มาร์คขยายวงเงินหมื่นล้านให้นร.-น.ศ.กู้ยืมเรียน ปลัดศธ.ชงเรียนฟรีให้เสมา1อนุมัติก่อนเข้าสภา

มาร์คขยายวงเงินหมื่นล้านให้นร.-น.ศ.กู้ยืมเรียน ปลัดศธ.ชงเรียนฟรีให้เสมา1อนุมัติก่อนเข้าสภา

ขยายวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกหมื่นล้าน มาร์ค สั่ง จุรินทร์ เร่งพิจารณา ปลัด ศธ.ชงแนวปฏิบัติเรียนฟรีให้ รมต.อนุมัติ ก่อนนำเข้าสภา 28 ม.ค. ยันจัดสรรให้เต็มที่ ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน ให้ลงทะเบียนขอ พร้อมรณรงค์ให้คนรวยไม่ใช้สิทธิ นำงบฯที่เหลือช่วยเด็กยากจน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เอ็นบีที และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม ว่ามีการสอบถามเรื่องการเรียนฟรีว่าจะได้อะไรบ้าง จึงขอขยายความว่าจะดำเนินการในส่วนของอนุบาลถึงมัธยมปลาย หรือ ปวช. โดยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น และจะมีเครื่องแบบนักเรียนให้คนละ 2 ชุด ซึ่งจะดำเนินการจัดหาและดำเนินนการตรงนี้ให้เสร็จก่อนเปิดเทอม

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ได้รับร้องเรียนปัญหาเรื่องทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งมี 2 ปัญหาคือ เงินของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีอยู่ 2 กองทุนในขณะนี้ ยังมีเสียงมาว่ายังไม่ได้รับเงินตัวนี้ ได้รับอนุมัติไปแล้วแต่ว่าเงินยังไม่โอนไป ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดในเรื่องของการบริหารจัดการแล้ว อีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้คนที่ไม่เคยกู้ยืม ต้องการกู้ยืมจากกองทุนเพื่อการศึกษา แต่มีปัญหาทางคือ วิธีปฏิบัติเดิมจะให้เฉพาะผู้ที่เคยกู้ยืม แต่คนที่ไม่ได้กู้ยืมในตอนต้นๆ มักจะมีปัญหา คือไม่สามารถที่จะหาเงินกองทุนกู้ยืมได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าขณะนี้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา น่าจะเหลือเพื่อให้ใช้กู้ยืมได้อีกประมาณ 10,000 ล้านบาท จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาดูว่าจะเปิดโอกาศให้นักเรียน นักศึกษาที่กู้ยืมเป็นรายใหม่ ได้กู้ยืมหรือไม่

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ว่า ในที่ประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ได้จัดทำรายละเอียดเพื่อเตรียมชี้แจงเรื่องเรียนฟรี 15 ปี ที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 28 มกราคมนี้ โดยคณะทำงานได้ทำความชัดเจนที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนว่ามีพื้นฐานการคิดอย่างไร อาทิ ค่าเล่าเรียน จัดสรรอย่างไร, ค่าตำราเรียน จัดสรรอย่างไร ให้เลยหรือให้ยืมเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน มีการกำหนดรายการพื้นฐาน ได้แก่ สมุดแบบฝึกหัด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น จะจดซื้อและจัดส่งอย่างไร จะจัดสรรเป็นเงินและให้โรงเรียนไปดำเนินการซื้อเอง หรือจะใช้วิธีการใดที่โปร่งใสที่สุด ไม่ซ้ำซ้อน เพราะมีเจตนารมณ์อยากให้ไว้ใช้ตลอดปีการศึกษา ไม่ใช่ให้ต้นปีแล้วปลายปีมาขอใหม่เพราะใช้อย่างทิ้งขว้าง

ส่วนเครื่องแบบนักเรียน เป็นสิทธิที่เด็กทุกคนพึงได้รับ แต่เนื่องจากใช้ราคาของคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นราคามาตรฐานที่ใช้ในการจัดสรร ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด แต่มีคุณภาพมาตรฐาน ขณะที่มีเด็กหลายกลุ่มได้แก่ เด็กในชนบท เด็กในเมือง เด็กในโรงเรียนเอกชน เด็กในโรงเรียนสาธิต ฉะนั้นคิดว่าในส่วนของเด็กในชนบท ราคามาตรฐานของ มอก.ดังกล่าวน่าจะใช้ได้ แต่สำหรับเด็กที่อยู่ในเมือง โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสาธิต อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากชุดนักเรียนเป็นแบบแผนและมีราคาสูงกว่าราคามาตรฐานของ มอก.มาก ดังนั้นอาจจะจัดสรรเป็นเงินแล้วไปเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเอง นายชินภัทรกล่าว

นายชินภัทรกล่าว่า เรื่องเครื่องแบบนักเรียนจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ ขณะเดียวกันจะประสานให้โรงเรียนเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้ปกครองที่มีฐานะร่ำรวยไม่ใช้สิทธิขอเครื่องแบบนักเรียน เพื่อรัฐจะได้ประหยัดงบประมาณและนำเงินดังกล่าวมาช่วยเด็กยากจนและด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น ถือเป็นการสร้างจิตสาธารณะด้วย โดยจะมีการออกใบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนขึ้นบอร์ดยกย่องนักเรียนและผู้ปกครอง และต่อไปในอนาคต ศธ.จะติดตามอย่างใกล้ชิด หากโรงเรียนใด สามารถเชิญชวนให้ผู้ปกครองไม่ใช้สิทธิได้มาก ศธ.ก็จะให้เครดิต เพราะถือว่าสามารถเชิญชวนทำความเข้าใจและรณรงค์ได้ดี นายชินภัทรกล่าว และว่า ส่วนเรื่องบริหารจัดการนั้น คณะทำงานพูดคุยกันว่าจะยืดหยุ่น โดยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น อาจจะให้กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บ หรือในส่วนของเด็กอาชีวะก็อาจจะให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดำเนินการตัดเย็บเองภายใต้งบฯที่ได้รับจัดสรร

นายชินภัทรกล่าวต่อไปว่า ส่วนงบฯพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ผ่านมาจัดสรรให้อยู่แล้ว จะอยู่ในรายการค่ายวิชาการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีละ 1 ครั้ง และบริการไอซีทีสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ถ้าโรงเรียนใดเพิ่มกิจกรรมมากกว่านี้ก็สามารถเก็บเป็นเงินค่ากิจกรรมได้ หรือเรียกว่าอยู่ในค่าบำรุงการศึกษาได้ แต่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนและรายงานชี้แจงต่อเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด้วย ในส่วนของโรงเรียนสาธิตทุกแห่ง ได้มีการขอเงื่อนไขว่าไม่รับงบฯดังกล่าว เพราะไม่เพียงพอการต่อค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเฉพาะในเรื่องดำเนินการทดลองนวัตกรรมทางการศึกษา จึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น จึงไม่ขอรับการสนับสนนุงบฯพัฒนากิจกรรมแต่ขอให้การระดมทรัพยากรผู้ปกครองตามเดิมซึ่งก็เป็นความสมัครใจของผู้ปกครองแต่ต้นที่จัดส่งลูกมาเข้าโรงเรียนประเภทนี้

นายชินภัทรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คณะทำงานได้หารือถึงการจัดพิมพ์ตำราเรียนว่าทำอย่างไรถึงจะมีคุณภาพและทันเวลากับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2551 ซึ่งปีนี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มอบนโยบายให้ใช้กระดาษถนอมสายตามาจัดพิมพ์ เพื่อถนอมสายตาเด็ก ที่สำคัญมีน้ำหนักเบาและเด็กจะได้ไม่ต้องแบกกระเป๋าหนักไปโรงเรียน ทั้งนี้ ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายหนังสือแบบเรียนให้กับโรงเรียนนั้น ศธ.จะยึดราคาปกของหนังสือองค์การค้าโดยลดราคาร้อยละ 20 ของราคาปก เป็นหลักในการจัดสรรงบฯให้กับโรงเรียนและโรงเรียนสามารถนำเงินไปหาซื้อหนังสือได้ภายใต้งบฯ ที่ได้รับ ซึ่งสำนักพิมพ์ใดที่จัดพิมพ์ราคาที่สูงกว่างบฯ ดังกล่าว โรงเรียนก็จะไม่สามารถจัดซื้อได้ ส่วนที่ถามว่าจะผูกมัดให้องค์การค้าจัดพิมพ์รายการใดบ้างหรือไม่นั้น ยืนยันว่าการจัดพิมพ์ตำราเรียนยังคงเปิดเสรีให้เอกชนเหมือนเดิม ยกเว้นรายการใดที่องค์การค้ามีลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็ดำเนินการไปตามนั้น

ปีนี้เป็นปีแรกที่ประกาศนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ดังนั้น จะจัดสรรให้อย่างเต็มที่ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน ที่เราจะขอให้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ เนื่องจากมีกลุ่มนักเรียนที่หลากหลาย อีกทั้งจะได้รณรงค์เรื่องจิตสาธารณะด้วย โดยจะนำผลประชุมดังกล่าวเข้าหารือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ในวันที่ 26 มกราคม และมั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันภาคเรียนที่ 1/2552 แน่นอน ขณะนี้ได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานหมดแล้ว รวมถึงการจัดส่งหนังสือแบบเรียนก็ต้องทันตามกำหนดด้วย ทั้งนี้ งบฯจะใช้ทั้งหมด 18,275 ล้านบาท ตามที่กำหนดอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ นายชินภัทรกล่าว

Advertisement Replay Ad
รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์