ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์น้ำประเทศไทย ปี 2551 การคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย ปี 2552 ความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์คลองสนามชัย มหาชัย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และผลการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ที่ชุมชนทั่วประเทศได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ กับรับพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันฯ อนึ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันฯ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงาน ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเกิดประสิทธิผลต่อไป เวลา 10.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค ) ณ มณฑลพิธีลานพระปรางค์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุวัตร บุญนิธี และครอบครัว เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยปลอดเอดส์ ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เวลา 17.16 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "นครสุโขทัยเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุทัย จังหวัดสุโขทัย อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22.51 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน ) เที่ยวบินที่ ทีจี 313 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2552 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดลี ณ กรุงนิวเดลี ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยด้านพลังงานและทรัพยากรแห่งสาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม อาทิ อุทยานแห่งชาติคาสิรังกา วังดาลาตัล ฆาร์ พิพิธภัณฑ์ หัตถกรรม ตลอดจนทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์