รัฐเริ่มเชือดวิทยุชุมชนเชียงใหม่-ลำพูนปลุกระดมเสื้อแดง

รัฐเริ่มเชือดวิทยุชุมชนเชียงใหม่-ลำพูนปลุกระดมเสื้อแดง

(28ม.ค.) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการกับวิทยุชุมชนว่า วิทยุชุมชนขณะนี้มีทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา ซึ่งช่วงหลังมีคนร้องเรียนมาเยอะเกี่ยวกับพฤติกรรมของวิทยุชุมชนบางสถานี บางคลื่นที่ใช้คลื่นวิทยุชุมชนผิดไปจากสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจผิด

ก่อนหน้านี้มีคนร้องเข้ามาเยอะ ผมเลยตัดสินใจที่จะเชิญคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ซึ่งเป็นอนุกรรมการที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งร่วมกับคณะกรรมการกทช.ในสัปดาห์หน้าเพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการดำเนินการและผมจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิทยุชุมชนที่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น รวมถึงการใช้สิทธิที่ผิดไปจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นายสาทิตย์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีกี่แห่งที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ นายสาทิตย์ กล่าวว่า เท่าที่ร้องมาและมีหลักฐานบันทึกเป็นเทป จะมีประมาณ 5 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ 3-4 จังหวัด โดยมีสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะมอบให้ทางอนุกรรมการฯ เข้าไปดูแล อย่างไรก็ตามยืนยันว่าปัญหาดังกล่าวนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะวิทยุชุมชนควรจะใช้สิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น และประโยชน์ควรเป็นไปเพื่อสาธารณะมากกว่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือทาง ถ้าปล่อยให้เป็นสภาพอย่างนี้ต่อไป ก็จะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง จึงต้องมีมาตรการที่จะไปดำเนินการ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นั้น อนุกรรมการฯจะมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ

อยากขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส หากพบว่าสถานีวิทยุชุมชนใด มีการดำเนินการที่ผิดไปจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ก็สามารถบันทึกเทปและส่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลได้ ผมจะได้ประสานงานและมอบให้อนุกรรมการฯ เขาไปดำเนินการได้ รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีสถานีวิทยุชุมชนในต่างจังหวัดบางสถานีบอกว่า หากสถานีวิทยุชุมชนถูกปิด จะลุกฮือของประชาชนมาต่อต้าน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คงไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย จะใช้วิธีการอื่นมาอยู่เหนือกฎหมายคงไม่ได้ เพราะต้องคำนึงถึงความเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่เลือกปฏิบัติ จะดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคนถูกร้องนั้นเป็นฝ่ายใด สีอะไรก็ตาม หากทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลก็มีที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ต่อข้อถามที่ว่า เท่าที่เห็นสามารถเอาผิดถึงขนาดปิดสถานีวิทยุชุมชนได้หรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ถ้อยคำในบางสถานีนั้นรุนแรงมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องของอนุกรรมการฯที่จะไปพิจารณาเพราะเขามีระเบียบอยู่ ซึ่งในทางนโยบายนั้น ตนได้กำชับว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย อนุกรรมการฯก็ต้องดำเนินการโดยเร็วไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบที่กว้างขวางมากขึ้นไปอีก และการจัดระเบียบให้สังคมจะดำเนินการไม่ได้เลย หากแต่ละฝ่ายต้องรอกฎหมายอย่างเดียว และไม่ใช้กฎหมายเท่าที่มีอยู่ไปดำเนินการ และจะทำให้คนที่ไม่ดีใช้ช่องว่างของโอกาสนี้ไปทำลายคนอื่น ซึ่งไม่ถูกต้อง ทั้งนี้อนุกรรมการฯชุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมอยู่ด้วย ดังนั้นหากมีหลักฐานชัดเจน ซึ่งกรณีนี้มีทั้งเอกสาร และเทป ก็น่าจะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินคดีกฎหมายอาญาได้เลย

ผู้สื่อข่าวถามว่าทั้ง 5 สถานีหรือ สถานีใด สถานีหนึ่งที่บอกว่ามีหลักฐานครบถ้วนแล้ว รมต.ประจำสำนักนายกฯกล่าวว่า เท่าที่ฟังทั้ง 5 สถานีก็ค่อนข้างรุนแรงพอ ๆ กัน

เมื่อถามว่าแสดงว่าสามารถปิดได้เลยใช่หรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ปิดหรือไม่ปิด ขึ้นอยู่กับฝ่ายอนุกรรมการฯที่จะพิจารณา ส่วนการดำเนินคดีทางกฏหมายก็ขึ้นอยู่กับตำรวจ

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะถือโอกาสจัดระเบียบวิทยุชุมชนทั้งหมดเลยหรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า วิทยุชุมชนเขาจะมีการจัดระเบียบกันในเดือนเมษายน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนในส่วนของผู้ประกอบการเพื่อชุมชนก่อน

เมื่อถามว่าทำอย่างไรไม่ให้ถูกมองว่า ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซง นายสาทิตย์ กล่าวว่า ก็ต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าฝ่ายใดถูกร้องหากผิดอนุกรรมการฯก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย และในส่วนของรัฐบาลเองก็จะไม่ไปชี้ว่าทำคนนี้ ไม่ทำคนนี้ แต่เราต้องเอาความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลัก และเอาการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันเป็นหลัก

ต่อข้อถามที่ว่าตอนนี้ต้องอาศัยกฎหมายความมั่นคงมาดำเนินการได้หรือยังรมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า คงยังไม่ถึงขั้นนั้น ตอนนี้เรากฎหมายเท่าที่มีอยู่ก่อน เพียงแต่เราต้องรีบทำ

เมื่อถามว่าจะทำให้เสร็จก่อนการชุมนุมเสื้อแดงในวันที่ 31 มกราคม หรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมของเสื้อแดง เพราะมันเป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีวิทยุชุมชนที่รัฐบาลเตรียมเข้าไปดำเนินการประกอบด้วย สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุดรธานี และกทม.อีกหลายแห่ง รวมถึงสถานีวิทยุชมรมคนรักแท็กซี่ ย่านถนนวิภาวดี

ตะลุยข่าว : ตามรอยจ้างฆ่า...สแตมฟอร์ด

สามวันที่แล้วต่างกับสามเดือนก่อนหน้าลิบลับ นับตั้งแต่ โดนัลด์ ไวท์ติ้ง สัญชาติอเมริกันสามีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด สาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถูกคนร้ายดักยิงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551

Advertisement Replay Ad
ประชาธิปัตย์จัดเลี้ยงปีใหม่สื่อ ถึงจะช้าแต่ก็มานะจ๊ะ!

ประชาธิปัตย์จัดเลี้ยงปีใหม่สื่อ ถึงจะช้าแต่ก็มานะจ๊ะ!

"วัชรพล" ประกาศถอนตัวสอบ ลงมตินาฬิกา "ประวิตร"

"วัชรพล" ประกาศถอนตัวสอบ ลงมตินาฬิกา "ประวิตร"

"สุเทพ" นำ กปปส.ไปอัยการฟังคำสั่งฟ้องคดีกบฏ ยันไม่คิดหนี

"สุเทพ" นำ กปปส.ไปอัยการฟังคำสั่งฟ้องคดีกบฏ ยันไม่คิดหนี

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

4 สมบัตินอกกาย เกือบทำลายชีวิตการเมือง

4 สมบัตินอกกาย เกือบทำลายชีวิตการเมือง

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์