เด็กนาฏศิลป์เฮวธ.ชงครม.ไฟเขียวเรียนฟรี 15 ปี

เด็กนาฏศิลป์เฮวธ.ชงครม.ไฟเขียวเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งของรัฐบาล วธ. ในฐานะที่ดูแลสถาบันพัฒนศิลป์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศประกอบด้วย 12 วิทยาลัยนาฏศิลป์ และ 3 วิทยาลัยช่างศิลป์ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1- ปวช.3) มีนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศจำนวน 13, 000 คน

ดังนั้น วธ. จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเรียนฟรี 15 ปี ใช้งบประมาณจำนวน 42, 397,605 บาท และ 2.โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 14,000,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ เรียนฟรี 15 ปี ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตร หลาน

นายวีระ กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะใช้ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาการศึกษาเด็กในจังหวัดยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 350 คน

// //

นอกจากนี้ วธ.ยังได้จัดทำโครงการเร่งด่วนอีก 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 784, 284,560 บาท คือ1.โครงการทุนพัฒนาทางวัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่ตลาดสินค้าสากล จำนวน 739,284,560 บาท และ 2. โครงการอบรมนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสู่การเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นนิสิต นักศึกษาที่จบใหม่และว่างงาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับบัณฑิตจบใหม่ ในสถานการณ์สภาวะการจ้างงานต่ำ ทั้งนี้นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวและจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในวันที่ 13 มกราคมนี้

ด้านนายกมล สุวุฒิโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวว่า สำหรับโครงการเรียนฟรีนั้นจัดทำขึ้นตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าโครงการเรียนฟรี 15 ปีไปแล้ว แต่นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่นอกสังกัด ศธ. จึงไม่ครอบคลุม ทางสถาบันจึงทำเรื่องเสนอเอง คาดว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก ครม. อยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลเอง อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ตนอยากให้ ครม. เห็นความสำคัญผลักดันให้เกิดขึ้นคือ การของบประมาณ 14 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่หนีภัยความไม่สงบในพื้นที่ขอเข้าเรียนในวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง 200 คน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 100 คน และวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนกลางอีกประมาณ 50 คน รวม 350 คน ตั้งแต่ระดับม.ต้น คนละ 30,000 บาท ปวช.คนละ 35,000 บาทและปริญญาตรีคนละ 40,000 บาท เป็นค่าเทอม เครื่องนุ่งห่ม ที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ เป็นเงินระยะยาวจนจบการศึกษาด้วย

วิเคราะห์เลือกตั้งซ่อมส.ส.อีสานมนต์แม้วคลาย-แดงโรยเพื่อไทยหด

ผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคอีสาน 10 เขต ใน 7 จังหวัด แม้ว่าอดีตพลังประชาชนที่ครองพื้นที่ภาคอีสานเดิมที่ถูกยุบ จะพยายามโหมหาเสียงปั่นกระแสนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมา

Advertisement Replay Ad
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์