ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์น้ำประเทศไทย ปี 2551 การคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย ปี 2552 ความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์คลองสนามชัย มหาชัย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และผลการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ที่ชุมชนทั่วประเทศได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ กับรับพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันฯ อนึ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันฯ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงาน ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเกิดประสิทธิผลต่อไป เวลา 10.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค ) ณ มณฑลพิธีลานพระปรางค์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุวัตร บุญนิธี และครอบครัว เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยปลอดเอดส์ ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เวลา 17.16 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "นครสุโขทัยเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุทัย จังหวัดสุโขทัย อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22.51 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน ) เที่ยวบินที่ ทีจี 313 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2552 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดลี ณ กรุงนิวเดลี ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยด้านพลังงานและทรัพยากรแห่งสาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม อาทิ อุทยานแห่งชาติคาสิรังกา วังดาลาตัล ฆาร์ พิพิธภัณฑ์ หัตถกรรม ตลอดจนทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์