''ทอเร่'' นายใหญ่ดีแทคเปิดใจข้อพิพาท ทรูมูฟ'' เกมการค้าร้อนๆ บนคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz

''ทอเร่'' นายใหญ่ดีแทคเปิดใจข้อพิพาท ทรูมูฟ'' เกมการค้าร้อนๆ บนคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz

เกมขับเคี่ยวทางการค้าอีกกรณีที่น่าติดตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั้นก็คือข้อพิพาทระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด หรือ ทรูมูฟ ในการอัพเกรดคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G โดยใช้เทคโนโลยี HSPA (High Speed downlink packet Access)

เกมการค้าในครั้งนี้ ทางทรูมูฟ เล่นแบบเต็มแรง ยอมแตกหักกับ ดีแทค ด้วยการดึง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มาเป็นตัวประกัน ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการทดลองอัพเกรดโครงข่ายบนย่านความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ช่วงย่านความถี่ 870.2-884 เมกะเฮิรตซ์ และ 834.2-839 เมกะเฮิรตซ์ โดยอ้างมติบอร์ด บมจ.กสท เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2551 ที่ผ่านมา

ขณะที่ฟาก ดีแทคก็กัดไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเสวยสุขโดยง่ายๆ ล่าสุดได้ส่งหนังสือร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการอนุญาตที่ให้ บมจ.กสท-ทรูมูฟ ใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz เพื่อให้บริการเทคโนโลยี HSPA

ประเด็นร้อนๆนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ฟังคำตอบจาก นายทอเร่ จอห์นเซ่น นายใหญ่จาก ดีแทค ในบรรทัดถัดจากนี้

++ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดีแทค จะสู้กันถึงขั้นฟ้องศาลฯหรือไม่

วันนี้ ดีแทค ได้ส่งหนังสือไปหา กทช. เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตการใช้คลื่นของ ทรูมูฟ ดังนั้นบริษัท ต้องรอดูว่า กทช. จะมีการพิจารณาคำร้องของเราหรือไม่ หากไม่มีความคืบหน้าบริษัทจำเป็นต้องฟ้อง บมจ.กสท ในฐานะผู้ให้สัมปทาน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดมากไปกว่านี้ได้

++ทราบว่าทั้ง3ฝ่ายมีการเจรจาร่วมกันแล้วทำไมต้องฟ้องอีก

การเจรจาเพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G รวมถึงการปรับรวมถึงการปรับปรุงคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ระหว่างบริษัทและ บมจ.กสท ยังไม่มีข้อยุติ ดังนั้น บมจ.กสท ไม่มีสิทธิ์นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปให้บริการเอง หรือ มอบให้บุคคลอื่นให้บริการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

++อะไรคือมูลเหตุทำทำให้3ฝ่ายตกลงกันไม่ได้

ระหว่างการเจรจาร่วมมือกันในการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการโดยเทคโนโลยี HSPA บริษัทได้เสนอเงื่อนไขต่างๆที่ปรับปรุงเกี่ยวกับโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยี HSPA ของบริษัทให้บมจ.กสท พิจารณาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้บริษัทยังไม่ได้รับคำตอบใดๆจาก บมจ.กสท ว่าจะยอมรับเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวหรือไม่

หากบริษัทได้รับคำตอบที่ บมจ.กสท เป็นชอบก็จะมีกรอบในการเจรจา (Framework) ในรายละเอียดต่อไปในเรื่องต่างๆ เช่น หากจะมีการปรับเปลี่ยนใช้คลื่นความถี่แล้วคู่กรณีจะมีสถานะและสิทธิอย่างไรในคลื่นความถี่และจะมีสิทธิในการประกอบกิจการอย่างไรมีกรอบระยะเวลาการดำเนินการต่างๆ อย่างไรรวมถึงกรอบระยะเวลาการลงทุนเป็นต้น

โดยสรุปก็คือจนถึงปัจจุบันบริษัทและ บมจ.กสท ก็ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยี HSPA รวมถึงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ดังนั้น บมจ.กสท หรือ บุคคลใดๆก็ไม่มีสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

++ดีแทค เป็นรายแรกที่ได้คลื่นแต่ทำไมยังไม่เปิดให้บริการ

เนื่องจากความไม่ชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น เป็นที่น่าเสียดายที่ ดีแทค จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปก่อน

ที่ ดีแทค ชี้แจงผ่านสื่อฯ

1. สิทธิของบริษัท ในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz เป็นสิทธิที่บริษัท มีอยู่ตามการอนุญาตของรัฐ โดยผ่านกรมไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประกอบกับผลของสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับบริษัท (สัญญาสัมปทาน) ทำให้บริษัท มีสิทธิใช้คลื่นความถี่ในย่านดังกล่าว

บริษัท จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยได้ใช้คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องนี้อยู่เดิมก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 สิทธิดังกล่าวของบริษัท จึงเป็นสิทธิตามการอนุญาตหรือตามสัญญาจากรัฐที่ให้ไว้เพื่อให้บริษัท ใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตรา 305) และมาตรา 80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจโทรคมนาคม พ.ศ.2544

2.บริษัท ไม่ได้อนุญาตหรือเห็นชอบหรือมีข้อตกลงใดๆ กับ กสท หรือทรูมูฟ ในการที่จะให้ กสท หรือ ทรูมูฟ ใช้คลื่นความถี่ที่บริษัท มีสิทธิใช้ตามกฎหมายการเจราจาเพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่ 3G รวมถึงการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz ระหว่างบริษัท และ กสท ยังไม่มีข้อยุติ ดังนั้น กสท ไม่มีสิทธินำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปให้บริการเอง หรือมอบให้บุคคลอื่นให้บริการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

3.การใช้คลื่นความถี่โดย กสท และทรูมูฟ ในย่าน 850 MHz อาจเข้าข่ายถือเป็นการใช้และร่วมใช้คลื่นความถี่โดยผิดกฎหมาย และเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกินเลยจากที่ได้รับอนุญาต

Advertisement Replay Ad
"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์