รวมศรัทธาเพื่อสถานพยาบาล

รวมศรัทธาเพื่อสถานพยาบาล

จากกุศโลบายเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย พระราชรัตนรังษี รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เมืองลุมมิเด ประเทศเนปาล จึงดำเนินการก่อสร้าง สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก สถานพยาบาลแห่งแรก ณ วัดไทย กุสินาราเฉลิมราชย์ เพื่อให้บริการรักษาแก่ประชาชนชาวอินเดียโดยมิแบ่งแยกศาสนา เมื่อสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ซึ่งค่ารักษาพยาบาลไม่แพง และสถานที่สะอาด เป็นที่พึ่งพารักษาโรคแก่ชาวอินเดียมากเป็นลำดับ พระราชรัตนรังษีจึงดำริขยายสถานที่ และบอกบุญแก่ญาติธรรมชาวไทยผู้เจริญรอยตามบาทพระศาสดายังสังเวชนียสถาน ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือตามกำลัง ในส่วนของ นายปริญญา ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินการจัดสร้าง พระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดาโลก ปางประสูติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยได้เช่าบูชา นำรายได้ร่วมสร้างสถานพยาบาล โดยพระราชรัตนรังษีเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ และพิธีเบิกเนตรและพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน โดยใช้มวลสารจากเมืองเทวทหะ 3 แห่ง ซึ่งพบรอยพระพุทธบาท ได้แก่ ดินสถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ดินเมืองกบิลพัสดุ์ (วัดนิโครธาราม) เมืองพุทธมืองเทวทหะ (รามคามสถูป) เมืองพุทธมารดา ผ่านพิธีปลุกเสกมวลสาร ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี โดยสามเณร 12 รูป 12 ราศี เชื้อสายศากยะ อัญเชิญพระพุทธมนต์อัญเชิญมวลสาร ณ ชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล โดยพระสงฆ์นานาชาติ 9 ประเทศ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จัดสร้างในขนาดต่างกัน ผู้สนใจเช่าบูชาโทร. 0-2972-3405-7 ต่อ 3016

นายปริญญากล่าวถึงที่มาในการจัดสร้างว่า ตนพาครอบครัวเดินทางไปทำบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี บอกบุญในการร่วมสร้าง โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์อาพาธที่นั่น รวมทั้ง พระสงฆ์ และญาติโยมที่ไม่สบายขณะเดินทางไปแสวงบุญ ประกอบกับการเดินทางครั้งนั้นได้เห็นพระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดา (ปางประสูติ) เกิดความประทับใจ น่าจะนำมาเผยแพร่ให้คนไทยได้กราบไหว้บูชา อาจมีคนสงสัยว่าทำไมจึงจัดสร้างพระพุทธรูปปางประสูติ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่รู้จักพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรืออย่างน้อยคิดว่ามีการจัดสร ้างกันอยู่เพียง 7 ปางตามจำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ มีไม่มากนักที่ทราบว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปปางประสูติมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว ด้วยความเชื่อถือมานานว่า ผู้ที่ได้บูชาพระพุทธรูปปางประสูติจะเป็นผู้ได้เริ่มต้นชีวิตอันเจริญรุ่งเรือง เพราะปางประสูติถือเป็นอากัปกิริยาเริ่มต้น หรือ กิริยาแรกของพระพุทธเจ้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุ์ฯกล่าว. สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2543 โดยการร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลี มูลนิธิฮาร์นามซิงห์ ฮารบันส์ กอร์ และคณะกรรมการมูลนิธิวัดไทยกุสินารา เริ่มจาก มุมเล็ก ๆ ภายในวัด ให้การรักษาคนไข้ทั้งชาวอินเดียท้องถิ่น ชาวพุทธไทย และนานาชาติ รวมแล้วหลายแสนราย ในปี 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ คณะกรรมการจึงดำเนินงาน ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 35 เตียง และเปิดทำการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2552 ซึ่งจะยกระดับขึ้นเป็น กุสินาราโพลิคลินิก แบบครบวงจร คือ มีอาคารพยาบาล 2 ชั้น 16 ห้องตรวจ ห้องจ่ายยา ห้องเอกซเรย์ ห้องตรวจเลือด ห้องสุขา ที่รอการตรวจ ศาลาไทย ที่ปฏิบัติวิปัสสนาบรรยายธรรมรักษาผู้ป่วยด้วยธรรมเภสัช อาคารที่พักรักษาผู้แสวงบุญ พระมหาเถระและฆราวาส 16 ห้อง รวมห้องจัดภัตตาหาร และเครื่องอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่สมบูรณ์

Advertisement Replay Ad
การก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่าร้อยละ 95

การก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่าร้อยละ 95

แม่ชียัน ยังไม่ขายบ้านโบราณ แต่ถ้าใครซื้อ 300 ล้าน ก็พร้อมปล่อย

แม่ชียัน ยังไม่ขายบ้านโบราณ แต่ถ้าใครซื้อ 300 ล้าน ก็พร้อมปล่อย

เวทนา! เด็กสาววิ่งหนีตัวสั่นอ้างถูกหลอกมาขาย เจอแท็กซี่ใจดีช่วย

เวทนา! เด็กสาววิ่งหนีตัวสั่นอ้างถูกหลอกมาขาย เจอแท็กซี่ใจดีช่วย

หนุ่มต่อย รปภ.คอนโด รู้สึกผิด ร่ำไห้ขอโทษอ้างเป็นโปรดิวเซอร์

หนุ่มต่อย รปภ.คอนโด รู้สึกผิด ร่ำไห้ขอโทษอ้างเป็นโปรดิวเซอร์

คุณป้าวัย 66 กราบพระบรมศพ 89 ครั้ง สุดตื้นตันได้ทำตามความตั้งใจ

คุณป้าวัย 66 กราบพระบรมศพ 89 ครั้ง สุดตื้นตันได้ทำตามความตั้งใจ

หนุ่มปัตตานีขอเดินวิ่งไปสักการะพระบรมศพ ถึงแม้จะไม่ทัน

หนุ่มปัตตานีขอเดินวิ่งไปสักการะพระบรมศพ ถึงแม้จะไม่ทัน

แท็กซี่ ปะทะ อูเบอร์ เปิดศึกต่อยกลางลานจอดรถห้างดังพัทยา

แท็กซี่ ปะทะ อูเบอร์ เปิดศึกต่อยกลางลานจอดรถห้างดังพัทยา

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์