ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ยนตรกิจคอร์ปอเรชั่น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 08.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2552 ในการนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.42 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิต แก่ผู้บริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ภาค 9 และภาค 10 ประจำปี 2549 - 2550 ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงติดตามผลงานการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา - สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การปรับปรุงบำรุงดิน ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ การปลูกป่า เช่น การปลูกหวาย มะรุมอินเดียเชิงพาณิชย์ พืชผักเมืองหนาว สตรอเบอรี่ พลับ มะคาเดเมีย ทับทิม มะเดื่อฝรั่ง ตามแนวขั้นบันได การทำนาขั้นบันได การปลูกกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอ เป็นต้น เวลา 16.10 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) บ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าดอยคำ และอาคารสุขศาลา ซึ่งเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งยังเป็นห้องปฐมพยาบาลของพนักงานโรงงานหลวง และราษฎรในพื้นที่ด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีการจัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ การฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และมาตรการเตือนภัย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ เช่น ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ำหลาก ดินถล่มบริเวณพื้นลาดเชิงเขา การวางกระสอบมีปีกบริเวณทางลาดดิน ปรับแต่งลำห้วยและเสริมความแข็งแรงของตลิ่งเพื่อแก้ปัญหาดินถล่ม การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของประเทศตามพระราชดำริ ไว้ใช้ในโครงการหลวง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนฯ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพยุวเกษตรในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพาะชำกล้วยไม้ ไม้ประดับ เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร และปลา เพาะเห็ด ผลิตปุ๋ยหมัก และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนและครอบครัวสมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทช.เพิ่มปอดให้คนเมือง เปิดตัวป่าชายเลนกลางเมืองระยอง

ทช.เพิ่มปอดให้คนเมือง เปิดตัวป่าชายเลนกลางเมืองระยอง

เก็บตกแฟชั่นโชว์ผมสุดว้าว! ในงาน The Afternoon of Absolute Creation

เก็บตกแฟชั่นโชว์ผมสุดว้าว! ในงาน The Afternoon of Absolute Creation

หนุ่มโพสต์วอนสาวเก็บกระเป๋าในห้างได้ ส่งคืนจะมีรางวัลให้

หนุ่มโพสต์วอนสาวเก็บกระเป๋าในห้างได้ ส่งคืนจะมีรางวัลให้

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์