เปิดคำร้องส.ว.เรืองไกร ส่ง กกต.เชือดบุญจง วงศืไตรรัตน์พ้นเก้าอี้ ส.ส.โคราช

เปิดคำร้องส.ว.เรืองไกร ส่ง กกต.เชือดบุญจง วงศืไตรรัตน์พ้นเก้าอี้ ส.ส.โคราช

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ระบบสรรหาได้ทำหนังสือลงวันที่ 27 มกราคม 2552 ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้วินิจฉัยว่า นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเนื่องจากใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ในการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำเข้าข่ายการกระทำต้องห้ามตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 266และให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

หนังสือของนายเรืองไกรระบุว่า ด้วยปรากฏการกระทำของนายบุญจงในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ นางกาญจนา วงศ์ไตรรัตน์ ภรรยานำเงินงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไปแจกให้ผู้ยากไร้ที่ขอรับการสงเคราะห์ในพื้นที่ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 200 คน คนละ 500 บาท พร้อมแจกนามบัตรของนายบุญจง (ข่าวหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 27 มกราคม 2552)

ข่าวหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ยังระบุความเห็นของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไว้ดังนี้

วันนั้นบังเอิญนายบุญจง แจกนามบัตร โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ใช่ตัวนายบุญจง และไม่ได้เย็บนามบัตรติดกับเงิน เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ สามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ จึงถือว่า การกระทำดังกล่าวไม่ขัดกันซึ่งผลประโยชน์ของรัฐ ไม่ได้เป็นการหาเสียง และเป็นเรื่องปกติที่นายบุญจงให้นามบัตรกัประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการแจกที่บ้านไม่ถือว่าผิดอะไร เพราะสะดวกที่ไหนก็แจกที่นั่น อีกทั้งประชาชนเองต้องการจะพบ ส.ส.อยู่แล้ว

ขณะที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายบุญจงได้เล่าให้ฟังว่า เป็นงให้คนจน คนพิการ ไม่ใช่เงินส่วนตัว ส่วนการแนบนามบัตรไปด้วยนั้น เมื่อ ส.ส.เข้าไปในพื้นที่แล้วประชาชนขอนามบัตรก็ให้ไป ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง เป็นเรื่องคนละส่วนกัน แต่เมื่อนำเอา 2 เรื่องมารวมกัน ก็เลยมองแปลกไป

ถ้าใครสงสัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ ก็ให้กระบวนการยุติธรรมชี้ขาด เรื่องนี้อยู่ที่เจตนา ซึ่งผมก็มีคนมาขอนามบัตรทุกวันเป็นเรื่องปกติ กรณีนี้ผมไม่คิดว่าชาวบ้านจะเข้าใจว่าคุณบุญจง นำเงินไปแจก และชาวบ้านก็เข้าใจดีกว่าที่คนอื่นเข้าใจ ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่เข้าใจว่าเป็นการไปแจกของ ซึ่งไม่ได้มีการเอานามบัตรไปเย็บติดกับของที่แจกแต่อย่างใด และยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ยึดถือความถูกต้อง ถ้าเรื่องไหนไม่ถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการไป

ด้านนายประพันธ์ นัยโกวิท กกต. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีการแจกเงินและนามบัตรของนายบุญจงว่า หากผู้ใดคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อหน้าที่ของ ส.ส. สามารถเข้าชื่อร้องต่อประธานสภา เพื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องใช้จำนวน ส.ส. 1 ใน 10 ของสภา ซึ่งในส่วนของ กกต.ยังไม่มีผู้ใดร้องเรียนเข้ามา นายประพันธ์กล่าวว่า พฤติกรรมดังกล่าวต้องดูว่า ส.ส.เข้าไปทำในลักษณะที่เป็นงานของข้าราชการประจำหรือไม่ เช่น การไปแจกสิ่งของ ซึ่งหากเป็นรัฐมนตรีและไปเกี่ยวข้องหรือก้าวก่ายงานของข้าราชการประจำ ต้องดูว่าไป ในฐานะอะไร ถ้าเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ก็ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ในส่วนของความเป็นรัฐมนตรี หรือ ส.ส. ว่าต้องสิ้นสุดลงหรือไม่

หนังสือนายบุญจงระบุว่า นายบุญจงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งทางในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอยู่ในบังคับของรัฐธรรมจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 266 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติไว้ส่วนหนึ่งว่า

" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (6) ซึ่งบัญญัติว่า " สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 265 หรือมาตรา 266

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

Advertisement Replay Ad
ผบ.สส.ชี้เป็นสิทธิของพ่อแม่ "น้องเมย" ที่จะยื่นฟ้องศาล

ผบ.สส.ชี้เป็นสิทธิของพ่อแม่ "น้องเมย" ที่จะยื่นฟ้องศาล

ประวิตรปัดทหารตั้งพรรคการเมือง โยน ผบ.ทสส.ตอบปม น้องเมย

ประวิตรปัดทหารตั้งพรรคการเมือง โยน ผบ.ทสส.ตอบปม น้องเมย

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์