ศธ.ขยายวงเงินกู้เรียน 1หมื่นล้านให้นศ.อีก 1แสนราย ยังไม่สรุปแจกชุดนร.-หนังสือ

ศธ.ขยายวงเงินกู้เรียน 1หมื่นล้านให้นศ.อีก 1แสนราย ยังไม่สรุปแจกชุดนร.-หนังสือ

จุรินทร์ระบุ ศธ.ขยายวงเงินกู้กองทุน กยศ. 1 อีกหมื่นล้าน ให้นิสิต-นศ.ปี 2-4 ที่ยากจนเพิ่มอีก 1 แสนราย เล็งยืดการชำระหนี้จาก 15 ปี เป็น 20 ปี ลั่นเรียนฟรียึดหลักเดิมยังไม่สรุปวิธีแจกชุดนร.-หนังสือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ศธ. เมื่อวันที่ 26 มกราคม เกี่ยวกับการขยายโอกาสในการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มอีก 1 หมื่นล้านบาท ตามนโยบายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ศธ.ต้องการขยายวงเงินกู้ของกองทุน กยศ.อีก 10,000 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2552 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กองทุน กยศ.ปล่อยกู้สำหรับผู้กู้รายใหม่ 26,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินปล่อยกู้สำหรับผู้กู้รายใหม่ทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นอีก 10,000 ล้านบาท จะปล่อยกู้ให้นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2-4 ที่ยากจน รวมทั้ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไม่ได้กู้ยืมในปีแรก และต้องการกู้ยืมเรียนในสาขาวิชาชีพกว่า 400 รหัสวิชา เพื่อจูงใจให้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ ศธ.ตั้งเป้าไว้ คือ สายอาชีพต่อสายสามัญ 50 ต่อ 50 จากเดิม 40 ต่อ 60

ถ้าเป็นนักศึกษาปี 2-4 ที่เคยยื่นความจำนงขอกู้ตอนปี 1 แต่พลาดหวัง จะได้รับการพิจารณาให้กู้เป็นลำดับแรกๆ อย่างไรก็ตาม กยศ.รายงานว่า เวลานี้มีเงินคงเหลือจากรายจ่ายทุกอย่าง 13,000 ล้านบาท ดังนั้น หากนำเงินส่วนนี้มาปล่อยกู้เพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท ยังเหลืออีกหลายพันล้านบาทที่จะประกันเสถียรภาพของกองทุน ซึ่งวงเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ คาดว่าจะปล่อยกู้ให้เด็กยากจน และด้อยโอกาสได้อีก 1 แสนราย ส่วนที่กังวลว่าวงเงินที่เพิ่มขึ้นจะเป็นภาระงบประมาณที่รัฐต้องจัดสรรเพิ่มให้ทุกปีนั้น ยืนยันว่าหากกองทุน กยศ.มีงบประมาณไม่พอ รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้อยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมา กองทุน กยศ.ปล่อยกู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2551 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ สำหรับผู้กู้รายใหม่ 28,000 ล้านบาท แต่ กยศ.ปล่อยกู้เพียง 26,000 ล้านบาทเท่านั้น นายจุรินทร์กล่าว

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.รายงานผลประชุมให้ นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ.รับทราบ และมอบหมายให้หารือถึงความเป็นไปได้ที่จะยืดการชำระหนี้กองทุน กยศ.จาก 15 ปี เป็น 20 ปี หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางานให้ผู้กู้ เพื่อมีเงินชำระหนี้ และแบ่งเบาการชำระหนี้ในแต่ละงวด เนื่องจากปัจจุบันมีบางรายที่ครบชำระหนี้แล้ว แต่ชำระหนี้ไม่ได้เพราะตกงาน ทั้งนี้ ในส่วนของแนวปฏิบัตินั้น หากจำเป็นต้องแก้ไขประกาศ กยศ.หรือต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวนโยบายในการปล่อยกู้กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในปีการศึกษา 2552 เนื่องจากการแก้ไข พ.ร.บ.กยศ.เพื่อหลอมรวมกองทุน กรอ.และ กยศ.เป็นกองทุนเดียวกันยังไม่แล้วเสร็จตามที่มติ ครม.กำหนด นายจุรินทร์กล่าวว่า ยืนยันว่าในปี 2552 ไม่มีกองทุน กรอ.แล้ว การปล่อยกู้ในปี 2552 จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนการแก้ไขกฎหมายนั้น ไม่ใช่ปัญหาในทางปฏิบัติ

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางในการดำเนินโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ หรือเรียนฟรี 15 ปี ว่ายังคงยึดหลักการเดิมในการจัดสรรฟรีให้กับนักเรียนใน 5 รายการ ได้แก่ 1.ค่าเล่าเรียน จัดให้ในรูปเงินอุดหนุนรายหัว 2.ตำราเรียน ได้ข้อสรุปว่า ศธ.จะจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในวงเงิน 80% ของราคาหน้าปกหนังสือขององค์การค้าฯของสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้โรงเรียนเป็นผู้ไปจัดซื้อหนังสือเองตามวงเงินดังกล่าว แต่หากเป็นหนังสือขององค์การค้าฯ ต้องเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาเท่านั้น 3.อุปกรณ์การเรียน เบื้องต้นที่จะจัดสรรให้ ได้แก่ แบบฝึกหัด สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา 4.ชุดนักเรียน ระดับประถม และมัธยมศึกษา จะได้รับชุดนักเรียน 2 ชุด ส่วนระดับอาชีวศึกษาจะได้รับชุดนักศึกษา 1 ชุด และชุดฝึกปฏิบัติ 1 ชุด และ 5.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กำหนดกิจกรรมที่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อปี ได้แก่ ค่ายวิชาการ/ค่ายคุณธรรม, การจัดทัศนศึกษา/การเรียนนอกสถานที่, การจัดชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมด้านไอซีที/คอมพิวเตอร์ 1 ชั่วโมงต่อคนต่อสัปดาห์

สำหรับวิธีการจัดหาอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียนนั้น ที่ประชุมเสนอหลากหลายแนวทาง อาทิ ให้ผู้ปกครอง หรือโรงเรียนจัดซื้อเอง จัดทำเป็นคูปอง ฯลฯ แต่เพื่อให้ได้ความเห็นจากทุกฝ่าย ที่ประชุมจึงสรุปให้ประชาพิจารณ์เพื่อระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 30 มกราคมนี้ เวลา 11.00 น. โดยผมจะเข้าร่วมรับฟังด้วยตนเอง ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ คือ ประหยัดงบประมาณ โปร่งใส และเกิดปัญหาในทางปฏิบัติน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในการประชาพิจารณ์ดังกล่าว จะระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการจูงใจให้ผู้ปกครองที่มีฐานะพร้อมใจกันสละสิทธิ์ และจะหาแนวทางที่จะตอบแทนการสละสิทธิ์ดังกล่าวด้วย นายจุรินทร์กล่าว

นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ.กล่าวว่า หากนายจุรินทร์ต้องการให้กองทุน กยศ.นำงบประมาณ 10,000 ล้านบาท มาใช้จริง ก็ทำได้ เพราะกองทุน กยศ.เป็นหน่วยปฏิบัติ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้น แต่ต้องยอมรับว่าหากนำงบประมาณดังกล่าวมาใช้จริงๆ จะทำให้กองทุน กยศ.ขาดเสถียรภาพ เกิดความสั่นคลอน และหมดสภาพคล่องได้ ทั้งนี้ แม้ว่า กยศ.อยากช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ กยศ.ยืนยันว่าวงเงินที่จะนำมาใช้ได้จริง และไม่ทำให้ กยศ.ได้รับผลกระทบอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท

Advertisement Replay Ad
ผบ.สส.ชี้เป็นสิทธิของพ่อแม่ "น้องเมย" ที่จะยื่นฟ้องศาล

ผบ.สส.ชี้เป็นสิทธิของพ่อแม่ "น้องเมย" ที่จะยื่นฟ้องศาล

ประวิตรปัดทหารตั้งพรรคการเมือง โยน ผบ.ทสส.ตอบปม น้องเมย

ประวิตรปัดทหารตั้งพรรคการเมือง โยน ผบ.ทสส.ตอบปม น้องเมย

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์