วิทยาสานต่อเมดิคัลฮับเเปิดช่องแพทย์ต่างชาติทำงานในไทย

วิทยาสานต่อเมดิคัลฮับเเปิดช่องแพทย์ต่างชาติทำงานในไทย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายมานิต นพอมรบดี รมช.สธ. มอบนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2552 แก่ผู้บริหารระดับสธ. ประกอบด้วย ปลัดสธ. รองปลัดสธ. ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ อธิบดีและรองอธิบดี เลขาธิการและรองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบันในสำนักงานปลัดสธ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศกว่า 350 คน

นายวิทยา กล่าวว่า นโยบายศูนย์กลางการแพทย์หรือเมดิคัลฮับ เป็นนโยบาลรัฐบาล ที่จะเป็นทางหนึ่งในการนำรายได้เข้าประเทศ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างซบเซา โดยเบื้องต้นได้หารือกับแพทยสภาเพื่อศึกษาระเบียบข้อบังคับให้แพทย์ชาวต่างประเทศสามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายเทแพทย์และพยาบาลของรัฐไปสู่เอกชนและต้องไม่กระทบสิทธิคนไทย

// //

นอกจากนี้ จะยกระดับสถานีอนามัยทั่วประเทศ 9,762 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้น้อยลง โดยอสม.ทั้งหมดจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ขณะเดียวกันสปสช.จะต้องดึงคลินิกเอกชนเข้าเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพของรัฐมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคพื้นฐานได้ง่าย

นายวิทยา กล่าวด้วยว่า สำหรับการป้องกันและควบคุมโรค สธ.ต้องไม่เฉื่อยชาในการดำเนินการป้องกันทั้งโรคไข้หวัดนก โรคกลายพันธุ์และโรคอื่นๆ รวมถึง ส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีส่วนในการดูแลประชาชนมากขึ้น และจะสนับสนุนให้โรงพยาบาลในเขตพื้นที่พิเศษ เช่น จังหวัดที่มีประชากรแฝงจากแรงงานต่างชาติจำนวนมากบริหารงานแบบองค์กรมหาชนอย่างรพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อรองรับความแตกต่างของเมือง พร้อมทั้งประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในตำบล อำเภอและจังหวัด จะช่วยแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลน

นายวิทยา กล่าวต่อว่า จะเร่งผลักดันพ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ส่วนปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 13 สาขา ได้มอบหมายให้ปลัดสธ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ทั้งระบบ

สธ.เป็นกระทรวงที่ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นในบุคลากรมากที่สุด เมื่อผมก้าวเข้ามาอยู่ท่ามกลางคนเก่งที่สุดของประเทศ จึงเป็นเหมือนคนใหม่ที่ก้าวเข้ามาเรียนรู้ และมีภารกิจเดียวคือการดูแลสธ.ให้รองรับกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น ซึ่งการเข้ามาบริหาร สธ.ในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองและพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ว่างเว้นจากการเป็นรัฐบาลมานานถึง 8 ปี มีทั้งโชคร้ายและโชคดี เพราะนอกจากภรรยาที่เป็นพยาบาลอยู่ต่างจังหวัด ผมไม่รู้จัก ผู้บริหารและข้าราชการสธ.คนไหนเลย ทำให้สามารถบริหารได้โดยไม่มีคนใกล้ชิด ไม่ได้ทำงานเพื่อคนเพียงคนเดียว ไม่มีพรรคไม่มีพวก แต่มาทำเพื่อองค์กรและประชาชนนายวิทยากล่าว

วิเคราะห์เลือกตั้งซ่อมส.ส.อีสานมนต์แม้วคลาย-แดงโรยเพื่อไทยหด

ผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคอีสาน 10 เขต ใน 7 จังหวัด แม้ว่าอดีตพลังประชาชนที่ครองพื้นที่ภาคอีสานเดิมที่ถูกยุบ จะพยายามโหมหาเสียงปั่นกระแสนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมา

Advertisement Replay Ad
สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์