สธ.ทุ่มงบกว่า 1.2 พันล้านบ. ปั้นเด็กสูง 175 ซม.-ไอคิว 110 แจกการ์ตูน พระมหาชนก

สธ.ทุ่มงบกว่า 1.2 พันล้านบ. ปั้นเด็กสูง 175 ซม.-ไอคิว 110 แจกการ์ตูน พระมหาชนก

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว สธ. มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2552 ว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 ต้องการให้เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่าน ด้วยการที่สธ.จะดำเนินโครงการหนังสือเล่มแรก หรือบุ๊ก สตาร์ท ด้วยการมอบการ์ตูนพระมหาชนกให้เป็นของขวัญและหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 10 มกราคม 2552 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ โดยจะประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทุกคนให้สำรวจจำนวนเด็กเกิดใหม่ในวันดังกล่าว จากนั้นสธ.จะจัดส่งหนังสือเล่มแรกผ่านอสม.และอสม.จะต้องรับเป็นแม่คนที่สองของเด็กไปเยี่ยมเยียน เล่านิทานและให้ความรู้เลี้ยงดูบุตรแก่พ่อแม่มือใหม่คาดว่าหนังสือจะส่งถึงมือเด็กภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เด็กเกิด

การที่เด็กได้สัมผัสกับหนังสือโดยผ่านการเล่านิทานของพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดด้วยกลวิธีต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดหรืออยู่ในครรภ์ จนกระทั่งถึงวัยอ่านได้ด้วยตนเอง จะช่วยปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ นายวิทยากล่าว

นายวิทยากล่าวอีกว่า ไทยมีหนังสือดีที่เหมาะสมกับเด็กจำนวนมาก แต่เลือกมอบหนังสือพระมหาชนกฉบับการ์ตูน เพราะต้องการให้รับรู้ว่าคนไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ และซึมซับเรื่องของความเพียร ขยัน อดทนตั้งแต่เด็กจะได้ติดตัวเขาไปจนโต

// //

รมว.สธ.กล่าวต่อไปว่า สธ.ได้จัดทำโครงการพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทุกคน เป้าหมายสำคัญคือให้เด็กไทยมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยแบบบูรณาการ ตั้งเป้าเด็กไทยที่เกิดใหม่ เมื่ออายุ 14-15 ปี จะต้องมีความสูง 175 เซนติเมตรเป็นอย่างต่ำ ไม่อ้วน มีไอคิวเฉลี่ย 110 จุด มีจิตใจดี รักสุขภาพและรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยมีความสูงลี่ย 165 เซนติเมตร มีไอคิวเฉลี่ย 103 จุด

นายวิทยากล่าวด้วยว่า จากการประเมินต้นทุนของเด็กไทยที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่ทัดเทียมกับสากล ปัญหาที่พบตั้งแต่เริ่มคลอด ได้แก่ เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐานคือ 2,500 กรัม มีปีละเกือบ 9 หมื่นราย เด็กกลุ่มนี้เกิดจากการขาดสารอาหารขณะอยู่ในครรภ์ แม่ขาดวิตามินเอ เหล็ก กรดโฟลิก และสังกะสี และทารกคลอดก่อนกำหนด ทำให้เสียชีวิตง่ายในช่วง 1 เดือนแรก เจ็บป่วยง่าย น้ำตาลในเลือดต่ำ ปอดบวม มีพัฒนาการล่าช้า และเมื่อโตขึ้นจะเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง ที่สำคัญ คือ เบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ

นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดสธ. กล่าวว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียพบว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความรักและอบอุ่นจะสามารถช่วยเพิ่มทั้งไอคิวและอีคิวให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเล่านิทานหรือให้เด็กฟังเพลงจะยิ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การมอบหนังสือเล่มแรกให้แก่เด็กจะทำให้เด็กไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รักการอ่าน จิตใจดี ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจะสนับสนุนโครงการนี้ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัดสธ.โทร.0-2590-2028

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สธ.มีโครงการพิเศษที่ต้องการให้เด็กไทยมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญานั้น ในปี 2552 กรมอนามัยได้จัดงบ 1,200 ล้านบาท เริ่มดูแลตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์ โดยจะให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ซึ่งมีปีละ 8 แสนคน กินวิตามินรวม ที่มีสารอาหารสำคัญ ได้แก่ กรดโฟลิก สังกะสี วิตามินเอ แคลเซียม ไอโอดีน กินยาเม็ดธาตุเหล็กและกรดโฟลิก อย่างละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง จนกระทั่งครรภ์ครบกำหนด 9 เดือนฟรี ทั้งนี้ ขณะนี้คลินิกฝากครรภ์ในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งพร้อมให้บริการแล้ว อีกทั้งในปี 2552 กรมอนามัยจะผลิตนิทานแจกศูนย์เด็กเล็ก 3 หมื่นแห่ง จำนวน 1 แสนเล่ม

นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่พ่อแม่ช่วยส่งเสริมสติปัญญาและอีคิวของลูกได้แก่ 1.รักลูกให้สัมผัส กอดรัดกันทุกวัน 2.ขยันถามอยู่เป็นนิจ ช่วยลูกคิดหาคำตอบ 3.ครอบครัวนักอ่าน รอบบ้านีหนังสือ 4.หมั่นซื้อนมให้ลูก ปลูกนิสัยออกกำลังกาย และ 5.เสริมปัญญา ท้าทายลูกด้วยเกมวางแผน

นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะทำโครงการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี เพื่อลดโรคติดต่อยอดฮิตในเด็กเล็ก 3 โรค ได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคปอดบวม และอุจจาระร่วง ซึ่งยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิผลดี ทำให้มีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยจาก 3 โรคนี้ปีละกว่า 1 แสนราย โดยจะพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง และผลิตนิทานการ์ตูนสอนป้องกันโรคเป็นครั้งแรกในไทย 2,000 เล่มและมีเพลงเด็กๆ เพื่อแสดงการป้องกันโรคง่ายๆ หากได้ผลดีจะขยายผลทั่วประเทศ

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ให้บริการคัดกรองทารกแรกเกิด 8 แสนรายในแต่ละปี เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเป็นปัญญาอ่อน จากสาเหตุภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด โดยแต่ละปีป้องกันได้ปีละ 500 คนลดการสูญเสียปีละ 500-600 ล้านบาท และทำโครงการ อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด ช่วยป้องกันเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและอาหารเป็นพิษ

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

Advertisement Replay Ad
เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์