ธปท.ชี้จีดีพี51โต3-3.5% ห่วงQ1ปีนี้อาจติดลบ0.5-2%

ธปท.ชี้จีดีพี51โต3-3.5% ห่วงQ1ปีนี้อาจติดลบ0.5-2%

ธปท.สรุปภาพเศรษฐกิจปี 2551 ขยายตัว 3.0-3.50 % ชะลอตัวจากปี 2550 ชี้ไตรมาส 4 จีดีพีติดลบ 0.5-2.0% แต่ไตรมาสแรกปีนี้เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนอาจติดลบมากกว่า 0.5-2.0% เหตุชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ขณะที่ดุลการค้าปี 2551 ยังเห็นเกินดุล 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆ..

ดร.อมรา ศรีพยัคฆ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2551 ว่า เศรษฐกิจเฉลี่ยทั้งปีมีความเป็นไปได้ถึง 15.9% ที่จะขยายตัว 3.0 " 3.5% ซึ่งโดยรวมชะลอจากปีก่อน (จีดีพีปี 2550 อยู่ที่ 4.8%) โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ของปีที่มีความเป็นไปได้ถึง 59% ที่จีดีพีจะหดตัว 0.5 " 2.0 % จากปัจจัยลบทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2552 หากเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามีโอกาสที่จะหดตัวมากกว่าช่วงไตรมาส 4 ปี 2551 ที่คาดว่าจะหดตัว 0.5 " 2.0% ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฐานที่สูงในปีก่อน และปัจจัยด้านการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญ แต่หากพิจารณาเทียบเป็นรายไตรมาส มีโอกาสที่เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2551 จะหดตัวถึง 3.0% เมื่อเทียบจากไตรมาส 3 ปีเดียวกัน และเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2552 มีโอกาสจะขยายตัวเป็นบวก เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อน ภายใต้ปัจจัยบวกที่นโยบายการเงินเป็นช่วงขาลง และภาครัฐสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง 94%

ในส่วนของดัชนีชี้เศรษฐกิจที่สำคัญในปี 2551 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 5.3% ชะลอลงจาก 8.2% ในปีก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และหมวดเครื่องหนัง สอดคล้องกับอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ปรับลดลงจาก 73.9% ในปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 69.3% ขณะที่ในเดือนธันวาคม 2551 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หดตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 18.8% ส่วนภาคการท่องเที่ยวทั้งปีขยายตัว 0.5% เมื่อเทียบจากปีก่อน จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ยืดเยื้อ กระทั่งนำไปสู่การปิดสนามปิดสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง

อย่างไรก็ดีผลผลิตและราคาพืชผลสำคัญที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยขยายตัว 9.8% และ 22.0% ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 1.9% และ 15.3% ตามลำดับ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวสูงถึง 34.0% ปรับเพิ่มขึ้นจาก 17.5% ในปีก่อน ด้านดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 3.6% เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี เครื่องชี้เกือบทุกตัวขยายตัวสูง โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และดัชนีหมวดยานยนต์ ขณะที่ดัชนีหมวดเชื้อเพลิงชะลอตัว เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายดัชนีปรับลดลงมาก

ส่วนดัชนีการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมขยายตัว 2.9% จากปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวของเครื่องชี้หมวดเครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นหลัก โดยการนำเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งปี ขณะที่ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง เมื่อรวมกับเครื่องชี้หมวดก่อสร้างที่หดตัวต่อเนื่องทั้งปี จึงส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส 4 หดตัวลง 2.6%

สำหรับภาพรวมการส่งออกและการนำเข้าขยายตัวในเกณฑ์ดีตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรก แต่การส่งออกกลับมาหดตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่การนำเข้าชะลอตัวลงมากเช่นกันตามการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉลี่ยทั้งปีการส่งออกขยายตัว 16.8% และการนำเข้าขยายตัว 26.4% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยดุลการค้าเกินดุลจำนวน 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงระดับสมดุล ซึ่งเมื่อรวมกับดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุล 416 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็นผลจากการลดลงของรายรับด้านการท่องเที่ยวและการส่งกลับกำไรและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับจุดสมดุล

ทางด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 5.5% และ 2.4% ตามลำดับ จากราคาพลังงานและอาหารสดที่เร่งตัวขึ้นมาก ขณะที่อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน และการจ้างงานในภาคการผลิตที่ยังคงหดตัว โดยอัตราการว่างงานเฉลี่ยทั้งปี 2551 อยู่ที่ 1.4% ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 1.1%

Advertisement Replay Ad
เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

ส่อง พาเหรดซุปตาร์ PPTV World Class TV คนดังมาแบบมีสไตล์

ส่อง พาเหรดซุปตาร์ PPTV World Class TV คนดังมาแบบมีสไตล์

แพนเค้ก ในจุดที่รักลงตัว แพลนวิวาห์รอแค่ให้ถึงเวลาเหมาะสม

แพนเค้ก ในจุดที่รักลงตัว แพลนวิวาห์รอแค่ให้ถึงเวลาเหมาะสม

บี้ ธรรศภาคย์ ลดละเลิก โพสต์รูปชุดว่ายน้ำ มีแต่คนโฟกัสผิดจุด

บี้ ธรรศภาคย์ ลดละเลิก โพสต์รูปชุดว่ายน้ำ มีแต่คนโฟกัสผิดจุด

รวบแล้ว ชายเตะหน้าเด็ก 4 ขวบ ล้มคว่ำ ตำรวจคุมสอบ

รวบแล้ว ชายเตะหน้าเด็ก 4 ขวบ ล้มคว่ำ ตำรวจคุมสอบ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

ภาพหวานๆ ของ สายป่าน จับมือ วุฒิ ขอสวีทริมทะเลให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ

ภาพหวานๆ ของ สายป่าน จับมือ วุฒิ ขอสวีทริมทะเลให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ

สาว ม.5 ถูกแม่ค้ารุมตบ แจ้งความเพิ่ม 2 คน ร้องค่าเสียหาย 7 พัน

สาว ม.5 ถูกแม่ค้ารุมตบ แจ้งความเพิ่ม 2 คน ร้องค่าเสียหาย 7 พัน

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

หายเครียดทันที เจ้าตูบแอบเข้าห้องสมุด เจอคนปุ๊บโผเข้าจุ๊บ

หายเครียดทันที เจ้าตูบแอบเข้าห้องสมุด เจอคนปุ๊บโผเข้าจุ๊บ

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

อาร์ต พศุตม์ เปิดใจหลังเข้าแจ้งความ กรณีเพจดังนำภาพไปลงเสื่อมเสีย

อาร์ต พศุตม์ เปิดใจหลังเข้าแจ้งความ กรณีเพจดังนำภาพไปลงเสื่อมเสีย

รวบพ่อแม่ใจโหด ล่ามโซ่ขังลูก 13 คน ไว้ในบ้านสภาพเหมือนตายทั้งเป็น

รวบพ่อแม่ใจโหด ล่ามโซ่ขังลูก 13 คน ไว้ในบ้านสภาพเหมือนตายทั้งเป็น

ก้อย รัชวิน อัปเดตชีวิต ตอบข้อสงสัยแพลนวิวาห์ ตูน บอดี้สแลม

ก้อย รัชวิน อัปเดตชีวิต ตอบข้อสงสัยแพลนวิวาห์ ตูน บอดี้สแลม

ผอ.โรงพยาบาลโร่แจง ดราม่าเครื่องซักผ้าเสีย ผ่าตัดคลอดไม่ได้

ผอ.โรงพยาบาลโร่แจง ดราม่าเครื่องซักผ้าเสีย ผ่าตัดคลอดไม่ได้

ออกหมายจับ 8 ผู้ต้องหาค้ากามวิคตอเรีย ตร.ปัดขัดแย้งดีเอสไอ

ออกหมายจับ 8 ผู้ต้องหาค้ากามวิคตอเรีย ตร.ปัดขัดแย้งดีเอสไอ

หมองูเกือบตายเพราะงูดุ ทำพลาดท่าโดนงับนิ้วเลือดอาบ

หมองูเกือบตายเพราะงูดุ ทำพลาดท่าโดนงับนิ้วเลือดอาบ

น้องพายุ เท่แต่เด็ก ชมพู่ อารยา จัดเต็มเพราะลูกแม่ต้องเก๋ตลอด

น้องพายุ เท่แต่เด็ก ชมพู่ อารยา จัดเต็มเพราะลูกแม่ต้องเก๋ตลอด

นาทีชีวิต เสือ-สิงโตรุมขย้ำม้าขณะฝึกซ้อมละครสัตว์ที่จีน

นาทีชีวิต เสือ-สิงโตรุมขย้ำม้าขณะฝึกซ้อมละครสัตว์ที่จีน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์