เตรียมดูสุริยุปราคาแบบบางส่วนพรุ่งนี้เชียงใหม่ชัดสุดห้าโมงเย็น

เตรียมดูสุริยุปราคาแบบบางส่วนพรุ่งนี้เชียงใหม่ชัดสุดห้าโมงเย็น

เตรียมดูสุริยุปราคาแบบบางส่วนพรุ่งนี้เชียงใหม่ชัดสุดห้าโมงเย็น

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เผยพรุ่งนี้ (26 ม.ค.)เกิดสุริยุปราคาแบบบางส่วน ระบุเชียงใหม่เริ่มเห็นตั้งแต่เวลา 16.05 น.คาดเห็นชัดสุดเวลา 17.02 น.ระบุเป็นครั้งแรกของปีดาราศาสตร์สากล 2009 ชี้เกิดอีกครั้งแบบเต็มดวง22 ก.ค.นี้ ตั้งกล้องดูดาวที่หอดูดาวบัณฑิต รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ม.ค.) จะเกิดปรากฎการณ์ สุริยุปราคา บางส่วน ซึ่งเป็น สุริยุปราคาแบบวงแหวน โดยจะมองเห็นได้ตามเส้นทางที่พาดผ่านมหาสมุทรอินเดียและด้านตะวันตกของ ประเทศอินโอนีเซีย ซึ่งประเทศไทยจะเห็นแบบบางส่วนในทั่วทุกภูมิภาค และจ. เชียงใหม่ จะเริ่มเห็นการบังกันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตั้งแต่ เวลา 16.05 น.เป็นต้นไปและจะเห็นจัดบังกันมากที่สุดในเวลา 17.02 น.จะสิ้น สุดการบังในเวลา 17.53 น.รวมแล้วจะเกิดการบังทั้งสิ้น 18.8% ดังนั้นเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ภายใต้ความร่วม มือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยดารา ศาสตร์แห่งชาติ และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมและติดตามการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนบริเวณ ระเบียงหน้าห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ ชั้น 6 อาคารคณะวิทยา ศาสตร์ (SCB2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างเวลา 15.30- 17.30 น. ของวัน ที่ 26 ม.ค. ทั้งนี้ การเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ถือเป็นสุริยุปราคาครั้งแรกของปีดาราศาสตร์สากล (International Year of Astronomy 2009) และคาดว่าจะเกิดสุริยุปราคา ครั้งต่อไปในวันที่ 22 ก.ค. อีกครั้งแต่จะเกิดเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง สังเกตเห็นตามแนวคราส พาดผ่านประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมหาสมุทร แปซิฟิกใต้ สำหรับจ.เชียงใหม่ จะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ใน เวลา 07.02 - 09.11 น. และสังเกตเห็นการบังกันทั้งสิ้น 63.4% สำหรับการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาจะต้องสังเกตการณ์ผ่านอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะเช่น แผ่นกรองแสงสำหรับดูดวงอาทิตย์ หรือการสังเกต ผ่านกล้องรูเข็มหรือกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบฉายภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับการเกิดและการสังเกตสุริยุปราคาและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ สามารถติดตามได้ที่ www.astroschool.on.th และwww.narit.or.th ตั้งกล้องดูดาวที่หอดูดาวบัณฑิตรองรับชมสุริยคราส เมื่อเวลา11.40 น. วันนี้ (25 ม.ค. 52) นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต นักดาราศาสตร์ไทย เปิดเผยว่า จากที่จะเกิดปรากฏการณ์ด้านดาราศาสตร์สุริคราสบางส่วนในประเทศไทยในวันที่ 26 ม.ค. 52 เห็นได้ทั่วประเทศไทยเริ่มเข้าคราส เฉลี่ย15 .50 น.สิ้นสุดเวลา17 50น. โดยพื้นที่ภาคใต้จะเห็นส่วนเว้าแหว่งบน ดวงอาทิตย์มากที่สุดนั้น ที่หอดูดาวบัณฑิตตลาดบางบ่อ อ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา ได้นำกล้องโทรทัศน์ จำนวน 5 ตัวติดตั้งแผ่กรองแสงให้ผู้สนใจได้ชมสุริยคราส บางส่วนในการศึกษาปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเตรียมบันทึกภาพ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาด้วย นอกจากนี้ที่โรงเรียนไผแก้ววิทยาอ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรม นำนักเรียนได้ชมปรากฏการณ์โดยนำกล้องโทรทัศน์ขนาด 9 เศษ1ส่วน4 นิ้วและ ขนาด 4 นิ้วรวม 2 ตัวพร้อมแผ่นกรองแสงให้นักเรียนได้ศึกษาสุริยะคราสบางส่วน นี้ด้วยเช่นกัน นายวรวิทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการชมปรากฏการณ์สุริยะคราสนี้ ห้ามสังเกตุการณ์ด้วยตาเปล่าเด็ดขาดควรดูผ่านกระจกรมควันหนาๆแบบโบราณ ส่องดูและห้ามส่องดูนานๆเพราะจะมีผลต่อสุขภาพตาได้นายวรวิทย์กล่าวในที่สุด ขณะที่ นางเกสร รัตนโมรา ตำแหน่งครูโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้ว พิจิตร) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอ.เมืองจ.ปราจีนบุรีกล่าวว่า นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่3 รวม120 คนร่วมชม ปราฏการณ์ดาราศาสตร์โดยใช้แผ่นฟิล์มเอกเรย์พร้อมใช้สัญญาณนกหวีดเป่าให้ กำหนดระยะการชมเนื่องจากเกรงอันตรายต่อสายตา นางเกสรกล่าวในที่สุด ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมระยะช่วงเวลาที่เห็นสุริยะคราสบางส่วนใน แต่ละพื้นที่ดังนี้กรุงเทพฯ เริ่มเข้า คราส 15 นาฬิกา53 นาที1 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา59 นาที52วินาทีโดยคราส จะสิ้นสุดเวลา 17 นาฬิกา58นาที54 วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบัง 33.1% เชียงใหม่เริ่มเข้าคราส16 นาฬิกา5นาที24 วินาทีคราสลึก สุด 17นาฬิกา2 นาที18 วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา53นาที32 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 18.7 % หนองคาย เริ่มเข้าคราส 16นาฬิกา2นาที1วินาทีคราสลึกสุด17นาฬิกา2นาที24 วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา56นาที28วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบัง 25.3 % อุตรดิตถ์ เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา02นาที05 วินาทีคราสลึก สุด 17นาฬิกา1 นาที58 วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา55นาที25 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 22.8% พิษณุโลก เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา0 นาที8วินาทีคราสลึก สุด 17นาฬิกา1 นาที36วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา56นาที28 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 24.9% อุดรธานีเริ่มเข้าคราส16 นาฬิกา0นาที58 วินาทีคราสลึก สุด 17 นาฬิกา2 นาที12วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา56นาที56 วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบัง 26.6 % นครสวรรค์เริ่มเข้าคราส15 นาฬิกา57 นาที30 วินาทีคราสลึก สุด 17 นาฬิกา00นาที58 วินาทคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา57นาที24 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 2725 % นครราชสีมา เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา55 นาที48 วินาทีคราสลึก สุด 17 นาฬิกา00 นาที54 วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา58 นาที38 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 31.9% อุบลราชธานีเริ่มเข้าคราส15 นาฬิกา56 นาที16วินาทีคราสลึก สุด 17 นาฬิกา01นาที17 วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา55นาที48วินาทีดวง อาทิตย์ถูกบัง 34.7% ชลบุรี เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา52นาที19วินาทีคราสลึก สุด 16 นาฬิกา59 นาที45 วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา59 นาที13 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 34.6 % สุราษฎร์ธานี เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา42นาที45วินาทีคราสลึก สุด 16 นาฬิกา56 นาที07 วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา59 นาที59วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 43.6 % ภูเก็ต เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา42 นาที45 วินาทีคราสลึก สุด 16 นาฬิกา56นาที07 วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา59 นาที59วินาทีดวง อาทิตย์ถูกบัง 43.6% สงขลา เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา39นาที12วินาทีคราสลึก สุด 16นาฬิกา54 นาที44 วินาทีคราสสิ้นสุด 18นาฬิกา00 นาที11 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง5028 % ปัตตานี เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา38นาที54 วินาทีคราสลึก สุด 16 นาฬิกา54นาที37 วินาทีคราสสิ้นสุด 18 นาฬิกา00 นาที14 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 52.7 % ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มเข้า คราส 15นาฬิกา52 นาที56 วินาทีคราสลึกสุด 16 นาฬิกา59 นาที51วินาทีคราสสิ้น สุด 17 นาฬิกา59นาที05วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบังไป 33.94 % หอดูดาวบัณฑิตจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา 52นาที46 วินาทีคราสลึกสุด 16 นาฬิกา59นาที50วินาทีคราสสิ้น สุด 17 นาฬิกา59 นาที11 วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบัง34.40 %
Advertisement Replay Ad
ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์