ลดเงินสมทบ2.5%สะดุดบอร์ด สปส.สั่งทบทวน

ลดเงินสมทบ2.5%สะดุดบอร์ด สปส.สั่งทบทวน

ลดเงินสมทบ2.5%สะดุดบอร์ด สปส.สั่งทบทวน

นายจ้าง-ลูกจ้าง เศร้า ลดเงินสมทบ 2.5% สะดุด บอร์ด สปส. สั่ง สปส. รื้อใหม่ เผยยกเลิกควักเงินพันล้านซื้อข้าวสารแจกลูกจ้าง 9 ล้านแล้ว หลัง  ไพฑูรย์  ไม่เอาด้วย

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่สำนักงานประกันสังคม( สปส.) นายปั้น วรรณวินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด สปส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ( 27 ม.ค.) ที่ประชุมบอร์ด สปส.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกนำเงินกองทุนประกันสังคมจำนวน 1 พันล้านบาทซื้อข้าวสารแจกผู้ประกันตนจำนวน 9 .3 ล้านคนคนละ 1 ถุงหรือ 5 กิโลกรัม ในโครงการบรรเทาความเดือนร้อนในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ บอร์ด สปส.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมาหลังจากที่เสนอไปให้นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน พิจารณาแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการเห็นชอบและนายไพฑูรย์ สั่งกลับมาให้บอร์ด สปส.พิจารณายกเลิก ทั้งนี้ถือว่าไม่เสียหาย ไม่ได้กดดันอะไรเนื่องจาก บอร์ด สปส.ทำงานในลักษณะพิจารณาเสนอแนะโครงการต่างๆแต่การเห็นชอบดำเนินการหรือไม่นั้นอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายปั้น กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการลดเงินสมทบให้กับนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 2.5% บอร์ด สปส.มีมติชัดเจนและนายไพฑูรย์ ได้เห็นชอบแล้ว เหลือเพียงการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ซึ่งยืนยันว่าการลดเงินสมทบครั้งนี้กองทุนประกันสังคมไม่เสียหายแต่อย่างไร สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันทั้งกรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ยังคงที่

ส่วนกรณีว่างงานนั้นจะมีการขยายเพิ่มจาก 6 เดือนเป็น 8 เดือน ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการเงินกรณีชราภาพในอนาคตนั้นขอชี้แจงว่าเงินกรณีชราภาพนั้นพิจารณาเป็น 2 กรณี คือเงินบำเหน็จและบำนาญ ซึ่งอาจจะกระทบบ้างต่อกรณีเงินบำเหน็จที่ลูกจ้างจะได้รับกรณีออกจากงานก่อนส่งเงินสมทบครบ 15 ปี แต่กรณีเงินบำนาญชราภาพนั้นจะไม่ส่งผลกระทบเลย

" ตรงนี้หลายคนไม่เข้าใจ เลยอาจจะมีท่าทีโต้แย้งบ้าง แต่อยากบอกให้เข้าใจว่าเราไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเราไม่ทำสิจะมีคนตกงาน 1 ล้านคน กองทุนจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงานสูงถึง 30,000 ล้านบาท เงินสมทบหายไป 11,000 ล้านบาท แต่หากเราทำอย่างนี้นายจ้างก็จะอยู่รอด คนงานก็จะไม่ถูกเลิกจ้าง แม้เงินกองทุนจะหายไปประมาณ 30,000 ล้านบาท แต่หากไม่มีการเลิกจ้าง สปส.ไม่ต้องจ่ายเงินกรณีว่างงาน 30,000 ล้านบาท ได้เงินสมทบเข้ามาอีกส่วนหนึ่ง ฉะนั้นกองทุนก็จะไม่เสียหายแถมยังรักษาเงินในระบบไว้ได้จำนวนมาก ดังนั้นใครจะคัดค้าน หรือ อาจจะมาประท้วงก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นความคิดของแต่ละบุคคล แต่ขอให้เข้าใจและใช้เหตุผล ผมไม่ได้หนักใจ ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ สปส.ทำไปนั้นไม่ผิด ดีแล้วจะถือโอกาสที่คนมาประท้วงทำความเข้าใจด้วย " นายปั้น กล่าว

นายปั้น ยังกล่าวถึงกรณีสภาองค์กรพัฒนาลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิมให้บุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ไม่เกิน 2 คน คนละ 350 บาท เป็นให้ตั้งแต่แรกเกิดถึง 12 ปี คนละ 500 บาท ว่า เพิ่งได้รับรายละเอียดจากนายไพฑูรย์ ที่สั่งการให้ สปส.พิจารณา ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาคำนวณระหว่างอัตราเงินสมทบกับอัตราการจ่ายเงินทดแทนว่าจะสมดุลกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดภาระผูกพันของกองทุนในอนาคตซึ่งหากรีบเร่งกองทุนจะเสียหายได้ คิดว่าการพิจารณาแล้วเสร็จและเสนอให้นายไพฑูรย์ ได้ประมาณกลางเดือน ก.พ.นี้

ขณะที่นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน 2,000 บาทแก่ผู้ประกันตนที่มีฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ว่า ไม่มีปัญหาสำหรับวิธีการในการรับเงิน เพราะ สปส.มีข้อมูลเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่มีเลขบัญชีธนาคารขอให้แจ้งแหล่งภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่และธนาคารสาขาที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับนายจ้างหรือแจ้งวิธีการรับเงินผ่าน สปส. เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินผ่านชื่อของผู้ประกันตนในธนาคารสาขาใกล้ภูมิลำเนา โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิ์ อาทิ บัตรประกันสังคม และบัตรประชาชน มั่นใจว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะถึงมีผู้ประกันตนอย่างแน่นอน

นายสมชาย กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานได้มีการอบรมข้อมูลสถิติภาครัฐให้กับข้าราชการและพนักงานของกระทรวง เนื่องจากได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ในการสร้างข้อมูลร่วมกัน เพื่อป้องกันการวางแผนงานที่ผิดพลาด และเป็นการสร้างความมั่นใจในสถิติตัวเลขที่ชัดเจนตรงกัน

ลดเงินสมทบ2.5%สะดุดบอร์ด สปส.สั่งทบทวน

นายประกาย วิเศษวิสัย คณะกรรมประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ฝ่ายลูกจ้าง กล่าวว่า ที่ประชุม บอร์ด สปส.วันนี้( 27 ม.ค.)ที่มีนายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานได้มีมติยกเลิกแนวคิดการนำเงินกองทุนปะรกันสังคมจำนวน 1 พันล้านบาทซื้อข้าวสารแจกผู้ประกันตนจำนวน 9 .3 ล้านคนคนละ 1 ถุงหรือ 5 กิโลกรัม ในโครงการบรรเทาความเดือนร้อนในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ บอร์ด สปส.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ม.ค.

ทั้งนี้เนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบจากนาย รมว.แรงงาน ที่ส่งกลับมาให้บอร์ด สปส.พิจารณายกเลิกเนื่องจากเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ผู้ประกันตนเต็มที่ และอาจมีปัญหาในขั้นตอนการดำเนินงานส่งผลเสียต่อกองทุนประกันสังคม สปส. กระทรวงแรงาน รวมถึงรัฐบาลในภาพรวม

ส่วนเรื่องว่าการลดเงินสมทบให้กับนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 2.5% บอร์ดได้มีการสั่งการให้ สปส.ไปพิจารณาในรายละเอียดที่ชัดเจนและกลับนำเข้ามาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง แต่ไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สปส.อีกครั้งเมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ สปส.

 

 

Advertisement Replay Ad
สายป่าน ยอมรับเลิก เบย์ แล้ว แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียด

สายป่าน ยอมรับเลิก เบย์ แล้ว แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียด

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ชาคริต โชว์หวาน เผยภาพเซลฟี่คู่ภรรยา ให้ได้ดูครั้งแรก

ชาคริต โชว์หวาน เผยภาพเซลฟี่คู่ภรรยา ให้ได้ดูครั้งแรก

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

น้ำตาซึม น้องมาร์ค เจ้าของวลีเด็ด อ่านกลอนต่อหน้าพี่ตูน

น้ำตาซึม น้องมาร์ค เจ้าของวลีเด็ด อ่านกลอนต่อหน้าพี่ตูน

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

มอบตัวแล้ว! ผู้ต้องหาทำร้ายเด็กหญิงอายุ 1 ขวบกว่า

มอบตัวแล้ว! ผู้ต้องหาทำร้ายเด็กหญิงอายุ 1 ขวบกว่า

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

หนุ่มตกงานผูกคอดับปริศนา ทิ้งกระดาษ 2 แผ่นบอกสาเหตุ

หนุ่มตกงานผูกคอดับปริศนา ทิ้งกระดาษ 2 แผ่นบอกสาเหตุ

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ภาพหายาก เชียร์ ฑิฆัมพร กับชุดบิกินี่ ขอโชว์เซ็กซี่เบาๆ

ภาพหายาก เชียร์ ฑิฆัมพร กับชุดบิกินี่ ขอโชว์เซ็กซี่เบาๆ

อึ้งทั้งหมอทั้งคนไข้ หญิงจีนเปลื้องเสื้อผ้าเหลือแค่ชั้นในกลางรพ.

อึ้งทั้งหมอทั้งคนไข้ หญิงจีนเปลื้องเสื้อผ้าเหลือแค่ชั้นในกลางรพ.

จับยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 10 ล้านเม็ด ซุกบ้านหรูย่านบางพลี

จับยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 10 ล้านเม็ด ซุกบ้านหรูย่านบางพลี

เพื่อนข้างห้องเช่าผงะ พบศพหนุ่มดับปริศนาคาห้องเช่านาน 7 วัน

เพื่อนข้างห้องเช่าผงะ พบศพหนุ่มดับปริศนาคาห้องเช่านาน 7 วัน

พ้นโทษข่มขืนแค่ 1 ปี ก่อเหตุซ้ำ ฆ่ากดน้ำหวังข่มขืนสาวสูงวัย

พ้นโทษข่มขืนแค่ 1 ปี ก่อเหตุซ้ำ ฆ่ากดน้ำหวังข่มขืนสาวสูงวัย

ตั๊ก บงกช เล่าเรื่องขำๆ ครั้งสุดท้ายที่ได้คุย พี่ตูน ทำโกรธมาก

ตั๊ก บงกช เล่าเรื่องขำๆ ครั้งสุดท้ายที่ได้คุย พี่ตูน ทำโกรธมาก

สาวพิการไร้แขน 2 ข้างสุดทน แจ้งจับพี่เขยข่มขืนมาราธอนเกือบ 10 ปี

สาวพิการไร้แขน 2 ข้างสุดทน แจ้งจับพี่เขยข่มขืนมาราธอนเกือบ 10 ปี

ภาพสยิวชายหัวโล้นกับสีกา ทำเจ้าอาวาสวัดดังหายตัว 5 เดือน

ภาพสยิวชายหัวโล้นกับสีกา ทำเจ้าอาวาสวัดดังหายตัว 5 เดือน

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์