หมอหวั่นรัฐรับภาระอ่วม คนตกงานแห่ใช้บัตรทองแทนประกันสังคม

หมอหวั่นรัฐรับภาระอ่วม คนตกงานแห่ใช้บัตรทองแทนประกันสังคม

หมอหวั่นรัฐรับภาระอ่วม คนตกงานแห่ใช้บัตรทองแทนประกันสังคม

เศรษฐกิจทรุด หวั่นรพ.รัฐรับภาระไม่ไหว ลูกจ้างตกงานแห่เปลี่ยนใช้สิทธิบัตรแทนประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชนช้ำไม่ต่างกัน หลังกลุ่มนายทุนตะวันออกกลางหาย ทีดีอาร์ไอแนะรบ.เอาเงินเมกะโปรเจ็คต์ เพิ่มค่ารักษาพยาบาลรายหัวดีกว่า

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสถาบันอิศรา จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 15 หัวข้อ "วิกฤตเศรษฐกิจ : ผลกระทบต่อคนไทย"

รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบไปทุกระบบ ไม่เว้นแต่ระบบสุขภาพ แต่ที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆ คือ สถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนระดับเกรดเอ เนื่องจากที่ผ่านมาโรงพยาบาลเหล่านี้จะเน้นความเป็นเมดิคัล ฮับ มุ่งตลาดลูกค้าต่างชาติสูงถึงร้อยละ 70-80 โรงพยาบาลบางแห่งมีลูกค้าต่างชาติสูงถึง 7-8 แสนราย สร้างรายได้ประมาณ 3-4 แสนบาทต่อการรักษาต่อราย แต่จากวิกฤตเศรษฐกิจจะส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มนี้หายไปมากกว่าร้อยละ 50

"ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวและถือโอกาสมาตรวจสุขภาพไปในตัว รายได้หลักของโรงพยาบาลจึงอยู่ที่การตรวจสุขภาพ ไม่ใช่การตรวจรักษา ต้นทุนการตรวจสุขภาพน้อยมาก แทบไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติม ไม่เหมือนการรักษาผู้ป่วยที่ต้องบวกค่าแพทย์ค่าพยาบาลมากมายมหาศาล แต่เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจทรุด รายได้ส่วนนี้หายไปมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งต้องยุบบางแผนกไป แต่เชื่อว่าไม่ถึงกับต้องยุบโรงพยาบาล เพราะแต่ละแห่งก็มีมาตรการในการแก้ไขอยู่แล้ว" รศ.นพ.ปิยะกล่าว

รศ.นพ.ปิยะ กล่าวอีกว่า แม้ว่าโรงพยาบาลเกรดเอได้รับผลกระทบโดยตรง แต่โรงพยาบาลระดับเกรดบีและซีไม่เดือดร้อนมาก เพราะเน้นตลาดคนไทย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โรงพยาบาลเกรดเอต้องกังวล คือ อัตราการเข้ารับบริการของลูกค้าต่างชาติจะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งมี 6 ประเทศ ได้แก่ ดูไบ บาห์เรน กาตาร์ โอมาน คูเวต และซาอุดีอาระเบีย เพราะประเทศเหล่านี้ เมื่อราคาน้ำมันลดลง การจะส่งคนเข้ามารักษาที่ประเทศไทยก็ลดลงด้วย ส่วนใหญ่จะส่งไปที่ประเทศอินเดีย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าของไทยมาก ยกตัวอย่าง ดูไบมีการคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีจากนี้น้ำมันจะหมด การส่งคนไข้ระดับล่างของประเทศก็จะมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่ใช้ค่าใช้จ่ายถูก เบื้องต้นคือประเทศอินเดีย ไม่ใช่ประเทศไทย

รศ.นพ.ปิยะ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาการโยกย้ายของคนไข้ จากคนไข้เกรดเอที่เริ่มทยอยลงในระดับเกรดบี ขณะเดียวกันระดับเกรดบีก็เลื่อนลงมาเป็นระดับเกรดซี จากที่ไม่เคยใช้ประกันสังคมก็ใช้มากขึ้น เห็นได้จากช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สถิติของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิประกันสังคม พบว่ามีประมาณ 120 ล้านครั้งต่อคนต่อปี แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 170 ล้านครั้งต่อคนต่อปี

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า น่าสังเกตว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2551 มีการขอเปลี่ยนจากสิทธิการใช้บัตรทองเป็นประกันสังคมลดลงถึงเดือนละ 10,000 คน จากที่ผ่านมามีผู้ที่มีสิทธิบัตรทองมาใช้สิทธิประมาณร้อยละ 70 นอกนั้นไปใช้คลีนิคเอกชน แต่ปัจจุบันคนจะหันมาใช้สิทธิบัตรทองมากขึ้น เพราะเริ่มไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ ทำให้โรงพยาบาลมีภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษามากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพตกคนละ 2,200 บาทต่อหัวต่อปี ซึ่งครอบคลุม 47 ล้านคน แต่จากการประมาณการตัวเลขผู้ตกงานที่ย้ายจากประกันสังคมมาใช้บัตรทองอาจจะเพิ่มอีก 1 ล้านคน สปสช.ก็มีสิทธิที่จะของบฯค่าหัวเพิ่มจากรัฐบาล

"แต่สิ่งที่ต้องกังวลคือ โรงพยาบาลจะรับภาระไม่ไหว เพราะ 47 ล้านคนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ใช้สิทธิรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลสูงถึง 44 ล้านคน หรือร้อยละ 90 มีเพียง 2-3 ล้านคนที่หันไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน หากมีผู้ใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านคน เกรงว่าโรงพยาบาลรัฐบาลจะแบกรักภาระไม่ไหว" นพ.วินัยกล่าว

นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า นโยบายการขยายสิทธิประกันสังคมไปยังภรรยาและบุตรของผู้ประกันตนยังอยู่ระหว่างการเตรียมการศึกษาข้อมูล คาดว่าจะใช้เวลา 2 เดือนจึงจะมีข้อมูลเพียงพอว่าการขยายสิทธิดังกล่าวคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สปส.มีผู้ประกันตนราว 9 ล้านคน หากพิจารณาจำนวนของภรรยาและบุตรที่จะเพิ่มขึ้น ไม่น่าเกิน 9 ล้านคนเช่นกัน แต่เบื้องต้นต้องแก้กฎหมายที่ปัจจุบันคุ้มครองเฉพาะผู้ประกันตน ให้คุ้มครองภรรยาและบุตรด้วย

นายวิโรจน์ ณ ระนอง นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า วิกฤตเศรษกิจที่เกิดขึ้นจะไม่จบง่ายๆ โดยคาดว่าโรงพยาบาลจะได้รับผลกระทบจากนี้ไปอีกประมาณ 6 เดือน หรือประมาณกลางปี 2552 นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจยังส่งผลให้คนไข้หันมาใช้บริการของภาครัฐมากขึ้น และเชื่อว่า สปสช.จะมีการของบฯเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลสมควรพิจารณาอย่างมาก เพราะเมื่อมีการเพิ่มงบประมาณ คนก็จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ดังนั้น แทนที่รัฐจะมุ่งโครงการเมกะโปรเจ็คต์ ควรนำเงินมาเพิ่มค่าหัวในการรักษาพยาบาลจะดีกว่า แต่โรงพยาบาลที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ที่คนจะหันมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนโรงพยาบาลชุมชนจะไม่กระทบนัก เพราะคนในชุมชนก็จะยังคงใช้กันอยู่

Advertisement Replay Ad
"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

บิณฑ์ เปิดใจสุดซึ้งพ่อต๊อด ปิติ อาสาดูแลให้เงินเดือนละ 5 หมื่น

บิณฑ์ เปิดใจสุดซึ้งพ่อต๊อด ปิติ อาสาดูแลให้เงินเดือนละ 5 หมื่น

กู้ภัยงง รพ.เก็บค่าจิตอาสา 500 บาท #ไม่มีเงินห้ามตาย

กู้ภัยงง รพ.เก็บค่าจิตอาสา 500 บาท #ไม่มีเงินห้ามตาย

พี่โป้ง โมเดิร์นด็อก เผยความในใจถึง พี่ตูน หลังร่วม ก้าวคนละก้าว

พี่โป้ง โมเดิร์นด็อก เผยความในใจถึง พี่ตูน หลังร่วม ก้าวคนละก้าว

เล่นเอาเหงื่อตก ผกก.5 วิ่งไล่จับผู้ต้องหา โดดหน้าต่างโรงพักหนี

เล่นเอาเหงื่อตก ผกก.5 วิ่งไล่จับผู้ต้องหา โดดหน้าต่างโรงพักหนี

ตร.แนะเลี่ยงเส้นทาง ปิดถนน 2 จุด สร้างรถไฟฟ้าสีชมพู

ตร.แนะเลี่ยงเส้นทาง ปิดถนน 2 จุด สร้างรถไฟฟ้าสีชมพู

"รู้เปล่าลูกค้าคือเจ้านาย" โวยลั่นห้างพนักงานคิดเงินผิด 1 บาท

"รู้เปล่าลูกค้าคือเจ้านาย" โวยลั่นห้างพนักงานคิดเงินผิด 1 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์