ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการบริหารราชการแผ่นดิน เวลา 15.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค รวม 310 ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดหู ทดสอบการ ได้ยิน สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานที่ให้บริการด้านสายตาและด้านหู ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย (พ.ศ.2502 - 2552) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ มหาบัณฑิต บัณฑิต และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภท สมอล-ไซส์ โรบอต ลีก (Small-Size Robot League) จากการแข่งขันรถยนต์เตะฟุตบอล เวิร์ลด์ โรโบ คัพ 2008 (World Robo Cup 2008) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2551 ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ คอนเทสต์ 2008 (International Design Contest 2008) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 19 กรกฏาคม 2551 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ต่อจากนั้น พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมสร้างสุขภาพด้วยนวัตกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันนนทรีโบลิ่งการกุศล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ดังนี้ 1.นายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ดี.โปรเจ็ค จำกัด และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดมหกรรมคอนเสิร์ต รอยยิ้มเพื่อพ่อ ร็อค ฟอร์ เดอะ คิง (ROCK FOR THE KING) 2. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน - นางมาลินี พุดยาภรณ์ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย นำสมาชิกมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายพีรพงษ์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ นำคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาและผู้ช่วยการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา - นายทวี ทิพย์ประเสริฐ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพิณ และแผ่นซีดีบันทึกเสียงการบรรเลงพิณ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย - นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ ประธานฝ่ายพัฒนาเด็กพิเศษ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 18 ธันวาคม 2551 - นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียงพอ อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2551 ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประธานองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา 16.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายโมฮัมเหม็ด อัชราฟ เอลโคลี (Mr. Mohammed Ashraf Elkholy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ และสิ่งของจาก นายซาฮี อาวาส (Mr.Zahi Hawass) นายกสภาสูงสุดทางโบราณคดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ - นายจาง จิ่วหวัน (H.E. Mr.Zhang Jiuhuan) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชน จีน และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมคณะกรรมการการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำทันตแพทย์หญิงสุภาพร สุทธมนัสวงษ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมจัดฟัน (Oral Biology and Certificate in Orthodontics) ณ มหาวิทยาลัยมินนิซตา (Minnesota University) และทันตแพทย์หญิง สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2543 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology) ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard School of Dental Medicine) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.58 น. พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรี สมิทธ มะกรสาร ท.ช.,ท.ม. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิริรนทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์