วิทยารับปากหารือก.พ.บรรจุพยาบาล6000ตำแหน่ง

วิทยารับปากหารือก.พ.บรรจุพยาบาล6000ตำแหน่ง

ม็อบชุดขาวกว่า 2,000 คน แห่ขอความเป็นธรรม เหตุ สธ.ไม่เหลียวแล ด้าน วิทยา ขอเวลา 1 เดือน ให้คำตอบพยาบาลเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แถมสั่งทบทวนเพิ่มทั้ง 13 วิชาชีพในระบบสาธารณสุข เพื่อความเท่าเทียม พร้อมหารือ นายก เจราจา กพ. และ กพร.บรรจุพยาบาล 6,000 ตำแหน่ง และสร้างความก้าวหน้าวิชาชีพให้ เผย เข้าใจความชอกซ้ำ เหตุเมียเป็นพยาบาล อยู่ซี 7 นาน 12 ปี

// //

ที่กระทรวงสาธารณสุข - เมื่อเวลา 9.00 น. ตัวแทนพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนกว่า 2,000 คนจากโรงพยาบาลชุมชน 724 แห่งทั่วประเทศ เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข ขอให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพยาบาลชุมชน 3 เรื่อง คือ 1. ให้มีการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ จำนวน 6,000 ตำแหน่ง 2.สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยให้พยาบาลสามารถขึ้นในระดับแหน่งชำนาญการได้ ซึ่งปัจจุบันถูกจำกัดแค่ระดับซี 7 และ 3. เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เช่นกับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่กระทรวงได้อนุมัติปรับขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อเป็นธรรม พร้อมชูป้ายดำเขียนข้อความว่า หมอได้ 4 หมื่นบาท เภสัชได้ 5 พันบาท พยาบาล..... บาท ความเป็นธรรมอยู่ไหน

โดยนางกรรณิการ์ ปัญญาอมรวัฒน์ ที่ปรึกษาชมรมหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน กล่าวว่า การที่พวกเรามาในวันนี้ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีการเพิ่มเบี้ยเหมาจ่ายให้กับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งที่พยาบาลก็มีภาระหนักในการดูแลและรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกัน ทำให้พยาบาลทุกคนรู้สึกว่า พวกเราไม่ได้รับการดูแล ถูกทอดทิ้ง จนเป็นช่องว่างห่างจากวิชาชีพอื่นๆ ในสาธารณสุข ซึ่งอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่กระทรวงอนุมัติใหม่ เมื่อปลายปี 2551 ที่ผ่านมา ทำให้แตกต่างกันกับของพยาบาลถึง 10 เท่า

ตอนนี้ค่าตอบแทนของพยาบาลชุมชนต่ำมาก ขณะที่หมอได้ค่าอยู่เวรถึง 1,650 บาท ขยับจากเดิมที่ได้เพียง 800 บาท แต่ของพยาบาลยังอยู่แค่ 200 บาททั้งคืน นอกจากนี้พยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ปกติยังไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ต่างจากแพทย์ จะได้เฉพาะพยาบาลที่ทำงานอยู่ในพื้นทุรกันดารเท่านั้น ดังนั้นจึงขอความเป็นธรรมให้กับพยาบาลและสายวิชาชีพอื่นๆ ทั้งระบบสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน นางกรรณิการ์ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือแล้ว จะให้เวลา รมว.สาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการระยะหนึ่ง หากไม่ได้ตามที่เสนอจะกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งเพื่อเรียกร้อง

นางกรรณิการ์ กล่าวว่า สำหรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนั้น ทางกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ได้เสนออัตราการเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อให้ กระทรวงพิจารณา โดยในส่วนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายหากเป็นระดับพื้นที่ปกติ เริ่มต้นช่วงการทำงานตั้งแต่ปีที่ 1-3 อยู่ที่ 2,000 บาทต่อเดือน ปีที่ 4-10 อยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน ปีที่ 11-20 อยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน และตั้งแต่ปีที่ 21 ขึ้นไปอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน และจะมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมให้ ถ้าทำงานในพื้นที่ทุรกันดารที่แบ่งเป็น ระดับ 1 และ 2 โดยจะต้องใช้งบประมาณกว่าร้อยล้านต่อปี ทั้งนี้เพื่อดึงให้พยาบาลทำงานในโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า พยาบาลมีระยะเวลาการทำงานในโรงพยาบาลชุมชนไม่นาน ส่วนใหญ่จะลาออกไปจากปัญหาข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนพยาบาลอย่างที่เห็นอยู่

ด้านนายวิทยา กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียน ได้หารือกับผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนพยาบาลโรงพยาบาลชุม ซึ่งเห็นว่าต้นเหตุปัญหาของพยาบาลได้ถูกสะสมมานานจนก่อให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจที่รุนแรง จึงต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง ซึ่งในส่วน 2 ข้อเรียกแรก ตนไม่สามารถพิจารณาแก้ไขเองได้ เพราะถูกกำหนดโดยกรอบของ กพ. ดังนั้นจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีโดยชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็น จากนั้นจะไปเจรจากับ กพ. กพร. เพื่อให้มีการบรรจุพยาบาล 6,000 ตำแหน่งตามเรียกเรียกร้อง เช่นเดียวกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาล เรื่องตนเข้าใจดีถึงความชอกช้ำ ที่ไม่สามารถก้าวหน้าอย่างสายวิชาชีพได้ เพราะภรรยาตนเป็นพยาบาล อยู่ระดับซี 7 มาถึง 12 ปีแล้ว ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งขยับไปไหน ดังนั้นจึงขอรับไปดำเนินการให้

นายวิทยา กล่าวต่อว่า สำหรับการเพิ่มค่าตอบแทนนั้น จากการหารือเห็นว่า เกิดจากความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียม ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้กับแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ทันตแพทย์ และเภสัช ซึ่งเรื่องนี้จะต้องทบทวนใหม่ทั้งหมด ไม่เพียงแต่เฉพาะพยาบาลเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาครอบคลุมทั้ง 13 วิชาชีพในระบบสาธารณสุขทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความแตกแยกภายในองค์กร โดยตนได้สั่งการให้ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดำเนินการโดยเวลา 1 เดือนหลังจากนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้ายที่สุด

ผมในฐานะนักการเมือง มาเป็นรัฐมนตรี จะอยู่กี่วัน กี่เดือนไม่รู้ แต่มาแล้วเดี๋ยวก็คงต้องไป แต่คนที่อยู่ตลอดคือคนที่ปฏิบัติภารกิจภายในกระทรวง ดังนั้นภารกิจผมต้องดูแลเรื่องปากท้อง เพื่อให้คนที่นี่อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สมฐานะ จะรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผมไม่อยากให้คนในองค์กรทะเลาะกัน ไม่อยากให้คิดว่า คนอื่นได้ แต่เราไม่ได้ ฉะนั้นคนอื่นจะต้องไม่ได้ด้วย ไม่ใช่ แต่ขอให้ใจเย็น และเดินไปด้วยกัน ผมไม่อยากเห็นความขัดแย้ง แต่จะประคับประคองและผลักดันทุกอย่างให้ด้วยกันได้ รมว.สาธารณสุข กล่าว และว่า ส่วนขอเสนอการแยกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอิสระเช่นเดียวกับกระทรวงยุติธรรม โดยการบริหารออกจาก กพ. นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ ขอฟังข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งจาก สส.ในสภา และกรรมาธิการสาธารณสุขก่อน ยอมรับว่า หากมีการแยกข้าราชการออกจาก กพ. จริง อาจทำให้ กพ.ล้มได้ เพราะว่า กว่าครึ่งของข้าราชการ กพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นพ.ปราชญ์ กล่าวว่า ในช่วงที่มีการประกาศเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนั้น ทาง กพ.เคยบอกว่า จะนำตำแหน่งที่คนเกษียณออกไปมาคืนให้กระทรวงสาธารณสุข แต่จนป่านนี้ก็ไม่เอาตำแหน่งมาคืน แถมยังนำโค้วต้าข้าราชการไปให้กับกระทรวงอื่นหมด จนทำให้โรงพยาบาลเกิดปัญหาอย่างมา เช่น โรงพยาบาลกาญจนบุรี ไม่มีระดับซี 3 และซี 4 มานานแล้ว เพราะไม่มีตำแหน่งข้าราชการบรรจุให้ ทำให้สาขาอาชีพด้านสาธารณสุขไม่เติบโต ขณะที่แต่ละปีเรามีเด็กเกิดใหม่ปีละ 800,000 คน แต่กลับไม่มีพยาบาลดูแล ขณะนี้มีลูกจ้างประจำในกระทรวงสาธารณสุขที่รอการบรรจุถึง 10,389 คน ในจำนวนนี้เป็นพยาบาลถึง 6,000 คน ดังนั้นอยากให้ กพ. และ กพร. เห็นใจและบรรจุตามที่กระทรวงเสนอ ก่อนที่ปัญหาขยายไปมากกว่านี้

ขณะที่ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนในบุคลากรในสาธารณสุขทั้งระบบ โดยได้ข้อสรุป คือ ค่าโอทีนอกเวลาจะเพิ่ม 20% ในทุกสายอาชีพเท่ากันหมด ส่วนค่าอยู่เวรนั้นจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะเพิ่มทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยจะเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามภายใน 1 สัปดาห์ เป็นเป็นเกณฑ์กำหนดใช้ เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

Advertisement Replay Ad
ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์