ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ยนตรกิจคอร์ปอเรชั่น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 08.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2552 ในการนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.42 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิต แก่ผู้บริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ภาค 9 และภาค 10 ประจำปี 2549 - 2550 ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงติดตามผลงานการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา - สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การปรับปรุงบำรุงดิน ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ การปลูกป่า เช่น การปลูกหวาย มะรุมอินเดียเชิงพาณิชย์ พืชผักเมืองหนาว สตรอเบอรี่ พลับ มะคาเดเมีย ทับทิม มะเดื่อฝรั่ง ตามแนวขั้นบันได การทำนาขั้นบันได การปลูกกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอ เป็นต้น เวลา 16.10 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) บ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าดอยคำ และอาคารสุขศาลา ซึ่งเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งยังเป็นห้องปฐมพยาบาลของพนักงานโรงงานหลวง และราษฎรในพื้นที่ด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีการจัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ การฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และมาตรการเตือนภัย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ เช่น ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ำหลาก ดินถล่มบริเวณพื้นลาดเชิงเขา การวางกระสอบมีปีกบริเวณทางลาดดิน ปรับแต่งลำห้วยและเสริมความแข็งแรงของตลิ่งเพื่อแก้ปัญหาดินถล่ม การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของประเทศตามพระราชดำริ ไว้ใช้ในโครงการหลวง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนฯ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพยุวเกษตรในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพาะชำกล้วยไม้ ไม้ประดับ เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร และปลา เพาะเห็ด ผลิตปุ๋ยหมัก และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนและครอบครัวสมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์