เด็กนาฏศิลป์เฮวธ.ชงครม.ไฟเขียวเรียนฟรี 15 ปี

เด็กนาฏศิลป์เฮวธ.ชงครม.ไฟเขียวเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งของรัฐบาล วธ. ในฐานะที่ดูแลสถาบันพัฒนศิลป์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศประกอบด้วย 12 วิทยาลัยนาฏศิลป์ และ 3 วิทยาลัยช่างศิลป์ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1- ปวช.3) มีนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศจำนวน 13, 000 คน

ดังนั้น วธ. จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเรียนฟรี 15 ปี ใช้งบประมาณจำนวน 42, 397,605 บาท และ 2.โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 14,000,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ เรียนฟรี 15 ปี ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตร หลาน

นายวีระ กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะใช้ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาการศึกษาเด็กในจังหวัดยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 350 คน

// //

นอกจากนี้ วธ.ยังได้จัดทำโครงการเร่งด่วนอีก 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 784, 284,560 บาท คือ1.โครงการทุนพัฒนาทางวัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่ตลาดสินค้าสากล จำนวน 739,284,560 บาท และ 2. โครงการอบรมนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสู่การเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นนิสิต นักศึกษาที่จบใหม่และว่างงาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับบัณฑิตจบใหม่ ในสถานการณ์สภาวะการจ้างงานต่ำ ทั้งนี้นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวและจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในวันที่ 13 มกราคมนี้

ด้านนายกมล สุวุฒิโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวว่า สำหรับโครงการเรียนฟรีนั้นจัดทำขึ้นตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าโครงการเรียนฟรี 15 ปีไปแล้ว แต่นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่นอกสังกัด ศธ. จึงไม่ครอบคลุม ทางสถาบันจึงทำเรื่องเสนอเอง คาดว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก ครม. อยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลเอง อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ตนอยากให้ ครม. เห็นความสำคัญผลักดันให้เกิดขึ้นคือ การของบประมาณ 14 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่หนีภัยความไม่สงบในพื้นที่ขอเข้าเรียนในวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง 200 คน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 100 คน และวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนกลางอีกประมาณ 50 คน รวม 350 คน ตั้งแต่ระดับม.ต้น คนละ 30,000 บาท ปวช.คนละ 35,000 บาทและปริญญาตรีคนละ 40,000 บาท เป็นค่าเทอม เครื่องนุ่งห่ม ที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ เป็นเงินระยะยาวจนจบการศึกษาด้วย

วิเคราะห์เลือกตั้งซ่อมส.ส.อีสานมนต์แม้วคลาย-แดงโรยเพื่อไทยหด

ผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคอีสาน 10 เขต ใน 7 จังหวัด แม้ว่าอดีตพลังประชาชนที่ครองพื้นที่ภาคอีสานเดิมที่ถูกยุบ จะพยายามโหมหาเสียงปั่นกระแสนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมา

Advertisement Replay Ad
ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์