ร่วมด้วยช่วยดูแลสุขภาพ ผู้สูงวัยเข้าใจในภาษาเดียวกัน

ร่วมด้วยช่วยดูแลสุขภาพ ผู้สูงวัยเข้าใจในภาษาเดียวกัน

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ถือเป็นดัชนีหนึ่งในการวัดระดับของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกันหาวิธีการทำให้ประชาชนมีความสามารถในการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง ซึ่งภาคประชาชนในท้องถิ่นเอง ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่การมีสุขภาพดี โดยเริ่มต้นจากตนเองและคนในชุมชนเป็นอันดับแรก

จากสถานการณ์สุขภาพ ประชาชนใน ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยการเก็บข้อมูลของสถานีอนามัย ต.แม่ทราย พบว่าโรคที่พบมาก 6 อันดับ ใน ต.แม่ทราย ได้แก่ โรคปวดกล้ามเนื้อ, ไข้หวัด, ผื่นคัน, ปวดศีรษะ, ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน มักพบในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพจากโรคเรื้อรังและการเสื่อมสภาพ ของร่างกาย ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าวเกิดจากกรรมพันธุ์ พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง และเกิดจากข้อจำกัดให้คำแนะ นำการดูแลสุขภาพ เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีไม่ เพียงพอ

จากปัจจัยดังกล่าว ชมรมนักสื่อสารสุขภาพ ต.แม่ทราย จึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย, สถานีอนามัยตำบลแม่ทราย และชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ทราย โดยการสนับสนุน ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งภูมิคุ้มกัน สานพลังสร้างนักสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นตำบลแม่ทราย เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และสามารถสื่อสารข้อมูลในการดูแลสุขภาพของตนเองและเพื่อนร่วมวัยคนอื่น ๆ ได้

ดังนั้นโครงการฯจึงเน้นจัดตั้งเครือข่ายแกนนำนักสื่อสารสุขภาพตำบลสูงวัยอย่างมีค่าหรือ นสต. โดยใช้หลักคิด เพื่อนดูแลเพื่อน วัยเดียวกัน ภาษาเดียวกัน โดยให้ผู้สูงอายุระดมความคิดร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนของตนเอง แล้วค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพมาบอกเล่าวิธีการป้องกันโรคกับคนอื่น ๆ น.ส.ศิริพร กล่าว

หัวหน้าโครงการหนึ่ง ตำบล หนึ่งภูมิคุ้มกันฯ กล่าว อีกว่า จากนั้นโครงการจะพัฒนาศักยภาพ นสต. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยให้แกนนำหารูปแบบสื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุสนใจ เพื่อสามารถสื่อสารข้อมูลการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่าง ทั่วถึง และถูกต้อง ชัดเจน พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หาวิธีสื่อสาร เช่น การบอกปา่อปาก, เล่าผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว จดหมายข่าว หรือผ่านการละเล่นทางวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น

นายเชาวเลิศ สุทธิสวัสดิ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.แม่ทราย กล่าวว่า หลังเปิดตัวโครงการฯ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุใน ต.แม่ทราย เข้าร่วมโครงการ 80 คน จาก 232 คน ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนมีศักยภาพของตนเองอยู่แล้ว การเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการดูแลเพื่อนร่วมวัยในชุมชนเดียวกัน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าใน ตัวเอง สามารถผสมผสานภูมิปัญญาสู่การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในท้องถิ่น การสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุ จะได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้น

การให้ผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพได้ดีเป็นต้นแบบ ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้ผู้สูงอายุที่ได้รับฟังรู้สึกอยากปฏิบัติตาม เพราะได้รับข้อมูลจากเพื่อนวัยเดียวกัน ด้วยภาษาเดียวกัน อีกทั้งเป็นการเสริมความเข้มแข็งทางใจด้วย เพราะผู้เฒ่า ผู้แก่จะรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ผู้สูงวัยไปพร้อม ๆ กัน.

ส.ศิริพร>
Advertisement Replay Ad
"ตูน" เริ่มออกวิ่งอีกครั้ง จากปะทิวสู่ประจวบฯ 'เจมส์จิ-บัวขาว' ร่วม

"ตูน" เริ่มออกวิ่งอีกครั้ง จากปะทิวสู่ประจวบฯ 'เจมส์จิ-บัวขาว' ร่วม

รุ่นพี่โผล่ทวีตตอบสังคม ยอมรับมีส่วนทำ "น้องเมย" เสียชีวิต

รุ่นพี่โผล่ทวีตตอบสังคม ยอมรับมีส่วนทำ "น้องเมย" เสียชีวิต

มติดราม่า "หลวงพ่อแช่ม" ผิดแบบ เจ้าอาวาสถูกสั่งพักตำแหน่ง

มติดราม่า "หลวงพ่อแช่ม" ผิดแบบ เจ้าอาวาสถูกสั่งพักตำแหน่ง

ขยะบนเกาะล้านยังวิกฤต ถกหาทางแก้ไข 30 พ.ย.นี้

ขยะบนเกาะล้านยังวิกฤต ถกหาทางแก้ไข 30 พ.ย.นี้

นายกฯ ขอโทษปชช.หากไม่สบายใจ สั่งกองทัพรับผิดชอบทุกชีวิต

นายกฯ ขอโทษปชช.หากไม่สบายใจ สั่งกองทัพรับผิดชอบทุกชีวิต

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์