ตะลึงแค่ 6 เดือน ตรวจพบ จนท.รัฐงาบ-เงินขาดบัญชี 1,200 เรื่องกว่า 3,200 ล้าน-ระดม8หน่วยงานแก้ปัญหา

ตะลึงแค่ 6 เดือน ตรวจพบ จนท.รัฐงาบ-เงินขาดบัญชี 1,200 เรื่องกว่า 3,200 ล้าน-ระดม8หน่วยงานแก้ปัญหา

สำนักปลัดสำนักนายกฯระดม 8 หน่วยงานทั้ง ป.ป.ช.- ปปง. สตง. สัมมนาข้าราชการทั่วประเทศครั้งใหญ่ หลังตรวจสอบพบแค่ช่วง 6 เดือนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต-เงินขาดบัญชีกว่า 1,200 เรื่อง เป็นเงินกว่า 3,200 ล้านบาท สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.)ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคมว่า ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2552 สำนักผู้ตรวจราชการ สปน.จะจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง กรม จังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง และภาคตะวันออกรวม 25 จังหวัด และผู้สังเกตการณ์ จำนวนประมาณ 300 คนณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารระบุว่า การจัดจัดสัมมนาดังกล่าวเนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 กำหนดให้ สปน.เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัด ติดตามหน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยข้องโดยเคร่งครัด ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ซึ่งจากรายงานผลการดำเนินการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) ผลปรากฏว่า มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามประมาณกว่า 1,200 เรื่อง จำนวนเงินที่เสียหายประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งถือว่า ก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น การที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาเงินขาดบัญชีและการทุจริตประพฤติมิชอบได้นั้น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี/คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ และทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รวมทั้งต้องมีความตระหนัก และระมัดระวังรอบคอบในการกำกับ ดูแล หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส จึงจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายเรื่อง การใช้เงินแผ่นดินและการป้องกันแก้ไขข้อผิดพลาด บทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาและตอบข้อซักถามจากวิทยากรด้วย

Advertisement Replay Ad
อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์