วช. เปิดแผนวิจัยระยะสั้น ช่วยรัฐกู้ 3 วิกฤติเร่งด่วน

วช. เปิดแผนวิจัยระยะสั้น ช่วยรัฐกู้ 3 วิกฤติเร่งด่วน

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดเผยว่า วช.ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของประเทศให้มีเอกภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ฐานความรู้ ภายใต้นโยบายการวิจัย 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยระยะสั้น และการวิจัยระยะยาว(10-15 ปี) สำหรับการวิจัยระยะสั้น วช.มุ่งให้คำตอบแก่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาที่กำลังวิกฤติอยู่ในปัจจุบันซึ่งมี 3 ประเด็นที่ต้องดำเนินการวิจัยเร่งด่วน คือ 1.การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 2.การแก้ปัญหาคนว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และ3.การแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น

เบื้องต้น วช. จะเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเร่งด่วนโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัยทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว เน้นให้วิจัยแบบบูรณาการโดยร่วมระดมแนวคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา พร้อมสังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ โดยมีข้อเสนอแนะระยะสั้นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งภายใน 2-3 เดือนคาดว่า จะได้ผลสรุปและสามารถตอบโจทย์ให้กับรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะระยะยาวเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จและมีความยั่งยืน

รองเลขาธิการ วช. กล่าวถึงแนวทางการวิจัยชองชาติระยะยาวว่า เป็นงานวิจัยในลักษณะการวางภาพอนาคต(Future Scenario) มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศและของโลก เน้นการสร้างความสมดุลและพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่ง วช.ได้กำหนดประเด็นการวิจัยที่จะศึกษาไว้ 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน อาทิ การใช้ปาล์มน้ำมันผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน การใช้พลังงานลม พลังงานน้ำมาผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 2.เทคโนโลยีชีวภาพ: ระดับมหภาคและจุลภาค เช่น การวิจัยการผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้จุลินทรีย์ การกำจัดศัตรูพืชด้วยชีวินทรีย์เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

// //

3.การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการวางรากฐานการศึกษาในอนาคตที่ไม่จำเป็นต้องศึกษาในระบบ 4.การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง 5.รูปแบบการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย เพื่อศึกษารูปแบบให้เกิดงานอาชีพตามความถนัดและความพอใจ และ6.การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ ซึ่งแต่ละลุ่มน้ำมีทั้งปัญหาน้ำท่วมและแห้งแล้งซ้ำซาก จึงต้องมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้ได้

นอกจากนี้ วช.ยังเสนอให้มีงานวิจัยที่ตอบสนองปัญหาสำคัญที่จะเกิดในอนาคตได้แก่ แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในทุกด้าน และแผนงานวิจัยเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนด้วย

วิเคราะห์เลือกตั้งซ่อมส.ส.อีสานมนต์แม้วคลาย-แดงโรยเพื่อไทยหด

ผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคอีสาน 10 เขต ใน 7 จังหวัด แม้ว่าอดีตพลังประชาชนที่ครองพื้นที่ภาคอีสานเดิมที่ถูกยุบ จะพยายามโหมหาเสียงปั่นกระแสนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมา

Advertisement Replay Ad
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์