เตรียมดูสุริยุปราคาแบบบางส่วนพรุ่งนี้เชียงใหม่ชัดสุดห้าโมงเย็น

เตรียมดูสุริยุปราคาแบบบางส่วนพรุ่งนี้เชียงใหม่ชัดสุดห้าโมงเย็น

เตรียมดูสุริยุปราคาแบบบางส่วนพรุ่งนี้เชียงใหม่ชัดสุดห้าโมงเย็น

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เผยพรุ่งนี้ (26 ม.ค.)เกิดสุริยุปราคาแบบบางส่วน ระบุเชียงใหม่เริ่มเห็นตั้งแต่เวลา 16.05 น.คาดเห็นชัดสุดเวลา 17.02 น.ระบุเป็นครั้งแรกของปีดาราศาสตร์สากล 2009 ชี้เกิดอีกครั้งแบบเต็มดวง22 ก.ค.นี้ ตั้งกล้องดูดาวที่หอดูดาวบัณฑิต รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ม.ค.) จะเกิดปรากฎการณ์ สุริยุปราคา บางส่วน ซึ่งเป็น สุริยุปราคาแบบวงแหวน โดยจะมองเห็นได้ตามเส้นทางที่พาดผ่านมหาสมุทรอินเดียและด้านตะวันตกของ ประเทศอินโอนีเซีย ซึ่งประเทศไทยจะเห็นแบบบางส่วนในทั่วทุกภูมิภาค และจ. เชียงใหม่ จะเริ่มเห็นการบังกันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตั้งแต่ เวลา 16.05 น.เป็นต้นไปและจะเห็นจัดบังกันมากที่สุดในเวลา 17.02 น.จะสิ้น สุดการบังในเวลา 17.53 น.รวมแล้วจะเกิดการบังทั้งสิ้น 18.8% ดังนั้นเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ภายใต้ความร่วม มือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยดารา ศาสตร์แห่งชาติ และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมและติดตามการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนบริเวณ ระเบียงหน้าห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ ชั้น 6 อาคารคณะวิทยา ศาสตร์ (SCB2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างเวลา 15.30- 17.30 น. ของวัน ที่ 26 ม.ค. ทั้งนี้ การเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ถือเป็นสุริยุปราคาครั้งแรกของปีดาราศาสตร์สากล (International Year of Astronomy 2009) และคาดว่าจะเกิดสุริยุปราคา ครั้งต่อไปในวันที่ 22 ก.ค. อีกครั้งแต่จะเกิดเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง สังเกตเห็นตามแนวคราส พาดผ่านประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมหาสมุทร แปซิฟิกใต้ สำหรับจ.เชียงใหม่ จะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ใน เวลา 07.02 - 09.11 น. และสังเกตเห็นการบังกันทั้งสิ้น 63.4% สำหรับการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาจะต้องสังเกตการณ์ผ่านอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะเช่น แผ่นกรองแสงสำหรับดูดวงอาทิตย์ หรือการสังเกต ผ่านกล้องรูเข็มหรือกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบฉายภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับการเกิดและการสังเกตสุริยุปราคาและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ สามารถติดตามได้ที่ www.astroschool.on.th และwww.narit.or.th ตั้งกล้องดูดาวที่หอดูดาวบัณฑิตรองรับชมสุริยคราส เมื่อเวลา11.40 น. วันนี้ (25 ม.ค. 52) นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต นักดาราศาสตร์ไทย เปิดเผยว่า จากที่จะเกิดปรากฏการณ์ด้านดาราศาสตร์สุริคราสบางส่วนในประเทศไทยในวันที่ 26 ม.ค. 52 เห็นได้ทั่วประเทศไทยเริ่มเข้าคราส เฉลี่ย15 .50 น.สิ้นสุดเวลา17 50น. โดยพื้นที่ภาคใต้จะเห็นส่วนเว้าแหว่งบน ดวงอาทิตย์มากที่สุดนั้น ที่หอดูดาวบัณฑิตตลาดบางบ่อ อ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา ได้นำกล้องโทรทัศน์ จำนวน 5 ตัวติดตั้งแผ่กรองแสงให้ผู้สนใจได้ชมสุริยคราส บางส่วนในการศึกษาปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเตรียมบันทึกภาพ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาด้วย นอกจากนี้ที่โรงเรียนไผแก้ววิทยาอ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรม นำนักเรียนได้ชมปรากฏการณ์โดยนำกล้องโทรทัศน์ขนาด 9 เศษ1ส่วน4 นิ้วและ ขนาด 4 นิ้วรวม 2 ตัวพร้อมแผ่นกรองแสงให้นักเรียนได้ศึกษาสุริยะคราสบางส่วน นี้ด้วยเช่นกัน นายวรวิทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการชมปรากฏการณ์สุริยะคราสนี้ ห้ามสังเกตุการณ์ด้วยตาเปล่าเด็ดขาดควรดูผ่านกระจกรมควันหนาๆแบบโบราณ ส่องดูและห้ามส่องดูนานๆเพราะจะมีผลต่อสุขภาพตาได้นายวรวิทย์กล่าวในที่สุด ขณะที่ นางเกสร รัตนโมรา ตำแหน่งครูโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้ว พิจิตร) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอ.เมืองจ.ปราจีนบุรีกล่าวว่า นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่3 รวม120 คนร่วมชม ปราฏการณ์ดาราศาสตร์โดยใช้แผ่นฟิล์มเอกเรย์พร้อมใช้สัญญาณนกหวีดเป่าให้ กำหนดระยะการชมเนื่องจากเกรงอันตรายต่อสายตา นางเกสรกล่าวในที่สุด ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมระยะช่วงเวลาที่เห็นสุริยะคราสบางส่วนใน แต่ละพื้นที่ดังนี้กรุงเทพฯ เริ่มเข้า คราส 15 นาฬิกา53 นาที1 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา59 นาที52วินาทีโดยคราส จะสิ้นสุดเวลา 17 นาฬิกา58นาที54 วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบัง 33.1% เชียงใหม่เริ่มเข้าคราส16 นาฬิกา5นาที24 วินาทีคราสลึก สุด 17นาฬิกา2 นาที18 วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา53นาที32 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 18.7 % หนองคาย เริ่มเข้าคราส 16นาฬิกา2นาที1วินาทีคราสลึกสุด17นาฬิกา2นาที24 วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา56นาที28วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบัง 25.3 % อุตรดิตถ์ เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา02นาที05 วินาทีคราสลึก สุด 17นาฬิกา1 นาที58 วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา55นาที25 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 22.8% พิษณุโลก เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา0 นาที8วินาทีคราสลึก สุด 17นาฬิกา1 นาที36วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา56นาที28 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 24.9% อุดรธานีเริ่มเข้าคราส16 นาฬิกา0นาที58 วินาทีคราสลึก สุด 17 นาฬิกา2 นาที12วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา56นาที56 วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบัง 26.6 % นครสวรรค์เริ่มเข้าคราส15 นาฬิกา57 นาที30 วินาทีคราสลึก สุด 17 นาฬิกา00นาที58 วินาทคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา57นาที24 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 2725 % นครราชสีมา เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา55 นาที48 วินาทีคราสลึก สุด 17 นาฬิกา00 นาที54 วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา58 นาที38 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 31.9% อุบลราชธานีเริ่มเข้าคราส15 นาฬิกา56 นาที16วินาทีคราสลึก สุด 17 นาฬิกา01นาที17 วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา55นาที48วินาทีดวง อาทิตย์ถูกบัง 34.7% ชลบุรี เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา52นาที19วินาทีคราสลึก สุด 16 นาฬิกา59 นาที45 วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา59 นาที13 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 34.6 % สุราษฎร์ธานี เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา42นาที45วินาทีคราสลึก สุด 16 นาฬิกา56 นาที07 วินาทีคราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา59 นาที59วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 43.6 % ภูเก็ต เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา42 นาที45 วินาทีคราสลึก สุด 16 นาฬิกา56นาที07 วินาทีคราสสิ้นสุด 17นาฬิกา59 นาที59วินาทีดวง อาทิตย์ถูกบัง 43.6% สงขลา เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา39นาที12วินาทีคราสลึก สุด 16นาฬิกา54 นาที44 วินาทีคราสสิ้นสุด 18นาฬิกา00 นาที11 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง5028 % ปัตตานี เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา38นาที54 วินาทีคราสลึก สุด 16 นาฬิกา54นาที37 วินาทีคราสสิ้นสุด 18 นาฬิกา00 นาที14 วินาทีดวง อาทิตย์ ถูกบัง 52.7 % ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มเข้า คราส 15นาฬิกา52 นาที56 วินาทีคราสลึกสุด 16 นาฬิกา59 นาที51วินาทีคราสสิ้น สุด 17 นาฬิกา59นาที05วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบังไป 33.94 % หอดูดาวบัณฑิตจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มเข้าคราส 15นาฬิกา 52นาที46 วินาทีคราสลึกสุด 16 นาฬิกา59นาที50วินาทีคราสสิ้น สุด 17 นาฬิกา59 นาที11 วินาทีดวงอาทิตย์ ถูกบัง34.40 %
Advertisement Replay Ad
แม่เด็กทารกขอบคุณ 2 สาว เผยชีวิตยังไม่สุขหวั่นอดีตแฟนตามราวี

แม่เด็กทารกขอบคุณ 2 สาว เผยชีวิตยังไม่สุขหวั่นอดีตแฟนตามราวี

การก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่าร้อยละ 95

การก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่าร้อยละ 95

แม่ชียัน ยังไม่ขายบ้านโบราณ แต่ถ้าใครซื้อ 300 ล้าน ก็พร้อมปล่อย

แม่ชียัน ยังไม่ขายบ้านโบราณ แต่ถ้าใครซื้อ 300 ล้าน ก็พร้อมปล่อย

เวทนา! เด็กสาววิ่งหนีตัวสั่นอ้างถูกหลอกมาขาย เจอแท็กซี่ใจดีช่วย

เวทนา! เด็กสาววิ่งหนีตัวสั่นอ้างถูกหลอกมาขาย เจอแท็กซี่ใจดีช่วย

หนุ่มต่อย รปภ.คอนโด รู้สึกผิด ร่ำไห้ขอโทษอ้างเป็นโปรดิวเซอร์

หนุ่มต่อย รปภ.คอนโด รู้สึกผิด ร่ำไห้ขอโทษอ้างเป็นโปรดิวเซอร์

คุณป้าวัย 66 กราบพระบรมศพ 89 ครั้ง สุดตื้นตันได้ทำตามความตั้งใจ

คุณป้าวัย 66 กราบพระบรมศพ 89 ครั้ง สุดตื้นตันได้ทำตามความตั้งใจ

หนุ่มปัตตานีขอเดินวิ่งไปสักการะพระบรมศพ ถึงแม้จะไม่ทัน

หนุ่มปัตตานีขอเดินวิ่งไปสักการะพระบรมศพ ถึงแม้จะไม่ทัน

แท็กซี่ ปะทะ อูเบอร์ เปิดศึกต่อยกลางลานจอดรถห้างดังพัทยา

แท็กซี่ ปะทะ อูเบอร์ เปิดศึกต่อยกลางลานจอดรถห้างดังพัทยา

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์