ยะลาน้ำท่วม 64 หมู่บ้าน เดือดร้อนเกือบ 8 พันคน

ยะลาน้ำท่วม 64 หมู่บ้าน เดือดร้อนเกือบ 8 พันคน

ยะลาน้ำท่วม 64 หมู่บ้าน เดือดร้อนเกือบ 8 พันคน

ยะลาอ่วมน้ำท่วมแล้ว 64 หมู่บ้านใน 3 อำเภอ มีชาวบ้านเดือดร้อนเกือบ 8 พันคน ผู้ว่าฯ ยะลาประกาศเขตภัยพิบัติ 3 อำเภอ ในขณะที่ทหารเตรียมพร้อมอพยพชาวบ้าน นราธิวาสน้ำท่วมแล้วหลังฝนตกหนักติดต่อกัน 5 วัน เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 ม.ค.52 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันกว่า 1 อาทิตย์ ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา ที่มีน้ำท่วมขังในหลายหมู่บ้านเมื่อวันที่ 3 มกราคม 52 ที่ผ่านมา และล่าสุด ยังได้เกิดภาวะน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีก 2 อำเภอ คือ ในพื้นที่ อ.กรงปินัง เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลกรงปินัง ต. ห้วยกระทิง ต. สะเอ๊ะ และ ต. ปุโรง และในพื้นที่ อ.ยะหา มีน้ำท่วมถนนสายยะหา ละแอ บริเวณ ม.1 ต.ละแอ รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ นอกจากนั้นน้ำยังได้ท่วมถนนระหว่าง ม.1 กับ ม.2 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ทางสถานีตำรวจภูธร อ.ยะหา ได้ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเกิดทางไปยัง ต.ละแอ เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น สำหรับพื้นที่ หมู่ 1- หมู่ 3 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา พ.ท.สุวัฒน์ ทองใบ ผบ.ฉก.ยะลา 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และ ทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 42 ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยได้เตรียมพร้อมที่จะอพยพชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง ออกจากพื้นที่แล้ว ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ ม. 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ต้องกางเต้นบนถนนสายรามัน - ตะโล๊ะฮาลอ บริเวณหัวสะพานแม่น้ำสายบุรี เป็นที่พักชั่วคราว และยังมีการเคลื่อนย้ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สัตว์เลี้ยงมาไว้บริเวณดังกล่าวด้วย เนื่องจากน้ำในแม่น้ำสายบุรีได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้านบางส่วนต้องอาศัยบนชั้นสองเป็นที่หลับนอน นอกจากนั้นชาวบ้านที่บ้านปาเซ ม. 3 ต.กายูบอเกาะ กว่า 20 หลังคาเรือน น้ำได้ท่วมถนนสูงถึง 2 เมตร ไม่สามารถเข้า - ออก ระหว่างหมู่บ้านกับตัวอำเภอได้เช่นกัน ขณะนี้หน่วยงานราชการเร่งให้การช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตนเองได้ออกประกาศจัวัดยะลา เรื่องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อ.รามัน อ.ยะหา และ อ. กรงปินัง จ.ยะลา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ดังกล่าว สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และขอให้นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมน้ำ เตรียมป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติในระยะ 4-5 วันนี้ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้อยู่ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการตามขั้นตอนแผนเฉพาะกิจให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิด สถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างท่วงที มีรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เมื่อเวลา 09.30 น. ว่า ในพื้นที่ จ.ยะลา มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 64 หมู่บ้าน 21 ตำบล 3 อำเภอ มีผู้ประสบภัยแล้ว 2,072 ครัวเรือน 7,687 คน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยใน อ.รามัน 42 ตำบล อำเภอกรงปินัง 9 ตำบล และ อ.ยะหา 13 ตำบล น้ำท่วมปัตตานีระลอก2 จากกรณีที่เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็น เวลากว่า 6 วัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ อาทิ อ.ยะหริ่ง อ.เมือง อ.ยะรัง นอกจากนี้น้ำเหนือยังได้ไหล่หลากลงสู่แม่น้ำปัตตานี ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีสูงขึ้น ทำให้พื้นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานี มีน้ำล้นตลิ่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นเป็นระลอกที่สอง โดยเฉพาะที่ ต.ปะกาฮารัง และ ต.บาราเฮาะ ในเขต อ.เมือง ชาวบ้านต้องมีการจัดเก็บข้าวของเอาไว้ที่สูง หลังจากที่ผ่านมา เคยถูกน้ำท่วมมาแล้ว นานเกือบเดือน และครั้งนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนอีกเช่นกัน นราธิวาสน้ำท่วมแล้วหลังฝนตกหนักติดต่อกัน 5 วัน หลังจากที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน 4 วัน ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำ ซึ่งมีต้นกำเนิดบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ในพื้นที่อำเภอสุคิริน ได้ไหลทะลักลงสู่แม่น้ำยหลัก 3 สาย คือ แม่น้ำสุไหงโก-ลก บางนราและแม่น้ำสายบุรี จนล้นตลิ่งและไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฏรที่ปลูกสร้างอยู่ตลอดแนวริม ตลิ่งของแม่น้ำสายหลัก 3 สาย โดยมีระดับน้ำท่วมขังโดยภาพรวมสูงเฉลี่ย 60 80 ซ.ม. รวมทั้งบ้านเรือนของราษฏรที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม จำนวนกว่า 3 , 000 หลังคาเรือน และสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด มัสยิดทั้ง 13 อำเภอ ก็มีปริมาณน้ำท่วมขังจากผลพวงของปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 50 - 60 ซ.ม. คาดว่าในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะสถานที่ราชการและโรงเรียน ต้องประกาศหยุดให้บริการและปิดการเรียนการสอนสอนจำนวนหลายแห่ง นอกจากนี้ผลพวงของภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ยังส่งผลทำให้ถนนสายหลักและภายในหมู่บ้านกว่า 60 สาย โดยเฉพาะสายอำเภอตากใบ-นราธิวาส ช่วงบริเวณบ้านเขาตันหยง ม. 4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส และถนนสายมะนังตายอ-ทุ่งคา ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งมีระยะทางยาว ประมาณ 10 ก.ม.ยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารที่จะสัญจรไปมาได้ เนื่องจากมีภาวะน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย ประมาณ 80 100 ซ.ม. ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ได้ร่วมกันนำเรือท้องแบนออกให้บริการแก่ประชาชน พื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่โลกภายนอกแล้ว รวมทั้งได้ช่วยกันอพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและสิ่งของ สัมภาระที่จำเป็น มาอาศัยอยู่ชั่วคราวในพื้นที่สูงที่ทางการได้จัดกางเต็นส์ไว้รองรับประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แล้ว
Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

ระทึก! ท่อน้ำโรงกรองน้ำแตก คนงานจมน้ำ-ติดใต้ดินลึกกว่า 10 เมตร

ระทึก! ท่อน้ำโรงกรองน้ำแตก คนงานจมน้ำ-ติดใต้ดินลึกกว่า 10 เมตร

ผู้ต้องหาหนีคดี แทงตำรวจ ก่อนถูกยิงสวนบาดเจ็บกลางถนน

ผู้ต้องหาหนีคดี แทงตำรวจ ก่อนถูกยิงสวนบาดเจ็บกลางถนน

มอบตัวแล้ว หนุ่มยิงแฟนสาวการไฟฟ้าดับ ตำรวจส่งตรวจสภาพจิตใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มยิงแฟนสาวการไฟฟ้าดับ ตำรวจส่งตรวจสภาพจิตใจ

ลมแทบจับ! เจ้าของร้านอาหารเจอเก็บค่าไฟย้อนหลัง 3.3 แสนบาท

ลมแทบจับ! เจ้าของร้านอาหารเจอเก็บค่าไฟย้อนหลัง 3.3 แสนบาท

ฮีโร่ตัวจริง! เปิดใจปลัดอำเภอชัยบุรี หลังกระโดดน้ำช่วยเด็ก 8 ขวบ

ฮีโร่ตัวจริง! เปิดใจปลัดอำเภอชัยบุรี หลังกระโดดน้ำช่วยเด็ก 8 ขวบ

คุณยายย้อนรำลึก รอเข้าเฝ้าในหลวง ร.9 นั่งเกวียนต่อรถ 5 วัน

คุณยายย้อนรำลึก รอเข้าเฝ้าในหลวง ร.9 นั่งเกวียนต่อรถ 5 วัน

โยมลูกทำพิษ หลวงพ่อขายสร้อยทอง เกือบโดนจับไม่รู้ว่าปลอม

โยมลูกทำพิษ หลวงพ่อขายสร้อยทอง เกือบโดนจับไม่รู้ว่าปลอม

เพลิงไหม้กุฏิไม้สักทองวัดดัง วอดเสียหายเกือบ 10 ล้านบาท

เพลิงไหม้กุฏิไม้สักทองวัดดัง วอดเสียหายเกือบ 10 ล้านบาท

หนุ่มใหญ่เมืองช้างกลัวไปหาหมอ ยอมกระทั่งถึงตาย

หนุ่มใหญ่เมืองช้างกลัวไปหาหมอ ยอมกระทั่งถึงตาย

เมาขู่จะฆ่ายกครัว คุณตาสุดทนฟันหลานชายสุดที่รักตายคามือ

เมาขู่จะฆ่ายกครัว คุณตาสุดทนฟันหลานชายสุดที่รักตายคามือ

ช้างสีดอถูกเคลื่อนย้ายช้าๆ 10 ชั่วโมง ส่งรักษาถึงศูนย์ฯ ลำปาง

ช้างสีดอถูกเคลื่อนย้ายช้าๆ 10 ชั่วโมง ส่งรักษาถึงศูนย์ฯ ลำปาง

ลูกค้าเดือดร้อน อินเทอร์เน็ตล่มทั้งเกาะสมุย มากว่า 3 วัน

ลูกค้าเดือดร้อน อินเทอร์เน็ตล่มทั้งเกาะสมุย มากว่า 3 วัน

สาวแม่ลูกอ่อนขู่ฆ่าตัวตาย หากครอบครัวอดีตสามี ไม่คืนเงิน 1 หมื่นบาท

สาวแม่ลูกอ่อนขู่ฆ่าตัวตาย หากครอบครัวอดีตสามี ไม่คืนเงิน 1 หมื่นบาท

หลวงพี่ตกใจ เพิ่งรู้ถูกพระเมียนมาสวมบัตรประชาชน นานกว่า 10 ปี

หลวงพี่ตกใจ เพิ่งรู้ถูกพระเมียนมาสวมบัตรประชาชน นานกว่า 10 ปี

อลหม่าน! ไฟไหม้โรงงานซิลิโคนระยอง พนักงานหนีตายวุ่น

อลหม่าน! ไฟไหม้โรงงานซิลิโคนระยอง พนักงานหนีตายวุ่น

หลายกระทง! หนุ่มถูกจับยาบ้าคาด่าน เสนอเงินแสนให้ตำรวจปล่อย

หลายกระทง! หนุ่มถูกจับยาบ้าคาด่าน เสนอเงินแสนให้ตำรวจปล่อย

เผยภาพสุดท้าย สาวการไฟฟ้าถูกแฟนดักยิง 3 นัด ดับคาลานจอดรถ

เผยภาพสุดท้าย สาวการไฟฟ้าถูกแฟนดักยิง 3 นัด ดับคาลานจอดรถ

เกลี้ยกล่อม 6 ชั่วโมง หนุ่มเมายาคลั่งยอมมอบตัวถวายพ่อหลวง

เกลี้ยกล่อม 6 ชั่วโมง หนุ่มเมายาคลั่งยอมมอบตัวถวายพ่อหลวง

แม่วัย 16 โยนศพทารกทิ้งหลังบ้าน อ้างตกใจนั่งฉี่แล้วลูกไหล

แม่วัย 16 โยนศพทารกทิ้งหลังบ้าน อ้างตกใจนั่งฉี่แล้วลูกไหล

แม่น้ำตาอาบแก้ม ควักเงิน 3 แสนก้อนสุดท้ายให้ "ลูกเทพ" มือทุบรถเรียนต่อ

แม่น้ำตาอาบแก้ม ควักเงิน 3 แสนก้อนสุดท้ายให้ "ลูกเทพ" มือทุบรถเรียนต่อ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์