อภิสิทธิ์ดันงานวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ

อภิสิทธิ์ดันงานวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2552 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงนโยบาย วธ.ในปี 52 ว่า ตามที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้ง 4 ข้อ ต่อรัฐสภา ในส่วนของ วธ. จึงต้องทำงานกำหนดนโยบายและแผนงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการการจัดโครงการสัมมนา ทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม เพื่อเปิดเวทีในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในบริบทของวัฒนธรรม จากนั้นจะนำผลสรุปของการสัมมนาครั้งนี้ มาจัดทำเป็นแผนงานและนโยบายระดับกระทรวง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของวธ. ทั่วประเทศ ทั้ง วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และกระทรวงภาคสังคม เข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 15 ม.ค. นี้ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับการสัมมนา ประกอบด้วย ในช่วงเช้า การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยนายธีระ สลักเพชร รมวัฒนธรรม การอภิปรายบทบาทเชิงรุกของภาครัฐในการการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ มุมมองการทำงานวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต และศาสนา โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยนายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์

ทั้งนี้ สำหรับการอภิปรายในช่วงบ่าย ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในบริบทของวธ. แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ โดย ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2.การนำมิติทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ โดย นายพีรยศ ราฮิมมูลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี และ3.ความร่วมมือ ของ วธ. กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย โดยนายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภา นอกจากนี้จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนทิศทางประเทศไทย ในมิติวัฒนธรรม โดยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆทางด้านสังคม เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

// //

ที่ผ่านมา วธ.ดำเนินนโยบายด้านวัฒนธรรมจากระดับผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ หรือ บนสู่ล่าง แต่ผมคิดว่า ในปี 2552 เป็นต้นไป น่าจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดทำแผนนโยบายของวธ. ซึ่งควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับแผนนโยบาย และตอบสนองกับความต้องการของสังคมทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสามารถทำให้การทำงานวัฒนธรรมบรรลุผลได้ อย่างมาประสิทธิภาพ ปลัด วธ. กล่าว

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

Advertisement Replay Ad
รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์