ธปท.ชี้จีดีพี51โต3-3.5% ห่วงQ1ปีนี้อาจติดลบ0.5-2%

ธปท.ชี้จีดีพี51โต3-3.5% ห่วงQ1ปีนี้อาจติดลบ0.5-2%

ธปท.สรุปภาพเศรษฐกิจปี 2551 ขยายตัว 3.0-3.50 % ชะลอตัวจากปี 2550 ชี้ไตรมาส 4 จีดีพีติดลบ 0.5-2.0% แต่ไตรมาสแรกปีนี้เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนอาจติดลบมากกว่า 0.5-2.0% เหตุชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ขณะที่ดุลการค้าปี 2551 ยังเห็นเกินดุล 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆ..

ดร.อมรา ศรีพยัคฆ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2551 ว่า เศรษฐกิจเฉลี่ยทั้งปีมีความเป็นไปได้ถึง 15.9% ที่จะขยายตัว 3.0 " 3.5% ซึ่งโดยรวมชะลอจากปีก่อน (จีดีพีปี 2550 อยู่ที่ 4.8%) โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ของปีที่มีความเป็นไปได้ถึง 59% ที่จีดีพีจะหดตัว 0.5 " 2.0 % จากปัจจัยลบทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2552 หากเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามีโอกาสที่จะหดตัวมากกว่าช่วงไตรมาส 4 ปี 2551 ที่คาดว่าจะหดตัว 0.5 " 2.0% ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฐานที่สูงในปีก่อน และปัจจัยด้านการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญ แต่หากพิจารณาเทียบเป็นรายไตรมาส มีโอกาสที่เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2551 จะหดตัวถึง 3.0% เมื่อเทียบจากไตรมาส 3 ปีเดียวกัน และเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2552 มีโอกาสจะขยายตัวเป็นบวก เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อน ภายใต้ปัจจัยบวกที่นโยบายการเงินเป็นช่วงขาลง และภาครัฐสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง 94%

ในส่วนของดัชนีชี้เศรษฐกิจที่สำคัญในปี 2551 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 5.3% ชะลอลงจาก 8.2% ในปีก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และหมวดเครื่องหนัง สอดคล้องกับอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ปรับลดลงจาก 73.9% ในปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 69.3% ขณะที่ในเดือนธันวาคม 2551 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หดตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 18.8% ส่วนภาคการท่องเที่ยวทั้งปีขยายตัว 0.5% เมื่อเทียบจากปีก่อน จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ยืดเยื้อ กระทั่งนำไปสู่การปิดสนามปิดสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง

อย่างไรก็ดีผลผลิตและราคาพืชผลสำคัญที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยขยายตัว 9.8% และ 22.0% ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 1.9% และ 15.3% ตามลำดับ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวสูงถึง 34.0% ปรับเพิ่มขึ้นจาก 17.5% ในปีก่อน ด้านดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 3.6% เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี เครื่องชี้เกือบทุกตัวขยายตัวสูง โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และดัชนีหมวดยานยนต์ ขณะที่ดัชนีหมวดเชื้อเพลิงชะลอตัว เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายดัชนีปรับลดลงมาก

ส่วนดัชนีการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมขยายตัว 2.9% จากปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวของเครื่องชี้หมวดเครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นหลัก โดยการนำเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งปี ขณะที่ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง เมื่อรวมกับเครื่องชี้หมวดก่อสร้างที่หดตัวต่อเนื่องทั้งปี จึงส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส 4 หดตัวลง 2.6%

สำหรับภาพรวมการส่งออกและการนำเข้าขยายตัวในเกณฑ์ดีตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรก แต่การส่งออกกลับมาหดตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่การนำเข้าชะลอตัวลงมากเช่นกันตามการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉลี่ยทั้งปีการส่งออกขยายตัว 16.8% และการนำเข้าขยายตัว 26.4% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยดุลการค้าเกินดุลจำนวน 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงระดับสมดุล ซึ่งเมื่อรวมกับดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุล 416 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็นผลจากการลดลงของรายรับด้านการท่องเที่ยวและการส่งกลับกำไรและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับจุดสมดุล

ทางด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 5.5% และ 2.4% ตามลำดับ จากราคาพลังงานและอาหารสดที่เร่งตัวขึ้นมาก ขณะที่อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน และการจ้างงานในภาคการผลิตที่ยังคงหดตัว โดยอัตราการว่างงานเฉลี่ยทั้งปี 2551 อยู่ที่ 1.4% ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 1.1%

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

ปชช.เริ่มปักหลักค้างคืน รอเข้าชมงานพระราชพิธีฯ 26 ต.ค.

ปชช.เริ่มปักหลักค้างคืน รอเข้าชมงานพระราชพิธีฯ 26 ต.ค.

หนุ่มสมุยช็อก ซื้อปลาทอดสามตัว แต่แถมหนอนให้เพียบ

หนุ่มสมุยช็อก ซื้อปลาทอดสามตัว แต่แถมหนอนให้เพียบ

แนน ปิยะดา ชีวิตเรียบง่ายอินอเมริกา แฮปปี้คู่น้องนาฬาดา

แนน ปิยะดา ชีวิตเรียบง่ายอินอเมริกา แฮปปี้คู่น้องนาฬาดา

ขอ ปชช.งดใช้เคสมือถือสีสัน-ไม้เซลฟี่ถ่ายขบวนราชอิสริยยศฯ

ขอ ปชช.งดใช้เคสมือถือสีสัน-ไม้เซลฟี่ถ่ายขบวนราชอิสริยยศฯ

โศกนาฏกรรมเก๋งชนกำแพง พ่อแม่ร่างกระเด็น ลูกสาวรอดคนเดียว

โศกนาฏกรรมเก๋งชนกำแพง พ่อแม่ร่างกระเด็น ลูกสาวรอดคนเดียว

เต๋า เศรษฐพงศ์ ไม่ต่อสัญญาทรู ขอเป็นอิสระ ยันจบด้วยดี

เต๋า เศรษฐพงศ์ ไม่ต่อสัญญาทรู ขอเป็นอิสระ ยันจบด้วยดี

คุณตาไม่แคร์วัย ลำแข้งยังฟิต พิชิตมาราธอน 11 ครั้งใน 5 ปี

คุณตาไม่แคร์วัย ลำแข้งยังฟิต พิชิตมาราธอน 11 ครั้งใน 5 ปี

ปากคลองตลาดปิดปรับปรุงอุโมงค์ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” พรุ่งนี้ 24 ต.ค.

ปากคลองตลาดปิดปรับปรุงอุโมงค์ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” พรุ่งนี้ 24 ต.ค.

ดุเดือด ผู้ว่าฯ เชิญนายก อบต.มือตบออกห้องประชุม พร้อมสั่งปลด

ดุเดือด ผู้ว่าฯ เชิญนายก อบต.มือตบออกห้องประชุม พร้อมสั่งปลด

กรมชลฯระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่ม 2,700 ลบ.ม.ต่อวินาที

กรมชลฯระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่ม 2,700 ลบ.ม.ต่อวินาที

หนีมาพัทยา ตร.รวบแล้ว "พระสงฆ์โหด" ฆ่าโบกปูนในรั้ววัด

หนีมาพัทยา ตร.รวบแล้ว "พระสงฆ์โหด" ฆ่าโบกปูนในรั้ววัด

อ่ำ อัมรินทร์ ทำตามที่ตั้งใจ บวชถวาย ร.9 เพื่อนพ้องอนุโมทนา

อ่ำ อัมรินทร์ ทำตามที่ตั้งใจ บวชถวาย ร.9 เพื่อนพ้องอนุโมทนา

เผยคลิปความในใจจากน้องชูใจ ถึงพี่ออก้า

เผยคลิปความในใจจากน้องชูใจ ถึงพี่ออก้า

เปิดใจผู้กองจากคลิปดัง ไม่ใส่เครื่องแบบ ผบ.ตร.สั่งวิดพื้น

เปิดใจผู้กองจากคลิปดัง ไม่ใส่เครื่องแบบ ผบ.ตร.สั่งวิดพื้น

เมื่อคืนฝัน แม่บุกค้นร่าง ผอ.อ้อย ล่าสุดเจอกะโหลก-เข็มขัด

เมื่อคืนฝัน แม่บุกค้นร่าง ผอ.อ้อย ล่าสุดเจอกะโหลก-เข็มขัด

เจ้าอาวาสยังผวา พระโหดฟันหัวหนุ่มวงเหล้า ฝังศพโบกปูน

เจ้าอาวาสยังผวา พระโหดฟันหัวหนุ่มวงเหล้า ฝังศพโบกปูน

ชาวเน็ตเอาใจช่วย สาวปกป้องต้นมะละกอจากไต้ฝุ่นลัง

ชาวเน็ตเอาใจช่วย สาวปกป้องต้นมะละกอจากไต้ฝุ่นลัง

ขอแยกด้วยคน ชาว “มิลาน-เวนิส” ลงประชามติแยกตัวจากอิตาลี

ขอแยกด้วยคน ชาว “มิลาน-เวนิส” ลงประชามติแยกตัวจากอิตาลี

ฮือฮาทั้งบาง คู่บ่าวสาวชาวจีน จัดวิวาห์ 3 ธาตุ ดินฟ้าจรดน้ำ

ฮือฮาทั้งบาง คู่บ่าวสาวชาวจีน จัดวิวาห์ 3 ธาตุ ดินฟ้าจรดน้ำ

ไม่ได้อวดรวย ตำรวจดูไบจอดรถหรูประจำตำแหน่งให้เด็กๆ นั่งเล่น

ไม่ได้อวดรวย ตำรวจดูไบจอดรถหรูประจำตำแหน่งให้เด็กๆ นั่งเล่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์