เศรษฐกิจไต้หวันปีนี้เผชิญส่งออกถดถอย กระทบต่อไทย

เศรษฐกิจไต้หวันปีนี้เผชิญส่งออกถดถอย กระทบต่อไทย

ขณะนี้ ไต้หวันกำลังเผชิญหน้ากับการขยายตัวของภาคส่งออกที่ทรุดตัวอย่างรุนแรงโดยชะลอตัวติดต่อกัน 4 เดือน โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม 2551 ที่ภาคส่งออกหดตัวสูงถึงร้อยละ 42 (yoy) ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุด ทำให้รัฐบาลไต้หวันดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.5 จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1.5 และแจกคูปองซื้อสินค้าแก่ประชาชนทั่วประเทศจำนวนกว่า 3 ล้านคน เป็นมูลค่าราว 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ

ทั้งนี้ สาเหตุหลักของภาวะซบเซาของภาคส่งออกของไต้หวันซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไต้หวันต้องเผชิญกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากอุปสงค์ในตลาดส่งออกที่สำคัญอ่อนแรงลง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐ ฯ และ สหภาพยุโรป แม้ภาคส่งออกของไต้หวันได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันในปี 2552 น่าชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2551 โดยมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 1.6 (yoy) จากปี 2551 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 (yoy) โดยภาคส่งออกที่กำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศอ่อนตัวลงและทำให้ไต้หวันเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

อีกด้านหนึ่งความคืบหน้าของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างไต้หวันกับจีนน่าจะส่งผลดีในระยะยาวต่อเศรษฐกิจของไต้หวันและจีน โดยการเปิดการเชื่อมโยงโดยตรงทั้ง 3 ทางระหว่างไต้หวันและจีนได้แก่ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ การบริการขนส่งทางทะเล และการขนส่งวัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ซึ่งการเปิดการเชื่อมโยงโดยตรงทั้ง 3 ทางดังกล่าว นอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการขนส่งคมนาคมแล้วยังเป็นปัจจัยเอื้อหนุนต่อประโยชน์ด้าน ต่าง ๆ อาทิ การค้าและการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการด้านการเงินและการขนส่ง เป็นต้น

สำหรับผลกระทบต่อไทยนั้น ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังภาคส่งออกของไต้หวันซึ่งอาจทำให้การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางของไทยไปยังไต้หวันเพื่อใช้ผลิตส่งออกต้องชะลอตัวลง เช่น แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเม็ดพลาสติก สำหรับผลกระทบด้านท่องเที่ยวของไทยนั้น คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยน่าจะชะลอตัวลงจากกำลังซื้อของชาวไต้หวันที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจถดถอยของไต้หวัน

อีกประเด็นที่น่าจับตามองคือ สายสัมพันธ์ที่พัฒนาแน่นแฟ้นไปอีกก้าวของจีน-ไต้หวันคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในด้านการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการชาวไต้หวันอาจหันไปขยายการค้าและการลงทุนในจีนมากขึ้น ขณะที่ในส่วนของภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั้นไทยอาจเสียส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวจากทั้งจีนและไต้หวันที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนและไต้หวันที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยลดลง

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบการลงทุนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่า ภาครัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติรวมถึงนักลงทุนชาวไต้หวันโดยการให้สิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุน รวมถึงการมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาการสร้างโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในประเทศให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

ส่วนในด้านการท่องเที่ยวนั้น รัฐบาลไทยควรเร่งรัดดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งในตลาดจีนและไต้หวันอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและขยายจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ สถานการณ์ทางการเมืองไทยที่เริ่มดีขึ้นหลังจากได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ต้นปีมานี้น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศด้านการลงทุนและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติได้มากขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยน่าจะกลับมาดีขึ้นหลังเหตุการณ์ปิดสนามบินในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2551 ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลาย ๆ ด้านทั้งด้านส่งเสริมการลงทุนและด้านการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น่าจะช่วยดึงความเชื่อมั่นของต่างชาติเข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น

Advertisement Replay Ad
เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

น่าเอ็นดู กอริลลาหนุ่มนั่งดูรูปกอริลลาสาวกับนักท่องเที่ยว

น่าเอ็นดู กอริลลาหนุ่มนั่งดูรูปกอริลลาสาวกับนักท่องเที่ยว

รพ.เกาหลี ฉาว  พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

รพ.เกาหลี ฉาว พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

เล่นท่ายาก สาวจีนปีนข้ามรั้ว เสียหลักพลิกหัวติดช่อง

เล่นท่ายาก สาวจีนปีนข้ามรั้ว เสียหลักพลิกหัวติดช่อง

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

เหมือนเป๊ะ ร้านกาแฟในปักกิ่งเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นลาเต้อาร์ต

เหมือนเป๊ะ ร้านกาแฟในปักกิ่งเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นลาเต้อาร์ต

คนขับแท็กซี่ใจซื่อนำเงินสดกับเพชรมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของ

คนขับแท็กซี่ใจซื่อนำเงินสดกับเพชรมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของ

ภาพที่กำลังถูกแชร์ไปเยอะสุด มุมภาพสร้างความเข้าใจผิดไปมาก

ภาพที่กำลังถูกแชร์ไปเยอะสุด มุมภาพสร้างความเข้าใจผิดไปมาก

รถไฟญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ขอโทษที่ออกก่อนเวลา 20 วินาที

รถไฟญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ขอโทษที่ออกก่อนเวลา 20 วินาที

อุทาหรณ์ เด็กหญิง 3 ขวบถูกเก๋งชน ร่างติดใต้ท้องรถ มวลชนยกรถช่วย

อุทาหรณ์ เด็กหญิง 3 ขวบถูกเก๋งชน ร่างติดใต้ท้องรถ มวลชนยกรถช่วย

แม่เพนกวินสุดเศร้า ยากจะทำใจลูกน้อยหนาวแข็งตาย

แม่เพนกวินสุดเศร้า ยากจะทำใจลูกน้อยหนาวแข็งตาย

เหตุไม่คาดฝัน ท่อน้ำระเบิดกลางถนนในเซี่ยงไฮ้ พุ่งสูงกว่า 5 เมตร

เหตุไม่คาดฝัน ท่อน้ำระเบิดกลางถนนในเซี่ยงไฮ้ พุ่งสูงกว่า 5 เมตร

ศาลกัมพูชา สั่งยุบพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่ “ฮุนเซน” ประกาศเดินหน้าเลือกตั้งปีหน้า

ศาลกัมพูชา สั่งยุบพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่ “ฮุนเซน” ประกาศเดินหน้าเลือกตั้งปีหน้า

ซึ้ง ชายดูแลภรรยาเจ้าหญิงนิทรากว่า 2,000 วัน  สุดท้ายเธอก็ตื่นอีกครั้ง

ซึ้ง ชายดูแลภรรยาเจ้าหญิงนิทรากว่า 2,000 วัน สุดท้ายเธอก็ตื่นอีกครั้ง

เร็วมาก นักดับเพลิงจีนฝึกซ้อม เจอเหตุทางติดขัดคับแคบ

เร็วมาก นักดับเพลิงจีนฝึกซ้อม เจอเหตุทางติดขัดคับแคบ

4 นางแบบ Victoria's Secret ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าจีน

4 นางแบบ Victoria's Secret ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าจีน

เครื่องบินเล็กตกที่รัสเซีย เด็กหญิง 4 ขวบรอดปาฏิหาริย์เพียงคนเดียว

เครื่องบินเล็กตกที่รัสเซีย เด็กหญิง 4 ขวบรอดปาฏิหาริย์เพียงคนเดียว

ฮิวแมนไรท์วอทช์เผย จีนช็อตไฟฟ้าอ้างรักษารักร่วมเพศ

ฮิวแมนไรท์วอทช์เผย จีนช็อตไฟฟ้าอ้างรักษารักร่วมเพศ

เผยภาพน่ารัก เจ้าตูบเข้าพิธีจบการศึกษาสุนัขนำทาง

เผยภาพน่ารัก เจ้าตูบเข้าพิธีจบการศึกษาสุนัขนำทาง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์