ผวาเจอบึ้ม!! ประธาน-ตุลาการศาล รธน.จ้างบอดี้การ์ดอารักขา

ผวาเจอบึ้ม!! ประธาน-ตุลาการศาล รธน.จ้างบอดี้การ์ดอารักขา

ประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผวาเจอข่มขู่-ปาระเบิด หลังตัดสินคดีสำคัญ ออกระเบียบว่าจ้าง บอดี้การ์ด-ผู้ช่วย เดือนละ 25,000-18,000 บาท มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งที่บ้าน-ที่ทำงาน-ครอบครัว กำหนดคุณสมบัติเข้มต้องผ่านการฝึก เคยเป็นทหาร-ตำรวจ ห้ามเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์"รายงานเมื่อวันที่ 21 มกราคมว่า เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายชัช ชลวร ได้ประกาศใช้ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสำคัญ ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถว่า จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ"บอดี้การ์ด"และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ"ผู้ช่วยบอดี้การ์ด" ประจำตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยได้รับค่าจ้างเป็นเดือนละ 25,000 บาท และ 18,000 บาทตามลำดับ มีสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 3 ปี และว่าจ้างต่ออีกเกินกว่า 3 ครั้งไม่ได้ ยกเว้นจะมีความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ นอกจากค่าจ้างรายเดือนแล้ว ในการเดินทางไปราชการโดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระดับ 6 ในการเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ"บอดี้การ์ด"และ"ผู้ช่วยบอดี้การ์ด" นอกจากมีหน้าที่ในการอารักขา ติดตาม ดูแล รักษาความปลอดภัยแก่ประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของพื้นที่ส่วนตัว ครอบครัว สถานที่พัก ยานพาหนะ รวมถึงบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นแขกรับเชิญของศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ รวมทั้งปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการปกติตามที่ได้รับมอบหมาย ในการว่าจ้าง"บอดี้การ์ด"และ"ผู้ช่วยบอดี้การ์ด" นั้นระเบียบดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติไว้อย่างเข้มงวดคือ (1) มีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (2) มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรืออารักขาบุคคลสำคัญของศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหรืออารักขาบุคคลสำคัญมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี หรือ - เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือ -มีคุณสมบัติอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควรแล้วแต่กรณี นอกจากนั้นยังกำหนดลักษณะต้องห้ามข้ไว้หลายประการได้แก่ -ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ -ไม่เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งทำธุรกิจเพื่อหากำไร -ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกระเบียบดังกล่าวข้างต้นมีขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีสำคัญหลายคดี คดีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกแถลงการณ์ร่วมสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ,คดีนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีมีการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญรับค่าจ้างจากบริษัทเอกชนในการจัดรายการชิมไปบ่นไป, คดียุบพรรคพลังประชาชน ชาติไทยและมัชฌิมาธิปไตยจนมีการข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชุมนุมปิดล้อมศาลรัญธรรมนูญ รวมถึงการปาระเบิดเข้าบ้านนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Advertisement Replay Ad
หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์