ผวาเจอขู่-บึ้ม ประธาน-ตุลาการ ศาล รธน.จ้างบอดี้การ์ดอารักขาบ้าน-ครอบครัว กำหนดคุณสมบัติเข้ม

ผวาเจอขู่-บึ้ม ประธาน-ตุลาการ ศาล รธน.จ้างบอดี้การ์ดอารักขาบ้าน-ครอบครัว กำหนดคุณสมบัติเข้ม

ประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผวาเจอข่มขู่-ปาระเบิด หลังตัดสินคดีสำคัญ ออกระเบียบว่าจ้างบอดี้การ์ด-ผู้ช่วยเดือนละ 25,000-18,000 บาท มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งที่บ้าน-ที่ทำงาน-ครอบครัว กำหนดคุณสมบัติเข้มต้องผ่านการฝึก เคยเป็นทหาร-ตำรวจ ห้ามเป็นเจ้าหน้าที่พรรค ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 21 มกราคมว่า เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศใช้ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสำคัญ ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถว่า จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ บอดี้การ์ด และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ ผู้ช่วยบอดี้การ์ด ประจำตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยได้รับค่าจ้างเป็นเดือนละ 25,000 บาท และ 18,000 บาทตามลำดับ มีสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 3 ปี และว่าจ้างต่ออีกเกินกว่า 3 ครั้งไม่ได้ ยกเว้นจะมีความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

นอกจากค่าจ้างรายเดือนแล้ว ในการเดินทางไปราชการโดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระดับ 6 ในการเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สำหรับบอดี้การ์ดและผู้ช่วยบอดี้การ์ด นอกจากมีหน้าที่ในการอารักขา ติดตาม ดูแล รักษาความปลอดภัยแก่ประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของพื้่ส่วนตัว ครอบครัว สถานที่พัก ยานพาหนะ รวมถึงบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นแขกรับเชิญของศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ รวมทั้งปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการปกติตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการว่าจ้างบอดี้การ์ดและผู้ช่วยบอดี้การ์ด นั้นระเบียบดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติไว้อย่างเข้มงวดคือ

(1) มีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

(2) มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรืออารักขาบุคคลสำคัญของศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหรืออารักขาบุคคลสำคัญมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี หรือ

- เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือ

-มีคุณสมบัติอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควรแล้วแต่กรณี

นอกจากนั้นยังกำหนดลักษณะต้องห้ามข้ไว้หลายประการได้แก่

-ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง หรือผู้ดำรตำแหน่งทางการเมือง

-ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งทำธุรกิจเพื่อหากำไร

-ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกระเบียบดังกล่าวข้างต้นมีขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีสำคัญหลายคดี คดีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกแถลงการณ์ร่วมสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ,คดีนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีมีการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญรับค่าจ้างจากบริษัทเอกชนในการจัดรายการชิมไปบ่นไป, คดียุบพรรคพลังประชาชน ชาติไทยและมัชฌิมาธิปไตยจนมีการข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชุมนุมปิดล้อมศาลรัญธรรมนูญ รวมถึงการปาระเบิดเข้าบ้านนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

Advertisement Replay Ad
นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี  จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

ตร.สั่งตั้งทีมสืบหา 'ยิ่งลักษณ์' ส่ง กต.ถอนพาสปอร์ต

ตร.สั่งตั้งทีมสืบหา 'ยิ่งลักษณ์' ส่ง กต.ถอนพาสปอร์ต

ชูวิทย์ เผย ตัวอย่างคุกสรยุทธ มีแค่ห้องหมายเลข 13 ที่เรียบร้อย

ชูวิทย์ เผย ตัวอย่างคุกสรยุทธ มีแค่ห้องหมายเลข 13 ที่เรียบร้อย

คนใกล้ชิดยันไม่รู้มาก่อน 'ยิ่งลักษณ์' จะหนี เจอทูตยุโรปก่อนไป

คนใกล้ชิดยันไม่รู้มาก่อน 'ยิ่งลักษณ์' จะหนี เจอทูตยุโรปก่อนไป

พบรถนายตำรวจคนสนิท “ทักษิณ” เข้าบ้านยิ่งลักษณ์ ช่วงเช้า 24 ส.ค.

พบรถนายตำรวจคนสนิท “ทักษิณ” เข้าบ้านยิ่งลักษณ์ ช่วงเช้า 24 ส.ค.

"น้องไปป์" เข้าเรียน รด.วันแรก ผบ.ศูนย์ยันฝึกตามปกติ

"น้องไปป์" เข้าเรียน รด.วันแรก ผบ.ศูนย์ยันฝึกตามปกติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์