กลุ่มสื่อภาคสนามโวยนักเล่าข่าวผ่านบล็อกทำนาบนหลังคน

กลุ่มสื่อภาคสนามโวยนักเล่าข่าวผ่านบล็อกทำนาบนหลังคน

กลุ่มผู้สื่อข่าวภาคสนาม โวยนักเล่าข่าวผ่านบล็อก ระบุ เสียดาย ทีวี ทุนมหาศาล เครื่องมือทันสมัย แต่ใช้ไม่คุ้มค่า ส.ว.เสนอ บันได 4 ขั้น ปฏิรูปสื่อ

// //

กรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการคุยข่าวหรือเล่าข่าวทางสถานีโทรทัศน์ว่าเป็นรายการที่อันตราย เนื่องจากมีการชี้นำผู้ชมและองค์กรวิชาชีพควรหารือกันในเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแวดวงอินเตอร์เนท บล็อกโอเคเนชั่น http://oknation.net/blog/index.php ด้นำบทความเรื่อง นักเล่าข่าวกับการ ทำนาบนหลังคน ที่เขียนโดยผู้สื่อข่าวรัฐสภากลุ่มหนึ่งจากหลายสำนักพิมพ์ ในบล็อกชื่อ สนามข่าวสภา http://www.oknation.net/blog/news-war มาเผยแพร่เป็นเรื่องแนะนำ โดยบทความดังกล่าว วิพากษ์วิจารณ์รายการประเภทเล่าข่าวว่า การที่รายการเล่าข่าว(บางช่อง)พึ่งพาข่าวของหนังสือพิมพ์เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ในรายการ นับว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งที่มีโอกาสในการที่จะได้เสพข่าวที่มีคุณภาพ ครบทุกมิติ เพราะสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งมีเครื่องไม้ เครื่องมือ ที่ทันสมัยราคาหลายสิบล้าน มีบุคลากรที่มีฝีมืออยู่จำนวนมาก ขณะที่เจ้าของสถานีถือหุ้นร่ำรวยอันดับต้นๆของประเทศ ถ้าใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์จริงๆชาวบ้านจะได้ประโยชน์มาก แต่นักเล่าข่าวเหล่านั้นกลับมานั่งรอข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีการลงทุนน้อยกว่าทีวีหลายเท่านัก จากนั้นก็มาเล่าเรื่องเป็นฉากๆราวกับว่า ได้ไปทำข่าวและเขียนขึ้นมาเองกับมือ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อ้างอิงว่า ตัวอักษรที่ร้อยเรียงให้ตนเองหากินอยู่นั้นอยู่ในหนังสือพิมพ์อะไร เป็นข่าวจากสำนักข่าวไหน หลายครั้งหลายหนยังทำตนเยี่ยงศาสดาแห่งข่าวสาร สั่งสอนนักข่าวที่เขียนข่าวว่า ทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ทำไมไม่ถามแบบนั้นแบบนี้

บทความยังระบุในตอนท้ายว่า ข้อเขียนนี้มิได้มุ่งหมายให้นักเล่าข่าวเลิกเอาหนังสือพิมพ์มาอ่าน หรือต้องให้เครดิตหนังสือพิมพ์ที่หยิบขึ้นมาอ่านเพื่อเป็นการโปรโมตหนังสือพิมพ์ช่วยกระตุ้นยอดขายแต่ประการใด แต่ที่เรียกร้องคือการเคารพในหน้าที่ บทบาทของคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน ไม่ว่านักเล่าข่าวในจอโทรทัศน์ หรือนักข่าวภาคสนามล้วนแต่มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ว่าแต่งตัวดี เสนอหน้าอยู่ในจอทีวีมีคนรู้จักมาก แล้วจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองเดินเพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จอยู่ร่ำไป ไม่อยากให้สังคมข่าวมีชนชั้น วรรณะ มีเทพ มีทาส หรือมีคนทำนาบนหลังคนอีกต่อไปเท่านั้นเอง

ด้านนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวว่า การปฏิรูปสื่อคือสิ่งที่ประชาชนรอคอยและฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้มากที่สุด เพราะที่ผ่านมาทำได้กว่าครึ่งทางแล้ว โดยตนมีข้อเสนอดังนี้ 1.ให้มีการออกกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้มีการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เพื่อทำให้การปฏิรูปสื่อเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้การสรรหาต้องโปร่งใส ได้ผู้ที่เป็นกลางและสามารถตรวจสอบได้ เพราะเป็นองค์กรที่มีผลประโยชน์มหาศาล โดยรัฐบาลต้องรีบทำกฎหมายฉบับนี้ภายใน 3-4 เดือน และตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยมาจากตัวแทนองค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชนและนักวิชาการ

2.ควรยุบกรมประชาสัมพันธ์และตั้งสำนักแถลงข่าวรัฐบาลที่เข้มแข็งขึ้นมาแทน เพราะหากเป็นข่าวที่ดีย่อมเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้รัฐบาลมีคลื่นความถี่และสื่ออยู่ในมือ นอกจากนี้ต้องมีการผ่าตัดช่อง 11 ให้เป็นองค์กรมหาชน โดยควรออกเป็นมติครม. เพื่อให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด แต่อาจจะมีจุดอ่อนเพราะรัฐบาลชุดต่อมาจะสามารถแก้ได้ง่าย ดังนั้นการอุดช่องว่างปัญหาดังกล่าวอาจให้มีคณะกรรมการที่น่าเชื่อถือและมีคุณวุฒิเข้ามาดูแล โดยมาจากสายนักวิชาการ และองค์กรวิชาชีพ ลักษณะเช่นเดียวกับสำนักงานกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแทรกแซง โดยการเปลี่ยนผ่านอาจจะแบ่งเป็นช่วงๆ ช่วงแรกให้มีการแก้ปัญหาหลักการของช่อง 11 จากนั้นให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กรมหาชนอย่างน้อยให้ระบุอายุไว้ 1 ปี จากนั้นให้ออกกฎหมายยุบกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นกระบอกเสียงรัฐบาลในที่สุด

3.ปรับปรุง อสมท.ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) คงไม่เพียงพอ เพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง โดยต้องมีการพิจารณาว่าจะเอาคลื่นความถี่มาเป็นของรัฐหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และคลื่นวิทยุอีก 70 สถานี ซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหาตามมาเพราะรัฐบาลต้องซื้อหุ้นคืนอาจจะทำให้มีการประท้วงจากสหภาพแรงงานได้ อีกทั้งรัฐบาลต้องคิดเรื่องการเป็นผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยให้เหลือรัฐ 30% เอกชน 70% เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาบริหารและตรวจสอบถ่วงดุลกันเองน่าจะสามารถทำให้เกิดธรรมาภิบาลและแก้ปัญหาแดนสนธยาของ อสมท. ได้ 4. ต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยให้คนในวิชาชีพเป็นคณะทำงานในการร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยที่รัฐไม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะบ่อยครั้งหากรัฐเข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหากฎหมายจากคุ้มครองสื่อเป็นควบคุมสื่อได้

ทั้งนี้ 4 ข้อ รัฐบาลต้องกล้าลงมือทำ หากรัฐบาลตั้งใจจริงเชื่อว่า จะทำให้การปฏิรูปสื่อเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมในหลายด้านโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความแตกแยกแบ่งสีเหลือง - แดง ของสังคม เพราะหากสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่เท่ากันก็จะทำให้ความสมานฉันท์เกิดขึ้นได้ นายสมชาย กล่าว

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

แบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

Advertisement Replay Ad
"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์