เพิ่มค่าครองชีพขรก.-รัฐรับภาระประกันสังคมแทนลูกจ้าง

เพิ่มค่าครองชีพขรก.-รัฐรับภาระประกันสังคมแทนลูกจ้าง

เพิ่มค่าครองชีพขรก.-รัฐรับภาระประกันสังคมแทนลูกจ้าง

อภิสิทธิ์ เข็นมาตรการเพิ่มค่าครองชีพ ขรก.-พนง.เอกชน รัฐจ่ายเงินสมทบประกันสังคมแทนลูกจ้าง สั่งกองทุนประกันสังคม ขยายเวลาจ่ายเงินอุ้มคนเตะฝุ่นจาก 6 เป็น 9 เดือน พร้อมเล็งกู้ธนาคารโลกจ้างงานชั่วคราวเพิ่ม เชื่อแผนกระตุ้นทำ ศก.ฟื้นช่วงไตรมาส 3 เริ่มมีข่าวดีสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำออกมาเป็นระยะๆ เมื่อวันที่ 9 มกราคม นาย นายกรัฐมนตรี กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจกับการเมืองไทย สำหรับหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ยอมรับว่า กระทรวงการคลังกำลังเตรียมการกู้เงินต่างประเทศเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม จากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงแรกที่มีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไปถึงไตรมาส 3 ของปีนี้ การกู้เงินต่างประเทศจะเป็นช่องทางที่จะนำเงินมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ เพราะกรอบที่ทำอยู่ขณะนี้เป็นเงินกู้ในประเทศเท่านั้น การกู้เงินต่างประเทศต้องพิจารณาเงื่อนไข ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลา ดังนั้นกระทรวงการคลังจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงแรกที่ดำเนินการนั้นจะรองรับเศรษฐกิจไปถึงไตรมาส 3 ของปีนี้ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนกว่านี้หรือไม่ นายกฯ กล่าว ทั้งนี้เงินกู้ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องนำมาใช้เฉพาะลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกท์เท่านั้น แต่อาจนำมาใช้ในโครงการขนาดเล็กก็ได้ แต่ต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่ารัฐบาลจะกู้เงินเท่าใด เพราะต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมก่อน เล็งเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการชั้นผู้น้อย ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ประจำ ซึ่งเป็น 1 ใน 9 กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลจะช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาข้อยุติว่าจะมีมาตรการใดและมีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยการช่วยเหลือจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย และพนักงานเอกชน ซึ่งจะดูแลเรื่องการเพิ่มรายได้โดยตรง โดยภาคข้าราชการจะเพิ่มค่าครองชีพให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย ส่วนพนักงานเอกชนนั้นจะเข้าดูแลเงินประกันสังคม โดยรัฐบาลจะรับภาระจ่ายเงินสมทบประกันสังคมแทนพนักงานเอกชน แต่ไม่รวมถึงการสมทบของนายจ้าง นอกจากนี้จะกำหนดมาตรการภาษีดูแลกลุ่มผู้มีรายได้ประจำทั้งหมด คาดว่าจะสรุปการช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจำในวันที่ 13-14 มกราคมนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก เพราะหากการเมืองวุ่นวายจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองช่วงที่ผ่านมา กระทบต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอย่างมาก หรือหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยรุนแรงได้ จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างมาก ซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล เชื่อเศรษฐกิจกระเตื้องไตรมาส 3 อย่างไรก็ตาม แม้ภาคการเงินของไทยจะไม่เสียหายจากวิกฤติสถาบันการเงินสหรัฐ แต่ภาคเศรษฐกิจแท้จริงได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก และกระทบต่อรายได้ รวมถึงการจ้างงานในประเทศนั้น ทำให้สถาบันการเงินของไทย แม้จะมีเงินฝากอยู่ แต่ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อ ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 ปี 2551 น่าจะติดลบ แต่ภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปี 2551 จะยังไม่ติดลบ "เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2551 ติดลบแน่นอน จะมีผลต่อเนื่องต่อไปถึงเศรษฐกิจไตรมาส 1 และ 2 ของปีนี้ ซึ่งตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสองไตรมาสนี้ยอมรับว่าค่อนข้างหนักหน่อย และเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องรับไปแก้ไข นายกฯ กล่าว นายอภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า หลักคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล คือทำให้คนมีกำลังซื้อ ด้วยการอัดฉีดเงินเข้าระบบ แต่ยอมรับว่ารัฐบาลมีข้อจำกัดด้านวินัยการคลัง ทำให้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบจำกัด โดยรัฐบาลพยายามผลักดันเศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุด หวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น เพิ่มงบกลางปี 1 แสนล้านบาท จะทำให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องในไตรมาสที่ 3 หากเศรษฐกิจโลกไม่ผันผวนไปมากกว่านี้ ทั้งนี้ เรามีข้อจำกัดและต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง โดยปีงบประมาณ 2551 ขาดดุลสูงสุด 4 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลทำงบขาดดุลไปแล้ว 2.5 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังคาดจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า 1 แสนล้านบาท ทำให้รัฐบาลเพิ่มงบกลางปีได้ไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ส่วนการกู้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนั้น ยังเหลือช่องที่จะกู้เงินได้อีก 6-8 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ยืดเวลาอุ้มคนตกงานเป็น 9 เดือน ในส่วนของ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดสรรงบกลางปี 2552 จำนวน 1 แสนล้านบาท ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลัง แหล่งข่าวจากที่ประชุมกล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อยุติเกี่ยวกับการจัดสรรงบที่จะใช้แก้ปัญหาการว่างงานโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ถูกเลิกจ้างจำนวน 5 แสนคนแล้ว โดยสำนักงบประมาณพิจารณาว่าวงเงินที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท โดยคำนวณจากกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3-4 เดือน จะมีงบประมาณที่เหมาะสมต่อคนอยู่ที่ 2 หมื่นบาท แหล่งข่าวระบุด้วยว่า แพ็คเกจของรัฐบาลที่จะประกาศในที่ 13 มกราคมนี้ กองทุนประกันสังคมจะขยายเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานจาก 6 เดือน เป็น 9 เดือนด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณารายละเอียดแล้ว เห็นว่างบที่เหมาะสมโครงการฝึกอาชีพน่าจะอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1.7-2 หมื่นล้านบาท เล็งกู้เงินเวิลด์แบงก์กระตุ้น ศก. แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการพิจารณาเงื่อนไขเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ระหว่างประเทศ พบว่าแหล่งเงินกู้ที่สอดคล้องโครงการจ้างงานชั่วคราว เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็ว คือ กู้เงินจากธนาคารโลก ซึ่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิก) ที่กำหนดเงื่อนไขเงินกู้เพื่อลงทุนโครงการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินกู้ "การกู้เงินจากธนาคารโลก รัฐบาลสามารถนำเงินกู้มาใช้แก้ปัญหาเชิงสังคมได้มากกว่ากู้จากที่อื่น ที่สำคัญคือรัฐบาลยังมีวงเงินกู้โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม (SAL) ของเวิลด์แบงก์เหลืออีก 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7 หมื่นล้านบาท จึงง่ายต่อการเจรจา" ขานรับลดเงินสมทบกองทุน นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีที่ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน มอบให้คณะกรรมการประกันสังคม พิจารณาลดค่าครองชีพของนายจ้าง ลูกจ้าง โดยลดส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างว่า บอร์ด สปส.ต้องหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด การแก้ไขปัญหาการว่างงานจะต้องหลายมาตรการ ซึ่งต้องพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้น ภายใต้กรอบนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม เป็นหลักหากการลดเงินสมทบมีส่วนช่วยในการลดการเลิกจ้างและกระทบต่อแรงงานน้อยที่สุด น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงการยกเว้นเก็บเงินสมทบกองทุนประกันฯ ของลูกจ้างว่า เป็นเรื่องที่ดี หากทำได้จริง แต่ต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะนำเงินส่วนไหนมาช่วย มีระยะเวลาเท่าใด มีเงื่อนไขอย่างไร หากสามารถทำเรื่องดังกล่าวได้จริงก็จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตนได้ เป็นการช่วยเหลือในฝ่ายลูกจ้างที่กำลังประสบปัญหาต่างๆ เช่นเดียวกับ นายชาลี ลอยสูง เลขาธิการสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลดเงินสมทบลูกจ้างนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าทำจริงจะช่วยลูกจ้างได้ แต่ในระยะยาวลูกจ้างอาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคต รวมถึงเงินชราภาพด้วย
Advertisement Replay Ad
แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์