วิทยาเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ชนบทของขวัญปีใหม่

วิทยาเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ชนบทของขวัญปีใหม่

วิทยา ยินดี แพทย์ชนบทได้ค่าตอบแทนเพิ่ม เป็นของขวัญปีใหม่ปี 52 หลังต่อสู้จนสำเร็จ พร้อมดันสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ต่อ เหตุเมื่อแพทย์มีความสุข ชาวบ้านจะได้รับความสุขจากการบริการ

// //

ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี เมื่อเวลา 9.00 น. นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมชี้แจงการเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายโรงพยาบาลชุมชน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนทันตแพทย์ เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จัดทำฐานข้อมูลและข้อมูลค่าใช้จ่ายของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อประกอบในการเตรียมขอตั้งเบิกงบประมาณจากรัฐบาล ตลอดจนรับทราบแนวทางการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน

นายวิทยา กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในชนบทเป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดหลาย 10 ปี รู้สึกเห็นใจบุคลากรกลุ่มนี้ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติการเพิ่มจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จึงขอแสดงความยินดีกับแพทย์ชนบทที่ได้รณรงค์ต่อสู้เพื่อตนเองจนสำเร็จ ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้ถือเป็นของขวัญฉลองปีใหม่ให้กับแพทย์ หลังจากถูกทอดทิ้งมานาน ซึ่งในสมัยเรียนตนมีเพื่อนเรียนแพทย์ แต่หลังจากไปทำงานพื้นที่ชนบทเพียง 2-3 ปีก็ขอย้ายกลับเข้าเมือง จนกระทั่งมีข่าวขาดแคลนแพทย์ขึ้น จึงได้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มแพทย์ชนบทขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลที่เข้ามาใหม่นี้จะสานต่อการแก้ไขปัญหาแพทย์ชนบทต่อจาบาลในอดีต และในปีหน้านี้ตนจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ต่อไป เนื่องจากตราบใดที่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขไม่มีความสุข การที่ประชาชนจะมีความสุขก็เป็นเรื่องยาก แต่วันนี้ตนเห็นแพทย์ชนบทแล้วก็เห็นความหวัง เพราะเชื่อว่าเมื่อแพทย์มีความสุข ความสุขที่มีจะเผื่อแผ่ให้กับประชาชนได้

ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ การทำงานก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นและคำแนะนำจากคนที่อยู่มาก่อน ซึ่งหากใช้มีข้อมูลชี้แจง ห้องทำงานผมก็เปิดกว้าง และพร้อมยินดีต้อนรับ และยืนยันว่าจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีเพื่อเห็นหน้าตาของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเรารู้ดีว่าในช่วงที่ประเทศวิกฤต หากเราทุจริตเพียงนิดเดียว ประเทศก็อยู่ไม่ได้ รมว.สาธารสุข กล่าว

ด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในสังกัด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการประชุมวันนี้ จะนำเสนอให้สำนักงบประมาณและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวต่อไปว่า การปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยครั้งนี้ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การแบ่งระดับโรงพยาบาลชุมชนตามลักษณะการให้บริการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้นโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือเวชปฏิบัติครอบครัว ระดับกลางโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก และระดับสูงโดยแพทย์เฉพาะทางสาขารอง และแบ่งระดับโรงพยาบาลชุมชนตามสภาพพื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ปกติ 2.พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรระดับ 1 และ 3.พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรระดับ 2

ในพื้นที่ปกติ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ปกติเป็นประจำ และมีตำแหน่งหลักอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนนั้น หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือหน่วยบริการในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชน สำหรับในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร ตามที่คณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนด โดยมีการปรับปรุงรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนตามความเหมาะสมทุกๆ 2 ปี

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

Advertisement Replay Ad
ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

เหยื่อร้องโดนโมเดลลิ่ง “ชินจัง” ต้มตุ๋นอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนกลโกง

เหยื่อร้องโดนโมเดลลิ่ง “ชินจัง” ต้มตุ๋นอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนกลโกง

เจาะลึก 860 ชั่วโมงใน SABFA สถาบันอบรมศาสตร์แห่งความงามของ Shiseido

เจาะลึก 860 ชั่วโมงใน SABFA สถาบันอบรมศาสตร์แห่งความงามของ Shiseido

โซเชียลเสียงแตก ซื้อปลาหมึกมีปลายัดไส้ หรือจะโดนโกงตาชั่ง

โซเชียลเสียงแตก ซื้อปลาหมึกมีปลายัดไส้ หรือจะโดนโกงตาชั่ง

อยากประหยัดไฟ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

อยากประหยัดไฟ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

พี่สาวแอร์ฯ ยืนยัน น้องไม่ได้ถูกฆ่าที่กาตาร์ อย่างที่พ่อให้สัมภาษณ์

พี่สาวแอร์ฯ ยืนยัน น้องไม่ได้ถูกฆ่าที่กาตาร์ อย่างที่พ่อให้สัมภาษณ์

‘เอพี’ มั่นใจ ศักยภาพไทยปี 61 แข็งแกร่ง ผนึกกำลัง ‘มิตซูบิชิ เอสเตท’

‘เอพี’ มั่นใจ ศักยภาพไทยปี 61 แข็งแกร่ง ผนึกกำลัง ‘มิตซูบิชิ เอสเตท’

ล่าตัวชายปริศนา เดินอยู่ดีๆ ยกเท้าเตะก้านคอเด็ก จนร่างลอยกระเด็น

ล่าตัวชายปริศนา เดินอยู่ดีๆ ยกเท้าเตะก้านคอเด็ก จนร่างลอยกระเด็น

เสก โลโซ สงสัย ‘กำนัน’ รัวปืนขึ้นฟ้า 15 นัด แถมต่อยตร.ได้ประกัน

เสก โลโซ สงสัย ‘กำนัน’ รัวปืนขึ้นฟ้า 15 นัด แถมต่อยตร.ได้ประกัน

ไร้ปาฏิหาริย์ พบร่างหนุ่มไทยเหยื่อโคลนถล่มแคลิฟอร์เนีย ยังไม่เจอลูกสาว

ไร้ปาฏิหาริย์ พบร่างหนุ่มไทยเหยื่อโคลนถล่มแคลิฟอร์เนีย ยังไม่เจอลูกสาว

หนุ่มโวย! ร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างติดป้าย 239 เช็กบิลคิดเงินเพิ่ม 30 เพราะมากินคนเดียว

หนุ่มโวย! ร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างติดป้าย 239 เช็กบิลคิดเงินเพิ่ม 30 เพราะมากินคนเดียว

น้องสุดช้ำใจพี่ชายแท้ๆ กระทำชำเราเมียที่กำลังท้อง บุกกระทืบถึงบ้าน

น้องสุดช้ำใจพี่ชายแท้ๆ กระทำชำเราเมียที่กำลังท้อง บุกกระทืบถึงบ้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์