป่วยเป็นธาลัสซีมียถือเป็นปัญหาที่สะสมของประเทศไทย เด็กที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมียจะเจ็บป่วยง่ายและเติบโตช้า แต่ขณะนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมีย ซึ่งถือเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ผ่านมาพบว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องประสบกับปัญหาการตั้งครรภ์บุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของประเทศไทยนั้นภาคเหนือตอนบนถือเป็นพื้นที่ที่พบประชากรมียีนแฝงธาลัสซีเมีย หรือตรวจพบว่าบุคคลเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียที่สูงสุดในประเทศ จากการตรวจ 1,000 ราย พบว่ามีชายหญิงที่มียีนแฝงเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียในตัวอยู่ถึง 250 รายคิดเป็น 1ใน 4 ของผู้เข้ามารับการตรวจ ซึ่งเมื่อฝ่ายชาย หรือหญิงมียีนแฝงธาลัส ซีเมียมาแต่งงานกันกระทั่งฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ลูกขึ้นมา ทารกก็มีโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมีย ทำให้เป็นโรคธาลัสซีเมียระหว่างอยู่ในครรภ์และหลังคลอดได้ ซึ่งอาจรุนแรงหรือไม่แล้วแต่ราย

// //

รศ.นพ.วัฒนา กล่าวว่า สำหรับทารกที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรืออัลต่างมียีนแฝงธาลัสซีเมียทั้งคู่ เมื่อแม่ตั้งครรภ์ทารกจะมีอาการตัวซีดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หัวใจวาย บวมทั้งตัวและเสียชีวิตในครรภ์ก่อนคลอด ในส่วนของมารดาที่ตั้งครรภ์ยังเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้คลอดยาก ตกเลือดและครรภ์เป็นพิษอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมาการแก้ปัญหานั้นหลังตรวจพบว่าเด็กทารกที่ตั้งครรภ์เป็นโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียนั้นสิ่งที่ทำได้คือการให้แม่ทำแท้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับแม่ แต่หลังการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียได้สำเร็จนี้ แม่และพ่อของเด็กมีโอกาสที่จะได้บุตรที่คลอดออกมาปกติปลอดจากโรคธาลัสซีเมียได้ถึง 99% ด้วยการตั้งครรภ์ และคลอดภายใต้การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่คณะแพทย์ มช.ได้คิดค้นขึ้นมาดังกล่าว

รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หนึ่งในหัวหน้าโครงการวิจัย จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มช. กล่าวว่า ขั้นตอนของการดำเนินการคือแพทย์จะฉีดยากระตุ้นฮอร์โมนให้แม่เพื่อให้ได้ไข่ 10-20ฟอง เมื่อได้ออกมาแล้วจะใช้กรรมวิธีการผสมเทียมเด็กแบบหลอดแก้วโดยนำไข่แต่ละฟองที่ได้นำมาฉีดอสุจิเข้าไปฟองละ 1 ตัว เลี้ยงไว้ 3 วันจะได้ตัวอ่อน 8-10เซล จากนั้นจะดูดแต่ละเซลออกมาทำการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อดูคุณภาพของตัวอ่อนว่าเป็นเซลที่ปกติ เป็นโรค หรือมียีนแฝงธาลัสซีเมียหรือไม่ ซึ่งช่วงนี้เซลจะมีชีวิตอยู่ 24-48 ชั่วโมงก่อนตัวอ่อนตาย

เมื่อคัดเลือกจนได้เซลตัวอ่อนที่ปกติออกมาแล้วจึงนำไปใส่กลับในโพรงมดลูกของมารดาเพื่อให้ตั้งท้องและคลอดบุตรที่ปลอดธาลัสซีเมีย ซึ่งวิธีการคัดเลือกตัวอ่อนที่ค้นพบนี้พบว่ามีความแม่นยำถึง99% ซึ่งให้ผลแม่นยำกว่าที่จีนเคยทำสำเร็จ กรรมวิธีการตรวจดีเอ็นเอของตัวอ่อนนี้ใช้เครื่องมือลูกโซ่เรืองแสง ซึ่งเป็นเครื่องที่มีราคาสูง 10 กว่าล้านบาทสามารถคัดกรองตัวอ่อนของอัลฟ่าธาลัสซีเมีย จนนำไปสู่การทดลองกับนางอัญชลี คันธามารัตน์ ข้าราชการจาก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นภรรยาของนายชานน คันธามารัตน์ โดยทั้งคู่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย แต่ฝ่ายภรรยาสามารถตั้งท้องโดยเทคโนโลยีดังกล่าวและสามารถคลอดทารกชายคือดช.ปกรณ์วิชญ์ คันธามารัตน์หรือน้องเปรม ปัจจุบันอายุ 3 เดือนออกมาได้โดยปลอดโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอ /> ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงข่าวพ่อและแม่ของเด็กทารกดังกล่าวได้มีสีหน้าที่ยินดีพร้อมกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ที่ทำให้ได้บุตรออกมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไว้เป็นทายาทสืบสกุล ส่วนประชาชนที่ทราบว่าตนเองมียีนแฝงธาลัสซีเมียและต้องการมีบุตรหากจะมารับบริการตั้งครรภ์และคลอดบุตรด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกตัวอ่อนนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต่ำถึง 2 แสนบาทซึ่งหากคัดเลือกตัวอ่อนไปฝังที่โพรงมดลูกแล้วไม่ติด แพทย์ก็จะต้องทำซ้ำซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก เฉพาะในส่วนของการผสมเทียมทำเด็กหลอดแก้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ 50,000 บาทแล้ว

นอกจากนี้ การเข้ารับบริการตั้งครรภ์และคลอดด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค ไม่ได้อยู่ในบริการประกันสังคมและข้าราชการไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากถือว่าไม่ได้เป็นการรักษาโรคและเครื่องมือในการตรวจดีเอ็นเอมีต้นทุนที่สูงเครื่องละ 20 ล้านบาท ส่วนเครื่องทำเด็กในหลอดแก้วมีมูลค่า 20 ล้านบาทเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีครอบครัวที่สนใจเข้าคิวร่วมโครงการตั้งครรภ์ และเตรียมคลอดด้วยวิธีดังกล่าวกับทีมแพทย์ มช.แล้วถึง 20 ครอบครัว ก่อนหน้านี้ 3 ปีคณะแพทย์ทีมเดียวกันนี้ได้ประสบผลสำเร็จจากการคัดเลือกตัวอ่อนเบต้าธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่รุนแรงเหมือนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย จนทำให้มารดา 1 รายสามารถคลอดบุตรมาได้แล้วครั้งหนึ่งซึ่งเด็กก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีเช่นกัน

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

Advertisement Replay Ad
ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

ผู้โดยสารระทึก! เครื่องบินขัดข้อง หน้ากากหล่นลงมาแต่ไร้ออกซิเจน

ผู้โดยสารระทึก! เครื่องบินขัดข้อง หน้ากากหล่นลงมาแต่ไร้ออกซิเจน

ชี้แจงแล้ว ภาพเด็กพิการวัย 14 ถูกขังในคอกไม้ ลุงป้าทำเพราะรัก

ชี้แจงแล้ว ภาพเด็กพิการวัย 14 ถูกขังในคอกไม้ ลุงป้าทำเพราะรัก

รอดูอีกที! กรมอุตุฯยังไม่ฟันธง 15 ต.ค.ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว

รอดูอีกที! กรมอุตุฯยังไม่ฟันธง 15 ต.ค.ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว

สุดอึ้ง! เท้าทารกครรภ์ 5 เดือน โผล่ท่อน้ำรถทัวร์ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

สุดอึ้ง! เท้าทารกครรภ์ 5 เดือน โผล่ท่อน้ำรถทัวร์ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์