บิ๊กบอสโตชิบา ชี้กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ ''สร้างความเชื่อมั่นจากภายใน''

บิ๊กบอสโตชิบา ชี้กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ ''สร้างความเชื่อมั่นจากภายใน''

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่สงบนิ่งนัก ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจ และชะลอการใช้จ่ายต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ ยังผลสืบเนื่องถึงภาพรวมธุรกิจ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งประเภทสินค้าในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ผู้ประกอบการทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องหากลวิธีในการรองรับวิกฤติที่เกิดขึ้น ล่าสุด ฐานเศรษฐกิจ มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับ ฮิเดโนริ มัตสุอิ ประธานบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์การทำตลาด และเป้ายอดขายรอบบัญชีปี 2551 (เมษายน 2551-มีนาคม 2552)

+ แนวทางฝ่าฟันวิกฤติ

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการเตรียมพร้อมสู้วิกฤติเศรษฐกิจในปีนี้ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด นอกเหนือไปจากการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ คือการที่จะต้องระดมสมอง และความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน และประคับประคองให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป ความมั่นใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจากภายในองค์กร โดยเฉพาะพนักงาน และผู้บริหารต้องเริ่มลงมือทำ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องมีกิจกรรมสร้างขวัญ และกำลังใจ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และหนทางใหม่

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลชุดใหม่ รวมถึงนโยบายให้ความสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการนำเสนอออกมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากบริษัทมองว่า ธุรกิจจะถูกขับเคลื่อนให้เดินหน้าต่อไปนั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งออก และการใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศในที่สุด

+กลยุทธ์ดำเนินธุรกิจปี 2552

บริษัทได้วางแผนในเรื่องของนโยบายประจำปี 2552 เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงชะลอตัวอยู่ ณ ขณะนี้ โดยจะชูกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยจะโฟกัสในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ภายใต้เป้าหมายในการสร้างตลาดด้วยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการด้านการตลาดโดยยึดหลัก 5 Green ได้แก่ Green Company, Green Service, Green Products, Green Purchasing และ Green Society และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานยุโรป RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution) โดยจะให้การส่งเสริม และพัฒนาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายให้มีความแข็งแกร่งขึ้น ด้วยกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยน (Change Management) โดยโฟกัสยอดขายที่มาธุรกิจเชิง B2B (Business-to-Business) มากขึ้น เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาสัดส่วนยอดขายที่มาจากธุรกิจเชิง B2B มีเพียง 5% โดยตั้งเป้าที่จะขยายอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 10% ภายใน 2-3 ปีนี้

และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือบริษัทจะฉลองครบรอบ 40 ปี ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ด้วยสัดส่วนเฉลี่ย 40% ตามด้วยการศึกษา 30% และศิลปะ 30% พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว โดราเอมอน เป็นสัญลักษณ์ของการโฆษณาสินค้าของบริษัท โดยกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลต์สำคัญอย่าง กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อาทิ พิธีปล่อยช้างสู่ป่า คืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 2 เชือก ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จังหวัดลำปาง

+ ผลิตภัณฑ์ใหม่

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้พร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด ซึ่งจะทำให้โครงสร้างตลาดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม โดยจะไม่แข่งกันเพียงแค่เรื่องของราคา หรือการมุ่งเน้นในส่วนของเทคโนโลยีเท่านั้น ในปี 2552 บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกหมวดผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

ส่วนของผลิตภัณฑ์หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เอชเอ) บริษัทมีแผนเปิดตัวตู้เย็น 1 ประตู รุ่น Prestige Style ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของสีสันที่สวยงาม และการออกแบบที่ทันสมัย โดยสินค้ารุ่นดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลต์สำหรับหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนปีนี้ บริษัทจะสื่อสารถึงผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ อาทิ หนังโฆษณาทางสื่อทีวี (TVC) จะเริ่มออกอากาศปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จนถึงเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นฤดูการขายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ในฐานะผู้นำตลาด บริษัทยังนำเสนอตู้เย็น 2 ประตูขนาดใหม่ 18.7 คิว รุ่น Glass ภายใต้เป้าหมายการรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดตู้เย็นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยส่วนแบ่งตลาด 21% จากมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านยูนิต

ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า บริษัทจะมีการนำเสนอเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ SDD-Inverter (Super Direct Drive) ขนาด 14 กิโลกรัม โดยจุดขายอยู่ที่เรื่องของเทคโนโลยีการซักล้าง และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง 35% ซึ่งขณะนี้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 9% จากมูลค่าตลาดรวม 1 ล้านยูนิต อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องซักผ้า และตู้เย็นนับว่าเป็นสินค้าเรือธงของบริษัทที่จะเป็นแรงกระตุ้นยอดขายปีนี้

ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชิ้นเล็ก (ดีเอชเอ) บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์หมวดดังกล่าว มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 20% และสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ รุ่น ปิโกเด และเตาอบไมโครเวฟ รุ่น แคลอลิเออร์ ด้านผลิตภัณฑ์หมวดภาพ และเสียง (เอวี) จะให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับดิสเพลย์แสดงสินค้า เพื่อให้ดึงดูดลูกค้ามากขึ้น พร้อมนำเสนอโซลูชัน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้า แทนที่ของการเล่นสงครามราคาดังเช่นที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ บริษัทจะมีการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์หมวดดังกล่าวของบริษัทมากขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์หมวดภาพ และเสียง ปีนี้จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มแอลซีดี ทีวี Regza หลายซีรีส์ออกวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสินค้าใหม่อย่างเครื่องเล่นดีวีดี 2 รุ่น ได้แก่ SD K690 และ XD E500 ซึ่งถือเป็นการนำเข้ามาทำตลาดเป็นครั้งแรกของบริษัท

+เป้ายอดขายรอบปีบัญชี 2551

ที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตในส่วนของยอดขายช่วง 6 เดือนแรกของรอบบัญชีปี 2551 (ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2551) เฉลี่ย 20% โดยช่วงเดือนตุลาคม -ธันวาคม บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายมากกว่า 4% โดยบริษัทประมาณการว่าจะสามารถปิดตัวเลขยอดขายในเดือนมีนาคม 2552 ที่ 5,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 14% หากเทียบกับยอดขายรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สวนทางกับตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยภาพรวมที่มีอัตราการเติบโตประมาณ 5-8% ซึ่งสัดส่วนรายได้จะแบ่งออกเป็น สินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เอชเอ) 60%, สินค้าหมวดภาพ และเสียง (เอวี) 10% และสินค้าหมวดคอมพิวเตอร์ 30%

อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายรอบบัญชีปี 2552 ไว้ที่ 10% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตั้งไว้ต่ำกว่ารอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลในเรื่องการใช้จ่าย ส่งผลให้กำลังซื้อในตลาดลดลง แต่ในทางกลับกัน หากไม่มีประเทศสามารถดำเนินต่อไปโดยไร้ซึ่งปัญหาเชิงลบจากด้านต่างๆ กำลังซื้อผู้บริโภคจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเดือนเมษายนนี้

Advertisement Replay Ad
นานๆ จะออกงานด้วยกัน เต้ย จรินทร์พร กับ อิก อชิระ น้องชายที่หน้าเหมือนกันเป๊ะ

นานๆ จะออกงานด้วยกัน เต้ย จรินทร์พร กับ อิก อชิระ น้องชายที่หน้าเหมือนกันเป๊ะ

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

ลาล่า อาร์สยาม ขับรถตามจีพีเอสแล้วหลงทาง เกือบถูกชาวบ้านยิงตาย

ลาล่า อาร์สยาม ขับรถตามจีพีเอสแล้วหลงทาง เกือบถูกชาวบ้านยิงตาย

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

สงกรานต์ โอด ขาเดี้ยงเพราะมีคนแช่ง แถมเจอหมอพันเข่าแบบเล่นใหญ่

สงกรานต์ โอด ขาเดี้ยงเพราะมีคนแช่ง แถมเจอหมอพันเข่าแบบเล่นใหญ่

รวบเพื่อนบ้านโหดฆ่าหนุ่มเลี้ยงวัว อ้างพูดขัดหูจนชกต่อยกัน ก่อนใช้มีดกระหน่ำแทง

รวบเพื่อนบ้านโหดฆ่าหนุ่มเลี้ยงวัว อ้างพูดขัดหูจนชกต่อยกัน ก่อนใช้มีดกระหน่ำแทง

เปิดแชท 'เจ ชนาธิป' พูดถึง 'เมย์' เป็นครั้งสุดท้าย

เปิดแชท 'เจ ชนาธิป' พูดถึง 'เมย์' เป็นครั้งสุดท้าย

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

นิว จิ๋ว คู่เพื่อนซี้ไซส์มินิ ชวนกันอวดความแซ่บเบาๆ ที่ภูเก็ต

นิว จิ๋ว คู่เพื่อนซี้ไซส์มินิ ชวนกันอวดความแซ่บเบาๆ ที่ภูเก็ต

สืบจากศพ พบศพถูกฆ่าเผานั่งยาง มีรอยสักที่น่องขวา

สืบจากศพ พบศพถูกฆ่าเผานั่งยาง มีรอยสักที่น่องขวา

ขอเข้ากล้องด้วยคน สะพรึงเบาๆ เมื่อเหล่าสิงโตทะเลอยากเล่นกับช่างภาพ

ขอเข้ากล้องด้วยคน สะพรึงเบาๆ เมื่อเหล่าสิงโตทะเลอยากเล่นกับช่างภาพ

พลอย ชิดจันทร์ โพสต์ให้ดูความซนของลูกชาย แคปชั่นแอบกลัวดราม่า

พลอย ชิดจันทร์ โพสต์ให้ดูความซนของลูกชาย แคปชั่นแอบกลัวดราม่า

น้องมะลิ ขอถ่ายรูปคู่กับ พ่อปอ ท่าโพสแต่ละท่าช่างน่าเอ็นดู

น้องมะลิ ขอถ่ายรูปคู่กับ พ่อปอ ท่าโพสแต่ละท่าช่างน่าเอ็นดู

ไม่รอด ออกหมายจับนายทุนใหญ่ วิคตอเรียซีเคร็ท 12 ข้อหา

ไม่รอด ออกหมายจับนายทุนใหญ่ วิคตอเรียซีเคร็ท 12 ข้อหา

หลวงพ่อเพี้ยน หลังมรณภาพ 64 วัน สรีระสังขารไม่เน่าเปื่อย

หลวงพ่อเพี้ยน หลังมรณภาพ 64 วัน สรีระสังขารไม่เน่าเปื่อย

พ่อแม่มะกันล่ามโซ่ทรมานลูก 13 คน กินข้าววันละมื้อ-อาบน้ำปีละครั้ง

พ่อแม่มะกันล่ามโซ่ทรมานลูก 13 คน กินข้าววันละมื้อ-อาบน้ำปีละครั้ง

สุดเศร้า ผอ.โรงเรียนขับรถไปงานแต่งลูกชาย แหกโค้งตกแม่น้ำดับ

สุดเศร้า ผอ.โรงเรียนขับรถไปงานแต่งลูกชาย แหกโค้งตกแม่น้ำดับ

เพชรา เชาวราษฎร์ ฉลองวันเกิดอายุ 75 ปี นางเอกสวยอมตะตลอดกาล

เพชรา เชาวราษฎร์ ฉลองวันเกิดอายุ 75 ปี นางเอกสวยอมตะตลอดกาล

โบ ชญาดา เปิดใจหลังรอดตาย อุ้มหลานชายโดดหนีไฟไหม้รถตู้

โบ ชญาดา เปิดใจหลังรอดตาย อุ้มหลานชายโดดหนีไฟไหม้รถตู้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์