ปฏิรูปรอบต้องพัฒนาคนรศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาสกศ.

ปฏิรูปรอบต้องพัฒนาคนรศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาสกศ.

ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ผมจะลงพื้นที่ไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง และเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษา

// //

ผมมาจากกระทรวงยุติธรรมยังขาดความเข้าใจจากผู้ปฏิบัติจึงจำเป็นต้องไปเรียนรู้งานในพื้นที่การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะได้เห็นสภาพการเรียนการสอนและปัญหาเกิดขึ้นจริงไม่ต้องการให้เกิดผักชีโรยหน้าเพราะจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา

เป็นคำมั่นของ รศ.ธงทองจันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษาหลังจากที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)เปิดเวทีสัมมนาเพื่อหาประเด็นที่จะดำเนินการในการปฏิรูปการศึกษารอบสองพบว่าเรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องหลักที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้นดังนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการพัฒนาครูนักเรียนและวิธีการเรียนการสอนอย่างแท้จริงสกศ.จึงต้องเร่งดำเนินการเรื่องเหล่านี้ให้เกิดผลอย่างจริงจังโดยจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นจุดๆทั่วประเทศตามความเหมาะสมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแวดวงการศึกษาในพื้นที่ต่างๆเพื่อระบุประเด็นให้ชัดเจนขึ้น

เลขาธิการสกศ.ย้ำว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องสร้างให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะความรู้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดังนั้นหากสามารถปลูกฝังให้ทุกคนอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จะทำให้พวกเขาพัฒนาตนเองได้ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อนังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อนาคตของประเทศและให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาในวงกว้างและเชื่อว่ารัฐบาลจะต้องหาทางจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในปี2552หรือปี2553ซึ่งสกศ.จะนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณต่อไป รศ.ธงทองกล่าว

รวมทั้งการทำวิจัยในอนาคตสกศ.จะต้องดึงหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆมากขึ้นเพื่อให้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไปเนื่องจากปัจจุบันสกศ.มีแหล่งเรียนรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศึกษาอย่างมากแต่หน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ไม่ค่อยนำไปใช้ประโยชน์ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหน่วยงานทางการศึกษาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยหรือค้นหาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันซึ่งอาจต้องนำมาปัดฝุ่นใหม่เพื่อให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษามากขึ้น

อีกไม่กี่วัน รศ.ธงทอง จะทำหน้าที่เลขาธิการสกศ.ครบ3เดือนซึ่งเขาบอกว่าพอจะรู้จักมักคุ้นกับผู้บริหารระดับสูงมากแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาเรียนรู้ระดับปฏิบัติอีกระยะหนึ่งซึ่งเขามั่นใจว่าการลงพื้นที่ไปในภูมิภาคต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษาจากนั้นจะนำมาจัดวางระบบการทำงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิรูปการศึกษารอบ2และเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้รวมทั้งเลขาธิการสภาการศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้ชื่อรศ.ธงทองจันทรางศุด้วยเช่นกัน

0หทัยรัตน์ดีประเสริฐ0

กรอบ

10ปีปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว

สาเหตุหลักๆคือ การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบ่อยๆ ทำให้การแก้ปัญห่ถึงไหนไม่สามารถสานต่อนโยบายได้อย่างจริงจัง นโยบายบางอย่างก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่นกรณีนโยบายเรียนฟรี12ปีไม่สามารถทำได้จริง หลักสูตรการศึกษาในระบบมีปัญหา นักเรียนแห่กวดวิชามากขึ้นจากที่เคยเรียนกวดวิชากันในระดับชั้นมัธยมปลายก็เริ่มขยับลงเรื่องๆมาสู่มัธยมต้นระดับประถมและปัจจุบันบางคนติวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเพราะไม่เชื่อมั่นการศึกษาในระบบส่งผลให้ แป๊ะเจี๊ยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ภาครัฐจะมีความพยายามแก้ปัญหามาโดยตลอดก็ตามเนื่องจากคุณภาพการศึกษาแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากันรวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาขาดคุณภาพ ครูกับงานการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกันและ ความไม่เท่าเทียมกันในระบบการศึกษา ระหว่างในสังคมเมืองและชนบท ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะสักกี่รอบก็ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตราบใดที่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยังไม่เท่าเทียมกัน

อาถรรพณ์นรกซานติก้า ที่ดินนี้มีตำนาน...เลือด!!!

จากที่ดินทำเลทองย่านเอกมัย เพียงชั่วข้ามคืนของวันแรกที่ย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2552 กลับกลายเป็นสุสานของเหยื่อเพลิงนรก นำมาสู่การผูกโยงถึงความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับ สุสานซานติก้าผับ ด้วยความหวาดผวา และบอกเล่าถึงเรื่องราวอาถรรพณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงลางร้ายบอกเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุที่นำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้

Advertisement Replay Ad
CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์