รัฐเริ่มเชือดวิทยุชุมชนเชียงใหม่-ลำพูนปลุกระดมเสื้อแดง

รัฐเริ่มเชือดวิทยุชุมชนเชียงใหม่-ลำพูนปลุกระดมเสื้อแดง

(28ม.ค.) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการกับวิทยุชุมชนว่า วิทยุชุมชนขณะนี้มีทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา ซึ่งช่วงหลังมีคนร้องเรียนมาเยอะเกี่ยวกับพฤติกรรมของวิทยุชุมชนบางสถานี บางคลื่นที่ใช้คลื่นวิทยุชุมชนผิดไปจากสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจผิด

ก่อนหน้านี้มีคนร้องเข้ามาเยอะ ผมเลยตัดสินใจที่จะเชิญคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ซึ่งเป็นอนุกรรมการที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งร่วมกับคณะกรรมการกทช.ในสัปดาห์หน้าเพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการดำเนินการและผมจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิทยุชุมชนที่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น รวมถึงการใช้สิทธิที่ผิดไปจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นายสาทิตย์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีกี่แห่งที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ นายสาทิตย์ กล่าวว่า เท่าที่ร้องมาและมีหลักฐานบันทึกเป็นเทป จะมีประมาณ 5 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ 3-4 จังหวัด โดยมีสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะมอบให้ทางอนุกรรมการฯ เข้าไปดูแล อย่างไรก็ตามยืนยันว่าปัญหาดังกล่าวนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะวิทยุชุมชนควรจะใช้สิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น และประโยชน์ควรเป็นไปเพื่อสาธารณะมากกว่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือทาง ถ้าปล่อยให้เป็นสภาพอย่างนี้ต่อไป ก็จะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง จึงต้องมีมาตรการที่จะไปดำเนินการ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นั้น อนุกรรมการฯจะมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ

อยากขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส หากพบว่าสถานีวิทยุชุมชนใด มีการดำเนินการที่ผิดไปจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ก็สามารถบันทึกเทปและส่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลได้ ผมจะได้ประสานงานและมอบให้อนุกรรมการฯ เขาไปดำเนินการได้ รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีสถานีวิทยุชุมชนในต่างจังหวัดบางสถานีบอกว่า หากสถานีวิทยุชุมชนถูกปิด จะลุกฮือของประชาชนมาต่อต้าน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คงไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย จะใช้วิธีการอื่นมาอยู่เหนือกฎหมายคงไม่ได้ เพราะต้องคำนึงถึงความเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่เลือกปฏิบัติ จะดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคนถูกร้องนั้นเป็นฝ่ายใด สีอะไรก็ตาม หากทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลก็มีที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ต่อข้อถามที่ว่า เท่าที่เห็นสามารถเอาผิดถึงขนาดปิดสถานีวิทยุชุมชนได้หรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ถ้อยคำในบางสถานีนั้นรุนแรงมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องของอนุกรรมการฯที่จะไปพิจารณาเพราะเขามีระเบียบอยู่ ซึ่งในทางนโยบายนั้น ตนได้กำชับว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย อนุกรรมการฯก็ต้องดำเนินการโดยเร็วไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบที่กว้างขวางมากขึ้นไปอีก และการจัดระเบียบให้สังคมจะดำเนินการไม่ได้เลย หากแต่ละฝ่ายต้องรอกฎหมายอย่างเดียว และไม่ใช้กฎหมายเท่าที่มีอยู่ไปดำเนินการ และจะทำให้คนที่ไม่ดีใช้ช่องว่างของโอกาสนี้ไปทำลายคนอื่น ซึ่งไม่ถูกต้อง ทั้งนี้อนุกรรมการฯชุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมอยู่ด้วย ดังนั้นหากมีหลักฐานชัดเจน ซึ่งกรณีนี้มีทั้งเอกสาร และเทป ก็น่าจะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินคดีกฎหมายอาญาได้เลย

ผู้สื่อข่าวถามว่าทั้ง 5 สถานีหรือ สถานีใด สถานีหนึ่งที่บอกว่ามีหลักฐานครบถ้วนแล้ว รมต.ประจำสำนักนายกฯกล่าวว่า เท่าที่ฟังทั้ง 5 สถานีก็ค่อนข้างรุนแรงพอ ๆ กัน

เมื่อถามว่าแสดงว่าสามารถปิดได้เลยใช่หรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ปิดหรือไม่ปิด ขึ้นอยู่กับฝ่ายอนุกรรมการฯที่จะพิจารณา ส่วนการดำเนินคดีทางกฏหมายก็ขึ้นอยู่กับตำรวจ

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะถือโอกาสจัดระเบียบวิทยุชุมชนทั้งหมดเลยหรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า วิทยุชุมชนเขาจะมีการจัดระเบียบกันในเดือนเมษายน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนในส่วนของผู้ประกอบการเพื่อชุมชนก่อน

เมื่อถามว่าทำอย่างไรไม่ให้ถูกมองว่า ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซง นายสาทิตย์ กล่าวว่า ก็ต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าฝ่ายใดถูกร้องหากผิดอนุกรรมการฯก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย และในส่วนของรัฐบาลเองก็จะไม่ไปชี้ว่าทำคนนี้ ไม่ทำคนนี้ แต่เราต้องเอาความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลัก และเอาการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันเป็นหลัก

ต่อข้อถามที่ว่าตอนนี้ต้องอาศัยกฎหมายความมั่นคงมาดำเนินการได้หรือยังรมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า คงยังไม่ถึงขั้นนั้น ตอนนี้เรากฎหมายเท่าที่มีอยู่ก่อน เพียงแต่เราต้องรีบทำ

เมื่อถามว่าจะทำให้เสร็จก่อนการชุมนุมเสื้อแดงในวันที่ 31 มกราคม หรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมของเสื้อแดง เพราะมันเป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีวิทยุชุมชนที่รัฐบาลเตรียมเข้าไปดำเนินการประกอบด้วย สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุดรธานี และกทม.อีกหลายแห่ง รวมถึงสถานีวิทยุชมรมคนรักแท็กซี่ ย่านถนนวิภาวดี

ตะลุยข่าว : ตามรอยจ้างฆ่า...สแตมฟอร์ด

สามวันที่แล้วต่างกับสามเดือนก่อนหน้าลิบลับ นับตั้งแต่ โดนัลด์ ไวท์ติ้ง สัญชาติอเมริกันสามีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด สาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถูกคนร้ายดักยิงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์