เฟดประชุม 27-28 ม.ค.คาดอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่อง

เฟดประชุม 27-28 ม.ค.คาดอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม คาดว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงจะมีมติให้ยืนอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ไว้ที่กรอบร้อยละ 0.00-0.25 ตามเดิมในการประชุมรอบแรกของปีในวันที่ 27-28 มกราคม 2552 เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีแนวโน้มประสบกับภาวะถดถอยที่ลึกและยาวนาน พร้อมกันนี้ แม้เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไม่เหลือพื้นที่ให้เฟดดำเนินการผ่อนคลายเพิ่มเติมได้อีกแล้ว แต่เฟดน่าจะยังคงยืนยันในแถลงการณ์หลังการประชุม (FOMC Statement) ว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดการเงินและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯต่อไป

แม้ว่าผลจากการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายผ่านเครื่องมือต่างๆ ของเฟด ได้สะท้อนภาพความสำเร็จออกมาในระดับหนึ่งผ่านการปรับตัวดีขึ้นของภาวะตลาดเงิน แต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะในตลาดแรงงานและภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯซึ่งยังคงปรับตัวลงไปไม่ถึงจุดต่ำสุด ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีโจทย์ที่ท้าทายที่รอการแก้ไขอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการระดมสภาพคล่องของภาคธุรกิจเอกชนที่ยังมีอุปสรรค กลไกการปล่อยสินเชื่อที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ และการยึดทรัพย์จำนองที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น โดยคงต้องอาศัยเวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจและการเงิน

ดังนั้น เฟดคงจะยังมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินเชิงปริมาณไปในแนวทางที่ผ่อนคลายต่อไป (ซึ่งบางมาตรการอาจเป็นสิ่งที่เฟดไม่เคยทำมาก่อนในอดีต อาทิ มาตรการเข้าซื้อตราสารเพื่อการพาณิชย์ และมาตรการเข้าซื้อตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายหรือที่ค้ำประกันโดยหน่วยงานด้านการจำนองที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงความเป็นไปได้ที่เฟดอาจพิจารณาแนวทางการใช้งบดุลโดยเฉพาะการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลสหรัฐฯ) ควบคู่ไปกับการยืนอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดการเงินและประคับประคองเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ขณะที่ ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปก็คือ ประสิทธิผลของนโยบายการเงิน และการดำเนินนโยบายการคลังจากทางการสหรัฐฯผ่านการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายชุด โดยเฉพาะที่กำลังจะถูกผลักดันออกมาโดยทีมเศรษฐกิจของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าจะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัวขึ้นจากภาวะถดถอยได้รวดเร็วและยั่งยืนเพียงใด โดยหากความสำเร็จหรือประสิทธิผลของนโยบายการเงินและการคลังซึ่งจะสะท้อนผ่านการปรับตัวของเครื่องชี้เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า เกิดขึ้นได้ช้า ข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับความจำเป็นที่ทางการสหรัฐฯจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งย่อมตามมาด้วยภาระทางการคลังที่จะถีบตัวสูงขึ้นไปอีกนั้น ในที่สุดแล้วอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอดจนนำมาสู่ภาวะที่ผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกได้อีกระลอกหนึ่ง ประชุม 27-28 มกราคม 2552 ... เฟดคงเดินหน้าอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงจะมีมติให้ยืนอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ไว้ที่กรอบร้อยละ 0.00-0.25 ตามเดิมในการประชุมรอบแรกของปีในวันที่ 27-28 มกราคม 2552 เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีแนวโน้มประสบกับภาวะถดถอยที่ลึกและยาวนาน พร้อมกันนี้ แม้เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไม่เหลือพื้นที่ให้เฟดดำเนินการผ่อนคลายเพิ่มเติมได้อีกแล้ว แต่เฟดน่าจะยังคงยืนยันในแถลงการณ์หลังการประชุม (FOMC Statement) ว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดการเงินและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯต่อไป

แม้ว่าผลจากการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายผ่านเครื่องมือต่างๆ ของเฟด ได้สะท้อนภาพความสำเร็จออกมาในระดับหนึ่งผ่านการปรับตัวดีขึ้นของภาวะตลาดเงิน แต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะในตลาดแรงงานและภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯซึ่งยังคงปรับตัวลงไปไม่ถึงจุดต่ำสุด ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีโจทย์ที่ท้าทายที่รอการแก้ไขอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการระดมสภาพคล่องของภาคธุรกิจเอกชนที่ยังมีอุปสรรค กลไกการปล่อยสินเชื่อที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ และการยึดทรัพย์จำนองที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น โดยคงต้องอาศัยเวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจและการเงิน

ดังนั้น เฟดคงจะยังมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินเชิงปริมาณไปในแนวทางที่ผ่อนคลายต่อไป (ซึ่งบางมาตรการอาจเป็นสิ่งที่เฟดไม่เคยทำมาก่อนในอดีต อาทิ มาตรการเข้าซื้อตราสารเพื่อการพาณิชย์ และมาตรการเข้าซื้อตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายหรือที่ค้ำประกันโดยหน่วยงานด้านการจำนองที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงความเป็นไปได้ที่เฟดอาจพิจารณาแนวทางการใช้งบดุลโดยเฉพาะการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลสหรัฐฯ) ควบคู่ไปกับการยืนอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดการเงินและประคับประคองเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปก็คือ ประสิทธิผลของนโยบายการเงิน และการดำเนินนโยบายการคลังจากทางการสหรัฐฯผ่านการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายชุด โดยเฉพาะที่กำลังจะถูกผลักดันออกมาโดยทีมเศรษฐกิจของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าจะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัวขึ้นจากภาวะถดถอยได้รวดเร็วและยั่งยืนเพียงใด โดยหากความสำเร็จหรือประสิทธิผลของนโยบายการเงินและการคลังซึ่งจะสะท้อนผ่านการปรับตัวของเครื่องชี้เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า เกิดขึ้นได้ช้า ข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับความจำเป็นที่ทางการสหรัฐฯจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งย่อมตามมาด้วยภาระทางการคลังที่จะถีบตัวสูงขึ้นไปอีกนั้น ในที่สุดแล้วอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอดจนนำมาสู่ภาวะที่ผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกได้อีกระลอกหนึ่ง

Advertisement Replay Ad
ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

รวบพ่อแม่ใจโหด ล่ามโซ่ขังลูก 13 คน ไว้ในบ้านสภาพเหมือนตายทั้งเป็น

รวบพ่อแม่ใจโหด ล่ามโซ่ขังลูก 13 คน ไว้ในบ้านสภาพเหมือนตายทั้งเป็น

ก้อย รัชวิน อัปเดตชีวิต ตอบข้อสงสัยแพลนวิวาห์ ตูน บอดี้สแลม

ก้อย รัชวิน อัปเดตชีวิต ตอบข้อสงสัยแพลนวิวาห์ ตูน บอดี้สแลม

ผอ.โรงพยาบาลโร่แจง ดราม่าเครื่องซักผ้าเสีย ผ่าตัดคลอดไม่ได้

ผอ.โรงพยาบาลโร่แจง ดราม่าเครื่องซักผ้าเสีย ผ่าตัดคลอดไม่ได้

ออกหมายจับ 8 ผู้ต้องหาค้ากามวิคตอเรีย ตร.ปัดขัดแย้งดีเอสไอ

ออกหมายจับ 8 ผู้ต้องหาค้ากามวิคตอเรีย ตร.ปัดขัดแย้งดีเอสไอ

หมองูเกือบตายเพราะงูดุ ทำพลาดท่าโดนงับนิ้วเลือดอาบ

หมองูเกือบตายเพราะงูดุ ทำพลาดท่าโดนงับนิ้วเลือดอาบ

น้องพายุ เท่แต่เด็ก ชมพู่ อารยา จัดเต็มเพราะลูกแม่ต้องเก๋ตลอด

น้องพายุ เท่แต่เด็ก ชมพู่ อารยา จัดเต็มเพราะลูกแม่ต้องเก๋ตลอด

นาทีชีวิต เสือ-สิงโตรุมขย้ำม้าขณะฝึกซ้อมละครสัตว์ที่จีน

นาทีชีวิต เสือ-สิงโตรุมขย้ำม้าขณะฝึกซ้อมละครสัตว์ที่จีน

น้องไบรท์ โพสต์โชว์เอวลอย เผยความเซ็กซี่ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ

น้องไบรท์ โพสต์โชว์เอวลอย เผยความเซ็กซี่ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สำรวจแผงงวดแรกของปี คอหวยส่องเลขวันครู-พุทธศักราช ทำเกลี้ยงแผง

สำรวจแผงงวดแรกของปี คอหวยส่องเลขวันครู-พุทธศักราช ทำเกลี้ยงแผง

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

มาไกลเหลือเกิน ดีเจต้นหอม ลงรูปหน้าออริจินอล คนแห่เดาเป็นเด็กคนไหน

มาไกลเหลือเกิน ดีเจต้นหอม ลงรูปหน้าออริจินอล คนแห่เดาเป็นเด็กคนไหน

ตำรวจบุกรวบผัวเมียแคลิฟอร์เนีย ล่ามโซ่ขังลูกๆ 13 คนไว้ในบ้าน

ตำรวจบุกรวบผัวเมียแคลิฟอร์เนีย ล่ามโซ่ขังลูกๆ 13 คนไว้ในบ้าน

เสี่ยขับเบนซ์มอบตัวแล้ว เล่าอีกมุมกระทืบยามหน้าโรงแรมป่าตอง

เสี่ยขับเบนซ์มอบตัวแล้ว เล่าอีกมุมกระทืบยามหน้าโรงแรมป่าตอง

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

เผยโฉมหน้า อดีตด.ต.ผู้ต้องหาฆ่า "เสี่ยคิม" หนีคดีเปลี่ยนชื่อใหม่

เผยโฉมหน้า อดีตด.ต.ผู้ต้องหาฆ่า "เสี่ยคิม" หนีคดีเปลี่ยนชื่อใหม่

กระหน่ำ 5 นัด ดับคาท่าเรือ แค่เตือนขับรถหวาดเสียว

กระหน่ำ 5 นัด ดับคาท่าเรือ แค่เตือนขับรถหวาดเสียว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์