ตะลึงแค่ 6 เดือน ตรวจพบ จนท.รัฐงาบ-เงินขาดบัญชี 1,200 เรื่องกว่า 3,200 ล้าน-ระดม8หน่วยงานแก้ปัญหา

ตะลึงแค่ 6 เดือน ตรวจพบ จนท.รัฐงาบ-เงินขาดบัญชี 1,200 เรื่องกว่า 3,200 ล้าน-ระดม8หน่วยงานแก้ปัญหา

สำนักปลัดสำนักนายกฯระดม 8 หน่วยงานทั้ง ป.ป.ช.- ปปง. สตง. สัมมนาข้าราชการทั่วประเทศครั้งใหญ่ หลังตรวจสอบพบแค่ช่วง 6 เดือนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต-เงินขาดบัญชีกว่า 1,200 เรื่อง เป็นเงินกว่า 3,200 ล้านบาท สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.)ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคมว่า ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2552 สำนักผู้ตรวจราชการ สปน.จะจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง กรม จังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง และภาคตะวันออกรวม 25 จังหวัด และผู้สังเกตการณ์ จำนวนประมาณ 300 คนณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารระบุว่า การจัดจัดสัมมนาดังกล่าวเนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 กำหนดให้ สปน.เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัด ติดตามหน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยข้องโดยเคร่งครัด ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ซึ่งจากรายงานผลการดำเนินการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) ผลปรากฏว่า มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามประมาณกว่า 1,200 เรื่อง จำนวนเงินที่เสียหายประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งถือว่า ก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น การที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาเงินขาดบัญชีและการทุจริตประพฤติมิชอบได้นั้น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี/คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ และทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รวมทั้งต้องมีความตระหนัก และระมัดระวังรอบคอบในการกำกับ ดูแล หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส จึงจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายเรื่อง การใช้เงินแผ่นดินและการป้องกันแก้ไขข้อผิดพลาด บทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาและตอบข้อซักถามจากวิทยากรด้วย

Advertisement Replay Ad
สั่งเด้ง! รองผู้การ 5 เกี่ยวช่วยยิ่งลักษณ์หนี พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

สั่งเด้ง! รองผู้การ 5 เกี่ยวช่วยยิ่งลักษณ์หนี พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

"ศรีวราห์" ปล่อย 3 ตำรวจเอี่ยวพา “ปู” หนี เหตุไม่พบผิดทางอาญา

"ศรีวราห์" ปล่อย 3 ตำรวจเอี่ยวพา “ปู” หนี เหตุไม่พบผิดทางอาญา

"ศรีวราห์" สอบเข้มนายตำรวจโยงพา "ยิ่งลักษณ์" หนี

"ศรีวราห์" สอบเข้มนายตำรวจโยงพา "ยิ่งลักษณ์" หนี

สั่ง 13 แกนนำพันธมิตรฯ ชดใช้ ทอท. 522 ลบ. ฐานปิดสนามบิน

สั่ง 13 แกนนำพันธมิตรฯ ชดใช้ ทอท. 522 ลบ. ฐานปิดสนามบิน

นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี  จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

ตร.สั่งตั้งทีมสืบหา 'ยิ่งลักษณ์' ส่ง กต.ถอนพาสปอร์ต

ตร.สั่งตั้งทีมสืบหา 'ยิ่งลักษณ์' ส่ง กต.ถอนพาสปอร์ต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์