ตะลึงแค่ 6 เดือน ตรวจพบ จนท.รัฐงาบ-เงินขาดบัญชี 1,200 เรื่องกว่า 3,200 ล้าน-ระดม8หน่วยงานแก้ปัญหา

ตะลึงแค่ 6 เดือน ตรวจพบ จนท.รัฐงาบ-เงินขาดบัญชี 1,200 เรื่องกว่า 3,200 ล้าน-ระดม8หน่วยงานแก้ปัญหา

สำนักปลัดสำนักนายกฯระดม 8 หน่วยงานทั้ง ป.ป.ช.- ปปง. สตง. สัมมนาข้าราชการทั่วประเทศครั้งใหญ่ หลังตรวจสอบพบแค่ช่วง 6 เดือนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต-เงินขาดบัญชีกว่า 1,200 เรื่อง เป็นเงินกว่า 3,200 ล้านบาท สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.)ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคมว่า ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2552 สำนักผู้ตรวจราชการ สปน.จะจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง กรม จังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง และภาคตะวันออกรวม 25 จังหวัด และผู้สังเกตการณ์ จำนวนประมาณ 300 คนณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารระบุว่า การจัดจัดสัมมนาดังกล่าวเนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 กำหนดให้ สปน.เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัด ติดตามหน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยข้องโดยเคร่งครัด ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ซึ่งจากรายงานผลการดำเนินการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) ผลปรากฏว่า มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามประมาณกว่า 1,200 เรื่อง จำนวนเงินที่เสียหายประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งถือว่า ก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น การที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาเงินขาดบัญชีและการทุจริตประพฤติมิชอบได้นั้น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี/คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ และทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รวมทั้งต้องมีความตระหนัก และระมัดระวังรอบคอบในการกำกับ ดูแล หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส จึงจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายเรื่อง การใช้เงินแผ่นดินและการป้องกันแก้ไขข้อผิดพลาด บทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาและตอบข้อซักถามจากวิทยากรด้วย

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์