บทความพิเศษ-แสงแรกแห่งการเมืองใหม่

บทความพิเศษ-แสงแรกแห่งการเมืองใหม่

ภาพที่ นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ขึ้นเวทีกล่าวแสดงความยินดีต่อสมาชิกพรรคพลังประชาชนบางคน ที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในยุครัฐบาลสมชาย ยังไม่ทันจางหายไป

// //

ภาพของนายเนวิน ชิดชอบ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย กอดกันกลมกับว่าที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ขณะนั้น) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยิ้มแก้มปริอยู่เบื้องหลัง ก็สอดแทรกเข้ามาในจักษุประสาทของประชาชนคนทั้งประเทศ

ประชาชนคนทั่วไปคงไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ทั้งนายยงยุทธต่อรัฐบาลสมชาย นายเนวินต่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 คือบุคคลผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้จัดการหรือเป็นนักที่ทรงอิทธิพลในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นปกครองประเทศอย่างแท้จริง

แต่ทั้งนายยงยุทธและนายเนวินเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

กรณีบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพราะเหตุเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น นอกจากไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้ว ยังไม่สามารถปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับพรรคการเมืองหรือเป็นวิทยากรขึ้นกล่าวบนเวทีปราศรัยหาเสียง ไม่สามารถรับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคการเมือง รวมทั้งไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดได้

ทั้งนี้ กกต.ตอบข้อหารือดังกล่าว โดยยึดแนวทางคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 ที่เกี่ยวกับารเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยจำนวน 111 คน ที่มีความตอนหนึ่งว่า เพื่อมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีโอกาสที่จะกระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เจตนารมณ์ของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบ คือ ไม่ต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพราะเหตุถูกยุบพรรค จึงมิได้หมายความเพียงไม่ให้บุคคลเหล่านั้นไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในช่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกด้วย เพราะถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นภยันตรายร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในทางปฏิบัติ หากการเข้าไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งหรือการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่สามารถทำได้แล้ว การเข้าไปช่วยจัดตั้งรัฐบาลก็ควรจะไม่สามารถทำได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักที่ว่า เมื่อกฎหมายห้ามกระทำสิ่งชั่วร้ายใดไว้ สิ่งที่ชั่วร้ายมากกว่านั้นย่อมถูกห้ามไปด้วย ซึ่งตรงกับสามัญสำนึกของสุจริตชนทั่วไปและตรงกับตรรกะที่ว่า ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น (คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2551)

อย่างไรก็ดี หากบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในขั้นตอนใดก็ตาม ก็ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยตรงให้บุคคลผู้กระทำต้งรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางการเมือง หากแต่มีกฎหมายบัญญัติให้ บุคคล หรือ พรรคการเมือง ที่ยินยอมให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองต้องรับผิดชอบในทางการเมืองแทน

สืบเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลสมชาย จนมาถึงการจัดตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า ถึงแม้นายเนวินจะมิได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในทางนิตินัยก็ตาม หากแต่ในทางพฤตินัยที่ปรากฏในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ แล้ว นายเนวินเป็นประหนึ่งหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหาร พรรคการเมืองเงาพรรคหนึ่ง

ดังนั้น หาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ศาลรัฐธรรมนูญ จะสามารถดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองต่อ บุคคล หรือ พรรคการเมือง ที่ร่วมดำเนินการทางการเมืองกับ บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพราะถูกยุบพรรค ให้เป็นตัวอย่างได้อย่างแท้จริงแล้ว

แสงแรกแห่งการเมืองใหม่คงปรากฏขึ้นในจิตใจของคนไทยทั้งมวล

กีรป กฤตธีรานนท์

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

Advertisement Replay Ad
"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์