จากแนวพระดำริสู่ หนังสือรู้เฟื่อง...เรื่องกฎหมายป่าไม้

จากแนวพระดำริสู่ หนังสือรู้เฟื่อง...เรื่องกฎหมายป่าไม้

ข้าพเจ้าทราบดีว่ากล้าไม้ต้นหนึ่งๆ จะใช้เวลาเป็นสิบๆ ปี กว่าจะกลายเป็นไม้ใหญ่ หลายปีมานี้การปลูกกล้าไม้ไปแล้วหลายล้านต้นทั่วประเทศ

แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเติบโตได้เองตามธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งจะเติบโตได้ก็ด้วยความเอาใจใส่ดูแลของผู้ปลูกและผู้คนในพื้นที่นั้นๆดังนั้นกว่าต้นไม้หลายล้านต้นเหล่านี้จะเติบโตเป็นป่าไม้ได้จึงต้องถึงพร้อมกันด้วยความสามัคคีความเพียรความอดทนความเข้าใจของประชาชนชาวไทยหลายล้านคนในชาติใจความหนึ่งจากพระราชเสาวณีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่11สิงหาคม2551

ประกอบกับพระดำริในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงมีพระประสงค์อยากให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องกฎหมายอย่างง่ายๆโดยเฉพาะกฎหมายในเรื่องของป่าไม้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้กระทรวงยุติธรรมจึงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเนติบัณฑิตยสภาจึงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด รู้เฟื่อง...เรื่องกฎหมายป่าไม้ ในพระดำริของ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันก่อน

ดร.กิตติพงษ์กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจากพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถที่เคยตรัสเกี่ยวกับการทำลายป่าไม้และคำปรารภของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงสนพระทัยในด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนและทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายจึงทรงมีพระดำริให้จัดทำหนังสือรู้เฟื่อง...เรื่องกฎหมายป่าไม้ขึ้นมาเพราะด้วยการทอดพระเนตรว่าชาวบ้านยังไม่เข้าใจกฎหมายอย่างแททำงานที่จ.อุดรธานีแล้วเห็นชาวบ้านยังไม่เข้าใจในเรื่องกฎหมายป่าไม้เท่าที่ควรจึงก่อให้เกิดการกระทำความผิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นในสังคมพระองค์ท่านจึงทรงมีแนวพระดำริให้จัดทำหนังสือชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อกฎหมายอย่างเข้าใจและแท้จริงดร.กิตติพงษ์กล่าว

ด้าน ดร.เกียรติขจรวัจนะสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภากล่าวว่าหนังสือชุดรู้เรื่อง...เฟื่องกฎหมายป่าไม้เป็นหนังสือที่สอนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับป่าได้เข้าใจป่าและเข้าใจในตัวกฎหมายมากขึ้นและยังให้ชาวบ้านได้รู้ทันนายหน้าที่จะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้และยังทำให้ชาวบ้านถูกดำเนินคดีแทน

จากที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงทำงานตามต่างจังหวัดและได้ทรงเห็นว่าชาวบ้านตาดำๆยังไม่เข้าถึงกฎหมายและตกเป็นเครื่องมือให้นายทุนหรือการที่ชาวบ้านเข้าไปตัดต้นไม้หาของป่าล่าสัตว์ป่าจึงทำให้มีการจัดทำหนังสือชุดนี้ขึ้นมาและยังให้มีการเผยแพร่ไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายและยังทำให้ชาวบ้านได้รู้กฎหมายเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีเหมือนในอดีตอีก

โดยในหนังสือเล่มนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีคำปรารถตอนหนึ่งว่าประสบการณ์จากงานหลายด้านที่รับผิดชอบทำให้ตระหนักว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ค่อนข้างจะจำกัดเกี่ยวกับบทกฎหมายต่างๆที่บังคับใช้อยู่ในประเทศไทยทั้งที่กฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคมส่วนรวมปัจจัยหนึ่งอาจเป็นเพราะตัวบทกฎหมายเหล่านี้ถูกเรียบเรียงด้วยภาษาที่เป็นทางการจึงเป็นสิ่งยากแก่ผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานหรือมียุติธรรมจะเข้าใจอีกทั้งคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่จะจับประเด็นและนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นหนังสือรู้เฟื่อง...เรื่องกฎหมายป่าไม้จึงนำเสนอเรื่องของป่าไม้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้โดยเรียงร้อยผ่านตัวละครต่างๆพร้อมภาพวาดการ์ตูนสี่สีเพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างง่ายๆอาทิบทแรกชื่อเรื่องมารู้จักกับป่าไม้กันเถอะที่สื่อเรื่องราวผ่านกำนันสำเริงที่ชักชวนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาให้ความรู้เรื่องของป่าไม้โฉนดที่ดินและการถือครอบครองรวมทั้งยังบอกกล่าวเรื่องของชื่อต้นไม้นานาพรรณด้วย

นอกจากการจัดทำหนังสือแล้วยังได้มีการจัดเสวนาระดมความคิดเห็นร่วมกันเชิงระบบป้องกันและการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้โดยให้ความรู้เรื่องกฎหมายป่าไม้กับประชาชนในวันที่20มกราคมนี้ที่เนติบัณฑิตยสภาด้วย

พีระพรศรทอง

รายการคม-ชัด-ลึกตอน-เมื่อโลกได้ โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ

Change หรือ เปลี่ยน คือ สโลแกนสั้นๆ เพียงคำเดียวของ บารัก โอบามา ซึ่งส่งให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ท่ามกลางความคาดหวังของทั้งคนอเมริกา และคนทั้งโลกว่า โอบามาจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนสหรัฐ และโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

Advertisement Replay Ad
ส่องเลขเด็ดคนดัง แอน ณเดชน์ ต้นหอม งวดนี้ใครจะมาวิน?

ส่องเลขเด็ดคนดัง แอน ณเดชน์ ต้นหอม งวดนี้ใครจะมาวิน?

ตามส่อง เทรนเนอร์หล่อกล้ามโตในไอจี เจนี่ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ตามส่อง เทรนเนอร์หล่อกล้ามโตในไอจี เจนี่ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

เปิดมุมชีวิต โบว์ แวนดา กับคำสอนที่พร่ำบอกลูกสาว น้องมะลิ

เปิดมุมชีวิต โบว์ แวนดา กับคำสอนที่พร่ำบอกลูกสาว น้องมะลิ

ส่อง พาเหรดซุปตาร์ PPTV World Class TV คนดังมาแบบมีสไตล์

ส่อง พาเหรดซุปตาร์ PPTV World Class TV คนดังมาแบบมีสไตล์

แพนเค้ก ในจุดที่รักลงตัว แพลนวิวาห์รอแค่ให้ถึงเวลาเหมาะสม

แพนเค้ก ในจุดที่รักลงตัว แพลนวิวาห์รอแค่ให้ถึงเวลาเหมาะสม

บี้ ธรรศภาคย์ ลดละเลิก โพสต์รูปชุดว่ายน้ำ มีแต่คนโฟกัสผิดจุด

บี้ ธรรศภาคย์ ลดละเลิก โพสต์รูปชุดว่ายน้ำ มีแต่คนโฟกัสผิดจุด

ภาพหวานๆ ของ สายป่าน จับมือ วุฒิ ขอสวีทริมทะเลให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ

ภาพหวานๆ ของ สายป่าน จับมือ วุฒิ ขอสวีทริมทะเลให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ

อาร์ต พศุตม์ เปิดใจหลังเข้าแจ้งความ กรณีเพจดังนำภาพไปลงเสื่อมเสีย

อาร์ต พศุตม์ เปิดใจหลังเข้าแจ้งความ กรณีเพจดังนำภาพไปลงเสื่อมเสีย

ก้อย รัชวิน อัปเดตชีวิต ตอบข้อสงสัยแพลนวิวาห์ ตูน บอดี้สแลม

ก้อย รัชวิน อัปเดตชีวิต ตอบข้อสงสัยแพลนวิวาห์ ตูน บอดี้สแลม

น้องไบรท์ โพสต์โชว์เอวลอย เผยความเซ็กซี่ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ

น้องไบรท์ โพสต์โชว์เอวลอย เผยความเซ็กซี่ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ

มาไกลเหลือเกิน ดีเจต้นหอม ลงรูปหน้าออริจินอล คนแห่เดาเป็นเด็กคนไหน

มาไกลเหลือเกิน ดีเจต้นหอม ลงรูปหน้าออริจินอล คนแห่เดาเป็นเด็กคนไหน

กอล์ฟ ตอบชัดเจน หลังลือสะพัดเลิก ขวัญ เพราะนางเอกดาวรุ่ง

กอล์ฟ ตอบชัดเจน หลังลือสะพัดเลิก ขวัญ เพราะนางเอกดาวรุ่ง

เป้ย ปานวาด จัดเต็ม สวยเซ็กซี่ธีมแกสบี้ จุดโฟกัสอยู่ที่แหวกอกลึก

เป้ย ปานวาด จัดเต็ม สวยเซ็กซี่ธีมแกสบี้ จุดโฟกัสอยู่ที่แหวกอกลึก

อั้ม อธิชาติ อดไม่ได้ ขอแซว ออม สุชาร์ หลังเปิดตัวคบไฮโซแอมป์

อั้ม อธิชาติ อดไม่ได้ ขอแซว ออม สุชาร์ หลังเปิดตัวคบไฮโซแอมป์

ภาพยืนยัน เจนี่ วุ้นเส้น คืนดีกันแล้วจริงๆ นั่งคู่นัดกินน้ำแข็งไส

ภาพยืนยัน เจนี่ วุ้นเส้น คืนดีกันแล้วจริงๆ นั่งคู่นัดกินน้ำแข็งไส

ส่องความน่ารัก "โบว์ เมลดา" นางเอกละครชุกที่สุดในเวลานี้

ส่องความน่ารัก "โบว์ เมลดา" นางเอกละครชุกที่สุดในเวลานี้

ศรีริต้า รักลงล็อค เลื่อนสถานะ ไฮโซกรณ์ ใช้คำว่า "แฟน" ได้แล้ว

ศรีริต้า รักลงล็อค เลื่อนสถานะ ไฮโซกรณ์ ใช้คำว่า "แฟน" ได้แล้ว

ขุน ชานนท์ เจอแล้วรักแรกพบ แก้มบุ๋ม เจ้าของหัวใจตัวจริง

ขุน ชานนท์ เจอแล้วรักแรกพบ แก้มบุ๋ม เจ้าของหัวใจตัวจริง

บ้านสหวงษ์ พร้อมทำบุญถึง "ปอ ทฤษฎี" ครบรอบ 2 ปีแต่คนยังไม่ลืม

บ้านสหวงษ์ พร้อมทำบุญถึง "ปอ ทฤษฎี" ครบรอบ 2 ปีแต่คนยังไม่ลืม

มาริโอ้ เมาเร่อ หล่อกระทบคนดัง เดินแบบให้แบรนด์ดังที่มิลาน

มาริโอ้ เมาเร่อ หล่อกระทบคนดัง เดินแบบให้แบรนด์ดังที่มิลาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์