ร่วมด้วยช่วยดูแลสุขภาพ ผู้สูงวัยเข้าใจในภาษาเดียวกัน

ร่วมด้วยช่วยดูแลสุขภาพ ผู้สูงวัยเข้าใจในภาษาเดียวกัน

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ถือเป็นดัชนีหนึ่งในการวัดระดับของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกันหาวิธีการทำให้ประชาชนมีความสามารถในการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง ซึ่งภาคประชาชนในท้องถิ่นเอง ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่การมีสุขภาพดี โดยเริ่มต้นจากตนเองและคนในชุมชนเป็นอันดับแรก

จากสถานการณ์สุขภาพ ประชาชนใน ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยการเก็บข้อมูลของสถานีอนามัย ต.แม่ทราย พบว่าโรคที่พบมาก 6 อันดับ ใน ต.แม่ทราย ได้แก่ โรคปวดกล้ามเนื้อ, ไข้หวัด, ผื่นคัน, ปวดศีรษะ, ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน มักพบในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพจากโรคเรื้อรังและการเสื่อมสภาพ ของร่างกาย ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าวเกิดจากกรรมพันธุ์ พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง และเกิดจากข้อจำกัดให้คำแนะ นำการดูแลสุขภาพ เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีไม่ เพียงพอ

จากปัจจัยดังกล่าว ชมรมนักสื่อสารสุขภาพ ต.แม่ทราย จึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย, สถานีอนามัยตำบลแม่ทราย และชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ทราย โดยการสนับสนุน ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งภูมิคุ้มกัน สานพลังสร้างนักสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นตำบลแม่ทราย เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และสามารถสื่อสารข้อมูลในการดูแลสุขภาพของตนเองและเพื่อนร่วมวัยคนอื่น ๆ ได้

ดังนั้นโครงการฯจึงเน้นจัดตั้งเครือข่ายแกนนำนักสื่อสารสุขภาพตำบลสูงวัยอย่างมีค่าหรือ นสต. โดยใช้หลักคิด เพื่อนดูแลเพื่อน วัยเดียวกัน ภาษาเดียวกัน โดยให้ผู้สูงอายุระดมความคิดร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนของตนเอง แล้วค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพมาบอกเล่าวิธีการป้องกันโรคกับคนอื่น ๆ น.ส.ศิริพร กล่าว

หัวหน้าโครงการหนึ่ง ตำบล หนึ่งภูมิคุ้มกันฯ กล่าว อีกว่า จากนั้นโครงการจะพัฒนาศักยภาพ นสต. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยให้แกนนำหารูปแบบสื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุสนใจ เพื่อสามารถสื่อสารข้อมูลการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่าง ทั่วถึง และถูกต้อง ชัดเจน พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หาวิธีสื่อสาร เช่น การบอกปา่อปาก, เล่าผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว จดหมายข่าว หรือผ่านการละเล่นทางวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น

นายเชาวเลิศ สุทธิสวัสดิ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.แม่ทราย กล่าวว่า หลังเปิดตัวโครงการฯ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุใน ต.แม่ทราย เข้าร่วมโครงการ 80 คน จาก 232 คน ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนมีศักยภาพของตนเองอยู่แล้ว การเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการดูแลเพื่อนร่วมวัยในชุมชนเดียวกัน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าใน ตัวเอง สามารถผสมผสานภูมิปัญญาสู่การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในท้องถิ่น การสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุ จะได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้น

การให้ผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพได้ดีเป็นต้นแบบ ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้ผู้สูงอายุที่ได้รับฟังรู้สึกอยากปฏิบัติตาม เพราะได้รับข้อมูลจากเพื่อนวัยเดียวกัน ด้วยภาษาเดียวกัน อีกทั้งเป็นการเสริมความเข้มแข็งทางใจด้วย เพราะผู้เฒ่า ผู้แก่จะรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ผู้สูงวัยไปพร้อม ๆ กัน.

ส.ศิริพร>
Advertisement Replay Ad
ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

ผู้โดยสารระทึก! เครื่องบินขัดข้อง หน้ากากหล่นลงมาแต่ไร้ออกซิเจน

ผู้โดยสารระทึก! เครื่องบินขัดข้อง หน้ากากหล่นลงมาแต่ไร้ออกซิเจน

ชี้แจงแล้ว ภาพเด็กพิการวัย 14 ถูกขังในคอกไม้ ลุงป้าทำเพราะรัก

ชี้แจงแล้ว ภาพเด็กพิการวัย 14 ถูกขังในคอกไม้ ลุงป้าทำเพราะรัก

รอดูอีกที! กรมอุตุฯยังไม่ฟันธง 15 ต.ค.ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว

รอดูอีกที! กรมอุตุฯยังไม่ฟันธง 15 ต.ค.ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว

สุดอึ้ง! เท้าทารกครรภ์ 5 เดือน โผล่ท่อน้ำรถทัวร์ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

สุดอึ้ง! เท้าทารกครรภ์ 5 เดือน โผล่ท่อน้ำรถทัวร์ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

สุดเถื่อน! เผยคลิปรุมกระทืบ-ยิงปืนขู่เด็กปั๊ม เหตุไม่พอใจเติมน้ำมันล้น

สุดเถื่อน! เผยคลิปรุมกระทืบ-ยิงปืนขู่เด็กปั๊ม เหตุไม่พอใจเติมน้ำมันล้น

20 กันยายน ทุกธนาคารเปิดแลกธนบัตรที่ระลึก ร.9 ชุดพิเศษ

20 กันยายน ทุกธนาคารเปิดแลกธนบัตรที่ระลึก ร.9 ชุดพิเศษ

ปิดตำนาน "พี่เบื่อ" สุนัขรั้ว มช. อีกดาวเด่นรับน้องขึ้นดอย

ปิดตำนาน "พี่เบื่อ" สุนัขรั้ว มช. อีกดาวเด่นรับน้องขึ้นดอย

“เอมี่ อาเมเรีย” เพิ่งรับรางวัลอภิชาตบุตร พร้อม “เก่ง เกียร์อาร์” ก่อนโดนรวบคดียาเสพติด

“เอมี่ อาเมเรีย” เพิ่งรับรางวัลอภิชาตบุตร พร้อม “เก่ง เกียร์อาร์” ก่อนโดนรวบคดียาเสพติด

รพ.ปทุมฯ แจงปมลูก "ยอดรัก เพชรสุพรรณ" เสียชีวิต

รพ.ปทุมฯ แจงปมลูก "ยอดรัก เพชรสุพรรณ" เสียชีวิต

ทีเอ็มบี จุดประเด็น ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ต้องมากกว่า App ผ่านกันต์ กันตถาวร

ทีเอ็มบี จุดประเด็น ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ต้องมากกว่า App ผ่านกันต์ กันตถาวร

เดินตามกันชิลล์เลย! ครอบครัวหมูป่า หลงทางอยู่บนทางด่วน

เดินตามกันชิลล์เลย! ครอบครัวหมูป่า หลงทางอยู่บนทางด่วน

รุ่นพี่ ม.ดังรับน้องพิเรนทร์ สั่งเฟรชชี่ผู้ชายแก้ผ้า อาบน้ำรวม-จับอวัยวะเพศ

รุ่นพี่ ม.ดังรับน้องพิเรนทร์ สั่งเฟรชชี่ผู้ชายแก้ผ้า อาบน้ำรวม-จับอวัยวะเพศ

สก๊อตร่วมบริจาคกับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เนื่องในวันหัวใจโลก

สก๊อตร่วมบริจาคกับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เนื่องในวันหัวใจโลก

ใจสลาย! ยอดรัก เพชรสุพรรณ ร้องรพ.ดัง ลูกสาวคลอด 40 นาทีสิ้นใจ

ใจสลาย! ยอดรัก เพชรสุพรรณ ร้องรพ.ดัง ลูกสาวคลอด 40 นาทีสิ้นใจ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์