ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2551 - งานก่อสร้างพระเมรุ

ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2551 - งานก่อสร้างพระเมรุ

วันที่2 มกราคม2551 เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้าต่างร่ำไห้กับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะหน่วยงานที่สนองงานโดยตรง กระทรวงวัฒนธรรม

// //

จึงได้รับหน้าที่ปฏิบัติงานนี้ถวายโดยตรงโดยเฉพาะการก่อสร้างพระเมรุศิลปกรรมประกอบพระเมรุที่ใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเป็นไปตามโบราณราชประเพณี

เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการอำนวยการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯมอบหมายให้ น.อ.อาวุธเงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากรศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบพระเมรุควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดและร่วมมือกับบรรดาลูกศิษย์จากสำนักช่างสิบหมู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำศิลปกรรมประกอบพระเมรุพระเมรุของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงมีความวิจิตรสวยงามมากโดยออกแบบเป็นกุฎาคารจัตุรมุขย่อมุมไม้สิบสองทรงปราสาทคำนึงถึงคติความเชื่อตามประเพณีโบราณที่ให้ความสำคัญและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์เปรียบเสมือนสมมุติเทวราชตามระบอบเทวนิยม

เมื่อสวรรคตหรือสิ้นพระชนม์นั้นหมายความว่าได้เสด็จกลับสู่สวรรคาลัยณเทวาลัยสถานคือเขาพระสุเมรุการออกแบบพระเมรุจึงได้สื่อถึงคติทางพระพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิอันหมายถึงภาพของจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของภูมิทั้งสามและรายล้อมด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์วิมานท้าวจตุโลกบาลเหล่าทวยเทพณสวรรค์ชั้นฟ้าหรือสรรพสัตว์ต่างๆในป่าหิมพานต์เช่นกินนรีอัปสรสีหะนกทัณฑิมาและมีอาคารประกอบต่างๆทั้งพระที่นั่งทรงธรรมหอเปลื้องซ่างทิมทับเกษตรตั้งอยู่โดยรอบส่วนบริเวณมณฑลพิธีรายรอบด้วยชั้นราชวัติฉัตรธงและเครื่องประกอบพิธีอื่นๆ

ในส่วนการซ่อมราชรถราชยานพระยานมาศเกรินบันไดนาคพระที่นั่งราเชนทรยานพระวอสีวิกากาญจน์เสลี่ยงกลีบบัวนั้นกรมศิลปากรร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นผู้ดำเนินการพระโกศจันทน์เป็นหน้าที่ของสำนักช่างสิบหมู่ฉากบังเพลิงเป็นหน้าที่ของคณาจารย์นักเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดนตรีประโคมโดยสำนักการสังคีตและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรจัดโครงการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ84ภาพประดับรอบพระเมรุ

ส่วนงานมหรสพสมโภชซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงให้รื้อฟื้นการแสดงหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์มาแสดงใหม่การบรรเลงดนตรีสากลการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณีตอนรักจำพรากการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์นั้นใช้ผู้แสดงจากทั้งกรมศิลปากรครูนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป12แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นักดนตรีภาคเอกชนรวมทั้งหมดประมาณ2,000ชีวิต

สุดท้ายกระทรวงวัฒนธรรมยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมความงดงามของพระเมรุที่ได้ก่อสร้างเสร็จทั้งก่อนและหลังพระราชพิธีรวมไปถึงเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสเด็กพิการทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาพระเมรุและศิลปกรรมประกอบพระเมรุด้วยประชาชนทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางเข้ามาชมความงามในนิทรรศการสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่18-30พฤศจิกายนเกือบ10ล้านคน

เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดต้องยกให้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติงานถวายอย่างเต็มความสามารถน.อ.อาวุธเผยหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีว่าในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้างพระเมรุตนได้ทำหน้าที่สุดท้ายเมื่อคืนวันที่15พฤศจิกายนในการรื้อพระจิตกาธานก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯขึ้นไปทรงสดับปกรณ์บนพระเมรุตรงนี้เองสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารมีพระราชกระแสกับตนและผู้บริหารกรมศิลปากรความว่า งานเรียบร้อยดีกรมศิลปากรขอบใจ สร้างความปลาบปลื้มให้แก่คณะทำงานเป็นอย่างมาก

-มือมืดบุกพนมรุ้ง

นอกจากงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯแล้วในรอบปี2551ได้เกิดเหตุการณ์สำคัำนวนกระทำการอุกอาจเข้าไปทำพิธีไสยศาสตร์และลงมือทุบโบราณวัตถุในปราสาทหินพนมรุ้งจ.บุรีรัมย์อาทิทวารบาลครุฑพญานาคโคนนทิแล้วย้ายศิวลึงค์ออกจากตัวปราสาทหนีไปอย่างลอยนวลทิ้งไว้เพียงมวนบุหรี่แก้วน้ำและซองยาเส้นถูกคนไทยสาปแช่งทั่วประเทศตำรวจมุ่งปมขัดแย้งภายในพ่อค้าแม่ค้ารุกที่ดินของนักการเมืองแต่ด้านนักวิชาการประวัติศาสตร์บอกว่ามีนักการเมืองใหญ่เอี่ยวทำลายเพื่อแก้เคล็ดบางอย่างจ้างหมอเขมรทำพิธีและทุบทำลายโบราณวัตถุส่วนความคืบหน้าทางคดีแม้จะตั้งรางวัลนำจับคนร้ายถึง1แสนบาทจนถึงปัจจุบันก็ยังจับมือใครดมไม่ได้

เกรียงไกรสัมปัชชลิตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าขณะนี้ได้หล่อพิมพ์และซ่อมโบราณวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปสู่การประกาศห้ามจัดพิธีไสยศาสตร์ตามโบราณสถานทั่วประเทศอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นแหล่งโบราณสถานอีกแห่งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเสนอต่อองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

-นายทุนรุกที่มรดกโลก

มาถึงแหล่งโบราณสถานที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกในฐานะมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยาที่ปัจจุบันถูกความเจริญเข้าไปครอบงำนายทุนบุกรุกก่อสร้างอาคารที่มีความสูงบางแห่งสูงเท่ากับที่อนุญาตคือประมาณ12เมตรแต่บางแห่งก็สูงกว่าโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นใน1,810ไร่ส่งผลให้อดีตราชธานีอายุกว่า400ปีแห่งนี้ขาดความสง่างามและถูกรายงานต่อองค์การยูเนสโกจนหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะถูกถอนออกจากความเป็นมรดกโลก

กรณีดังกล่าวเกือบจะเป็นวัวหายล้อมคอกทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาเต้นหาวิธีแก้ไขตกแต่งโบราณสถานหากมีการก่อสร้างอาคารทับตัวโบราณสถานจะรื้อออกทันทีและคลอดแผนแม่บทพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเสนอของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี

-ปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหารกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้ไทยกับกัมพูชาเพื่อนบ้านทะเลาะกันอีกครั้งเมื่อนายนพดลปัทมะรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยขณะนั้นลงนามยินยอมให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียวร่วมกับนายอึงเซียนเอกอัครราชทูตกัมพูชาเมื่อวันที่18มิถุนายนสร้างความไม่พอใจให้แก่คนไทยบรรยากาศชายแดนตึงเครียดถึงขั้นต้องหันกระบอกปืนใส่กันมีการประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มนักวิชาการคนไทยทั้งประเทศ

28มิถุนายนศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะรัฐมนตรียุติการดำเนินการตามมติครม.ที่รับรองการออกแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาสนับสนุนให้กัมพูชาจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกไปจนกว่าคดีจะเป็นที่สิ้นสุดหรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นแต่ไม่เป็นผลวันที่8กรกฎาคมองค์การยูเนสโกประกาศรับปราสาทพระวิหารขึ้นเป็นมรดกโลกเฉพาะแต่เพียงตัวปราสาท

ความเสียใจและตกตะลึงจากการเสียปราสาทเขาพระวิหารยังไม่ทันจางหายทหารกัมพูชาพร้อมด้วยอาวุธครบมือจำนวนหนึ่งยึดปราสาทตาเมือนธมจ.สุรินทร์ได้จุดชนวนระเบิดลูกที่สองขึ้นมาอีกแต่กรมศิลปากรออกมายืนยันว่าแม้ปราสาทหลังนี้จะตั้งอยู่ชายแดนไทยห่างประมาณ100เมตรชายแดนกัมพูชาสร้างขึ้นในยุคเดียวกับปราสาทพระวิหารแต่กรมศิลปากรได้สำรวจพบและขึ้นบัญชีโบราณสถานไว้ตั้งแต่ปี2478กัมพูชาไม่มีสิทธิ์เหนือดินแดนแห่งนี้

ปราสาทตาเมือนธมเป็น1จำนวน7แห่งปราสาทขอมคือปราสาทตาเมือนโต๊ดปราสาทพิมายจ.นครราชสีมาและปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำกุฏิฤาษีหนองบัวลายกุฏิฤาษีบ้านโคกเมืองจ.บุรีรัมย์และปราสาทขอมประเภทธรรมศาลาอีกจำนวน8แห่งในเขตสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาที่สำนักโบราณคดีได้จัดทำข้อมูลส่งไปยังยูเนสโกขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในชื่อเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณ

-จีทีเอเกมโหดสอนฆ่าคน

ปรากฏการณ์วิกฤติเยาวชนไทยเกิดขึ้นอีกครั้งนายพลวัฒน์ฉินโนเด็กชายวัย19ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งเลียนแบบเกมออชิงทรัพย์ซึ่งเจ้าตัวสารภาพหมดเปลือกว่าต้องการเงินใช้และเห็นในเกมคิดว่าทำง่ายจึงลองดูทำบ้างเป็นข่าวสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังลูกหลานตัวเองและออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเด็ดขาดกับเกมที่มีเนื้อหารุนแรง

ปรีชากันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.)สั่งล้อมคอกเก็บเรียบเกมออนไลน์โคตรโหดจีทีเอทุกเวอร์ชั่นทันทีรวมถึงห้ามนำเข้าจำหน่ายเกมเวอร์ชั่น4คาดโทษร้านเกมใดฝ่าฝืนดาวน์โหลดมาให้เด็กเล่นโดนคดีแน่และสนับสนุนให้มีร้านเกมสีขาวและกวดขันเรื่องใบอนุญาตร้านเกมมากยิ่งขึ้น

น.ส.ลัดดาตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรรมกล่าวว่าจริงๆแล้วเด็กยังไม่มีความรู้เท่าทันสื่อเด็กอินกับเกมมากเกินไปจนเกิดจินตนาการเพราะในเกมเมื่อผู้เล่นตายแล้วสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้อีกครั้งแต่ความเป็นจริงแล้วหากฆ่าคนตายก็ต้องติดคุกเด็กแยกไม่ออกระหว่างโลกความจริงและโลกไซเบอร์เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาอย่างไรก็ตามหากมีการจัดเรตติ้งเกมก็จะทำให้เด็กรู้ระดับความเหมาะสมของตัวเองโดยมีภาคสังคมมีส่วนร่วม

-สิ้นปราชญ์แผ่นดิน

ในปี2551สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.)แจ้งว่าประเทศไทยได้สิ้นปราชญ์แผ่นดินศิลปินแห่งชาติไปอีก5คนประเดิมด้วยเดือนมกราคมวงการบันเทิงได้สูญเสียนักแสดงอาวุโส สมควรกระจ่างศาสตร์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ละครเวที-นักแสดง)ปี2539เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวด้วยวัย86ปี

เมษายนสูญเสียเพชรเม็ดงามศิลปินพื้นบ้าน แม่บุญเพ็งไฝผิวชัย ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ)ปี2540เสียชีวิตลงแล้วเนื่องจากลื่นล้มและเส้นเลือดในสมองแตกสิริอายุ76ปี

มิถุนายนไพบูลย์มุสิกโปดกศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่ายศิลปะ)ปี2547เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลว สิริอายุรวม91ปี

ตุลาคม พยอมสีนะวัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ศิลปะงานผ้า)ปี2530 ได้สิ้นใจลงแล้วอย่างสงบด้วยโรคหัวใจล้มเหลวสิริรวมอายุ99ปี8เดือน

พฤศจิกายนวงการศิลปะภาพพิมพ์สูญเสีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ภู่อารีย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ภาพพิมพ์)ปี2542ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันสิริอายุรวม73ปี

0ผกามาศใจฉลาด0

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

Advertisement Replay Ad
น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์