วิทยารับปากหารือก.พ.บรรจุพยาบาล6000ตำแหน่ง

วิทยารับปากหารือก.พ.บรรจุพยาบาล6000ตำแหน่ง

ม็อบชุดขาวกว่า 2,000 คน แห่ขอความเป็นธรรม เหตุ สธ.ไม่เหลียวแล ด้าน วิทยา ขอเวลา 1 เดือน ให้คำตอบพยาบาลเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แถมสั่งทบทวนเพิ่มทั้ง 13 วิชาชีพในระบบสาธารณสุข เพื่อความเท่าเทียม พร้อมหารือ นายก เจราจา กพ. และ กพร.บรรจุพยาบาล 6,000 ตำแหน่ง และสร้างความก้าวหน้าวิชาชีพให้ เผย เข้าใจความชอกซ้ำ เหตุเมียเป็นพยาบาล อยู่ซี 7 นาน 12 ปี

// //

ที่กระทรวงสาธารณสุข - เมื่อเวลา 9.00 น. ตัวแทนพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนกว่า 2,000 คนจากโรงพยาบาลชุมชน 724 แห่งทั่วประเทศ เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข ขอให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพยาบาลชุมชน 3 เรื่อง คือ 1. ให้มีการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ จำนวน 6,000 ตำแหน่ง 2.สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยให้พยาบาลสามารถขึ้นในระดับแหน่งชำนาญการได้ ซึ่งปัจจุบันถูกจำกัดแค่ระดับซี 7 และ 3. เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เช่นกับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่กระทรวงได้อนุมัติปรับขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อเป็นธรรม พร้อมชูป้ายดำเขียนข้อความว่า หมอได้ 4 หมื่นบาท เภสัชได้ 5 พันบาท พยาบาล..... บาท ความเป็นธรรมอยู่ไหน

โดยนางกรรณิการ์ ปัญญาอมรวัฒน์ ที่ปรึกษาชมรมหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน กล่าวว่า การที่พวกเรามาในวันนี้ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีการเพิ่มเบี้ยเหมาจ่ายให้กับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งที่พยาบาลก็มีภาระหนักในการดูแลและรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกัน ทำให้พยาบาลทุกคนรู้สึกว่า พวกเราไม่ได้รับการดูแล ถูกทอดทิ้ง จนเป็นช่องว่างห่างจากวิชาชีพอื่นๆ ในสาธารณสุข ซึ่งอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่กระทรวงอนุมัติใหม่ เมื่อปลายปี 2551 ที่ผ่านมา ทำให้แตกต่างกันกับของพยาบาลถึง 10 เท่า

ตอนนี้ค่าตอบแทนของพยาบาลชุมชนต่ำมาก ขณะที่หมอได้ค่าอยู่เวรถึง 1,650 บาท ขยับจากเดิมที่ได้เพียง 800 บาท แต่ของพยาบาลยังอยู่แค่ 200 บาททั้งคืน นอกจากนี้พยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ปกติยังไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ต่างจากแพทย์ จะได้เฉพาะพยาบาลที่ทำงานอยู่ในพื้นทุรกันดารเท่านั้น ดังนั้นจึงขอความเป็นธรรมให้กับพยาบาลและสายวิชาชีพอื่นๆ ทั้งระบบสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน นางกรรณิการ์ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือแล้ว จะให้เวลา รมว.สาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการระยะหนึ่ง หากไม่ได้ตามที่เสนอจะกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งเพื่อเรียกร้อง

นางกรรณิการ์ กล่าวว่า สำหรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนั้น ทางกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ได้เสนออัตราการเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อให้ กระทรวงพิจารณา โดยในส่วนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายหากเป็นระดับพื้นที่ปกติ เริ่มต้นช่วงการทำงานตั้งแต่ปีที่ 1-3 อยู่ที่ 2,000 บาทต่อเดือน ปีที่ 4-10 อยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน ปีที่ 11-20 อยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน และตั้งแต่ปีที่ 21 ขึ้นไปอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน และจะมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมให้ ถ้าทำงานในพื้นที่ทุรกันดารที่แบ่งเป็น ระดับ 1 และ 2 โดยจะต้องใช้งบประมาณกว่าร้อยล้านต่อปี ทั้งนี้เพื่อดึงให้พยาบาลทำงานในโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า พยาบาลมีระยะเวลาการทำงานในโรงพยาบาลชุมชนไม่นาน ส่วนใหญ่จะลาออกไปจากปัญหาข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนพยาบาลอย่างที่เห็นอยู่

ด้านนายวิทยา กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียน ได้หารือกับผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนพยาบาลโรงพยาบาลชุม ซึ่งเห็นว่าต้นเหตุปัญหาของพยาบาลได้ถูกสะสมมานานจนก่อให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจที่รุนแรง จึงต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง ซึ่งในส่วน 2 ข้อเรียกแรก ตนไม่สามารถพิจารณาแก้ไขเองได้ เพราะถูกกำหนดโดยกรอบของ กพ. ดังนั้นจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีโดยชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็น จากนั้นจะไปเจรจากับ กพ. กพร. เพื่อให้มีการบรรจุพยาบาล 6,000 ตำแหน่งตามเรียกเรียกร้อง เช่นเดียวกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาล เรื่องตนเข้าใจดีถึงความชอกช้ำ ที่ไม่สามารถก้าวหน้าอย่างสายวิชาชีพได้ เพราะภรรยาตนเป็นพยาบาล อยู่ระดับซี 7 มาถึง 12 ปีแล้ว ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งขยับไปไหน ดังนั้นจึงขอรับไปดำเนินการให้

นายวิทยา กล่าวต่อว่า สำหรับการเพิ่มค่าตอบแทนนั้น จากการหารือเห็นว่า เกิดจากความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียม ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้กับแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ทันตแพทย์ และเภสัช ซึ่งเรื่องนี้จะต้องทบทวนใหม่ทั้งหมด ไม่เพียงแต่เฉพาะพยาบาลเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาครอบคลุมทั้ง 13 วิชาชีพในระบบสาธารณสุขทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความแตกแยกภายในองค์กร โดยตนได้สั่งการให้ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดำเนินการโดยเวลา 1 เดือนหลังจากนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้ายที่สุด

ผมในฐานะนักการเมือง มาเป็นรัฐมนตรี จะอยู่กี่วัน กี่เดือนไม่รู้ แต่มาแล้วเดี๋ยวก็คงต้องไป แต่คนที่อยู่ตลอดคือคนที่ปฏิบัติภารกิจภายในกระทรวง ดังนั้นภารกิจผมต้องดูแลเรื่องปากท้อง เพื่อให้คนที่นี่อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สมฐานะ จะรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผมไม่อยากให้คนในองค์กรทะเลาะกัน ไม่อยากให้คิดว่า คนอื่นได้ แต่เราไม่ได้ ฉะนั้นคนอื่นจะต้องไม่ได้ด้วย ไม่ใช่ แต่ขอให้ใจเย็น และเดินไปด้วยกัน ผมไม่อยากเห็นความขัดแย้ง แต่จะประคับประคองและผลักดันทุกอย่างให้ด้วยกันได้ รมว.สาธารณสุข กล่าว และว่า ส่วนขอเสนอการแยกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอิสระเช่นเดียวกับกระทรวงยุติธรรม โดยการบริหารออกจาก กพ. นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ ขอฟังข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งจาก สส.ในสภา และกรรมาธิการสาธารณสุขก่อน ยอมรับว่า หากมีการแยกข้าราชการออกจาก กพ. จริง อาจทำให้ กพ.ล้มได้ เพราะว่า กว่าครึ่งของข้าราชการ กพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นพ.ปราชญ์ กล่าวว่า ในช่วงที่มีการประกาศเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนั้น ทาง กพ.เคยบอกว่า จะนำตำแหน่งที่คนเกษียณออกไปมาคืนให้กระทรวงสาธารณสุข แต่จนป่านนี้ก็ไม่เอาตำแหน่งมาคืน แถมยังนำโค้วต้าข้าราชการไปให้กับกระทรวงอื่นหมด จนทำให้โรงพยาบาลเกิดปัญหาอย่างมา เช่น โรงพยาบาลกาญจนบุรี ไม่มีระดับซี 3 และซี 4 มานานแล้ว เพราะไม่มีตำแหน่งข้าราชการบรรจุให้ ทำให้สาขาอาชีพด้านสาธารณสุขไม่เติบโต ขณะที่แต่ละปีเรามีเด็กเกิดใหม่ปีละ 800,000 คน แต่กลับไม่มีพยาบาลดูแล ขณะนี้มีลูกจ้างประจำในกระทรวงสาธารณสุขที่รอการบรรจุถึง 10,389 คน ในจำนวนนี้เป็นพยาบาลถึง 6,000 คน ดังนั้นอยากให้ กพ. และ กพร. เห็นใจและบรรจุตามที่กระทรวงเสนอ ก่อนที่ปัญหาขยายไปมากกว่านี้

ขณะที่ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนในบุคลากรในสาธารณสุขทั้งระบบ โดยได้ข้อสรุป คือ ค่าโอทีนอกเวลาจะเพิ่ม 20% ในทุกสายอาชีพเท่ากันหมด ส่วนค่าอยู่เวรนั้นจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะเพิ่มทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยจะเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามภายใน 1 สัปดาห์ เป็นเป็นเกณฑ์กำหนดใช้ เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

Advertisement Replay Ad
แม่เด็กทารกขอบคุณ 2 สาว เผยชีวิตยังไม่สุขหวั่นอดีตแฟนตามราวี

แม่เด็กทารกขอบคุณ 2 สาว เผยชีวิตยังไม่สุขหวั่นอดีตแฟนตามราวี

การก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่าร้อยละ 95

การก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่าร้อยละ 95

แม่ชียัน ยังไม่ขายบ้านโบราณ แต่ถ้าใครซื้อ 300 ล้าน ก็พร้อมปล่อย

แม่ชียัน ยังไม่ขายบ้านโบราณ แต่ถ้าใครซื้อ 300 ล้าน ก็พร้อมปล่อย

เวทนา! เด็กสาววิ่งหนีตัวสั่นอ้างถูกหลอกมาขาย เจอแท็กซี่ใจดีช่วย

เวทนา! เด็กสาววิ่งหนีตัวสั่นอ้างถูกหลอกมาขาย เจอแท็กซี่ใจดีช่วย

หนุ่มต่อย รปภ.คอนโด รู้สึกผิด ร่ำไห้ขอโทษอ้างเป็นโปรดิวเซอร์

หนุ่มต่อย รปภ.คอนโด รู้สึกผิด ร่ำไห้ขอโทษอ้างเป็นโปรดิวเซอร์

คุณป้าวัย 66 กราบพระบรมศพ 89 ครั้ง สุดตื้นตันได้ทำตามความตั้งใจ

คุณป้าวัย 66 กราบพระบรมศพ 89 ครั้ง สุดตื้นตันได้ทำตามความตั้งใจ

หนุ่มปัตตานีขอเดินวิ่งไปสักการะพระบรมศพ ถึงแม้จะไม่ทัน

หนุ่มปัตตานีขอเดินวิ่งไปสักการะพระบรมศพ ถึงแม้จะไม่ทัน

แท็กซี่ ปะทะ อูเบอร์ เปิดศึกต่อยกลางลานจอดรถห้างดังพัทยา

แท็กซี่ ปะทะ อูเบอร์ เปิดศึกต่อยกลางลานจอดรถห้างดังพัทยา

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์