อภิสิทธิ์ดันงานวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ

อภิสิทธิ์ดันงานวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2552 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงนโยบาย วธ.ในปี 52 ว่า ตามที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้ง 4 ข้อ ต่อรัฐสภา ในส่วนของ วธ. จึงต้องทำงานกำหนดนโยบายและแผนงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการการจัดโครงการสัมมนา ทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม เพื่อเปิดเวทีในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในบริบทของวัฒนธรรม จากนั้นจะนำผลสรุปของการสัมมนาครั้งนี้ มาจัดทำเป็นแผนงานและนโยบายระดับกระทรวง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของวธ. ทั่วประเทศ ทั้ง วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และกระทรวงภาคสังคม เข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 15 ม.ค. นี้ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับการสัมมนา ประกอบด้วย ในช่วงเช้า การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยนายธีระ สลักเพชร รมวัฒนธรรม การอภิปรายบทบาทเชิงรุกของภาครัฐในการการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ มุมมองการทำงานวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต และศาสนา โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยนายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์

ทั้งนี้ สำหรับการอภิปรายในช่วงบ่าย ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในบริบทของวธ. แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ โดย ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2.การนำมิติทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ โดย นายพีรยศ ราฮิมมูลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี และ3.ความร่วมมือ ของ วธ. กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย โดยนายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภา นอกจากนี้จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนทิศทางประเทศไทย ในมิติวัฒนธรรม โดยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆทางด้านสังคม เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

// //

ที่ผ่านมา วธ.ดำเนินนโยบายด้านวัฒนธรรมจากระดับผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ หรือ บนสู่ล่าง แต่ผมคิดว่า ในปี 2552 เป็นต้นไป น่าจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดทำแผนนโยบายของวธ. ซึ่งควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับแผนนโยบาย และตอบสนองกับความต้องการของสังคมทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสามารถทำให้การทำงานวัฒนธรรมบรรลุผลได้ อย่างมาประสิทธิภาพ ปลัด วธ. กล่าว

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

Advertisement Replay Ad
เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์