ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการบริหารราชการแผ่นดิน เวลา 15.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค รวม 310 ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดหู ทดสอบการ ได้ยิน สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานที่ให้บริการด้านสายตาและด้านหู ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย (พ.ศ.2502 - 2552) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ มหาบัณฑิต บัณฑิต และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภท สมอล-ไซส์ โรบอต ลีก (Small-Size Robot League) จากการแข่งขันรถยนต์เตะฟุตบอล เวิร์ลด์ โรโบ คัพ 2008 (World Robo Cup 2008) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2551 ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ คอนเทสต์ 2008 (International Design Contest 2008) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 19 กรกฏาคม 2551 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ต่อจากนั้น พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมสร้างสุขภาพด้วยนวัตกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันนนทรีโบลิ่งการกุศล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ดังนี้ 1.นายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ดี.โปรเจ็ค จำกัด และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดมหกรรมคอนเสิร์ต รอยยิ้มเพื่อพ่อ ร็อค ฟอร์ เดอะ คิง (ROCK FOR THE KING) 2. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน - นางมาลินี พุดยาภรณ์ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย นำสมาชิกมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายพีรพงษ์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ นำคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาและผู้ช่วยการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา - นายทวี ทิพย์ประเสริฐ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพิณ และแผ่นซีดีบันทึกเสียงการบรรเลงพิณ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย - นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ ประธานฝ่ายพัฒนาเด็กพิเศษ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 18 ธันวาคม 2551 - นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียงพอ อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2551 ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประธานองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา 16.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายโมฮัมเหม็ด อัชราฟ เอลโคลี (Mr. Mohammed Ashraf Elkholy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ และสิ่งของจาก นายซาฮี อาวาส (Mr.Zahi Hawass) นายกสภาสูงสุดทางโบราณคดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ - นายจาง จิ่วหวัน (H.E. Mr.Zhang Jiuhuan) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชน จีน และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมคณะกรรมการการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำทันตแพทย์หญิงสุภาพร สุทธมนัสวงษ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมจัดฟัน (Oral Biology and Certificate in Orthodontics) ณ มหาวิทยาลัยมินนิซตา (Minnesota University) และทันตแพทย์หญิง สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2543 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology) ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard School of Dental Medicine) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.58 น. พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรี สมิทธ มะกรสาร ท.ช.,ท.ม. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิริรนทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

เปิดใจหนุ่มบิ๊กไบค์ใจหล่อ ช่วยลูกแมวตัวน้อยกลางสะพาน

เปิดใจหนุ่มบิ๊กไบค์ใจหล่อ ช่วยลูกแมวตัวน้อยกลางสะพาน

ชื่นชม 2 ตำรวจสายตรวจ วิ่งไม่คิดชีวิตช่วยคนหมดสติกลางถนน

ชื่นชม 2 ตำรวจสายตรวจ วิ่งไม่คิดชีวิตช่วยคนหมดสติกลางถนน

กทม.แจงดราม่าย้ายต้นไม้ขวางสะพานลอย ยันไม่ได้ตัดทิ้ง

กทม.แจงดราม่าย้ายต้นไม้ขวางสะพานลอย ยันไม่ได้ตัดทิ้ง

#กรุงเทพฯ ไม่จำเป็นต้องท่วม เสียงสะท้อนจุดยืนของดวงฤทธิ์ บุนนาค

#กรุงเทพฯ ไม่จำเป็นต้องท่วม เสียงสะท้อนจุดยืนของดวงฤทธิ์ บุนนาค

รวมบริการฟรี ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

รวมบริการฟรี ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ก.คมนาคมเปิด Infographic การเดินทางทุกช่องทางช่วงพระราชพิธีฯ ให้ประชาชนเข้าใจง่าย

ก.คมนาคมเปิด Infographic การเดินทางทุกช่องทางช่วงพระราชพิธีฯ ให้ประชาชนเข้าใจง่าย

การถ่ายทอดสดการแสดงมหรสพสมโภชในคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2560

การถ่ายทอดสดการแสดงมหรสพสมโภชในคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2560

จับตาน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนป่าสักฯ รัฐให้ความมั่นใจจัดการได้

จับตาน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนป่าสักฯ รัฐให้ความมั่นใจจัดการได้

เฟซบุ๊กแถลงยัน “มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” ไม่มีแผนมาไทย

เฟซบุ๊กแถลงยัน “มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” ไม่มีแผนมาไทย

โก่งราคา “ดอกดาวเรือง” จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

โก่งราคา “ดอกดาวเรือง” จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์