นายกฯยันช็อปช่วยชาติปชช.ได้ประโยชน์-ชวนสวดมนต์ปีใหม่

นายกฯยันช็อปช่วยชาติปชช.ได้ประโยชน์-ชวนสวดมนต์ปีใหม่

นายกฯยันช็อปช่วยชาติปชช.ได้ประโยชน์-ชวนสวดมนต์ปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี ขอปีใหม่เน้นจัดกิจกรรมทางศาสนา บำเพ็ญประโยชน์ แสดงความจงรักภักดี ร.9 และถวายพระพร ร.10 - ยัน ช็อปช่วยชาติประชาชนได้ประโยชน์ เตือน อย่าลืมขอใบกำกับภาษี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า "ศาสตร์พระราชา" ที่คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนั้น ครอบคลุมทั้ง "พระราชดำริ" คือแนวคิดและปรัชญา "พระราชดำรัส" คือ คำสั่งสอน ตักเตือน ให้สติ "พระราชกรณียกิจ" คือ หลักการทรงงาน  และ "พระราชจริยวัตร" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปวงพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติตน รวมทั้งรัฐบาลและข้าราชการทุกคน ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างชาติ และพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเพลง "พรปีใหม่" ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 13 ของรัชกาลที่ 9 ด้วยมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรของพระองค์ ด้วยบทเพลง  ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 ถือว่าเป็น "ศาสตร์พระราชา" อันเป็น สายใยแห่งความรักและความห่วงใย ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกในปีเดียวกันนี้ นับว่าเป็นปีมหามงคลยิ่ง เพราะเป็นปีที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชสมภพด้วย  และเนื่องในโอกาสที่ "วันขึ้นปีใหม่" ใกล้ที่จะเวียนมาบรรจบ อีกวาระหนึ่ง  รัฐบาลขอความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมวันปีใหม่โดยเน้นกิจกรรมสำคัญ 3 ประการ คือ 1. กิจกรรมทางศาสนา ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้  แสดงความกลมเกลียวของประชาชน รักษาความสงบร่มเย็นของประเทศชาติ  เช่น การสวดมนต์ การรักษาศีล การร่วมกันทำความดี เป็นต้น, 2.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพื่อแสดงความเป็นปึกแผ่น, กระตุ้น จิตสำนึก และส่งเสริม จิตสาธารณะ และหากจะมีความบันเทิง ก็ขอให้เป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ความเป็นไทย และรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ของประเทศ  และ 3. กิจกรรมที่แสดงถึง "ความจงรักภักดี" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ "การถวายพระพร" แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

นายกฯมั่นใจช็อปช่วยชาติกระตุ้นใช้จ่าย2หมื่นลบ.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว ว่า นอกจากการควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ, ปัญหาหนี้สิน, ปัญหายาเสพติด และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่แล้ว รัฐบาลยังได้เตรียม ของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนทุกคน ต้อนรับเทศกาลวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วย โดยมีมติครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี "ช็อปช่วยชาติ" สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้กับบุคคลธรรมดา  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในมาตรการกว่า 2 ล้านคน และจะกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท  ตลอดจนสามารถลดการจัดเก็บภาษีได้กว่า 3,200 ล้านบาท แต่ต้องไม่ลืมขอ "ใบกำกับภาษี แบบเต็ม" สำหรับใช้ประกอบการขอยกเว้นภาษีในภายหลัง

พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง เวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2560  เพื่ออำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางเพื่อท่องเที่ยวของประชาชนด้วย

 

นายกฯขอปชช.ตามข่าวรัฐ-จ่ายช่วยคนจนแล้ว4.8ล้านคน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว ว่าอยากให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จากทางราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่อยากให้ "ตกข่าว" เพราะอาจจะทำให้เสียประโยชน์เหมือนเช่น กรณีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็น "ก้าวแรก" ในการปฏิรูป การให้สิทธิประโยชน์ และการช่วยเหลือประชาชนผ่าน "บัตรผู้มีรายได้น้อย" เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือแบบพรอมพ์เพย์( Prompt-Pay ) หรือ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Payment) ตามนโยบายเศรษฐกิจแบบดิจิตอล และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต เช่น ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ หรือรถเมล์ - รถไฟ "ฟรี"  

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ รัฐบาลจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งต่อไป  โดยขอให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากภาครัฐเพื่อครั้งต่อไปจะได้ไม่เสียสิทธิ์จากโครงการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาลซึ่งปัจจุบัน ทั้ง 3 ธนาคารได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว ประมาณ 4.8 ล้านราย เป็นเงินรวม 11,000 ล้านบาท และยังเหลือผู้ที่ไม่มีบัญชี - ไม่พร้อมรับเงินประมาณ 2 ล้านรายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

 

นายกฯชื่นชมแท็กซี่น้ำใจงามนำเงิน-ทองคืนเจ้าของ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก กับมาตรการระยะยาว โดยได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" มาใช้เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน มาโดยตลอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต  เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ครอบคลุม 2.7 ล้านครัวเรือน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มจากเดือนละ 400 บาท เป็น 600 บาท, การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการเอกชน และในชุมชน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ "ศาสตร์พระราชา" มาใช้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558 – 2569  ซึ่งมีความคืบหน้า มากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารราชการเป็นอย่างมาก  ก่อนทิ้งท้ายด้วยการชื่นชม นายวิทิต ด้วงจุมพล "แท็กซี่พลเมืองดี-จิตใจงาม" ซึ่งนำทรัพย์สินเป็นเงินสดและทองรูปพรรณ มูลค่าเกือบ 3 ล้านบาท ที่ถูกลืมไว้ในแท็กซี่ ส่งคืนเจ้าของ จึงอยากเชิญชวนให้ "คนไทย" ได้นำเรื่องราวสิ่งดีงามมาเล่าสู่กันฟัง มาสั่งสอนลูกหลาน เพราะ "ความดีเป็นเหมือนดอกไม้" ที่ส่งกลิ่นหอมสร้างความสดชื่นและยกระดับจิตใจให้กับทุกคนในสังคม


Advertisement Replay Ad
รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์