ศธ.แจกไม่อั้น ควัก1.3หมื่นล้านใช้แจกนมฟรีเพิ่มถึง ป.5-6 แถมจ่ายอีกหมื่นล้านปล่อยกู้นศ. 3.53แสนคน

ศธ.แจกไม่อั้น ควัก1.3หมื่นล้านใช้แจกนมฟรีเพิ่มถึง ป.5-6 แถมจ่ายอีกหมื่นล้านปล่อยกู้นศ. 3.53แสนคน

รัฐบาลควักอีก 1.3 หมื่นล้านแจกเด็กนักเรียน ใช้ 3 พันล้าน แจกนมฟรีเพิ่มถึงเด็กป.5-6 เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาหน้า พร้อมไฟเขียวอีก 1 หมื่นล้านให้กยศ.ปล่อยกู้ให้เรียน คาดนศ. 3.53 แสนคนได้อานิสงส์ ดึงเด้กมุสลิมชายแดนใต้ได้โอกาสกู้ผ่านธ.อิสลามด้วย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม มีมติอนุมัติให้ขยายโครงการจัดงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้นักเรียนดื่มนมฟรี จากเดิมชั้นอนุบาล-ป.4 เป็นอนุบาล-ป.6 พร้อมกันนี้ ครม.ยังได้อนุมัติให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายวงเงินให้กู้ยืมสำหรับผู้กู้รายใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 10,000 ล้านบาท จากเดิม 26,000 ล้านบาท รวมวงเงินที่จะปล่อยกู้ทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า การขยายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ครอบคลุมไปถึงชั้นป.5 และ ป.6 ด้วย จะทำให้มีนักเรียนได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านคน รวม 7 ล้านคน จะต้องใช้งบเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 ล้านบาท รวมงบฯในโครงการดื่มนมฟรีประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยจะจัดสรรงบฯผ่าน อปท. เหมือนเดิม และจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 หรือในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ที่จะถึง อย่างไรก็ตาม ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จะขอความร่วมมือจากอปท.ที่มีความพร้อมให้จัดสรรงบฯจัดซื้อนมให้ครอบคลุมนักเรียนป.5 และป.6 ด้วย

นายจุรินทร์ กล่าว ว่า นอกจากนี้ กยศ.จะขยายวงเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้รายใหม่ในปีงบประมาณ 2552 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 10,000 ล้านบาท จากเดิม 26,000 ล้านบาท รวมวงเงินที่จะปล่อยกู้ทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายใหม่ 353,000 คน โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากผู้กู้ชำระคืนแก่กองทุนกยศ. ทั้งนี้ เพื่อขยายจำนวนผู้กู้ที่ยากจนและด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การปล่อยกู้ให้กับผู้กู้รายใหม่ดังกล่าวจะมีการสร้างแรงจูงใจให้มาเรียนสายอาชีพมากขึ้น โดยกำหนดสัดส่วนการให้กู้ระหว่างสายอาชีพและสายสามัญเป็น 50 : 50 จากเดิม 40 : 60 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 400 สาขา ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวสามารถกู้ได้ตั้งแต่ระดับม.ปลาย ปวช. ปวท.ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4

ผู้ที่เคยยื่นความจำนงขอกู้แต่พลาดหวังในชั้นปี่ที่ 1 รวมถึงผู้ที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจสามารถยื่นกู้ได้ อย่างไรก็ตาม นักเรียนในระดับม.ปลายกู้ได้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น เนื่องจากค่าเล่าเรียนรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีให้แล้ว รัฐมนตรี ศธ.กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ผู้กู้รายใหม่จำนวน 353,000 คนดังกล่าว แบ่งสัดส่วนการให้กู้ตามระดับการศึกษาดังนี้ ระดับม.ปลาย จำนวน 106,000 คน ปวช. 111,000 คน ปวท./ปวส. จำนวน 53,000 คน และอนุปริญญา/ปริญญาตรี จำนวน 83,000 คน นอกจากนี้ เพื่อขยายโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ครม.จึงมีมติให้ขยายช่องทางการกู้เงินให้กับนักเรียน นักศึกษามุสลิมได้กู้เงินผ่านทางธนาคารอิสลามด้วย โดยกยศ.จะต้องประสานกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามต่อไป

รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมครม.ยังได้เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาการโอนเงินกู้กยศ.ให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กได้รับการโอนเงินล่าช้า โดยนับตั้งแต่มีการยื่นสัญญากู้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นักเรียน นักศึกษาต้องได้เงินกู้ค่าครองชีพภายในวันที่ 31 พฤษภาคม และนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน และงวดสุดท้ายจะต้องได้รับไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นกู้ ส่วนเรื่องการเพิ่มโอกาสการชำระเงินกู้คืนนั้น ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบให้มีการเพิ่มทางเลือกในการชำระหนี้คืนจากเดิม 15 ปี เป็น 20 ปี โดยให้ผู้กู้ตกลงกับกยศ.เป็นรายกรณี ซึ่งขณะนี้มีผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ไม่สามารถใช้หนี้คืนได้ตามกำหนด จำนวนประมาณ 500,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 เป็นเงินมูลค่า 7,000 ล้านบาท การขยายช่องทางการชำระหนี้คืนนี้จะทำให้ผู้กู้มีภาระใช้หนี้ลดลงในแต่ละงวด เมื่อได้ทำงานแล้วจะมีเงินเดือนเหลือมาชำระหนี้คืนมากขึ้น

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ศธ.จะร่วมกับกองทุนกยศ.รณรงค์ให้ผู้กู้มาชำระหนี้คืนในโครงการ ใช้หนี้ช่วยน้อง ตลอดจนร่วมมือกับสถานประกอบการหางานให้กับผู้กู้ที่ตกงานด้วย ทั้งนี้ ทางกองทุนกยศ.จะต้องรับมติครม.ทั้งหมดนี้ไปดำเนินการต่อไป

Advertisement Replay Ad
"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์