สธ.โต้ รพ.รัฐมีงบฯพอให้บริการคนตกงาน แรงงานเผยไม่ถึง1เดือนปิดกิจการ50แห่ง

สธ.โต้ รพ.รัฐมีงบฯพอให้บริการคนตกงาน แรงงานเผยไม่ถึง1เดือนปิดกิจการ50แห่ง

รมว.สธ.ยืนยันรพ.รัฐมีงบฯเพียงพอให้บริการคนตกงานแห่ใช้บัตรทอง ชี้สปส.ยังดูแลผู้ประกันตนต่ออีก 6 เดือนนับตั้งแต่เลิกจ้างจึงไร้ปัญหา รพ.เอกชนปัดข่าว เงินหด ปลดคน ปิดไอซียู แรงงาน แจงไม่ถึงเดือนปิดกิจการแล้ว 50 แห่งส่อเลิกจ้างเฉียด 7 หมื่น นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ว่าปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ตามที่หลายฝ่ายกังวล โดย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เคยรายงานให้ทราบถึงผลกระทบของผู้ประกันตนที่ว่างงาน และจะย้ายสิทธิจากระบบประสันสังคม ไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประมาณ 1 ล้านคน ซึ่ง สปสช. ได้เสนอของบประมาณกลาง จำนวน 1,900 ล้านบาท สำหรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ สปสช.ทบทวนงบประมาณส่วนนี้ใหม่ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ยังดูแลผู้ประกันตนต่อไปอีก 6 เดือน นับจากมีการเลิกจ้างหรือลาออก ดังนั้น ในช่วงนี้จึงยังไม่กระทบกับ สปสช. มากนัก

ในระหว่างนี้ สปสช.จะต้องจัดทำตัวเลขเสนอของบกลางใหม่ และเสนอกลับเข้า ครม.อีกครั้งประมาณเดือนกันยายน หรือตุลาคมนี้ โดย สปสช.จะต้องคำนวณจากผู้ประกันตนที่ย้ายสิทธิไปสู่บัตรทองจริง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจน ไม่ใช่ประมาณการ ซึ่ง นพ.วินัย ก็รับทราบ และให้ความมั่นใจว่า ในระหว่างที่ยังไม่ได้งบกลาง จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะ สปสช.ยังมีงบประมาณเพียงพอรองรับปัญหาเบื้องต้นได้ ส่วนงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวปี 2553 เบื้องต้น สปสช.ได้เสนอขอจำนวน 2,694.43 บาทต่อประชากร เพิ่มจากเดิม 492.43 บาทนายวิทยากล่าว

นายวิทยายังกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยมาใช้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มมากขึ้นว่า มาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการรักษาโรคแบบไม่คิดค่าตอบแทน รักษาฟรี ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจที่จะเข้ารับบริการได้ง่ายกว่าที่จะไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นที่ต้องเสียเงินเอง 2.ปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงวัย ซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขข้อ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

การแก้ปัญหาในเบื้องต้น มีนโยบายให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่จะได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มเดือนละ 600 บาท ในเดือนเมษายนนี้ ทำหน้าที่เป็นหน่วยแรกในการรณรงค์ป้องกันสุขภาพของประชาชนตั้งแต่แรกเกิด เริ่มจากการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ จนกระทั่งคลอด อสม.จะมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กทารกจนกระทั่งเด็กโตไปด้วย ซึ่งหากทำสำเร็จมั่นใจว่าต่อไปประชาชนจะมีสุขภาพดีขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างแผนการดำเนินงานของ อสม.คาดว่าจะแล้วเสร็จทันวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคมนี้ นายวิทยากล่าว

ด้าน นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวถึงกรณี รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า โรงพยาบาลเอกชนระดับเกรดเอได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากลูกค้าชาวต่างชาติหายไปร้อยละกว่า 50 ทำให้โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งต้องยุบบางแผนก ว่าไม่เคยทราบข่าวว่ามีห้องฉุกเฉิน หรือไอซียู ของโรงพยาบาลใดต้องปิด และไม่ทราบข่าวว่ามีโรงพยาบาลเอกชนใดต้องให้พนักงานออกจากงาน

ในช่วงที่มีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ นาน 1 สัปดาห์ อาจมีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบบ้าง แต่หลังจากเปิดใช้สนามบินแล้วยังไม่มีการรายงานผลให้ทราบ ส่วนปัญหาการปรับเพิ่ม หรือลดค่าทำงานล่วงเวลา (โอที) ถือเป็นเรื่องการบริหารงานของโรงพยาบาลนั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และที่สำคัญ ยังไม่เคยที่โรงพยาบาลใดรายงานให้สมาคมทราบว่า ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสูญเสียรายได้เท่าใด นพ.เอื้อชาติกล่าว และว่า หากใครสนใจอยากทราบว่า โรงพยาบาลเอกชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจริงหรือไม่ ให้ไปฟังจากปากผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการชาวต่างชาติ อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซอยศูนย์วิจัย

นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กสร.จับตาทุกกลุ่มอุตสาหกรรมบริการแล้ว ซึ่งขอย้ำว่าลูกจ้างของโรงพยาบาลเอกชน ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานทุกประการ ทั้งนี้ ขอให้มีการแจ้งข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือต่อไป

นางอัมพรกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551-26 มกราคม 2552 มีโรงงานปิดกิจการไปแล้ว 748 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 58,412 คน ขณะที่ช่วงวันที่ 1-26 มกราคม 2552 พบว่า มีสถานประกอบการปิดกิจการแล้ว 50 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 2,863 คน ในจำนวนนี้ มีสถานประกอบการที่ลูกจ้างประท้วงจนเกิดข้อพิพาท 380 แห่ง ส่วนใหญ่ร้องเรียนเรื่องค่าจ้าง ค่าชดเชย ขณะเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานประกอบการจะทำการเลิกจ้างอีกกว่า 102 แห่ง ลูกจ้างจะถูกเลิกจ้างอีก 68,122 คน

ด้านนายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อเพิ่มดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ซึ่งมีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณกลางปี 6,900 ล้านบาท โดยที่ประชุมให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปสถานการณ์การว่างงาน ตัวเลขของคนว่างงาน กลุ่มของคนว่างงาน และโครงการที่จะใช้งบประมาณ ก่อนหารืออีกครั้งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีนายกนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

Advertisement Replay Ad
สั่งเด้ง! รองผู้การ 5 เกี่ยวช่วยยิ่งลักษณ์หนี พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

สั่งเด้ง! รองผู้การ 5 เกี่ยวช่วยยิ่งลักษณ์หนี พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

"ศรีวราห์" ปล่อย 3 ตำรวจเอี่ยวพา “ปู” หนี เหตุไม่พบผิดทางอาญา

"ศรีวราห์" ปล่อย 3 ตำรวจเอี่ยวพา “ปู” หนี เหตุไม่พบผิดทางอาญา

"ศรีวราห์" สอบเข้มนายตำรวจโยงพา "ยิ่งลักษณ์" หนี

"ศรีวราห์" สอบเข้มนายตำรวจโยงพา "ยิ่งลักษณ์" หนี

สั่ง 13 แกนนำพันธมิตรฯ ชดใช้ ทอท. 522 ลบ. ฐานปิดสนามบิน

สั่ง 13 แกนนำพันธมิตรฯ ชดใช้ ทอท. 522 ลบ. ฐานปิดสนามบิน

นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี  จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

ตร.สั่งตั้งทีมสืบหา 'ยิ่งลักษณ์' ส่ง กต.ถอนพาสปอร์ต

ตร.สั่งตั้งทีมสืบหา 'ยิ่งลักษณ์' ส่ง กต.ถอนพาสปอร์ต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์