ศธ.แจกไม่อั้น ควัก1.3หมื่นล้านใช้แจกนมฟรีเพิ่มถึง ป.5-6 แถมจ่ายอีกหมื่นล้านปล่อยกู้นศ. 3.53แสนคน

ศธ.แจกไม่อั้น ควัก1.3หมื่นล้านใช้แจกนมฟรีเพิ่มถึง ป.5-6 แถมจ่ายอีกหมื่นล้านปล่อยกู้นศ. 3.53แสนคน

รัฐบาลควักอีก 1.3 หมื่นล้านแจกเด็กนักเรียน ใช้ 3 พันล้าน แจกนมฟรีเพิ่มถึงเด็กป.5-6 เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาหน้า พร้อมไฟเขียวอีก 1 หมื่นล้านให้กยศ.ปล่อยกู้ให้เรียน คาดนศ. 3.53 แสนคนได้อานิสงส์ ดึงเด้กมุสลิมชายแดนใต้ได้โอกาสกู้ผ่านธ.อิสลามด้วย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม มีมติอนุมัติให้ขยายโครงการจัดงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้นักเรียนดื่มนมฟรี จากเดิมชั้นอนุบาล-ป.4 เป็นอนุบาล-ป.6 พร้อมกันนี้ ครม.ยังได้อนุมัติให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายวงเงินให้กู้ยืมสำหรับผู้กู้รายใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 10,000 ล้านบาท จากเดิม 26,000 ล้านบาท รวมวงเงินที่จะปล่อยกู้ทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า การขยายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ครอบคลุมไปถึงชั้นป.5 และ ป.6 ด้วย จะทำให้มีนักเรียนได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านคน รวม 7 ล้านคน จะต้องใช้งบเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 ล้านบาท รวมงบฯในโครงการดื่มนมฟรีประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยจะจัดสรรงบฯผ่าน อปท. เหมือนเดิม และจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 หรือในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ที่จะถึง อย่างไรก็ตาม ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จะขอความร่วมมือจากอปท.ที่มีความพร้อมให้จัดสรรงบฯจัดซื้อนมให้ครอบคลุมนักเรียนป.5 และป.6 ด้วย

นายจุรินทร์ กล่าว ว่า นอกจากนี้ กยศ.จะขยายวงเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้รายใหม่ในปีงบประมาณ 2552 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 10,000 ล้านบาท จากเดิม 26,000 ล้านบาท รวมวงเงินที่จะปล่อยกู้ทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายใหม่ 353,000 คน โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากผู้กู้ชำระคืนแก่กองทุนกยศ. ทั้งนี้ เพื่อขยายจำนวนผู้กู้ที่ยากจนและด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การปล่อยกู้ให้กับผู้กู้รายใหม่ดังกล่าวจะมีการสร้างแรงจูงใจให้มาเรียนสายอาชีพมากขึ้น โดยกำหนดสัดส่วนการให้กู้ระหว่างสายอาชีพและสายสามัญเป็น 50 : 50 จากเดิม 40 : 60 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 400 สาขา ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวสามารถกู้ได้ตั้งแต่ระดับม.ปลาย ปวช. ปวท.ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4

ผู้ที่เคยยื่นความจำนงขอกู้แต่พลาดหวังในชั้นปี่ที่ 1 รวมถึงผู้ที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจสามารถยื่นกู้ได้ อย่างไรก็ตาม นักเรียนในระดับม.ปลายกู้ได้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น เนื่องจากค่าเล่าเรียนรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีให้แล้ว รัฐมนตรี ศธ.กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ผู้กู้รายใหม่จำนวน 353,000 คนดังกล่าว แบ่งสัดส่วนการให้กู้ตามระดับการศึกษาดังนี้ ระดับม.ปลาย จำนวน 106,000 คน ปวช. 111,000 คน ปวท./ปวส. จำนวน 53,000 คน และอนุปริญญา/ปริญญาตรี จำนวน 83,000 คน นอกจากนี้ เพื่อขยายโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ครม.จึงมีมติให้ขยายช่องทางการกู้เงินให้กับนักเรียน นักศึกษามุสลิมได้กู้เงินผ่านทางธนาคารอิสลามด้วย โดยกยศ.จะต้องประสานกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามต่อไป

รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมครม.ยังได้เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาการโอนเงินกู้กยศ.ให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กได้รับการโอนเงินล่าช้า โดยนับตั้งแต่มีการยื่นสัญญากู้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นักเรียน นักศึกษาต้องได้เงินกู้ค่าครองชีพภายในวันที่ 31 พฤษภาคม และนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน และงวดสุดท้ายจะต้องได้รับไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นกู้ ส่วนเรื่องการเพิ่มโอกาสการชำระเงินกู้คืนนั้น ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบให้มีการเพิ่มทางเลือกในการชำระหนี้คืนจากเดิม 15 ปี เป็น 20 ปี โดยให้ผู้กู้ตกลงกับกยศ.เป็นรายกรณี ซึ่งขณะนี้มีผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ไม่สามารถใช้หนี้คืนได้ตามกำหนด จำนวนประมาณ 500,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 เป็นเงินมูลค่า 7,000 ล้านบาท การขยายช่องทางการชำระหนี้คืนนี้จะทำให้ผู้กู้มีภาระใช้หนี้ลดลงในแต่ละงวด เมื่อได้ทำงานแล้วจะมีเงินเดือนเหลือมาชำระหนี้คืนมากขึ้น

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ศธ.จะร่วมกับกองทุนกยศ.รณรงค์ให้ผู้กู้มาชำระหนี้คืนในโครงการ ใช้หนี้ช่วยน้อง ตลอดจนร่วมมือกับสถานประกอบการหางานให้กับผู้กู้ที่ตกงานด้วย ทั้งนี้ ทางกองทุนกยศ.จะต้องรับมติครม.ทั้งหมดนี้ไปดำเนินการต่อไป

Advertisement Replay Ad
มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

ผู้โดยสารระทึก! เครื่องบินขัดข้อง หน้ากากหล่นลงมาแต่ไร้ออกซิเจน

ผู้โดยสารระทึก! เครื่องบินขัดข้อง หน้ากากหล่นลงมาแต่ไร้ออกซิเจน

ชี้แจงแล้ว ภาพเด็กพิการวัย 14 ถูกขังในคอกไม้ ลุงป้าทำเพราะรัก

ชี้แจงแล้ว ภาพเด็กพิการวัย 14 ถูกขังในคอกไม้ ลุงป้าทำเพราะรัก

รอดูอีกที! กรมอุตุฯยังไม่ฟันธง 15 ต.ค.ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว

รอดูอีกที! กรมอุตุฯยังไม่ฟันธง 15 ต.ค.ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว

สุดอึ้ง! เท้าทารกครรภ์ 5 เดือน โผล่ท่อน้ำรถทัวร์ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

สุดอึ้ง! เท้าทารกครรภ์ 5 เดือน โผล่ท่อน้ำรถทัวร์ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

สุดเถื่อน! เผยคลิปรุมกระทืบ-ยิงปืนขู่เด็กปั๊ม เหตุไม่พอใจเติมน้ำมันล้น

สุดเถื่อน! เผยคลิปรุมกระทืบ-ยิงปืนขู่เด็กปั๊ม เหตุไม่พอใจเติมน้ำมันล้น

20 กันยายน ทุกธนาคารเปิดแลกธนบัตรที่ระลึก ร.9 ชุดพิเศษ

20 กันยายน ทุกธนาคารเปิดแลกธนบัตรที่ระลึก ร.9 ชุดพิเศษ

ปิดตำนาน "พี่เบื่อ" สุนัขรั้ว มช. อีกดาวเด่นรับน้องขึ้นดอย

ปิดตำนาน "พี่เบื่อ" สุนัขรั้ว มช. อีกดาวเด่นรับน้องขึ้นดอย

“เอมี่ อาเมเรีย” เพิ่งรับรางวัลอภิชาตบุตร พร้อม “เก่ง เกียร์อาร์” ก่อนโดนรวบคดียาเสพติด

“เอมี่ อาเมเรีย” เพิ่งรับรางวัลอภิชาตบุตร พร้อม “เก่ง เกียร์อาร์” ก่อนโดนรวบคดียาเสพติด

รพ.ปทุมฯ แจงปมลูก "ยอดรัก เพชรสุพรรณ" เสียชีวิต

รพ.ปทุมฯ แจงปมลูก "ยอดรัก เพชรสุพรรณ" เสียชีวิต

ทีเอ็มบี จุดประเด็น ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ต้องมากกว่า App ผ่านกันต์ กันตถาวร

ทีเอ็มบี จุดประเด็น ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ต้องมากกว่า App ผ่านกันต์ กันตถาวร

เดินตามกันชิลล์เลย! ครอบครัวหมูป่า หลงทางอยู่บนทางด่วน

เดินตามกันชิลล์เลย! ครอบครัวหมูป่า หลงทางอยู่บนทางด่วน

รุ่นพี่ ม.ดังรับน้องพิเรนทร์ สั่งเฟรชชี่ผู้ชายแก้ผ้า อาบน้ำรวม-จับอวัยวะเพศ

รุ่นพี่ ม.ดังรับน้องพิเรนทร์ สั่งเฟรชชี่ผู้ชายแก้ผ้า อาบน้ำรวม-จับอวัยวะเพศ

สก๊อตร่วมบริจาคกับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เนื่องในวันหัวใจโลก

สก๊อตร่วมบริจาคกับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เนื่องในวันหัวใจโลก

ใจสลาย! ยอดรัก เพชรสุพรรณ ร้องรพ.ดัง ลูกสาวคลอด 40 นาทีสิ้นใจ

ใจสลาย! ยอดรัก เพชรสุพรรณ ร้องรพ.ดัง ลูกสาวคลอด 40 นาทีสิ้นใจ

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนประชุมวิชาการ

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนประชุมวิชาการ

ตอบทุกคำถาม! ลงทะเบียนคนจน เพื่อบัตรคนจน ประชารัฐสวัสดิการ

ตอบทุกคำถาม! ลงทะเบียนคนจน เพื่อบัตรคนจน ประชารัฐสวัสดิการ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์