ปฏิรูปรอบ2ต้องพัฒนาคน รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาฯสกศ.

ปฏิรูปรอบ2ต้องพัฒนาคน รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาฯสกศ.

และเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษา ผมมาจากกระทรวงยุติธรรม ยังขาดความเข้าใจจากผู้ปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องไปเรียนรู้งานในพื้นที่ การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะได้เห็นสภาพการเรียนการสอนและปัญหาเกิดขึ้นจริง ไม่ต้องการให้เกิดผักชีโรยหน้า เพราะจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา

เป็นคำมั่นของ รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา หลังจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเวทีสัมมนาเพื่อหาประเด็นที่จะดำเนินการในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง พบว่า เรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องหลักที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้น ดังนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งการพัฒนาครู นักเรียน และวิธีการเรียนการสอนอย่างแท้จริง สกศ.จึงต้องเร่งดำเนินการเรื่องเหล่านี้ให้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นจุดๆ ทั่วประเทศ ตามความเหมาะสม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแวดวงการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อระบุประเด็นให้ชัดเจนขึ้น

// //

เลขาธิการ สกศ.ย้ำว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องสร้างให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้น หากสามารถปลูกฝังให้ทุกคนอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ จะทำให้พวกเขาพัฒนาตนเองได้ ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยากเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อนั้นจะสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ที่ส่งผลต่ออนาคตของประเทศ และให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาในวงกว้าง และเชื่อว่ารัฐบาลจะต้องหาทางจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในปี 2552 หรือปี 2553 ซึ่ง สกศ.จะนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณต่อไป รศ.ธงทองกล่าว

รวมทั้งการทำวิจัยในอนาคต สกศ.จะต้องดึงหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน สกศ.มีแหล่งเรียนรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศึกษาอย่างมาก แต่หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ค่อยนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหน่วยงานทางการศึกษาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย หรือค้นหาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งอาจต้องนำมาปัดฝุ่นใหม่ เพื่อให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษามากขึ้น

อีกไม่กี่วัน รศ.ธงทอง จะทำหน้าที่ เลขาธิการ สกศ.ครบ 3 เดือน ซึ่งเขาบอกว่าพอจะรู้จักมักคุ้นกับผู้บริหารระดับสูงมากแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาเรียนรู้ระดับปฏิบัติอีกระยะหนึ่ง ซึ่งมั่นใจว่าการลงพื้นที่ไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษา จากนั้นจะนำมาจัดวางระบบการทำงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง และเชื่อว่า ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้ รวมทั้งเลขาธิการสภาการศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้ชื่อ รศ.ธงทอง จันทรางศุ ด้วยเช่นกัน

0 หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ 0

กรอบ

10 ปีปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว

สาเหตุหลักๆ คือ การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบ่อยๆ ทำให้การแก้ปัญหาการศึกษาไปไม่ถึงไหน ไม่สามารถสานต่อนโยบายได้อย่างจริงจัง นโยบายบางอย่างก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น กรณีนโยบายเรียนฟรี 12 ปี ไม่สามารถทำได้จริง หลักสูตรการศึกษาในระบบมีปัญหา นักเรียนแห่กวดวิชามากขึ้น จากที่เคยเรียนกวดวิชากันในระดับชั้นมัธยมปลาย ก็เริ่มขยับลงเรื่องๆ มาสู่มัธยมต้น ระดับประถม และปัจจุบันบางคนติวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพราะไม่เชื่อมั่นการศึกษาในระบบ ส่งผลให้ แป๊ะเจี๊ยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ภาครัฐจะมีความพยายามแก้ปัญหามาโดยตลอดก็ตาม เนื่องจากคุณภาพการศึกษาแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน รวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาขาดคุณภาพ ครูกับงานการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกัน และ ความไม่เท่าเทียมกันในระบบการศึกษาระหว่างในสังคมเมืองและชนบท ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะสักกี่รอบ ก็ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ตราบใดที่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยังไม่เท่าเทียมกัน

ตะลุยข่าว-2551 ปีแห่งความวุ่นวายตร.ไทย

ย่างก้าวเข้าสู่ปี 2551 การเมืองไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ แม้จะผ่านการเลือกตั้งมาหมาดๆ แต่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคพลังประชาชน ก็บริหารงานได้อย่างยากเย็น เพราะมีม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมกดดันอย่างต่อเนื่อง

Advertisement Replay Ad
เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

เหยื่อร้องโดนโมเดลลิ่ง “ชินจัง” ต้มตุ๋นอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนกลโกง

เหยื่อร้องโดนโมเดลลิ่ง “ชินจัง” ต้มตุ๋นอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนกลโกง

เจาะลึก 860 ชั่วโมงใน SABFA สถาบันอบรมศาสตร์แห่งความงามของ Shiseido

เจาะลึก 860 ชั่วโมงใน SABFA สถาบันอบรมศาสตร์แห่งความงามของ Shiseido

โซเชียลเสียงแตก ซื้อปลาหมึกมีปลายัดไส้ หรือจะโดนโกงตาชั่ง

โซเชียลเสียงแตก ซื้อปลาหมึกมีปลายัดไส้ หรือจะโดนโกงตาชั่ง

อยากประหยัดไฟ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

อยากประหยัดไฟ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

พี่สาวแอร์ฯ ยืนยัน น้องไม่ได้ถูกฆ่าที่กาตาร์ อย่างที่พ่อให้สัมภาษณ์

พี่สาวแอร์ฯ ยืนยัน น้องไม่ได้ถูกฆ่าที่กาตาร์ อย่างที่พ่อให้สัมภาษณ์

‘เอพี’ มั่นใจ ศักยภาพไทยปี 61 แข็งแกร่ง ผนึกกำลัง ‘มิตซูบิชิ เอสเตท’

‘เอพี’ มั่นใจ ศักยภาพไทยปี 61 แข็งแกร่ง ผนึกกำลัง ‘มิตซูบิชิ เอสเตท’

ล่าตัวชายปริศนา เดินอยู่ดีๆ ยกเท้าเตะก้านคอเด็ก จนร่างลอยกระเด็น

ล่าตัวชายปริศนา เดินอยู่ดีๆ ยกเท้าเตะก้านคอเด็ก จนร่างลอยกระเด็น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์