รบ.ล้อมคอกยึดสนามบินออกกม.พิเศษสกัด มอบอำนาจ ทอทจับกุมวางโทษปรับสูงสุด 1 หมื่น

รบ.ล้อมคอกยึดสนามบินออกกม.พิเศษสกัด มอบอำนาจ ทอทจับกุมวางโทษปรับสูงสุด 1 หมื่น

ครม.สั่งตรากม.พิเศษรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดยึดสนามบิน ให้อำนาจ ทอท จับคนบุกสนามบิน โทษฐานฝ่าฝืนปรับสูงสุด1หมื่นบาท คมนาคมวางกฎ 5 ข้อล้อมคอก ยึด ปณิธานรับมาร์คกังวลเจอต่างชาติซัก สั่งตรากม.พิเศษสกัดยึดสนามบิน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.... และมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามการเสนอของกระทรวงคมนาคม หลังจากเกิดเหตุการณ์บุกยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเสียหายอย่างรุนแรง โดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรียอมรับเหตุผลการผลักดันเรื่องนี้ เนื่องจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กังวลถูกต่างชาติซักถามระหว่างการไปประชุมเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ที่เมืองดาวอส สหพันธรัฐสวิส และระหว่างการเยือนญี่ปุ่น

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า อนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.... และมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ โดยกระทรวงคมนาคมเสนอให้มีการตรากฎหมายพิเศษโดยเฉพาะเพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและให้อำนาจพนักงานของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ที่สามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท่าอากาศยาน คือมีอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยได้หลายระดับ ระดับเร่งด่วน อาทิ การจัดตั้งมาตรการด่านตรวจตราต่างๆ ไปจนถึงมาตรการต่อเนื่องระยะยาวเพื่อตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในท่าอากาศยานและวางแผนฝึกซ้อมในการรองรับสภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่ง ครม.อนุมัติในหลักการและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบรัดกุมก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

รับมาร์คกังวลเจอต่างชาติซัก

นายปณิธานกล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการเรียกความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ เพราะเวลานายกฯไปไหนมีแต่คนถามเสมอว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเป็นอย่างไร และการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น ก็กังวลเรื่องนี้มาก เมื่อมีร่างกฎหมายฉบับนี้ออกจึงจะสามารถ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปแล้ว นอกจากนั้น ยังมีการพูดถึงการรักษาความปลอดภัยในสนามบินในต่างจังหวัด สนามบินดอนเมือง รวมทั้งรถไฟ และท่าเรือด้วย ซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้ง

ให้อำนาจทอทจับคนบุกสนามบิน

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.... นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานในรายละเอียดว่า กระทรวงคมนาคมเป็นผู้เสนอ โดยยกการปิดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้ภาคการขนส่งทางอากาศของประเทศต้องหยุดชะงัก ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศขาดทุน มีผู้โดยสารและสินค้ามากมายติดค้างอยู่ในประเทศทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ มาเป็นหลักการและเหตุผลจำเป็นต้องหามาตรการหรือแนวทางรักษาความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก สาระสำคัญของร่างกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้และให้มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าอากาศยาน การควบคุม การปรับปรุงและการให้ความสะดวกปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานแก่กิจการท่าอากาศยาน และยังกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท เป็นเจ้าพนักงานและให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการควบคุมผู้กระทำผิดตามที่กฎหมายกำหนดในเขตท่าอากาศยานควบคุม และมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญาและเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา

โทษฐานฝ่าฝืนปรับสูงสุด1หมื่นบาท

นอกจากนั้น ยังกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือข้อบังคับของคณะกรรมการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยาน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินการปรับใช้กับท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี 2 ระบบคือ

1. มาตรการเร่งด่วน จัดตั้งด่านเพื่อตรวจตราและป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องตามเส้นทางเข้าออก และ 2.มาตรการต่อเนื่องในระยะยาว จัดตั้งจุดตรวจสอบถาวรสำหรับตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางก่อเข้าสู่ท่าอากาศยาน การวางแผนฝึกซ้อมตามแผนรอบรับภาวะฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ในร่างที่เสนอกับ ครม.ได้มีข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ....นั้นกำหนดให้ใช้เฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่ครอบคลุมท่าอากาศยานกรุงเทพและท่าอากาศยานอื่นๆ จึงมีข้อเสนอให้เห็นควรบัญญัติให้เป็นกฎหมายกลางเพื่อกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานอื่นได้ด้วย

คมนาคมวางกฎ 5 ข้อล้อมคอกยึด

นายวุฒิชัย สิงหมณี รองอธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งมีนายศรีสุข จันทรางศุ เป็นประธาน ได้ข้อสรุปมาตรการป้องกันเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ประกอบด้วย 1.ส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนที่จะเดินทางถึงท่าอากาศยาน 2.หากการชุมนุมมีแนวโน้มยืดเยื้อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องจัดเตรียมพื้นที่ภายในท่าอากาศยานเพื่อรองรับการชุมนุม โดยต้องแยกจากอาคารผู้โดยสาร 3.จัดเตรียมเส้นทางสำรองไว้ให้ผู้โดยสารผ่านเข้าออก 4.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจทางเข้าออกพื้นที่เขตการบิน และ 5.ต้องซ้อมแผนป้องกันเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานเป็นประจำทุกปี ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมมีจำนวนมาก ทอท.จะต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร เพื่อขอกำลังสนับสนุนดูแลฝูงชน ซึ่งขั้นตอนการประสานระหว่างหน่วยงานนี้ กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดว่าจะเสนอ ครม.ให้พิจารณากำหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ โดยออกเป็นกฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

นายวุฒิชัยกล่าวว่า ขอ.อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารชี้แจงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ) กรณีเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2551 ให้รับทราบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นหลักการปฏิบัติงานทั่วไปที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ไอซีเอโอในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการบิน

Advertisement Replay Ad
ประวิตรปัดทหารตั้งพรรคการเมือง โยน ผบ.ทสส.ตอบปม น้องเมย

ประวิตรปัดทหารตั้งพรรคการเมือง โยน ผบ.ทสส.ตอบปม น้องเมย

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์