วงเสวนาเดือดปลุกวิญญาตำรวจจวกองค์กรอิสระมีงบไร้นายแต่ตร.มีรบ.เป็นนาย

วงเสวนาเดือดปลุกวิญญาตำรวจจวกองค์กรอิสระมีงบไร้นายแต่ตร.มีรบ.เป็นนาย

ตำรวจจัดเวทีระบายแค้นจวกองค์กรอิสระไม่มีจุดยืนไม่ขึ้นตรงต่อใครแต่ตร.มีนาย ถูกจ้างมาเพื่อให้ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบเหตุ 7 ตุลาอย่ามีอคติไม่นำหลักฐานมาพิจารณาให้ตำรวจตกเป็นจำเลยฝ่ายเดียว หากฆ่าปชช.จริงคงนองเลือดเต็มลานพระรูป เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 19 มกราคม ที่สโมสรตำรวจโดยสมาคมตำรวจจัดอภิปรายเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง องค์กรตามรัฐธรรมมนูญ กับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ มีวิทยากรผู้ร่วมอภิปราย 4 คน ได้แก่ พล.ต.อ. สุพาสน์ จีระพันธุ อดีตนายกสมาคมตำรวจ ดร.พนา ทองมีอาคม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายพนม ปีย์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด และพลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตเลขาธิการสมาคมตำรวจ ซึ่งภายในงานมีเจ้าหน้าตำรวจจากที่ต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พล.ต.อ.สุพาสน์ ขึ้นกล่าวบนเวทีอภิปรายเป็นคนแรกและเป็นผู้เปิดประเด็น เหตุการณ์ 7 ตุลาคม ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตำรวจตกเป็นจำเลยเพราะมองเพียงด้านเดียว ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการตรวจสอบโดยไม่นำหลักฐานจากทางตำรวจมาพิจารณา

หากตำรวจเข่นฆ่าประชาชนจริงในวันนั้นคงจะมีการสูญเสียและลานพระบรมรูปทรงม้าคงจะนองไปด้วยเลือด แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องมีอำนาจอย่างกว้างขวางในการที่จะจับกุมผู้กระทำความผิด เพราะถ้าหากมัวแต่เทิดทูนสิทธิมนุษยชน บ้านเมืองก็จะลุกเป็นไฟ พล.ต.อ.สุพาสน์กล่าว

ขณะที่ดร.พนา ทองมีอาคม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงองค์กรอิสระต่างๆว่ามีอะไรบ้าง 1.องค์กรอิสระที่ใช้อำนาจลักษณะของตุลาการ 2.องค์กรที่ใช้อำนาจกึ่งตุลาการ คือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) 3.องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของข้าราชการ คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 4.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 5.องค์กรที่ใช้อำนาจในการเสนอแนะ,แนะนำ คือ องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 6.องค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 7.องค์กรที่ใช้อำนาจบริหาร คือ องค์กรโทรคมนาคม

องค์กรอิสระถือเป็นกระแสโลก ซึ่งจะมีนโยบายและงบประมาณที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับใคร แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีนายโดยตรง คือ รัฐบาลและใช้อำนาจกฎหมายในการปราบปรามประชาชนภายใต้กรอบกฎหมาย ต้องมั่นคงเพราะตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมาย ดร.พนา กล่าว

ทางด้านนายพนม ปีย์เจริญ อภิปรายถึงความโปร่งใสขององค์สิทธิมนุษยชนของไทย โดยยกตัวอย่างกรณีการถอดถอน นายจรัล ดิษฐาอภิชัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายหลังออกมาค้านการชุมนุมปิดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งการปิดสนามบินนั้นเป็นสิ่งที่ยอบรับไม่ได้อยู่แล้ว

ตำรวจต้องแสดงตัวเป็นผู้รักษากฏหมายและความสงบเรียบร้อยให้ถูกต้องและชัดเจน โดยให้ยึดหลักมาตรฐานให้อยู่ตามขั้นตอนของกฏหมาย เช่นประกาศเตือนก่อน 3 ครั้ง ก่อนที่จะมีการฉีดน้ำ และท้ายที่สุดหากยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ อาจมีการใช้แก๊สน้ำตา โดยไม่ต้องสนใจองค์กรอิสระ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ตามกระบวนการของตำรวจ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว หากเป็นการทำเพื่อรักษาความเรียบร้อยจริงๆ สื่อมวลชนและประชาชนจะเข้าใจ นายพนม กล่าว

นอกจากนี้นายพนม กล่าวถึงข้อเสนอแนะว่า ให้ตำรวจมีพื้นที่สื่อที่ชัดเจน เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ประชาชนทราบ และขอให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ของตนโดยปราศจากอคติ องค์กรอิสระก็คือมนุษย์ที่มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีความรู้สึก การที่มนุษย์มีสังคม เพื่อนพวกพ้อง ก็ย่อมมีได้ แต่อย่ามีอคติ อย่ามองว่าตำรวจคือเครื่องหมายแห่งความผิด หรืออาชญกรซึ่งไม่เป็นธรรม นายพนมกล่าว

จากนั้นพล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตเลขาธิการสมาคมตำรวจ กล่าวว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพิจารณาจากผลประโยชน์ของชาติ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของโลก องค์กรอิสระยังไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่จุดใดของสังคม ซึ่งสิ่งที่ตำรวจไทยทำอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตำรวจทั่วโลกทำ แต่สำหรับตำรวจไทยสิ่งที่ทำลงไปถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

เมื่อก่อนตำรวจเป็นทั้งผู้รักษากฏหมายและความสงบเรียบร้อย ไม่มีคนสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ กระทั้งปี 2540 กลับมีคนสงสัยขึ้นมาเนื่องจากมีองค์กรอิสระกล่าวหาว่าตำรวจรุกรานสิทธิเสรีภาพประชาชน และไม่เคารพสิทธิมนุษยชน แต่ลืมไปว่าตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจ้างมาเพื่อให้ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชน พล.ต.อ.สุวรรณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นได้มีการเปิดให้อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายครั้งนี้ยังมีการเปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงชื่อ ถอดถอน ป.ป.ช. ซึ่งได้มีตำรวจจากทุกสังกัดรวมไปถึงประชาชนที่ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงมาเข้าร่วมลงนามอย่างต่อเนื่องในโต๊ะลงทะเบียนร่วมงาน

Advertisement Replay Ad
นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี  จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

ตร.สั่งตั้งทีมสืบหา 'ยิ่งลักษณ์' ส่ง กต.ถอนพาสปอร์ต

ตร.สั่งตั้งทีมสืบหา 'ยิ่งลักษณ์' ส่ง กต.ถอนพาสปอร์ต

ชูวิทย์ เผย ตัวอย่างคุกสรยุทธ มีแค่ห้องหมายเลข 13 ที่เรียบร้อย

ชูวิทย์ เผย ตัวอย่างคุกสรยุทธ มีแค่ห้องหมายเลข 13 ที่เรียบร้อย

คนใกล้ชิดยันไม่รู้มาก่อน 'ยิ่งลักษณ์' จะหนี เจอทูตยุโรปก่อนไป

คนใกล้ชิดยันไม่รู้มาก่อน 'ยิ่งลักษณ์' จะหนี เจอทูตยุโรปก่อนไป

พบรถนายตำรวจคนสนิท “ทักษิณ” เข้าบ้านยิ่งลักษณ์ ช่วงเช้า 24 ส.ค.

พบรถนายตำรวจคนสนิท “ทักษิณ” เข้าบ้านยิ่งลักษณ์ ช่วงเช้า 24 ส.ค.

"น้องไปป์" เข้าเรียน รด.วันแรก ผบ.ศูนย์ยันฝึกตามปกติ

"น้องไปป์" เข้าเรียน รด.วันแรก ผบ.ศูนย์ยันฝึกตามปกติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์